GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 
Achizitii

 

 

Achizitie echipamente TIC

 

Data publicare: 15.12.2022

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

30213100-6 - Computere portabile

48624000-8 - Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)

32250000-0 - Telefoane mobile

30232110-8 - Imprimante laser

48820000-2 - Servere

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: achizitionarea de echipamente TIC (Laptopuri - 2 buc, Pachete software necesare bunei functionari a laptopurilor - 2 buc, Telefoane mobile smartphone - 2 buc, Imprimanta multifunctionala - 1 buc, Server date - 1 buc) in cadrul proiectului StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

II.    DESCRIERE:

Caracteristicile și dotările minime ale echipamentelor:

ü  Laptop cu un procesor de pana la 4 Ghz, memorie RAM de 8GB, HDD tip SSD de minim 512 GB si placa video de 2 GB

ü  Pachetele software vor include sistem de operare, suita de programe pentru birou si antivirus.

ü  Telefoane smartphone touchscreen, compatibil retea 4G GPS, memorie interna minim 32GB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, camera foto minim 12 MP

ü  Laser monocrom A3, print, copy, scan

ü  Server date cu software inclus

Pretul maxim care va fi platit este: 46.326.98lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru furnizarea echipamentelor.

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a echipamentelor TIC se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data furnizarii echipamentelor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a echipamentelor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt sau scanate si transmise la adresa de e-mail: office@europroject.org.ro

Data publicare cerere de oferta: 15.12.2022

Termen de primire a ofertei: 23.12.2022 ora 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie Servicii de consultanta juridica

 Data publicare: 18.04.2022

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79111000-5 - Servicii de consultanta juridica

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de consultanta juridica in cadrul proiectului StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

Servicii consultanta juridica pentru infiintarea a 33 de societati tip SRL in diferite judete ale Romaniei si redactarea acordurilor de finantare pentru acestea in vederea asigurarii infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului.

Pretul maxim care va fi platit este: 39.600lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de consultanta juridica se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt sau scanate si transmise la adresa de e-mail: office@europroject.org.ro

 

Data publicare cerere de oferta: 18.04.2022

Termen de primire a ofertei: 28.04.2022  ora 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie Servicii de productie video destinate platformei de cursuri


Data publicare: 11.02.2022

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

92111100-3 - Productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de productie video destinate platformei de cursuri in cadrul proiectul Tech Ac@demy, cod Mysmis 136100.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

Serviciile de productie video (inregistrarea, montajul, editarea finala si postprocesarea) pentru training-uri video de 4 ore, impartite in mai multe lectii, ce vor reprezenta continutul sectiunii

Masterclass din platforma de e-learning

Pretul maxim care va fi platit este: 125.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de realizare campanie de informare si constientizare se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt sau scanate si transmise la adresa de e-mail: office@europroject.org.ro

 

Data publicare cerere de oferta: 11.02.2022

Termen de primire a ofertei: 18.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii de realizare campanie de informare si constientizare online


Nr. 16/07.01.2022

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: servicii de realizare campanie de informare si constientizare online in cadrul proiectul StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

Serviciile solicitate sunt necesare pentru implementarea Activității 2 - Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite.

Efectiv, campania va consta in:

- crearea si intretinerea unei pagini de Facebook pe durata campaniei;

- campanie pay per click cu o durata de 60 de zile  calendaristice si reach de minim 30.000 persoane;

- publicarea de minim 5 articole/comunicate online pe websiteuri relevante;

- publicarea unui banner pe 5 websiteuri relevante;

- realizarea a minimum 3 comunicate de presa si transmiterea acestora catre o baza de date de minim 300 de jurnalisti din presa locala si nationala.

 

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la numarul de telefon: 0758/099.671

 

Pretul maxim care va fi platit este: 63.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu ORDINUL nr. 1.284/2016, capitolul 4 al Anexei "PROCEDURA COMPETITIVA". În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

 

Data publicare cerere de oferta: 07.01.2022

 

Termen de primire a ofertei: 17.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie Servicii de adaptare platforma web aferenta concursului de planuri de afaceri StartUp Mode


Nr. 477/23.12.2021

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

72413000-8  - Servicii de adaptare platforma web aferenta concursului de planuri de afaceri StartUp Mode

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de adaptare platforma web aferenta concursului de planuri de afaceri StartUp Mode in cadrul proiectul StartUp Mode, ID 141750.

