GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Noutăți StartUp Mode

StartUp Mode

 

 

 

CORRIGENDUM 1 METODOLOGIE CONCURS

18 martie 2022

Avand in vedere:
- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Innotech Student", aferent Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Obiectivul Specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
- Schema de ajutor de minimis „Innotech Student";
- Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Raspunsul AM POCU nr. 15173/14.03.2022;

Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT emite prezentul corrigendum:

Art. I. Se modifica Anexa 11 „Lista codurilor CAEN eligibile". Din Anexa 11 sunt eliminate urmatoarele coduri CAEN:

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material - DOAR prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate

Conform Raspunsului AM POCU nr. 15173/14.03.2022, codurile CAEN mentionate mai sus se incadreaza in prevederile lit. b), alineatul (2) al art. 5, in consecinta nu pot face obiectul finantarii prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Anexa 11 „Lista codurilor CAEN eligibile" din Metododologia pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului StartUp Mode, ID 141750, se inlocuieste cu Anexa 11 a prezentului corrigendum.

Art. II. Prezentul corrigendum se publica pe platforma de concurs a proiectului „StartUp Mode" (startupmode.student-antreprenor.ro)

Art. III. Coordonatorul schema de minimis va duce la indeplinire prevederile prezentului corrigendum.

Link corrigendum: https://files.fm/u/h6u36tbxq#/view/yndfhbzw7

 

 

 

 

 

În perioada 15 februarie - 31 martie se desfășoară concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului StartUp Mode.

În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 16.00 a ultimei zile de înscriere.


Calendarul Concursului
1. Depunerea Planurilor De Afaceri 15 Februarie 2022 - 31 Martie 2022
2. Evaluarea Planurilor De Afaceri 23 Februarie 2022 - 15 Aprilie 2022
3. Publicarea Rezultatelor Evaluării 15 Aprilie 2022
4. Depunerea Contestațiilor 15 Aprilie 2022 - 18 Aprilie 2022
5. Soluționarea Contestațiilor 16 Aprilie 2022 - 21 Aprilie 2022
6. Publicarea Rezultatelor Finale În Cadrul Platformei Www.Student-Antreprenor.Ro 21 Aprilie 2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI


 

 

 

We made this website

 

HOMEPAGE