CHESTIONAR ROMANIA START UP PLUS (CCMP EUROPROJECT)

Angajam absolvent cu experienta, studii superioare economice sau juridice
Detalii la sediul CCMP Europroject din Strada Mihai Eminescu, nr. 35 sau la nr de telefon: 0249410994

 

 

 

 

 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ


LMV UE 09-10-2017.pdf
LMV UE 04-10-2017.pdf
LMV UE 21-09-2017.pdf
LMV UE 12-09-2017.pdf
LMV UE 04-09-2017.pdf
LMV UE 28-08-2017.pdf

Premiati la Gala Superlativelor

Pentru al treilea an consecutiv, Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, structura gazda a Centrului Europe Direct Slatina, a fost premiat in cadrul Galei Superlativelor. Evenimentul a fost organizat de Primaria municipiului cu ocazia Zilelor Slatinei. Intr-un cadru festiv au fost decernate diplome si premii, institutiilor publice, agentilor economici, ONG –urilor din Olt si nu numai. CCMP Europroject a primit diploma de merit pentru sprijinirea initiativelor de dezvoltare a proiectelor de interes comunitar. Gala Superlativelor a fost dedicată tuturor celor care au promovat imaginea oraşului şi contribuie la dezvoltarea acestuia, prin intermediul proiectelor pe care le desfăşoară.

 

Premiati la Gala Superlativelor

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, structura gazda a Centrului ED Slatina, a fost premiat in data de 23 ianuarie 2014 in cadrul Galei Superlativelor. Evenimentul a fost organizat de Primaria municipiului cu ocazia Zilelor Slatinei. Intr-un cadru festiv au fost decernate diplome, agentilor economici, institutiilor publice, ONG –urilor din Olt si nu numai. CCMP Europroject a primit diploma de merit pentru sprijinirea initiativelor de dezvoltare si manageriere a proiectelor de interes comunitar.

sursa foto: Gazeta Noua

Cursuri de calificare
 
HOMEPAGE
 
 
 

Antreprenor 2020 Antreprenorium Acasa Plus

ANUNT - ”Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”


Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ID 107821

ANUNT - ”Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”


CCMP EUROPROJECT recruteaza expert tutor formator in cadrul proiectului Acasa plus - antreprenori pentru sustenabilitate.

Cerinte:

 • -     Studii superioare cu diploma de licenta
 • -     Experienta profesionala specifica postului de minim 5 ani

Competente solicitate: competente de comunicare, organizare, leadership, lucru in echipa, spirit de initiativa, autonomie

Responsabilitati:

-pregateste/inregistreaza video si audio materiale pentru componentele teoretica/practica ("actorii" lectiilor video-audio);

- ofera feed back pe materialele si resursele create de formatorii-designeri, identifica si propune resurse pentru biblioteca virtuala;

- indruma cursantii repartizati in grupa sa in asimilarea modulelor/unitatilor didactice de continut, in exersarea abilitatilor practice, in rezolvarea exercitiilor, temelor etc;

- monitorizeaza continuu si evalueaza progresele facute de cursanti;

- verifica indeplinirea temelor/lucrarilor practice;

- sprijina cursantii in elaborarea planurilor de afaceri;

- sustine lectii in timp real (tip sincron);

- comunica permanent cu participantii pt. ca acesti sa depaseasca diferite tipuri de bariere in invatare si in construire plan afaceri;

- propune resurse cursantilor din Biblioteca virtuala etc.

- pregateste probe/teste pentru examen final/certificare cursanti.

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita o scrisoare de intentie insotita de CV la adresa de e-mail office@europroject.org.ro pana la data de 30 ianuarie 2018

 

 

#Antreprenorium


Proiectul este finantat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus.

#Antreprenorium


Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) implementează în perioada 4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2021 proiectul #Antreprenorium, în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul România Start Up Plus.

 Proiectul are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud-Muntenia. Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 55 de firme nou înființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a cel puțin 110 locuri de muncă.

Astfel, în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri, primele 55 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și sustinerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 400 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
 • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare.
 • Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 55 de start-up-uri.
 • Creșterea ocupării în regiunea Sud-Muntenia prin crearea a 110 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
 • Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Sud-Muntenia care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea "Zilei porților deschise" de către cele 55 de întrerpinderi finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes din regiune în cadrul activităților proiectului.

 

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

ü  Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (4 ianuarie 2018 - 3 septembrie 2018)

ü  Derularea programului de formare antreprenorială (4 ianuarie 2018 - 3 noiembrie 2018)

ü  Crearea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri și monitorizării implementării planurilor de afaceri  (4 ianuarie 2018 - 3 aprilie 2018)

ü  Evaluarea și selectarea a 55 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (4 aprilie 2018 - 3 noiembrie 2018) 

ü  Efectuarea de stagii de practică de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat  (4 noiembrie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (4 ianuarie 2019 - 3 aprilie 2019)

ü  Asigurarea înființării și demarării functionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului și semnarea acordurilor de finanțare și acordarea primei tranșe a ajutoarelor de minimis (4 aprilie 2019 - 3 iulie 2019)

ü  Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului (4 mai 2019 - 3 iulie 2020)

ü  Acordarea tranșei finale ce reprezintă diferența pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarii ajutorului de minimis fac dovada că au realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni de la semnarea acordului de finantare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale (4 aprilie 2020 - 3 iulie 2020)

ü  Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (4 iulie 2020 - 3 ianuarie 2021)

Grupul țintă al proiectului #Antreprenorium este format din 400 de persoane, dintre care 200 sunt femei, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-   Au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Muntenia.

-   Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud-Muntenia.

Persoanele care fac parte din grupul țintă sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 - 65 de ani, femei sau bărbați, cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu un loc de muncă și care își doresc să înființeze o afacere. Din grupul țintă nu pot face parte tineri din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 - 24 de ani).

 

Ai domiciliul în regiunea Sud-Muntenia și intenționezi să inființezi o afacere?

Noi îți oferim resursele și informațiile necesare prin participarea la programe de formare antreprenorială, suport pentru înființarea afacerii și finanțarea acesteia.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

 

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro


Procedura grup tinta Antreprenorium.pdf

Metodologie concurs planuri de afaceri - Antreprenorium.pdf

”Antreprenor 2020”


Proiectul este finantat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus.