II.    DESCRIERE:

Serviciile de adaptare a platformei web ce va fi folosita pentru concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului StartUp Mode vor include cel putin urmatoarele componente:

1. Copiere platforma din domeniul www.100000euro.ro in www.student-antreprenor.ro si   curatarea acesteia (stergere useri si administratori, stergere stiri si resurse)

2. Completare platforma cu noile sectiuni ale planului de afaceri

3. Actualizarea restrictiilor de integritate ale datelor din platforma (judete eligibile, coduri CAEN eligibile, declaratiile ce se descarca din platforma)

4. Actualizarea modului de evaluare si selectie, inclusiv faza contestatii

5. Actualizarea modulului de monitorizare a castigatorilor

6. Actualizarea identitatii vizuale a platformei

7. Introducerea de noi functiuni in cadrul platformei (contestatii in platforma, crearea unui nou tip de utilizator denumit expert juriu contestatii, pastrarea punctajelor dinainte de contestatii si afisarea valorii contestate sau necontestate in functie de caz, salvarea intermediara a punctajelor de catre expertii juriu si expertii juriu contestatii, formatarea planului de afaceri prin includerea de butoane de formatare, optiuni noi de stergere si corectare a bugetului in sectiunea Implementare si optiunea de incarcare a mai multor fisiere)

 

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la adresa de mail: office@europroject.org.ro sau la numarul de telefon: 0758/099.671

Pretul maxim care va fi platit este: 25.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

 

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu ORDINUL nr. 1.284/2016, capitolul 4 al Anexei "PROCEDURA COMPETITIVA". În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

Data publicare cerere de oferta:23.12.2021

Termen de primire a ofertei: 30.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 392 / 15.10.2021

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families", Project Code: ROBG-507, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Servicii de organizare de festivaluri - cod CPV 79953000-9

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.11.2021, ora 09:00, la sediul secundar CCMP-EUROPROJECT,  Bucuresti, str. Spatarului, nr. 30, sector 2.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.11.2021, ora 11:00, la sediul secundar CCMP-EUROPROJECT,  Bucuresti, str. Spatarului, nr. 30, sector 2.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile pentru Organizare festivaluri de distracție în familie vor fi prestate în cadrul proiectului „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families" si vor consta in:

Servicii de organizare de festivaluri - cod CPV 79953000-9

             Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  70.000,00 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa str. Spatarului nr. 30, sector 2, Bucuresti, cu mentiunea pe plic „Oferta aferenta achizitiei Servicii de organizare de festivaluri - cod CPV 79953000-9, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 01.11.2021, ora 11:00". Plicul va fi insotit de o scrisoare de inaintare (conform formularului) si imputernicire (daca este cazul).

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Bucuresti, str. Spatarului nr. 30, cod postal 020776, e-mail: office@europroject.org.ro, tel 0758099671

Procedura de selecţie este - procedura competitiva, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: str. Spatarului nr. 30, sector 2, Bucuresti, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Petre JIANU

 

Documentatie atribuire servicii targuri_Europroject_ROBG507.pdf

Anunt partcipare ach servicii targuri_Europroject_ROBG507.pdf

Raspuns la clarificari_KIDS.pdf

Anulare procedura_ KIDS.pdf

 

 

 

 

 

 

Achizitie Servicii de organizare evenimente Tech Day

Nr. 264/16.07.2021

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79952000-2 - Servicii de organizare evenimente Tech Day

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de organizare a evenimentelor Tech Day in cadrul proiectul Tech Ac@demy, ID 136100.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

1. Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

  Alegerea locației pentru fiecare eveniment (minim 3 propuneri)

  Închirierea și amenajarea sălii de desfășurare a fiecarui evenimentul (decor + facilități)

  Închirierea  echipamentelor IT&C (sonorizare, probe tehnice, microfon, boxe)

  Închirierea și amenajarea standurilor de prezentare cu toate dotările necesare

  Asigurarea serviciilor de catering + coffee breaks pentru participanți (minimum 70 de persoane)

  Coffee break cu: apa, ceai, cafea, patiserie

  Catering: masa servita in stil bufet cu entre-uri, fel principal, desert (minim 3 optiuni)

  Welcome: asigurarea serviciilor de primire, asistare și înregistrare a invitaților

  Planificarea și redactarea agendei evenimentului

 

Se va asigura logistica necesara pentru coordonarea evenimentului.

