GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Achizitii

Nr. de inregistrare 45/23.01.2018

INVITATIE

 

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT va invita sa participati la conferinta de inchidere a proiectului „Dunare - te pot auzi și nu te voi uita, te văd și imi voi aminti de tine, te pot recrea și te pot înțelege", ROBG-7, finantat prin programul  INTERREG V-A Romania-Bulgaria.

Evenimentul va fi organizat în data de 30.ianuarie.2018, începând cu ora 10:00, în sala de conferinta a organizatorului din Slatina, Str. Mihai Eminescu nr.35

Promotorul proiectului este Camera de comert si industrie din Vratsa, Bulgaria, in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT din Slatina, Romania si Camera de comert si industrie din Ruse, Bulgaria

 

„Dunare - te pot auzi și nu te voi uita, te văd și imi voi aminti de tine, te pot recrea și te pot înțelege" reprezinta promovarea patrimoniului cultural, naturalși al resurselor din zona transfrontaliera printr-o serie de activități comune, produse comune, stabilind o legătură între populațiile din regiunea transfrontaliera. În plus, proximitatea geografică, istoricul similar precum și contextul cultural determină necesitatea dezvoltării cooperarii transfrontaliere, ca o condiție pentru utilizarea eficientă a potențialului existent și îmbunătățirea vieții sociale și culturale a ambelor regiuni.

 

Proiectul a urmarit totodata cresterea numarului de vizite ale populatiei ambelor regiuni la situri de patrimoniu cultural și natural și atracție, dar si in municipiile din judetele Vrata și Ruse, Bulgaria și Olt, România.

In cadrul evenimentului, la care este invitata mass-media locala, vor lua cuvantul reprezentantii partenerilor implicati in proiect si vor fi facute cunoscute rezultatele finale ale proiectului.

 

Participarea dumneavoastra la acest eveniment ne-ar onora!

Cu stima,

Presedinte

JIANU Petre

 

 

 

 

 

Nr. 708/17.08.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.09.2017, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.09.2017, ora 14,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile aferente fiecarui lot in parte vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  31.010,08 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr. 35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data publicarii anuntului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificare 1 

Clarificare 2

Anunt atribuire achizitie

 

 

 

 

 

Nr. 472/19.06.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2017, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.07.2017, ora 14,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile aferente fiecarui lot in parte vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

 

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  31.010,08 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data publicarii anuntului de participare.

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificarea 1

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-7.pdf

 

 

 

 

Nr. 1412/19.10.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

SERVICII REALIZARE PROGRAME EDUCATIONALE (Servicii de elaborare a două programe informaționale(manuale formare)), CPV: 79421200-3

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.11.2016, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.11.2016, ora 12,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Servicii realizare programe educationale vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

- Numar de programe educaționale: 2 programe educaționale (manuale formare)

Beneficiarul își propune dezvoltarea a doua programe educaționale(manuale formare) pentru două categorii de vârstă diferite (elevi din clasele 7-12 și tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 ani), care să furnizeze printr-o manieră istorică şi culturală şi prin intermediul multor aspecte şi provocări prezente în regiunea transfrontalieră Romania-Bulgaria o prezentare a dezvoltării educaţiei vizuale, a dezvoltării creativităţii şi a formării unor abilităţi de evaluare nepărtinitoare, personală şi emoţională, a moştenirii istorice şi culturale din regiunea transfrontalieră Romania-Bulgaria. Pentru dezvoltarea manualelor, beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului manualul „CONNECTION - Cultural organizations as a medium for communication and learning" dezvoltat in cadrul proiectului 134326-LLB-1-2007-1-RO-GRUNDTVIG-GMP Programme Lifelong Learning, având ca și coordonator Centrul de Pregătire Profesională în Cultură - Centrul vocațional în domeniul culturii din Romania.

- Numarul de pagini al celor două programe educționale va fi de minim 38 pagini/program educațional și maxim 40 pagini/program educațional in format A4/A5.

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  18.752,93   lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 19.10.2016.

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-15.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 899/03.06.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului „DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU", PROETC Code: 15.2.1.023, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Servicii de traducere din limba bulgară în limba română, CPV: 79530000-8,

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.06.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20.06.2016, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile de traducere din limba bulgară în limba română vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU" si vor consta in: traducerea unui număr de 200 pagini de studii privind prelucrarea lemnului/sculpturii în lemn , bijuteriile și prelucrarea pietrei.

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  2.400,00 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994.  

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziții.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

 

Nr. 698/29.04.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului „DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU", PROETC Code: 15.2.1.023, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Servicii de productie si difuzare radio spot, CPV: 79341000-6,

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.05.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.05.2016, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile de productie si difuzare radio spot vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU" si vor consta in: 1. Productie spot audio si 2. Difuzare radio spot printr-un canal radio existent la nivel local/regional/national.

 

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  1.000,00 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

 Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 385/07.03.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

SERVICII REALIZARE STUDII (Studiu pentru dezvoltarea broderiei și ceramicii în regiunea de graniță în timpul diferitelor epoci), COD CPV 79311100-8

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.04.2016, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11.04.2016, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Servicii realizare studii vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

- studiu despre evoluția broderiei in zona transfrontaliera in timpul diferitelor ere, precum preistorie, antichitate, ev mediu, timpuri moderne, contemporan;

 - studiu despre dezvoltarea manufacturării ceramicii in zona transfrontaliera in timpul diferitelor ere, precum preistorie, antichitate, ev mediu, timpuri moderne, contemporan;

conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

              

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  22.313,00   lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 07.03.2016

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU


 

 

 

We made this website

 

HOMEPAGE