”Antreprenor 2020”


Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) implementeaza în perioada 4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2021 proiectul Antreprenor 2020, în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) si Blocul National Sindical (BNS). Proiectul este finantat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus.

 Proiectul are drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest  a Romaniei. Implementarea proiectului va conduce la sustinerea a 75 de firme nou infiintate (prin intermediul schemei de minimis) si la crearea a cel putin 150 de locuri de munca.

Astfel, in urma organizarii unui concurs de planuri de afaceri, primele 75 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in: 

 • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale si sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator a 600 de persoane care doresc sa initieze o activitate independenta prin participarea la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului.
 • Cresterea gradului de informare si de constientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o optiune de cariera pentru fiecare, prin desfasurarea unei campanii de promovare.
 • Incurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de start-up-uri.
 • Cresterea ocuparii in regiunea Sud Vest prin crearea a 150 de locuri de munca in intreprinderile nou infiintate.
 • Promovarea inovarii sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori sa angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Sud Vest care vor implica stakeholderii relevanti pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea "Zilei portilor deschise" de catre cele 75 de intrerpinderi finantate si prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes din regiune in cadrul activitatilor proiectului.

Principalele activitati care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

ü  Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenoriala (4 ianuarie 2018 - 3 septembrie 2018)

ü  Derularea programului de formare antreprenoriala (4 ianuarie 2018 - 3 noiembrie 2018)

ü  Crearea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri si monitorizării implementării planurilor de afaceri  (4 ianuarie 2018 - 3 aprilie 2018)

ü  Evaluarea si selectarea a 75 de planuri de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului (4 aprilie 2018 - 3 noiembrie 2018) 

ü  Efectuarea de stagii de practica de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis în cadrul unei întreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat  (4 noiembrie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri (4 ianuarie 2019 - 3 aprilie 2019)

ü  Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului si semnarea acordurilor de finantare si acordarea primei transe a ajutoarelor de minimis (4 aprilie 2019 - 3 iulie 2019)

ü  Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor selectate în cadrul proiectului (4 mai 2019 - 3 iulie 2020)

ü  Acordarea transei finale ce reprezinta diferenta pâna la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarii ajutorului de minimis fac dovada ca au realizat din activitatea curenta, în termenul de 12 luni de la semnarea acordului de finantare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale (4 aprilie 2020 - 3 iulie 2020)

ü  Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate (4 iulie 2020 - 3 ianuarie 2021)

Grupul tinta al proiectului Antreprenor 2020 este format din 600 de persoane, dintre care 300 sunt femei, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-   Au domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Sud Vest

-   Intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Sud Vest

Persoanele care fac parte din grupul tinta sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 - 65 de ani, femei sau barbati, cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu un loc de munca si care isi doresc sa infiinteze o afacere. Din grupul tinta nu pot face parte tineri din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 - 24 de ani).

 

Ai domiciliul in regiunea Sud-Vest a Romaniei si intentionezi sa infiintezi o afacere?

Noi iti oferim resursele si informatiile necesare prin participarea la programe de formare antreprenoriala, suport pentru infiintarea afacerii si finantarea acesteia.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro


Procedura grup tinta Antreprenor 2020.pdf

Invitatie Conferinta de Presa 14 Februarie.pdf

Comunicat de presa_Antreprenor2020.pdf


http://www.olttv.ro/olt-tv-new/social/2018/02/14/160.000-lei-pentru-pornirea-unei-afaceri

http://primatv-slatina.ro/s-a-lansat-proiectul-antreprenor-2020/

http://gazetaoltului.ro/2018/02/14/start-la-antreprenoriat-75-de-firme-vor-beneficia-de-finantare/


Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri - Antreprenor 2020.pdf

”Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”


Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ID 107821

”Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”


Diaspora Start Up

Proiectul „Acasă Plus - antreprenori pentru sustenabilitate", ID 107821

 

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Diaspora Start Up

SC Global Commercium Developement SRL (România) în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject" (România), Metodo Estudios Consultores (Spania) și Uniunea Muncitorilor Români (Spania) lansează proiectul "Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate", având ca obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, interesați de înființarea unor afaceri pe teritoriul României.

Acest proiect cuprinde mai multe etape de lucru: promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale în cadrul unui program de formare și lucru, consiliere și sprijin acordat în scopul elaborării și finalizării unor planuri de afaceri și acordarea de finanțare pentru implementarea acestor afaceri  pe teritoriul României de către cetățeni români care au domiciliul în străinătate și cu vârsta de peste 18 ani.

Desfășurare

Programul va fi implementat pe o perioada de 36 de luni (Oct. 2017 - Oct. 2020)

Rezultatele proiectului

Înfiinţarea unor firme noi în România cu profil nonagricol în mediul urban, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în România cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov.

Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 48 de firme nou înființate și la crearea a cel puțin 96 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri  din România și asupra nivelului de trai al populației.

Beneficiile proiectului

Programul facilitează accesul românilor din străinătate la finanţări nerambursabile, având ca finalitate înfiinţarea unor firme noi în România, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă.

Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de până la  40.000 de Euro pe un plan de afaceri şi consultanţă pentru spriinirea înfiinţării şi funcţionării afacerii în perioada de start-up în România.

Firmele nou înființate cu profil nonagricol în zona urbană sunt sprijinite prin măsuri integrate:                  acces transparent la informații, servicii personalizate de mentorat și consiliere/consultanță, transfer de expertiză transnațională, finanțare și suport practic.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 400 de persoane din România, cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov, care locuiesc de cel puțin 12 luni  în Diaspora - preponderent în Spania/alte țări europene (după caz).

Grupul țintă este format din persoane fizice (150 de șomeri și persoane inactive; 250 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în România în scopul creării de noi locuri de muncă). 