 

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la adresa de mail: office@europroject.org.ro sau la numarul de telefon: 0758/099.671

Pretul maxim care va fi platit este: 90.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu ORDINUL nr. 1.284/2016, capitolul 4 al Anexei "PROCEDURA COMPETITIVA". În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

Data publicare cerere de oferta: 16.07.2021

Termen de primire a ofertei: 23.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218/11.06.2021ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a contractului de servicii în vederea implementării proiectului „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families" ROBG-507


Proiect: finanţat în cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject, Str.Mihai Eminescu nr.35, Slatina, Olt

Procedura de atribuire aplicată: Procedura competitivă pentru solicitanții / beneficiarii privați români în ceea ce privește alocarea de bunuri, servicii și contracte de lucrări finanțate în cadrul programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria, Anexa 4 la Contractul de finanțare si Instructiunea nr.2/20.09.2016 pentru beneficiarii programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria privind Reguli pentru atribuirea de lucrări, bunuri și servicii pentru beneficiarii români care nu au statutul de autorități contractante în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut

Valoarea estimata in EUR fara TVA: 130.000 LEI

Travel Kits (500 bucati), CPV: 35820000

Numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile:  1 oferta

Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

Tiporos Company SRL, cu sediul în Str. Gradinitei, nr.4, Slatina, jud Olt

 

Numarul, data si durata contractului: ctr 217/11.06.2021, durata pana la 22.12.2021 (6 luni)

Valoarea contractului: 130.000 LEI

Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 11.06.2021

Data publicării anunţului de atribuire: 11.06.2021

 

 

ÎNTOCMIT,

Irimia Georgeta

 

 

APROBAT,

Jianu Petre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie

Servicii de dezvoltare de software de formare profesională(Platforma e-learning)CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

72212931-4 Servicii de dezvoltare de software de formare profesională

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: servicii de dezvoltare de software de formare profesională(Platforma e-learning) in cadrul proiectul Tech Ac@demy, cod Mysmis 136100.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

Platforma va furniza toate modulele parcurse in cadrul cursului, incluzand:

- formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare - reteaua Internet

- utilizarea unor template-uri de pagini web

- utilizarea unor instrumente online de creare a paginii web

- crearea unei campanii de marketing digital

- realizarea unei strategii pentru social media

- imbunatatirea sigurantei online a companiei

Prin intermediul platformei vor fi disponibile teste intermediare pentru verificarea  cunostintelor.

Platforma va imparti utilizatorii dupa niveluri de acces, fiecare nivel avand un anumit grad de acces, respectiv de citire, scriere, modificare asupra informatiilor furnizate.

Platforma va genera in final rezultate pentru fiecare utilizator al modulelor in parte.

 

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la numarul de telefon: 0758/099.671

Pretul maxim care va fi platit este: 125.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

 

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu ORDINUL nr. 1.284/2016, capitolul 4 al Anexei "PROCEDURA COMPETITIVA". În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt sau se vor transmite in format scanat pe adresa de mail:office@europroject.org.ro

 

Data publicare cerere de oferta: 05.04.2021

Termen de primire a ofertei: 09.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie Servicii organizare targ Intreprinderi Simulate nr.2


 

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79950000-8 - Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de organizare targ 2 al intreprinderilor simulate in orasul Drobeta Turnu Severin in cadrul proiectul Practica in intreprinderi simulate - vector pentru cresterea angajabilitatii studentilor (PRACTISIM), cod Mysmis 109355.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

1. Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- 1 sală de expoziție/târg de minim 150 mp, care să permită buna desfășurare a evenimentului;

