» PROIECTE IN DERULARE

CENTRU DE PREGATIRE SI FORMARE CONTINUA A MANAGERILOR DIN JUDETUL OLT - PERFORMANAGER

 
 
   
 

Finantatorul proiectului  : Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Promotorul proiectului  : Centrul de Consultanta si Managementul Proiectelor EUROPROJECT.

Parteneri  : Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Scopul proiectului  : imbunatatirea competentelor managerilor din intreprinderile din judetul Olt, in concordanta cu nevoile pietei de munca.

Obiectivul proiectului : sustinerea cresterii economice la nivel national si regional, in scopul cresterii potentialului national general.

 
 
   
 

Grupul tinta:
Grupul tinta al proiectului este format din managerii si potentialii manageri din cadrul intreprinderilor din judetul Olt care necesita imbunatatirea competentelor in managementul proiectelor, formarea specialistilor in sistemele de managementul calitatii, comunicare organizationala. Impactul proiectului se va materializa la nivelul intreprinderilor din judetul Olt, care vor beneficia de resurse umane profesioniste capabile sa atraga finantari, sa le gestioneze sau sa transfere competentele necesare pentru dezvoltarea capacitatii si performantelor organizationale.

Activitati:
Organizarea de stagii de formare in managementul proiectelor, a formarii de specialisti in sistemele calitatii si a comunicarii in domeniul profesional
Realizarea de materiale de informare si promovare
Asigurarea vizibilitatii proiectului si organizarea de activitati de informare si diseminare a cunostintelor
Activitati specifice managementului proiectului

 
 
   
 

Rezultate:
190 de participanti
la cursurile autorizate de management al proiectelor si la sesiunile de formare a specialistilor în sistemele calitatii si de comunicare organizationala
Circa 1000 de reprezentanti ai firmelor din judetul Olt - beneficiari indirecti ai informatiilor diseminate si ai materialelor distribuite în cadrul proiectului
3 suporturi adaptate pentru cursurile de specializare a adultilor în management ul proiectelor, formarea specialistilor în sistemele de managementul calitatii si comunicare în mediu profesional
Cresterea capacitatii întreprinzatorilor
de pe plan local de a asigura dezvoltarea durabila a firmelor, prin accesarea surselor de finantare necesare pentru a asigura noi locuri de munca
Dezvoltarea performantelor managementului proiectelor si a competentelor de comunicare organizationala ale personalului din firmele din judetul Olt
Dezvoltarea competentelor de management al proiectelor si comunicare organizationala a personalului implicat in derularea proiectului in cadrul EUROPROJECT
Aprofundarea cunoasterii la nivel local a problemelor legate de formarea profesionala continua a fortei de munca si dezvoltarea resurselor umane prin cresterea numarului de cursuri autorizate disponibile in judetul Olt

 
 
   
   
 

Intrebari frecvente :


1. Ce durata au cursurile? Care va fi programul cursurilor ?

Cursurile au o durata de:

 • Pentru cursul de Managementul proiectelor : teorie 40 de ore, practica 80 de ore, examen 1 zi

 • Pentru cursul de Formarea specialistilor in sistemele de managementul calitatii : teorie 5 zile, examen 1zi

 • Pentru cursul de Comunicare in mediul profesional : teorie 3 zile, examen 1 zi Cursurile vor fi tinute de luni pana vineri intre 9-17.

2. Cati participanti sunt intr-o grupa ? Pentru o buna desfasurare a cursului, numarul maxim de cursanti este 16.

3. La finalul cursului se obtine diploma ? Ce valoare are ea ? Da, dar diploma se obtine daca ati absolvit examenul final si aveti prezenta de minim 80% la curs. Diploma este recunoscuta de MMSSF si MEC.

4. Ce avantaje(competente) voi avea daca urmez cursul…. ?

 • Managementul proiectelor: La sfârsitul actiunii de formare in domeniul managementului proiectelor, fiecare participant va putea sa:

  - stabileasca o posibila tema de proiect

  - identifice surse de informatii pentru programele relevante de finantare

  - stabileasca relatii cu autoritatile contractante (unitatile de conducere a programelor) pentru a obtine informatiile necesare pentru depunerea unei propuneri de proiect

  - identifice elementele necesare elaborarii unei propuneri de proiect

  - aiba cunostinte despre ceea ce implica managementul unui proiect: specificarea (stabilirea) cerintelor, estimarea resurselor, realizarea programelor, asigurarea resurselor, managementul contractelor, identificarea si controlul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul implementarii.

   

 • Comunicare in mediul profesional: La sfârsitul actiunii de formare in domeniul tehnicilor de comunicare in mediu profesional, fiecare participant va putea sa:

  - identifice surse de informatii pentru cunoasterea grupului tinta

  - identifice elementele necesare unei comunicari eficiente - cunoasca tipurile de comunicare posibile, in functie de situatiile specifice locului de munca

  - stabileasca o posibila forma de prezentare a unui subiect in functie de grupul tinta

  - poata utiliza tehnici specifice de comunicare pentru exprimarea orala, dar si scrisa (elaborarea de rapoarte, propuneri de idei de dezvoltare, prezentari)

  - aiba cunostinte despre motivare, stimularea comunicarii si a muncii in echipa

 

 • Formarea de specialisti in sistemele calitatii: La sfârsitul actiunii de formare in domeniul formarii de specialisti in sistemele de managemeul calitatii, fiecare participant va putea sa:

  - identifice elementele specifice ale unui sistem al calitatii, in functie de standardul de referinta ales

  - cunoasca procedura de audit intern a calitatii proceselor / produselor

  - aiba cunostinte despre tehnicile, metodele si instrumentele managemenului calitatii.

  - poata planifica implementarea unui sistem al calitatii

  - recomande o strategie si o politica in domeniul calitatii

  - identifice costuri specifice calitatii si non-calitatii.

5. Unde au loc cursurile ? Cursurile au loc la sediul CCMP EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina.

6. Cat costa participarea la curs ? Cursurile sunt gratuite, ele fiind finantate in cadrul proiectului.

7. Cine poate participa la cursuri ? Managerii si potentialii manageri / intreprinzatori / personalul din cadrul intreprinderilor din judetul Olt, care necesita imbunatatirea competentelor prin training in managementul de proiect, managementul calitatii, comunicare organizationala, pentru obtinerea de performante mai bune la locul de munca

8. Cine sunt trainerii ? Stagiile de formare vor fi sustinute de traineri cu experienta in: managementul proiectelor, comunicare in mediu profesional sistemele de managementul calitatii.

9. Cum ma inscriu la curs ? Inscrierea la curs se face pe baza completarii formularului de inscriere care se gaseste pe site-ul www.europroject.org.ro sau la sediul din Str. Mihai Eminescu nr.35, Slatina, judetul Olt.

10. De ce materiale am nevoie la curs ? Folosim metode moderne si cream materiale de curs specifice in functie de nevoile precise ale cursantilor nostri. De asemenea, utilizam la cursuri tehnologia de ultima ora.

11. Ma pot retrage de la curs? Va puteti retrage de la curs, dar nu vi se va elibera niciun certificat de participare la curs (chiar daca va retrageti in ultima zi).

12. De unde aflam orarul si data exacta a inceperii cursurilor? Dupa site-ul www.europroject.ro sau de la sediul nostru din Mihai Eminescu, nr.35, sau tel/fax 0249 410 994. 13. Ce se intampla daca nu am luat examenul final? Se poate da din nou cu urmatoarea serie de cursanti.

 
 

 

HOMEPAGE