GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Despre EntrepLoading

EntrepLoading

Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” EUROPROJECT în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, Camera Consultanților Fiscali și Asociația ”Magurele Science Park” implementează în perioadă 31.12.2021-30.12.2023 proiectul „EntrepLoading” – POCU/829/6/13/141274, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe și are o valoare totală de 9.639.834,07 lei, din care 6.393.420 lei reprezintă ajutoare de minimis.

A. Proiectul vizează creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de formare profesională în domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare economice cu potențial competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

B. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Facilitarea si imbunatatirea insertiei pe piata muncii pentru un numar de 350 de studenti care vor participa la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului. Actiunile de formare pentru 350 de persoane in domeniul antreprenorial vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevente arii tematice din acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Abordarea tuturor acestor teme va oferi un fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru persoanele care doresc sa initieze o afacere, fie ea finantata sau nu prin intermediul proiectului. Astfel, acestia vor putea derula o activitate economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite premisele pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective - financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau.

2. Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator a 33 de studenti prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 33 de start-up-uri. Prin intermediul proiectului se operationalizeaza o schema de minimis pentru 33 de firme care vor beneficia de capital de start-up astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. Acest element este completat in implementarea proiectului de desfasurarea unor stagii de practica atat in intreprinderi reale cat si in intreprinderi simulate, de oferirea unor servicii de mentoring, precum si de monitorizarea operationalizarii efective a planului de afaceri propus initial spre finantare.

3. Cresterea ratei de ocupare a studentilor, viitori absolventi de invatamant superior, prin crearea a 66 de locuri de munca in intreprinderile nou infiintate, dintre care 33 vor fi ocupate de studentii ale caror planuri au fost selectate pentru finantare. Prin asigurarea infiintarii si oferirea de finantare pentru 33 de firme in sectoare economice cu potetial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, se asigura crearea unor locuri de munca de calitate si sustenabile, in domenii de activitate identificate ca fiind de de viitor, care vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri si asupra nivelului de trai al populatiei.

4. Promovarea inovarii sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori sa angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate dintre membrii consortiului si stakeholderii relevanti pentru promovarea antreprenoriatului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca etc.; prin realizarea de parteneriate cu intreprinderi din domenii cu potential competitiv in vederea desfasurarii stagiilor de practica; prin selectia in cadrul concursului de planuri de afaceri a minim 10% planuri care includ masuri concrete de inovare sociala; prin organizarea „Zilei portilor deschise" de catre cele 33 de intreprinderi finantate in cadrul proiectului; implicarea activa a mai multor antreprenori de succes din regiune in cadrul activitatilor proiectului (in special in cadrul activitatii de mentorat).

 

C. Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane care aparțin uneia dintre următoarele categorii:

- Studenți (ISCED 5-7) - înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă.

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi - nivel ISCED 8)

Din cei 350 de studenti, cel putin 40 de persoane (11%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:

- persoane de etnie roma

- persoane din mediul rural

Conform conditiilor Ghidului CS Innotech Student, membrii grupului tinta vor putea avea domiciliul/resedinta in toate regiunile de dezvoltare, cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV in regiunile mai putin dezvoltate, respectiv Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competentele antreprenoriale dobandite de cursanti vor fi certificate ANC.

 

D. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:

- Informarea publicului cu privire la activitățile proiectului (ianuarie – martie 2022)

- Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile de formare antreprenorială (ianuarie – 15 martie 2022)

- Derularea programului de formare antreprenorială (ianuarie - martie 2022)

- Organizarea concursului de planuri de afaceri și selectarea a 22 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate (ianuarie – aprilie 2022)

- Efectuarea de stagii de practică în întreprinderi reale de către câștigători (mai - iunie 2022)

- Participarea la un program de mentorat (mai - iunie 2022)

- Înființarea firmelor și semnarea contractelor de subvenție (mai - iunie 2022)

- Monitorizarea implementării planurilor de afaceri (iunie 2022 - iulie 2023)

- Asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri (iulie - decembrie 2023)


Principalele rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

✓ 350 de persoane vor beneficia de cursuri acreditate de competențe antreprenoriale. În urma finalizării acestora vor primi o subvenție în valoare de 200 lei și un certificat recunoscut de ANC;
 În perioada 01.02.2022 – 31.03.2022 se va desfășura concursul planurilor de afaceri  în urma căruia vor fi selectate spre finanțare 22 de startup-uri care se vor înființa în cadrul proiectului și vor beneficia de un ajutor de minimis de 60.000 de euro pentru finanțarea planului de afaceri propus;

✓ 66 de locuri de munca create în cadrul celor 22 de startup-uri, câte 3 locuri de muncă în fiecare;

 finanțarea ideii de afacere este nerambursabilă într-un procent de 100% – contribuție proprie 0 lei;

 25 de persoane vor beneficia de servicii de mentorat și practică în intreprinderi reale;

 cei 22 de castigatori ai concursului planurilor de afaceri vor fi monitorizați pe parcursul implementării planului de afaceri (12 luni) și în perioada de sustenabilitate (6 luni);

 

Te așteptăm să te înscrii în proiectul ”EntrepLoading…” completează FORMULARUL.

Află mai multe detalii despre proiect din Prezentare si ne poti urmari pe pagina de Facebook dedicat proiectului.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT

Daniel Uritu – Manager de proiect

Tel: +40 762 333 447 E-mail: entreploading@europroject.org.ro

 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

 

We made this website

 

HOMEPAGE