GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Consorțiu Antreprenorium

Antreprenorium

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat: IMM

SCURTĂ PREZENTARE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

 

România are nevoie de un ecosistem antreprenorial puternic, în care componenta legislativă, infrastructura mediului de afaceri şi cultura antreprenorială să genereze coerența şi stabilitatea necesare stimulării comunității de business.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, înființat în anul 2017,  este instituția de specialitate a Guvernului României, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei antreprenoriale a operatorilor economici.

În activitatea sa, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se guvernează după principii, precum coerență, stabilitate și predictibilitate; perfecționarea managementului fondurilor publice; transparența activității în toate domeniile sale de activitate; colaborarea cu partenerii sociali.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pune un deosebit accent pe stimularea creşterii economice şi ocupării forţei de muncă prin coeziune economică şi socială.

Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii trebuie și beneficiază  din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, creșterea accesului IMM-urilor la finanțare, simplificarea procedurilor și debirocratizare pentru micii întreprinzatori.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat este punctul unic de contact pentru întreaga comunitate de afaceri, este susținătorul unui dialog deschis, concret, bazat pe respect și încredere reciprocă.

Acționând împreună cu mediul de afaceri și nu pentru mediul de afaceri, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se implică în proiecte menite să ajute mai bine antreprenorii, favorizând expansiunea și substanțializarea activității acestora, urmate, în mod firesc, de accesarea sporită a finanțărilor puse la dispoziție de statul român, îmbunătățirea competitivității, consolidarea afacerilor, promovarea spiritului inovativ, crearea de noi locuri de muncă și creșterea numărului de angajați.

Unul dintre domeniile de interes major ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat este cel de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, atât prin derularea directă a programelor naționale dedicate comunității de afaceri autohtonă cât și prin implicarea activă în proiecte derulate de parteneri de implementare, cu atât mai mult cu cât acestea se referă la acțiuni de informare, educare și dezvoltare a spiritului antreprenorial, de mentorat, de atragere și implicare a cât mai multe persoane în deschiderea de afaceri și creșterea acestora până la transformarea lor în povești de succes.

Printre măsurile avute în vedere de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru atingerea obiectivelor sale,  se regăsesc:

 • Dezvoltarea Agenţiilor Regionale pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului
 • Continuarea implementării Programelor:
  • Romania Start-up Nation până în anul 2020
  • Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
  • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
  • Programul naţional multianual de microindustrializare
  • Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
  • Programul UNCTAD/EMPRETEC-România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
  • Programul Romania HUB (fără buget)
  • Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri
  • Programul COSME
  • Programul pentru internaţionalizarea companiilor românești
  • Programului de Promovare a Exportului
 • Adoptarea Legii parteneriatului public-privat si a Legii Lobby-ului
 • Restartarea mediului de afaceri.
 • Programe de creştere a volumului ISD prin promovarea ofertei de business a României la nivel mondial şi asistarea companiilor internaţionale în implementarea proiectelor de investiţii

 

http://www.imm.gov.ro/

 

 

 

CCMP EUROPROJECT

SCURTĂ PREZENTARE

ASOCIAȚIA „CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT AL PROIECTELOR” EUROPROJECT


Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2002, având drept scop sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare şi manageriere a proiectelor de interes comunitar, dezvoltarea unei culturi solide în ceea ce privește managementul resurselor umane, a managementului organizațional și al proiectelor, a integrării sociale și a dezvoltării profesionale.

Misiunea CCMP EUROPROJECT este de a acorda, prin activităţi de consultanţă, informare şi instruire, sprijin profesionist firmelor, organizaţiilor publice în efortul lor de a deveni organizaţii model, respectate de clienţi, investitori şi competitori pentru calitatea înalta a serviciilor şi produselor oferite.

CCMP EUROPROJECT sprijină dezvoltarea unei culturi solide în ceea ce priveşte managementul resurselor umane, a managementului organizaţional şi de proiecte, a integrării şi a dezvoltării sociale, prin serviciile de informare şi consiliere profesională, asistență, mediere şi plasare de forţă de muncă, furnizare de informaţii privind piaţa muncii, prin serviciile de incubare şi asistență în vederea iniţierii unei afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management), prin proiectele pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă, implementarea de proiecte cu finanţare europeană în domeniul resurselor umane, dezvoltării antreprenoriale, cooperării transfrontaliere de afaceri.

CCMP EUROPROJECT oferă consultanță şi asistenţă pentru organizaţii, instituţii publice şi private și persoane fizice care doresc aplicaţii de finanţare pentru proiecte europene în diverse domenii de activitate.