Mijloace de informare:

Web: http://antreprenoracasa.globalcommercium.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/Antreprenor-Acasa-371595833264283/

 

Înscrieri preliminare se pot face completând acest formular de exprimare a intenției pe care îl puteți accesa direct de pe site-ul menționat anterior sau de la adresa: https://goo.gl/forms/75WslEOH0PbUjpYp1


Lista dosare eligibile depuse in cadrul proiectului „Acasa Plus – antreprenori pentru sustenabilitate”

DUNARE - TE POT AUZI SI NU TE VOI UITA, TE POT VEDEA SI NU TE VOI UITA, TE POT RECREA SI TE POT INTELEGE


DUNARE - TE POT AUZI SI NU TE VOI UITA, TE POT VEDEA SI NU TE VOI UITA, TE POT RECREA SI TE POT INTELEGE


Proiectul "Dunare - te pot auzi si nu te pot uita, te pot vedea si nu te voi uita, te pot recrea si te pot intelege" este un proiect cu durata de 24 luni, finantat prin programul INTERRREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.

 

Acest proiect este implementat de catre Camera de Comert si Industrie Vratsa in calitate de beneficiar, Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, in calitate de partener 2 si Camera de Comert si Industrie Ruse in calitate de partener 3.

 

Obiectivul principal al prezentului proiect este de a imbunatati utilizarea sustenabila a resurselor naturale si a fondului natural comun, precum si a mostenirii culturale in regiunea de frontiera, judetele Vratsa si Ruse din Bulgaria si judetul Olt, din Romania. In urma indeplinirii rezultatelor proiectului si prin incurajarea schimbului cultural transfrontalier se va vedea o crestere in numarul de sederi peste noapte a turistilor din ambele regiuni.

 

 Poze Info Day

 Intalnire parteneri

Activitatile proiectului ...

Achizitii ...

CBC Audio Travel Guide


Proiect finantat prin programul Interreg V-A Romania-Bulgaria din Fondul European de Dezvoltare Regionala PROETC Code: 15.2.1.076

CBC Audio Travel Guide


CCMP Europroject implementează pe o perioadă de 24 luni, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa(CCI-Vratsa) şi Camera de Comerţ şi Industrie Ruse(CCI-Ruse), proiectul CBC Audio Travel Guide pentru a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural.

Obiectivele propuse în cadrul proiectului ce contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat ai programului de finanţare se refera la:

 - îmbunătățirea utilizarii durabilă și ecologică a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural prin proiectarea a 5 cuprinzătoare produse turistice specifice zonei transfrontaliere Romania - Bulgaria

 - contribuţia la promovarea în comun a atracţiilor turistice din zona transfrontalieră prin furnizarea unui serviciu de ghid turistic nou , integrat ( accesibil prin apelarea unui număr de telefon dedicat, prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitive mobile sau prin accesarea secțiunii dedicată pe site-ul proiectului).

            Proiectul işi propune identificarea a aproximativ 1500 obiective turistice din cele 15 judeţe transfrontaliere Romano-Bulgare. Aceste obiective turistice vor fi distribuite în 5 categorii de importanţă, precum:  cultural; religios; divertisment;  sport; sănătate.  Cele 1500 obiective turistice vor fi anunţate publicului interesat şi în principal autorităţilor publice locale, societăţilor de turism, persoanelor din domeniul istoriei antice, geografiei şi domeniilor publice prin seminarii de validare şi informare. In cadrul seminariilor de validare se va realiza TOP 100 atracţii turistice, atracţii turistice ce vor beneficia de o prezentare video. Seminariile de informare se vor realiza pentru informarea potenţialilor turişti cu privire la potenţialul turistic al zonei transfrontaliere Romano-Bulgare.

 

Pentru implementarea proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi:

A1. Activităţi de management de proiect şi coordonare( perioada de desfăşurare: lunile 1-24)

A.1.1 Stabilirea echipei de implementare;

A 1.2 Pregătirea planului de implementare a proiectului;

A 1.3 Activităţi de monitorizare şi raportare

 

A2. Activităţi de informare şi promovare a proiectului( perioada de desfăşurare: lunile 1-24)

A 2.1 Organizare conferinţe de presă;

A 2.2 Pregatirea şi distribuirea materialelor promoţionale tipărite;

A 2.3 Planificare şi implementarea campaniei de promovare online a proiectului;

A 2.4 Planificarea şi implementarea campaniei de promovare media a proiectului;

A 2.5 Organizarea seminariilor de informare

 

A3. Studiu pentru identificarea atracţiilor turistice majore din zona transfrontaliera şi dezvoltarea produselor turistice comune( perioada de desfăşurare: lunile 2-3)

A 3.1 Organizarea de vizite de informare şi documentare;

A 3.2 Organizarea a 2 seminarii de validare de către fiecare partener;

 

A4. Dezvoltarea şi implementarea ghidului turistic audio integrat( accesibil prin apelarea unui număr telefonic dedicat sau prin downloadarea unei aplicaţii pentru dispozitivele mobile)(perioada de desfăşurare: lunile 4-24)

A 4.1 Achiziţia echipamentelor şi serviciilor necesare pentru dezvoltarea serviciului integrat de ghid turistic audio( perioada de desfăşurare: lunile 4-12);

A 4.2 Punerea în utilizare a serviciului integrat de ghid turistic audio( perioada de desfăşurare: lunile 12-24). Accesarea serviciului se va face prin:

 - apelarea unui număr telefonic dedicat;

 - descărcarea unei aplicaţii pentru dispozitive mobile;

 - accesarea paginii dedicate de pe site-ul proiectului.

 

Proiectul CBC Audio Travel Guide prin obiectivul de promovare comună a atracțiilor turistice din zona transfrontalieră România - Bulgaria va avea ca rezultat o creștere a numărului de turişti în zonele promovate, concretizată în creșterea înnoptărilor.

 

Anunt participare

Documentatie

Raspuns_Clarificari

Anunt raspuns contestatie

Anunt participare servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Documentati servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Clarificari Activitati de informare si promovare 15.2.1.076.pdf - 12.12.2016

Raspuns la solicitare de clarificari - 13.12.2016.pdf

Raspuns la solicitare de clarificari - 14.12.2016.pdf

Anunt atribuire CBC Audio - 06.01.2017.pdf

 

Anunt participare 19.06.2017

Documentatie atribuire 19.06.2017

Clarificarea 1

Clarificarea 2

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-18.pdf

 

Anunt participare 17.08.2017

Documentatie atribuire 17.08.2017

Clarificare 1

Clarificare 2

Anunt atribuire procedura

 

Consultare publică

Evaluarea Centrelor de informare Europe Direct


Centrul de informare Europe Direct Slatina

Consultare publică

Evaluarea Centrelor de informare Europe Direct


Comisia Europeană a lansat Consultarea publică privind evaluarea activitatii  Centrelor de informare Europe Direct (EDIC), aflate la mijlocul actualei perioade de activitate, 2013-2017.