- locația să se afle într-un loc vizibil și cu posibilitatea de acces facil al participanților (cu mijloacele de transport în comun);

- acces facil la instalație electrică (prize și prelungitoare);

- sistem ventilatie sau AC;

- acces facil al grupul sanitar;

- acces gratuit WiFi Internet;

- condiţii igienico-sanitare conform legislaţiei legale;

- starea bună şi funcţională a clădirii în care se află spaţiul;

- sa fie dotat cu echipamentele: videoproiector; ecran proiecţie; echipament sonorizare; masă prezentare (head table);

- sa fie mobilat specific: 7 standuri expoziționale în formă de « U » , alcătuite din 5 panouri cu dimensiunile de 1 x 2.5 mp, 1 masa/stand și minim 2 de scaune/stand destinate amenajării standurilor expoziționale (transportul, montarea şi demontarea standurilor, după caz, intră în sarcina furnizorului);

- personal alocat evenimentului. Personalul va fi prezent la eveniment pe toată durata desfășurării activităților;

- 2 mese la intrarea în sală pentru secretariat (înregistrarea participanților) și 2 scaune;

- se va asigura un spatiu pentru servirea mesei de pranz;

 

2. Welcome coffe pentru 35 de persoane (apa minerala si plata, cafea, zahar, lapte, ceai, patiserie dulce/sarata)

3. Asigurare masa de pranz pentru min 35 de persoane. Prânzul va conține :

- un fel de bază (gratar, snitel, cascaval pane, etc) - min. 150 gr produs /persoană finit,

- garnitură - min. 200 gr/persoană,

- desert - min. 60 gr/persoană (prajitura, croissant cu cremă, placinta etc.)

- 1 chifla/persoana

- apă plată/minerală,500ml/persoană.

 

 4. Printare materiale promotionale pentru 8 intreprinderi:

- 1 roll-up/ intreprindere simulata (fiecare roll-up va avea continut grafic diferit) x 8 intreprinderi simulate; mecanism, printat din polipropilena, geantă textilă

- 1 roll-up targ 80*200 cm

- 3 mape de prezentare (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 8 intreprinderi simulate; format deschis A3+inchis A4+, suport 300g/mp, policromie o fata, buzunar aplicat;

- 3 pliante (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 8 intreprinderi simulate; format deschis A4, trifold, policromie faţă-verso, 2 biguri, suport minim 160g/mp;

- 2 afise (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 8 intreprinderi simulate; format A3, policromie o fata, suport minim 160g/mp

- carti de vizita 5 buc/ intreprindere simulata x 8 intreprinderi simulate; format 9 cm x5 cm, suport 300g/mp, print policromie;

- 2 cataloage de prezentare a ofertei (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 8 intreprinderi simulate; format A4 deshis/A5 inchis, policromie faţă-verso, copertă suport 250g/mp, interior suport 120g/mp, 20 pagini + copertă

 

Se va asigura logistica necesara pentru coordonarea evenimentului

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la adresa de mail : office@europroject.org.ro

Pretul maxim care va fi platit este: 18.900lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

 

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

Data publicare cerere de oferta: 08.03.2021

Termen de primire a ofertei: 15.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii de consultanta juridica


Nr. 73/18.02.2021

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79111000-5 Servicii de consultanta juridica

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: servicii de consultanta juridica  in cadrul proiectului Social Economy Entrepreneurship Development, cod Mysmis 128496

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

Servicii de consultanta juridica pentru infiintarea a 21 de firme si semnarea acordurilor de finantare, constand in:

ü  Asistare firme în cadrul procesului de înființare.

ü  Asistare firme in procesul de obtinere atestat intreprinderi sociale

ü  Întocmirea tuturor contractelor de subvenție și a anexelor acestora.

 

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la numarul de telefon: 0758/099.671

 

Pretul maxim care va fi platit este: 31.500lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

 

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

 

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

 

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

 

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

 

Data publicare cerere de oferta: 18.02.2021


Termen de primire a ofertei: 05.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii de realizare campanie de informare si constientizare

 

Nr. 64/12.02.2021

CERERE DE OFERTA

Achizitie anulata

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: servicii de realizare campanie de informare si constientizare in cadrul proiectul Tech Ac@demy, cod Mysmis 136100.