CCMP EUROPROJECT deține un vast portofoliu de cursuri de formare profesională autorizate CNFPA - atât cursuri de perfecţionare/ specializare, cât şi de calificare: Manager de proiect, Competențe comune comunicare, Manager al sistemelor de management al calităţii, Agent vânzări, Inspector protecţia muncii, Manager al sistemelor de management de mediu, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Manager Resurse Umane, Competențe manageriale, Competențe antreprenoriale, Vulcanizator piese din cauciuc la presă, Electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale, Operator în prelucrarea cauciucului, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, Operator introducere, validare şi prelucrare date.

Totodată, CCMP EUROPROJECT este furnizor acreditat ANOFM de servicii de informare,  consiliere,  servicii de mediere a muncii pe piaţa internă și servicii de plasare a forței de muncă.

CCMP EUROPROJECT a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008 încă din octombrie 2009, acesta fiind valabil pentru serviciile de informare și consiliere profesională, asistență, mediere și plasare forță de muncă, furnizare de informații privind piața muncii, asistență în vederea inițierii unei afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management), proiecte pentru stimularea mobilității forței de muncă, implementarea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul resurselor umane, dezvoltării antreprenoriale, cooperării transfrontaliere de afaceri.

CCMP EUROPROJECT este înregistrat la Registratura Generală a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 11861; scopul prelucrării datelor cu caracter personal menționat în Notificarea A.N.S.P.D.C.P. coincide cu scopul prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul acțiunilor derulate prin acest proiect.

Dintre activităţile principale desfășurate de CCMP EUROPROJECT enumerăm:

 • Susţinerea de cursuri de formare antreprenorială şi formare profesională pentru diverse categorii de resurse umane (manageri, personal angajat, şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, atât din mediul urban, cât și din mediul rural etc.);
 • Realizarea de studii, cercetări, campanii de informare în cadrul unor finanţări POS DRU, PHARE-CBC, PHARE CES, RICOP-MAO, CE, PE;
 • Implementarea de proiecte cu finanţare europeană, în domeniul antreprenoriatului şi al dezvoltării resurselor umane;
 • Înfiinţarea CENTRULUI DE AFACERI SLATINA, singurul din Judeţul Olt, în cadrul căruia există firme care își desfășoară activitatea şi o sală de training şi conferinţe care poate fi închiriată de instituţii publice şi private pentru diverse evenimente;
 • Coordonarea unei reţele regionale de INFO CENTRE de afaceri cu birouri în Slatina, Alexandria, Giurgiu, Ruse, Vratsa;
 • Coordonarea activităților Centrului de Ocupare Slatina, care a furnizat până în prezent servicii gratuite unui număr de peste 1500 de șomeri din Regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Înființarea și administrarea Centrului Pilot „Stație de lucru IT" - Mehedinți, care furnizează servicii de informare și consiliere unui număr minim de 70 de persoane (șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă).

 

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT a dezvoltat parteneriate și proiecte cu următoarele organizații:

-        Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

-        Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare -ANIF-Romania

-        Agenția Pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM) 

-        Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) 

-        Institutul Pentru Susținerea Proiectelor și Dezvoltarea Competențelor PRO-KOMPETENZ, Germania

-        Scoala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

-        Consiliul Europei în România

-        Patronatul Tinerilor Intreprinzători din România (PTIR)

-        Asociația Centrul de Dezvoltare SMART

-        Oficiul Național al Registrului Comerțului Slatina

-        Școala Româna de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie Filiala Teleorman

-        Alro S.A.

-        Arott - Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare

-        Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj

-        Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software

-        Institutul de Formare Economică și Socială (IFES)

-        Institutul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (INIMM)

-        Pirelli Tyres România

-        Prysmian Cables & Systems

-        Romactiv Business Consulting

-        District Administration - Pleven - Bulgaria

-        Ministry of Regional Development and Public Works - Bulgaria

-        Human Resources Development Agency -Ruse - Bulgaria

-        Business Suport Center for Small and Medium Enterprises -Bulgaria

-        ASDE-Ecoregions - Bulgaria

-        Bulgarian Association for Alternative Tourism

-        Veliko Tarnovo Municipality

-        Association of Danube River Municipalities - Bulgaria

-        Camera de Comerț și Industrie Ruse

-        Camera de Comerț și Industrie Vratsa

-        Fundația Luigi Clerici, Italia

 

We made this website

 

HOMEPAGE