Sunt invitați să participe la consultare persoane care au intrat în contact cu Centre Europe Direct, cât și persoane care nu au interacționat cu EDIC-uri ex: cetățeni, organizații și structuri de sprijin- structuri gazdă curente ale EDIC-urilor, autorități regionale/locale/municipale care nu găzduiesc EDIC-uri, școli, instituții educaționale, organizații de tineret, ONG-uri. Daca va doriti sa contribuiti la procesul de evaluare a Centrelor Europe Direct sunteti invitați  să completați Chestionarul on-line (disponibil și în limba română), până pe 4 mai 2016 .

O echipă de evaluatori externi va sprijini CE în determinarea rezultatelor EDIC-urilor, a lecțiilor învățate, precum și în stabilirea unor ajustări tactice și strategice pentru viitoarea generație, ce se va lansa în 2018.

În UE funcționează 500 de Centre Europe Direct, iar Rețeaua Europe Direct din România este alcătuită din 31 de Centre Europe Direct: http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm

Misiunea Centrelor de informare Europe Direct, pentru perioada 2013-2017 este dublă:

1.    Informa cetățenii europeni la nivel local și regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghișeu unic", furnizând informații despre UE, indicând cetățenilor portalul „Europa ta" sau surse de informații specializate și orientându-i către alte servicii și alte rețele.

2.    Oferi informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE (în special strategia de creștere economică „Europa 2020"), legislația sa, politicile sale, programele și oportunitățile sale de finanțare.

3.    Promova o cetățenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de comunicare socială, publicații etc.) și prin interacțiunea, la nivel local și regional, cu părțile interesate, multiplicatori și mass-media. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferințe și evenimente și canalizează răspunsurile cetățenilor către UE.

Centrul de informare Europe Direct Slatina, avand ca structura gazda CCMP EUROPROJECT în calitate de membru al Rețelei Europe Direct asigura accesul cetatenilor din judetul Olt la informare  si comunicare pe teme europene:  http://www.europedirect-slatina.ro/

Centrul Europe Direct Slatina vă mulțumește anticipat pentru implicare.

 

Femei pentru frumusetea femeilor


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! POSDRU/148/6.3/G/126018

Femei pentru frumusetea femeilor


 "Femei pentru frumuseţea femeilor " este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , având contractul de finanţare POSDRU/148/6.3/G/126018 si vizează promovarea incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea egalităţii de şanse şi de gen pentru femeile din regiunea S-V Oltenia în ceea ce priveşte accesul la formarea profesională, la obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, în vederea creşterii participării acestora la viata economică şi socială.

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza :cresterea gradului de constientizare asupra problematicii discriminarii dupa criterii de gen, consolidarea principiului egalitatii de sanse si de gen, dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de formare profesionala flexibile si relevante pentru piata muncii si facilitarea accesului femeilor la ocupare, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare.

În cadrul acestui proiect se desfăşoara activităţi precum:  informarea opiniei publice asupra accesului la formarea profesională a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, organizarea  unei campanii regionale de combatere a discriminării de şanse şi gen şi de promovare a incluziunii sociale a femeilor dezavantajate, organizarea meselor rotunde cu scopul de a prezenta problemele cu care se confruntă femeile în integrarea socio-profesională şi de a propune metode de combatere a acestor probleme şi  activitatea de furnizare a programelor de calificare/recalificare în ocupaţii precum: coafor, frizer, manichiurist/pedichiurist, lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc şi înfiinţarea Centrului Regional de Calificare a Femeilor în Domeniul Esteticii şi Înfrumuseţării.

Grupul ţintă este format din  femei din Regiunea Sud-Vest Oltenia, din manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale, din angajaţi ai autorităţilor publice centrale şi locale şi din angajaţi ai organizaţiilor societăţii civile.

http://femei.europroject.org.ro

O sansa in plus la un loc de munca


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! POSDRU/130/5.1/G/124906

O sansa in plus la un loc de munca


 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectului EUROPROJECT derulează în prezent proiectul "O sansa in plus la un loc de munca!", care vizează promovarea incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social.

Obiectivul general il reprezinta imbunatatirea capacitatii de ocupare si a competentelor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor inactive si somerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea facilitarii integrarii durabile a acestora pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.

În cadrul acestui proiect se desfăşoara activităţi precum:  informarea opiniei publice asupra oportunitatilor de integrare/ reintegrare pe piata muncii , organizarea  unei campanii regionale  de informare si constientizare cu privire la masurile de sprijinire a persoanelor aflate in somaj in vederea integrarii pe piata muncii, dezvoltarea si implementarea unor masuri active de ocupare prin furnizarea unor cursuri gratuite in domenii precum: Lucrator hotelier , Inspector resurse umane, Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca, Manager resurse umane, Competente manageriale si Competente antreprenoriale.

Obiective specifice:

 

 • Cresterea gradului de informare si constientizare a 150 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, angajatori, organizatii ale societatii civile, asupra initiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii/ reintegrarii acestora pe piata muncii.
 • Facilitarea integrarii pe piata muncii a 468 de membri ai grupului tinta, prin intermediul unor interventii integrate de evaluare a capacitatii de angajare si a experientei anterioare in munca, informare, consiliere profesionala, stabilirea traseului profesional, asistenta in vederea identificarii unui loc de munca.
 • Dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de formare profesionala flexibile si relevante pentru piata muncii prin autorizarea solicitantului si a partenerului in vederea furnizarii a 3 noi cursuri de formare profesionala.
 • Imbunatatirea competentelor grupului tinta in ocupatii sau meserii cerute de piata locala si regionala a muncii prin furnizarea de programe de formare profesionala catre un numar de 432 persoane.
 • Corelarea cererii cu oferta de forta de munca, prin organizarea a 2 burse de locuri de munca

 

Partenerul inplicat în derularea proiectului este Asociaţia pentru Transfer Tehnologic si Inovare.

