GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Noutăți EntrepLoading

EntrepLoading

 

 

CORRIGENDUM 1 METODOLOGIE CONCURS

18 martie 2022

CORRIGENDUM 1

privind modificarea  

Metododologiei pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului EntrepLoading..., ID 141274

 

Avand in vedere:

- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Innotech Student", aferent Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Obiectivul Specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI;

- Schema de ajutor de minimis „Innotech Student";

- Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- Raspunsul AM POCU nr. 15173/14.03.2022,

 

Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT

emite prezentul

CORRIGENDUM

Art. I. Se modifica Anexa 11 „Lista codurilor CAEN eligibile". Din Anexa 11 sunt eliminate urmatoarele coduri CAEN:

-1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri

- 1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

- 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

- 1105 Fabricarea berii

- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material - DOAR prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate

Conform Raspunsului AM POCU nr. 15173/14.03.2022, codurile CAEN mentionate mai sus se incadreaza in prevederile lit. b), alineatul (2) al art. 5, in consecinta nu pot face obiectul finantarii prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Anexa 11 „Lista coduri CAEN eligibile" din Metododologia pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului EntrepLoading..., ID 141274, se inlocuieste cu Anexa 11 a prezentului corrigendum.

Art. II. Prezentul corrigendum se publica pe platforma de concurs a proiectului „EntrepLoading..." (entreploading.student-antreprenor.ro)

Art. III. Coordonatorul schema de minimis va duce la indeplinire prevederile prezentului corrigendum.

 

 

Manager de proiect

Daniel Uritu

 

Link corrigendum: https://file.io/XUKV1R7KnTjR

 

 

 

 

 

 

În perioada 15 februarie - 31 martie 2022 se desfășoară concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului EntrepLoading...


În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 16.00 a ultimei zile de înscriere.


Calendarul Concursului
1. Depunerea Planurilor De Afaceri 15 Februarie 2022 - 31 Martie 2022
2. Evaluarea Planurilor De Afaceri (Faza A Si B) 15 Februarie 2022 - 18 Aprilie 2022
3. Publicarea Rezultatelor Evaluării (Faza A Si Faza B) 18 Aprilie 2022
4. Depunerea Contestațiilor (Pentru Faza B) 19 Aprilie 2022 - 21 Aprilie 2022
5. Soluționarea Contestațiilor (Pentru Faza B) 20 Aprilie 2022 - 27 Aprilie 2022
6. Evaluarea Planurilor De Afaceri (Faza C) 15 Februarie - 28 Aprilie 2022
7. Publicarea Rezultatelor Finale În Cadrul Platformei Www.Student-Antreprenor.Ro 29 Aprilie 2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

 

 

We made this website

 

HOMEPAGE