GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Despre Tech Ac@demy

Tech Ac@demy

Obiectivul general al proiectului il reprezinta creşterea participării angajatilor din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia si Sud Est, la programele de formare profesională continuă, prin oferirea in cadrul IT Bootcamp catre 660 de angajati (dintre care 200 vor fi din categoria angajatilor cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat) de cursuri de dezvoltare a competentelor digitale si prin promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programe de formare profesionala continua.

 

Obiective specifice

1. Informarea si cresterea gradului de constientizare a angajatilor privind importanta si necesitatea formarii profesionale si a participarii la programele de formare continua.

2. Incurajarea dezvoltarii carierei si identificarea de noi oportunitati profesionale prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat.

3. Dezvoltarea competentelor digitale pentru 660 de angajati din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia si Sud Est (din care minim 200 de persoane din categoria angajati cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat), prin participarea la cursuri de formare profesionala autorizate.

4. Promovarea inovarii sociale astfel: prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Sud-Vest, Sud Sud Est, care vor implica stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai sindicatelor, ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, ai firmelor de formare profesionala, etc; prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes care vor constitui reteaua Ambasadorilor Digitalizarii in cadrul proiectului Tech Ac@demy; prin utilizarea unor instrumente inovative de consiliere profesionala si tutorat; prin includerea in cadrul platformei de e-learning a unor module de training cu privire la utilizarea tehnologiei in viata personala; prin instrumentul de testare care genereaza „profilul digital"; prin sectiunea Masterclass creata in cadrul platformei de e-learning care cuprinde traininguri video sustinute de personalitati din domeniul IT din Romania.

 

Grup ţintă

Grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 660 de persoane, angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), inclusiv PFA si intreprinderi individuale, cu domiciliul/resedinta in regiunile Sud Vest, Sud si Sud Est, cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani. Dintre acestia, cel putin 200 de persoane (minim 30%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:

-                 persoane cu nivel scazut de calificare

-                 persoane din mediul rural

-                 persoane cu varsta peste 40 ani.

Vor face parte din grupul tinta doar acele persoane care vor participa la activitatile proiectului la initiativa proprie sau a partenerilor sociali si alte entitati reprezentative pentru interesele angajatilor. Nu vor face parte din grupul tinta acei angajati care participa la formare la initiativa angajatorilor.

 

Rezultate

- 660 Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe)

- 595 Persoane certificate urmare a sprijinului acordat

- 383 Persoane care îşi găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit

- 66 Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

 

Activităţi finanţate

A.1. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT

A.2. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare privind importanta formarii profesionale si a participarii angajatilor la programe de formare continua

A.3. Recrutarea si selectia grupului tinta care va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare

A.4. Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat

A.5. Organizarea si derularea unui curs de dezvoltare a competentelor digitale pentru angajati

Acţiuni inovative pentru creşterea participării la FPC şi oferirea unui sprijin educaţional individualizat

 

We made this website

 

HOMEPAGE