GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Despre StartUp Mode

StartUp Mode

 

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA" (PTIR) si Asociatia Engage in Education, implementeaza in perioada 23 decembrie 2021 - 22 decembrie 2023 proiectul StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

Proiectul StartUp Mode este finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student.

A. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.

Pe fondul necesitatii stimularii ocuparii in randul absolventilor de invatamant tertiar, proiectul StartUp Mode isi propune sa valorifice oportunitatea antreprenoriatului ca alternativa viabila de realizare a tranzitiei de la scoala la primul loc de munca. Comportamentul de antreprenoriat in randul tinerilor este sensibil la o multitudine de factori, printre care educatia antreprenoriala, mediul institutional si de afaceri, accesul la mecanisme de finantare etc, motiv pentru care proiectul actioneaza in sensul dezvoltarii competentelor antreprenoriale si manageriale ale studentilor (350 de membri ai grupului tinta) si furnizarii de sprijin pentru infiintarea, dezvoltarea si mentinerea pe piata a 33 de intreprinderi care vor activa in sectoarele economice cu potential competitiv identificare prin SNC sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI, intreprinderi care vor genera 66 de locuri de munca (din care minim 33 ocupate de catre studentii inscrisi in grupul tinta al proiectului).

B. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Facilitarea si imbunatatirea insertiei pe piata muncii pentru un numar de 350 de studenti care vor participa la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului. Actiunile de formare pentru 350 de persoane in domeniul antreprenorial vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevente arii tematice din acest domeniu, respectiv: cadrul general in care

activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Abordarea tuturor acestor teme va oferi un fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru persoanele care doresc sa initieze o afacere, fie ea finantata sau nu prin intermediul proiectului. Astfel, acestia vor putea derula o activitate economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite premisele pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective - financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau.

2. Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator a 33 de studenti prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 33 de start-up-uri. Prin intermediul proiectului se operationalizeaza o schema de minimis pentru 33 de firme care vor beneficia de capital de start-up astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. Acest element este completat in implementarea proiectului de desfasurarea unor stagii de practica atat in intreprinderi reale cat si in intreprinderi simulate, de oferirea unor servicii de mentoring, precum si de monitorizarea operationalizarii efective a planului de afaceri propus initial spre finantare.

3. Cresterea ratei de ocupare a studentilor, viitori absolventi de invatamant superior, prin crearea a 66 de locuri de munca in intreprinderile nou infiintate, dintre care 33 vor fi ocupate de studentii ale caror planuri au fost selectate pentru finantare. Prin asigurarea infiintarii si oferirea de finantare pentru 33 de firme in sectoare economice cu potetial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, se asigura crearea unor locuri de munca de calitate si sustenabile, in domenii de activitate identificate ca fiind de de viitor, care vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri si asupra nivelului de trai al populatiei.

4. Promovarea inovarii sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori sa angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate dintre membrii consortiului si stakeholderii relevanti pentru promovarea antreprenoriatului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca etc.; prin realizarea de parteneriate cu intreprinderi din domenii cu potential competitiv in vederea desfasurarii stagiilor de practica; prin selectia in cadrul concursului de planuri de afaceri a minim 10% planuri care includ masuri concrete de inovare sociala; prin organizarea „Zilei portilor deschise" de catre cele 33 de intreprinderi finantate in cadrul proiectului; implicarea activa a mai multor antreprenori de succes din regiune in cadrul activitatilor proiectului (in special in cadrul activitatii de mentorat).

 

C. Grupul tinta al proiectului StartUp Mode Grupul tinta vizat de proiectul StartUp Mode este format din 350 de studenti care apartin uneia dintre urmatoarele categorii:

- Studenți (ISCED 5-7) - inmatriculati cel puțin în anul 2 de studii de licența.

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi - nivel ISCED 8)

Din cei 350 de studenti, cel putin 40 de persoane (11%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:

- persoane de etnie roma

- persoane din mediul rural

Conform conditiilor Ghidului CS Innotech Student, membrii grupului tinta vor putea avea domiciliul/resedinta in toate regiunile de dezvoltare, cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV in regiunile mai putin dezvoltate, respectiv Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competentele antreprenoriale dobandite de cursanti vor fi certificate ANC.

 

D. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:

-  Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului (23 decembrie 2021 - 22 aprilie 2022)

- Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programelor de formare antreprenoriala (23 decembrie 2021 - 22 aprilie 2022)

- Derularea programelor de formare (23 decembrie 2021 - 22 aprilie 2022)

- Evaluarea si selectarea a 33 de planuri de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului (23 ianuarie 2022 - 22 aprilie 2022) 

- Efectuarea de stagii de practica de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa caen cu cea aferenta planului de afaceri selectat (23 martie 2022 - 22 iunie 2022)

- Efectuare de stagii de practica in intreprinderi simulate (23 martie 2022 - 22 iunie 2022)

- Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri (23 aprilie 2022 - 22 iunie 2022)

- Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului si semnarea contractelor de subventie (23 aprilie 2022 - 22 iunie 2022)

- Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului (23 iunie 2022 - 22 iunie 2023)

- Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate (23 iunie 2022 - 22 iunie 2023)

Asigurarea sustenabilitaþii planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului ( 23 iunie 2023 - 22 decembrie 2023)

 

Rezultate așteptate

In perioada 23 ianuarie - 22 aprilie 2022 se va desfasura Concursul de planuri de afaceri, in urma caruia vor fi selectate 33 de planuri de afaceri care vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 193.740 lei. Astfel, 33 de firme vor beneficia de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului vor beneficia de actiuni de sprijin in cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere: vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Bugetul proiectului este de 9.683.327,88 lei, din care 6.393.420 lei reprezinta subventiile acordate celor 33 de firme infiintate in cadrul proiectului.

 

 

We made this website

 

HOMEPAGE