"Instruire continuă în vederea Adaptabilităţii Resurselor Umane din judeţul Olt - ICARU"

Obiectivul specific
Creşterea nivelului de formare, adaptabilitate şi specializare al persoanelor ocupate (la nivel de conducere şi la nivel operaţional) în IMM-urile din judeţul Olt în scopul facilitării accesului acestora pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale prin îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire profesională şi personală a forţei de muncă.
În vederea atingerii obiectivului specific propus, proiectul ICARU urmăreşte:
Creşterea productivităţii muncii în cadrul intreprinderilor mici şi mijlocii din judeţul Olt, ca urmare a dezvoltării competenţelor profesionale a personalului angajat;
Creşterea nivelului de formare/calificare/recalificare şi specializare al forţei de muncă ocupate în cadrul IMM-urilor din judeţul Olt, prin organizarea unui program de formare adaptat cerinţelor şi tendinţelor pieţei muncii, prin furnizarea a trei cursuri gratuite în domeniile :
- Managementul Calităţii
- Managementul Sistemelor de Mediu
- Managementul Sistemelor de Securitate şi Sănătate în muncă.

Principalele activitati vor consta in organizarea unor serii de cursuri de:

Managementul calităţii (2 stagii)
La sfârşitul cursului fiecare participant va putea să:
- identifice elementele specifice ale unui sistem al calităţii, în funcţie de standardul de referinţă ales;
- cunoască procedura de audit intern a calităţii proceselor/produselor;
- aibă cunoştinţă despre tehnicile, metodele şi instrumentele managementului calităţii;
- poată planifica implementarea unui sistem al calităţii;
- recomande o strategie şi o politică în domeniul calităţii;
- identifice costuri specifice calităţii şi non-calităţii.

Managementul sistemului de mediu (2 stagii)
La sfârşitul cursului fiecare participant va putea să:
- asigure un grad ridicat de prevenire a riscului de mediu;
- contribuie la aplicarea unor sisteme şi tehnologii „prietenoase”;
creeze totodată un mediu de lucru mai bun atât la nivel organizaţional, cât şi la nivelul mediului extern.

Managementul Sistemelor de Securitate şi Sănătate în muncă (2 stagii)
La sfârşitul cursului fiecare participant va putea să:
- asigure un grad ridicat de productivitate şi siguranţă la locul de muncă;
- contribuie la dezvoltarea culturii IMM-urilor din judeţul Olt, dar şi din regiunea de Sud-Vest Oltenia;
- prevină riscul de accidente şi îmbolnăviri prin metodologia de implementare

Participarea la aceste cursuri este gratuită (cursurile fiind realizate în cadrul proiectului "Instruire continuă în vederea Adaptabilităţii Resurselor Umane din judeţul Olt - ICARU").
La sfârşitul cursurilor, participanţii declaraţi promovaţi vor obţine certificat de absolvire. Certificatul este atestat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

 

 
Comisia Europeana
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance
/phare/index_en.htm
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
» Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
http://www.infoeuropa.ro

OIR POS DRU SV Oltenia http://www.oirsvfse.ro

 

Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world