Grupul ţintă este format din  femei din Regiunea Sud-Vest Oltenia, din  persoane în căutarea unui loc de muncă , persoane inactive , someri de lungă durată , someri peste 45 de ani  si someri tineri.

"O sansa in plus la un loc de munca" este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , având contractul de finanţare POSDRU/130/5.1/G/124906.

http://sansa.europroject.org.ro

Mai aproape de angajare

prin masuri active de ocupare


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! POSDRU/130/5.1/G/134986

Mai aproape de angajare

prin masuri active de ocupare


 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, în calitate de beneficiar, implementează in perioada iunie 2014 - decembrie 2015 proiectul:

  „Mai aproape de angajare prin măsuri active de ocupare" .

 

Proiectul este implementat de CCMP Europroject in parteneriat cu cei de la AroTT, Craiova. ARoTT este o asociaţie profesională a instituţiilor şi entităţilor din domeniul inovării şi transferului tehnologic.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea capacităţii de ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin măsuri active de ocupare oferite în cadrul unui centru modern și inovativ. Regiunea Oltenia este una dintre regiunile cu cei mai slabi indicatori ai performanţelor socio-economice. La sfârsitul lunii martie 2013, rata şomajului în SV Oltenia (8,7%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,6%). În teritoriu, cea mai mare pondere a şomerilor a fost deţinută de judeţul Dolj (36,7%), fiind urmat de Olt (18,2%), Mehedinţi (15,6%), Vâlcea (15,3%) si Gorj (14,2%).

Proiectul va viza, în mod special, şomerii din primele 2 cele mai afectate judeţe ale Regiunii. Integrarea profesională a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă depinde în mod direct de gradul de satisfacere a unor nevoi cu care aceştia se confruntă în momentul de faţă.

Obiectivele orizontale POSDRU, urmărite în acest proiect:

l  Egalitate de şanse

l  Dezvoltare durabilă

l  Inovaţie şi TIC

l  Îmbătrânire activă

 

Grupul ţintă al prezentului proiect este constituit din 470 de şomeri din care:

- 125 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

- 45 persoane inactive;

- 300 şomeri;

- 180 şomeri de lungă durată;

- 30 şomeri peste 45 de ani;

- 50 şomeri tineri;

- 35 şomeri de lungă durată tineri;

 

Proiectul va genera următoarele efecte pozitive pe termen lung:

v  îmbunătăţirea mentalităţii grupului ţintă în ceea ce priveşte ocuparea şi formarea profesională continuă prin implementarea unor acţiuni de informare şi promovare;

v  creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea de servicii de ocupare personalizate unui număr de 470 de membri ai grupului ţintă (informare, consiliere şi orientare profesională individuală şi de grup, workshop-uri care au ca scop corelarea cererii cu oferta pe piaţa muncii prin realizarea a minimum 100 de planuri individuale de mediere, precum şi prin intermediul secţiunii de comunicare cu expertul pentru relaţia cu angajatorii, disponibilă pe platforma web;

v  oferirea posibilităţii de a activa pe piaţa muncii prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru 425 de persoane aparţinând grupului ţintă, din care 180 de şomeri de lungă durată, în competenţe şi meserii de actualitate pe piaţa muncii:

competenţe informatice, competenţe de comunicare în limba engleză, meseriile de inspector resurse umane şi inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

v  creşterea încrederii în sine şi reducerea sentimentului de marginalizare generat de perioadele de inactivitate profesională, prin intermediul şedinţelor de consiliere psihologică.

 

Cursuri în cadrul proiectului:

1.competenţe de comunicare în limba engleză ;

2.competenţe informatice ;

3.inspector resurse umane ;

4.inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă ;

 

Cursurile desfasurate in cadrul proiectului vor avea o duarat de 40 de ore.Vor fi organizate 16 stagii, din care 11 stagii organizate de beneficiar iar 5 stagii organizate de catre partener.

 

Rezultatul general al proiectului :

- creşterea capacităţii de ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin măsuri active de ocupare oferite în cadrul unui centru modern și inovativ

http://aproape.europroject.org.ro

CALIFICAREA

Un pas spre independenţa femeii


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! POSDRU/148/6.3/G/135072

CALIFICAREA

Un pas spre independenţa femeii


 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 30 iunie 2014 - 29 decembrie 2015  proiectul:  „Calificarea - Un pas spre independenţa femeii" .

În cadrul acestui proiect, 435 de femei, care locuiesc în regiunea Sud-Vest Oltenia (judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj) vor beneficia de programe gratuite de formare profesională şi de sesiuni de mentorat susţinute de 10 femei cu performanţe deosebite în afaceri, active în regiune. Mentoratul are rolul de a contura o imagine corectă a  femeii pe piaţa muncii şi în societate şi de a oferi modele de urmat femeilor care vor participa la aceste sesiuni. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, prin creşterea ocupabilităţii forţei de muncă feminină din regiunea Oltenia şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea la o piaţă a muncii modernă.În cadrul acestui proiect, CCMP Europroject  va organiza  5  cursuri de calificare :

 

-        Lucrător în comerţ (nivel 1)

-        Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (nivel 1)

-        Lucrător hotelier  (nivel 2)

-        Confecţioner produse (nivel 2)

-        Operator introducere, validare şi prelucrare (nivel 2)

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de diminuarea inegalităților de gen existente pe piaţa muncii din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin creşterea şanselor de ocupare participării pe piața forţei de muncă şi prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din regiune.

