GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Noutăți Tech Ac@demy

Tech Ac@demy
 ANUNȚ DE PRESĂ

Finalizarea proiectului Tech Ac@demy


Proiectul „Tech Ac@demy" a fost implementat în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2022 de către "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT).

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea participării angajaților din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia și Sud Est, la programele de formare profesională continuă, prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale și prin promovarea importanței formării profesionale și participării la programe de formare profesională continuă.

Grupul țintă al proiectului Tech Ac@demy a fost format din 763 angajați (inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale), cu domiciliul/reședința în regiunile Sud Vest, Sud și Sud Est, cu vârstă cuprinsă între 25 și 64 ani. Dintre aceștia, 554 de persoane s-au regăsit într-una din categoriile următoare:

- persoane cu nivel scăzut de calificare

- persoane din mediul rural

- persoane cu vârstă peste 40 ani.

Fiecare cursant a beneficiat de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acțiunilor viitoare și identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toți cursanții au participat la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competențelor digitale, 757 dintre ei obținând o diplomă recunoscută ANC.

Proiectul Tech Ac@demy a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: office@europroject.org.ro

Tel: 0758.099.670

 


We made this website

 

HOMEPAGE