 La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, rata de ocupare în rândul femeilor este mai scazută decât cea în rândul bărbaţilor, persoanele casnice sunt în majoritate covârşitoare femei - peste ¾ - nivelul de participare la programe de formare profesională este scăzut, calificările şi competenţele femeilor nu sunt adecvate nevoilor pieţei muncii, iar nivelul de educaţie este foarte redus - peste 40% dintre femeile din regiunea Oltenia având până la 8 clase. Prin activitatile sale, proiectul va oferi urmatoarele beneficii pe termen lung:

 • incurajarea egalitatii de sanse si de gen, prin implementarea unei campanii regionale de combatere a discriminarii de sanse si de gen si de promovare a incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, in cadrul careia vor fi organizate 5 evenimente de tip masa rotunda, vor fi diseminate materiale informative, articole de presa;
 • crearea unei retele formata din entitatea proiectului, autoritatile si organizatiile cu activitate relevanta in domeniul egalitatii de sanse si de gen, angajatori care sa actioneze in scopul imbunatatirii situatiei femeilor pe plan regional;
 • sporirea sanselor de integrare socio-profesionala a femeilor prin cresterea gradului de calificare a acestora -335 de femei vor urma programe de calificare;
 • crearea unei retele regionale formate din antreprenoare de succes, modele de urmat pentru femeile care vor participa la sesiunile de mentorat;
 • cresterea capacitatii antreprenoriale a 100 de femei prin furnizarea unui curs de instruiré in domeniu si prin organizarea unui eveniment de tip Scoala de Afaceri.

 

Beneficiile generate de proiect vizeaza, in principal, femeile care vor avea sanse sporite de integrare pe piata muncii, procedandu-se astfel la o facilitare a procesului de insertie profesionala. Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizeaza oferirea unui trai decent pentru femei. Un beneficiar indirect al proiectului sunt angajatorii. Acestia din urma vor beneficia de o forta de munca calificata pe care o vor utiliza si care isi va aduce contributia intr-o maniera directa la dezvoltarea activitatii si a cifrei de afaceri.

http://calificarea.europroject.org.ro

Start pentru tine


Start pentru tine


Obiectivul general al proiectului

Facilitarea integrarii pe piata muncii si cresterea capacitatii de ocupare a populatiei din zonele rurale aferente regiunilor de dezvoltare S-E, S-V si N-E, prin:

- asigurarea accesului la informatii,

- la servicii de consiliere si formare profesionala si

- la asistenta in domeniul antreprenorial a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor, a persoanelor inactive si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta.

Proiectul a vizat masuri concrete de orientare a persoanelor neintegrate pe piata muncii si a celor cu potential antreprenorial spre formare profesionala, cresterea abilitatilor de ocupare si demararea unor mici afaceri in domenii non-agricole, generatoare de venituri alternative.

Pe termen lung, implementarea programului integrat de informare, consiliere si formare profesionala si infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi in sectoare non-agricole vor conduce la cresterea calitatii fortei de munca, cresterea veniturilor rurale si crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la reducerea disparitatilor dintre zona rurala si cea urbana.

 

Obiective specifice

OS1. Dezvoltarea infrastructurii rurale destinate integrarii pe piata muncii a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta prin infiintarea a 3 centre de antreprenoriat si ocupare START UP. 

OS2. Dezvoltarea abilitatilor de cautare a unui loc de munca pentru 740 persoane apartinand grupului tinta, prin activitati de informare si consiliere profesionala. 

OS3. Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 280 persoane apartinand grupului tinta in vederea sporirii sanselor de ocupare in domeniile non-agricole, prin organizarea de programe de formare profesionala in ocupatiile:

-ingrijitoare batrani la domiciliu,

-lucrator in comert, lucrator in alimentatie,

-lucrator finisor pentru constructii,

-lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe,

-lucrator hotelier.

OS4. Stimularea dezvoltarii de activitati antreprenoriale de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, someri, persoane inactive si persoane ocupate in agricultura de subzistenta prin organizarea cursurilor de Competente Antreprenoriale, la care vor participa un numar de 240  persoane.

OS5. Crearea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor independente in domenii non-agricole, in vederea cresterii sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale, prin incubarea a 15 noi afaceri in cadrul centrelor START UP.

 

Grup tinta

740 persoane din mediul rural al Regiunilor SE, SV si NE, din care:

-95 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca

-300 persoane ocupate in agricultura de subzistenta

-45 someri

-300 persoane inactive

Dintre acestea, 280 de persoane vor beneficia de programe de formare profesionala in domenii non-agricole iar 240 de persoane vor beneficia de cursuri de dobandire a competentelor antreprenoriale.

 

 

MENTORNET 2

Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin


Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul POSDRU/144/6.3/S/134466

MENTORNET 2

Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin


 

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT este partener in implementarea proiectului „Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin -MENTORNET 2", finantat de Uniunea Europeana prin Programul  POSDRU/144/6.3/S/134466. Proiectul vizeaza  diminuarea inegalitaților de gen existente in societatea romaneasca prin încurajarea participarii pe piața fortei de muncă si prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii.

Durata de implementare a proiectului: mai 2014 - noiembrie 2015

Grupul tinta este compus din 740 de femei, din cele 8 regiuni de dezvoltare, indiferent de varsta, categorie sociala, mediul de provenienta  urban sau rural, statut pe piata muncii, interesate  in a urma cursuri de calificare-recalificare sau antreprenoriat.

Activitatile proiectului:

A.1. Activitati specifice managementului de proiect

A.2. Actiuni de informare si publicitate pentru proiect

            A.2.1. Realizarea identitatii vizuale a proiectului

            A.2.2. Organizare conferintelor de presa

            A.2.3. Campanie de promovare online.

            A.2.4. Realizarea materialelor de promovare a proiectului, menite sa atraga grupul tinta in cadrul activitatilor proiectului

A.3 Promovarea povestilor de succes ale femeilor aflate in functii de conducere din cadrul companiilor prin Reactivarea Retelei Nationale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin

A.4. Dezvoltarea si implementarea unei campanii de promovare a importantei principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse pe piata muncii

            A.4.1. Realizarea, multiplicarea si distribuirea materialelor promotionale pentru campania de promovare

            A.4.2.Organizarea a 8 conferinte regionale, pe tema incluziunii sociale a femeilor si cresterea reprezentativitatii acestora in mediul de afaceri.

            A.4.3. Dezvoltarea televiziunii online "Bussiness la feminin" si a revistei tiparite "Bussiness la feminin", ca metode inovative de promovare a rolului si performantelor femeilor in afaceri.

A.5. Autorizarea programelor de calificare pentru,agent comercial, lucrator social, inspector resurse umane, secretar -stenodactilograf-operator birotica, competente antreprenoriale

A.6. Dezvoltarea si furnizarea unui pachet complex de calificari in meseriile de operator introducere, validare si prelucrare date, lucrator social, agent comercial, inspector resurse umane, secretar-stenodactilograf-operator birotica, lucrator in comert pentru un numar de 450 de femei si a stagiilor de dobandire a competentelor antreprenoriale pentru un numar de 290 femei.

 

Cursuri:

Cursuri de dezvoltare Competente Antreprenoriale.

112 dintre participantele la cursurile de dezvoltare competente manageriale vor beneficia de sesiuni de mentorat din partea Retelei Nationale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin.In urma sesiunilor de mentorat, fiecare dintre  participante va intocmi un plan de afaceri. Aceste planuri de afaceri vor fi supuse analizei iar femeile care au realizat cele mai bune si fezabile 14 planuri de afaceri vor primi atat un premiu destinat initierii respectivei afaceri cat si asistenta tehnica din partea expertilor echipei de implementare a proiectului

Stagii de curs de calificare nivel 1

Lucrator in comert;

Stagii de curs de calificare nivel 2

Operator introducere, validare si prelucrare date

Lucrator social

Stagii de curs de calificare nivel 3

Inspector resurse umane

Agent comercial

Secretar- stenodactilograf-operator birotica

Rezultate anticipate:

Rezultatul general al proiectului va fi diminuarea inegalitaților de gen existente in societatea romaneasca, cresterea participarii pe piața fortei de muncă si dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din Romania.

 

START la CALIFICARE

vopsitorilor din toată ţara!


Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Învestește în oameni!” POSDRU /164/2.3/S/141952

START la CALIFICARE

vopsitorilor din toată ţara!


Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajați proveniți din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, prin îmbunatățirea accesului și participării acestora la programe de calificare/recalificare

GRUP ȚINTĂ: 1500 de angajaţi din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier si construcţii provenind din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, atat din mediul urban, cat si din mediul rural. Se estimeaza ca minim 50 de persoane din cadrul grupului tinta vor fi femei, acest lucru datorandu-se faptului ca numarul de femei care activeaza in meseriile vizate de proiectul propus spre finantare este extrem de redus.


Activităţile proiectului:

A.1. Activitati specifice managementului de proiect.
A.2. Actiuni de informare si publicitate menite sa informeze opinia publica cu privire la existenta si derularea proiectului si sa asigure proiectului o vizibilitate sporita, pe toate mijloacele de comunicare in masa.
A.2.1. Realizarea identitatii vizuale a proiectului.
A.2.2. Realizarea materialelor de promovare a proiectului.
A.2.3. Organizarea conferintelor de presa, la lansarea proiectului si la inchiderea sa.
A.2.4. Crearea si operationalizarea paginii web a proiectului, prin intermediul careia sa se faciliteze accesul opiniei publice si a grupului tinta la informatii legate de implementarea proiectului si de beneficiile FPC.
A.2.5. Campanii media de promovare a proiectului.
A.3. Dezvoltarea si implementarea unei campanii nationale de informare cu privire la oportunitatile de calificare/recalificare a angajatilor cu responsabilitati in aplicarea vopselelor si lacurilor.
A.4. Organizarea si desfasurarea a 60 de stagii de curs „Tinichigiu vopsitor auto", „Vopsitor industrial", „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor".

Stagii de curs de calificare nivel 1

 • — „Vopsitor industrial" (4 stagii)


Stagii de curs de calificare nivel 2

 • —„Tinichigiu vopsitor auto" (28 stagii)
 • „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor"(28 stagii)

 

CORE

Corelarea competențelor și abilităților capitalului uman cu potențialul local de ocupare în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest


Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!” POSDRU/125/5.1/S/125744

CORE

Corelarea competențelor și abilităților capitalului uman cu potențialul local de ocupare în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest


 

CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest finantat de Uniunea Europeana prin Programul  POSDRU/125/5.1/S/125744 vizeaza mentinerea unui numar cat mai mare de persoane pe piata muncii prin implementarea de masuri de ocupare integrate care vizeaza somerii, persoanele inactive si persoanele in cautarea unui loc de munca din regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest.

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT in calitate de beneficiar va implementa proiectul in parteneriat cu:

  -         Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj
  -         Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Slatina

Grupul tinta este compus din 1200 de persoane din mediul urban si rural al Regiunilor Oltenia si N-V, din care:

  ◊       850 someri (din care 300 someri de lunga durata, tineri si adulti;
  ◊       120 someri tineri si
  ◊       60 someri peste 45 de ani);
  ◊       200 persoane in cautarea unui loc de munca;
  ◊       150 persoane inactive.

Activitatile proiectului:

A.1. ACTIUNI DE PROMOVARE, CONSTIENTIZARE SI INFORMARE;

A.1.1. Realizarea identitatii vizuale a proiectului si realizarea materialelor de informare si promovare;

A.1.2. Organizarea conferintelor de presa;

A.1.3. Actiuni de promovare online;

A.1.4. Organizarea a 8 mese rotunde adresate angajatorilor, reprezentantilor autoritatilor publice locale si ai organizatiilor societatii civile;

A.2. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI INTEGRAT DE MASURI ACTIVE DE OCUPARE PRIN INTERMEDIUL A TREI CENTRE DE OCUPARE SITUATE IN LOCALITATILE SLATINA, DROBETA TURNU-SEVERIN SI CLUJ NAPOCA;

A.2.1. Servicii de informare, consiliere psihologica si profesionala individuala si de grup, mediere;

A.2.2.Programul de formare profesionala in domenii cerute de piata muncii;

A.2.3. Program de consultanta, asistenta si formare profesionala pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea de afaceri;

A.2.4. Organizarea de burse ale locurilor de munca.

A.3. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT.

Cursuri:

Stagii de curs de initiere/specializare/perfectionare

Competente manageriale;       

Inspector resurse umane;

Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

Receptioner de hotel;

Manager resurse umane;

Manager de proiect;

Dezvoltare a competentelor personale antreprenoriale

Stagii de curs de calificare nivel 1

Camerista;

Lucrator in comert;

Lucrator in structuri pentru constructii;

Vopsitor industrial;

Stagii de curs de calificare nivel 2

Mecanic utilaje si instalatii in industrie;

Electrician instalatii si echipamente electrice industrial;

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor.

 

Centre de Ocupare

Centrul de Ocupare Slatina:

Aleea Laleleor nr.2, Slatina, jud Olt

 

Centrul de Ocupare Cluj-Napoca

Str. Avram Iancu nr.52, Cluj-Napoca, jud. Cluj

 

Centrul de Ocupare Drobeta Turnu-Severin

Str. Eroii de la Cerna nr.5, Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinti

 

Centrul de informare Europe Direct Slatina


Centrul de informare Europe Direct Slatina


 

Misiunea Centrelor Europe Direct este de a promova cetăţenia europeană informată şi activă. Centrele reprezintă un punct de acces către Uniunea Europeană: oferă cetăţenilor informaţii generale despre Uniune, recomandă surse de informare specializate, aduc temele europene în atenţia cetăţenilor şi încurajează dezbaterea la nivel local pe aceste teme. Ele completează și susţin activitatea Reprezentanțelor Comisiei Europene și a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local și regional.

 

Prin activităţile sale, Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va contribui la îndeplinirea  misiunii reţelei Centrelor Europe Direct.

Obiectivul general al Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina pentru perioada 2013 – 2017 este de a juca rolul de prim punct de acces al comunităţii judeţului Olt la informaţii privind Uniunea Europeană.

Astfel, Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va funcţiona pe principiul „ghişeului unic”.

Obiectivele Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina sunt:

 • creşterea nivelului de informare a cetăţenilor din judeţul Olt, atât din zonele rurale cât şi urbane, prin furnizarea unui serviciu adaptat nevoilor locale, concretizat în informare, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebările privind politicile, structurile şi valorile europene;
 • informarea societăţii civile şi a mediului de afaceri privind programele, schemele şi alte oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
 • crearea unei platforme durabile de informare care să asigure o conectare directă la informaţii actualizate privind acţiunile, perspectivele şi direcţiile strategice viitoare ale Uniunii Europene (în special strategia de creștere economică „Europa 2020”), permiţând, totodată, Comisiei Europene să transmită informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale;
 • promovarea cetăţeniei participative la nivel local prin stimularea dezbaterilor şi dialogului cu publicul, oferind canalele de comunicare prin intermediul cărora cetăţenii judeţului Olt îşi vor putea exprima întrebările, opiniile şi sugestiile legate de problematica UE;
 • punerea la dispoziţia publicului a unui serviciu de informare europeană care să furnizeze:

- răspunsuri imediate la întrebările generale privind Uniunea Europeană sau trimiteri către alte surse de informaţii;
numele şi datele de contact ale organizaţiilor la care cetăţenii din judeţul Olt pot şi doresc să apeleze;

CCMP EUROPROJECT, prin Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va contribui la o mai bună informare a cetăţenilor judeţului Olt în ceea ce priveşte drepturile lor şi oportunităţile ce derivă din statutul de cetăţeni ai Uniunii Europene. Cetățenii beneficiază de numeroase drepturi în ceea ce privește situațiile transfrontaliere.

Aici intervine Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina, în calitatea sa de prim punct de acces la informaţie relevantă privitoare la activităţile Uniunii Europene la nivelul județului Olt. Centrul ED Slatina va oferi publicului:

 • un răspuns rapid la întrebări cu caracter general legate de UE,
 • îndrumări către cele mai bune surse de informaţii/consiliere şi date de contact (la nivel european, naţional sau local),
 • infomaţii despre drepturile şi oportunităţile ce derivă din calitatea de cetăţean al UE, precum şi despre exercitarea acestora (cum se obține un permis de şedere sau recunoaşterea calificărilor profesionale în alt stat membru, cum se depun reclamaţii cu privire la produse nesigure etc.),
 • informaţii de specialitate (dacă este necesar).

 

Astfel, atât cetățenii, cât și agenții economici din judeţul Olt, care doresc informații despre Uniunea Europeană, vor putea găsi sprjin în cadrul Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina.

În plus, Centrul ED Slatina se va adresa, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

 

 

COMUNICAT DE PRESA

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

Hospitality Management Academy

 

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), a organizat marți, 07 August 2018, ora 16:30, la sediul asociației din Strada Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, Conferința de presă de lansare a proiectului "Hospitality Management Academy".

Proiectul Hospitality Management Academy are drept obiectiv  un nou concept Tourism Bootcamp ce va veni în sprijinul antreprenorilor și angajaților din turism din regiunile Sud Vest, Centru și Sud Est a României în perioada 15 Mai 2018 - 14 Mai  2019.  

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 600 de persoane aparținând următoarelor categorii:

• Antreprenori care își gestionează propriile afaceri - minim 200 de persoane.

• Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupa poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) - minim 300 persoane;

• Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane - minim 100 persoane;

• Cei 600 angajați/antreprenori vor proveni din minim 200 IMM-uri din regiunile Sud Vest, Centru si Sud Est care au activitate în turism și ecoturism pe cel puțin unul din următoarele coduri CAEN:

5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similar

                        5520 Facilitați de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată

                        5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

                        5590 Alte servicii de cazare

                        7911 Activități ale agențiilor turistice

                        7912 Activități ale tur-operatorilor

            7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica:

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

1.    Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în turism si ecoturism - privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă

2.    Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru antreprenorii care-și gestionează propriile afaceri și pentru persoanele implicate în managementul strategic al întreprinderilor - Tourism Bootcamp (500 de persoane)

3.    Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru angajații din departamentele de resurse umane ale firmelor care își desfășoară activitatea în turism și ecoturism (100 de persoane)

 

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, şi este cofinanţat din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 având un buget de 3.186.788,33 lei.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro

 

 

 

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

#Antreprenorium

Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROROJECT (CCMP EUROPROJECT), împreună Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, lansează procesul de consultare publică privind metodologia pentru concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail antreprenorium@europroject.org.ro, până la data de 16 martie 2018, inclusiv. 

Metodologie concurs planuri de afaceri - Antreprenorium.pdf

 

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Antreprenor 2020

Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROROJECT (CCMP EUROPROJECT), împreună cu Blocul Național Sindical și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, lansează procesul de consultare publică privind metodologia pentru concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului Antreprenor 2020. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail antreprenor2020@europroject.org.ro, până la data de 16 martie 2018, inclusiv. 

Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri - Antreprenor 2020.pdf

 
We made this website

 

HOMEPAGE