II.    DESCRIERE:

Caracteristici minime ale serviciilor:

La nivelul proiectului se doreste organizarea si derularea unei campanii de publicitate online, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului, care sa asigure informarea transparenta si nediscriminatorie, precum si constientizarea in cele 3 regiuni de implementare (Sud Vest, Sud Est si Sud) cu privire la beneficiile programelor de formare profesionala continua in general si a celor de dezvoltare a competentelor digitale ale angajatilor in special.

Efectiv, campania va consta :

- intr-o campanie Pay Per Click pe minim un site de socializare;

- publicarea de articole;

- de bannere si comunicate online pe website-uri relevante;

- direct e-mail;

- transmiterea de comunicate de presa catre o baza de date cu minim 300 de jurnalisti din presa nationala si locala etc.

Campania de publicitate online va avea un target de minim 100.000 persoane.

Astfel, minim 100.000 de persoane vor fi informate si constientizate cu privire la importanța formării profesionale si cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la numarul de telefon: 0758/099.671

Pretul maxim care va fi platit este: 125.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

III.     MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

IV.     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

V.      TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VI.      VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

Data publicare cerere de oferta: 12.02.2021

Termen de primire a ofertei: 19.02.2021

 

 

Oferta.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Achizitie Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)


Nr.147 / 03.03.2020

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

I.             SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Realizarea unei platforme on-line dedicate organizarii concursului planurilor de afaceri si monitorizarii implementarii acestora  in cadrul proiectului Social Economy Entrepreneurship Development, ID 128496

II.            Descriere:

Caracteristici minime ale serviciilor:

CCMP EUROPROJECT detine o platforma online dedicata organizarii si desfasurarii de

concursuri de planuri de afaceri si monitorizarii implementarii acestora, solicitand acum

adaptarea acesteia la specificul proiectului si modificarea sectiunilor platformei in functie de noua structura a planului de afaceri, noile grile de evaluare si alte elemente specifice proiectului, acordandu-se o importanta majora securizarii datelor.

Solicitam cele mai recente standarde de design web, astfel incat interactiunea utilizatorului cu platforma online sa fie una cat mai facila, dar si cu reglementarile legale in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor cu caracter confidential.

Incarcarea datelor in sectiuni va fi realizata intr-un mod secvential, dar care sa permita

revenirea la orice sectiune a planului de afaceri. Fiecare sectiune va fi definita intr-o pagina

web diferita, astfel incat accesul sa fie unul facil pentru utilizator (prin simpla schimbare a taburilor). Limita din perspectiva dimensiunii, documentele incarcate va fi de 20MB per sectiune, astfel incat toate documentele pe care deponentii doresc sa le prezinte sa fie incarcate in vederea evaluarii.

Creearea de  conturi proprii, accesibile pe baza de user si parola.

Se va actualiza modulul de comunicare prin includerea de noi triggere pentru verificarile administrative legate de sumele decontate versus bugetul initial.

O alta functionalitate a platformei se refera la posibilitatea interactionarii virtuale directe intre expertii si castigatori. Posibilitatea creearii unei comunitati in cadrul platformei, in vederea operationalizarii conceptului de „invatare in cadrul retelelor", concept implementat cu succes la nivel european.

Noua versiune a platformei va cuprinde si elementele de identitate vizuala a proiectului, precum si orice alte modificari aferente elementelor vizuale specifice proiectului current.

In vederea elaborarii ofertei, un reprezentant CCMP Europroject va va sta la dispozitie la nr de telefon: 0758/099.671

Pretul maxim care va fi platit este: 23.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru realizarea serviciilor.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

 

Data publicare cerere de oferta: 03.03.2020

Termen de primire a ofertei: 18.03.2020

 

Oferta.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie  - Servicii de realizare campanie de informare si constientizareNr. 114/20.02.2020


CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

79341000-6 - Servicii de publicitate.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Informarea publicului cu privire la programul de formare, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului Social Economy Entrepreneurship Development, ID 128496

II.            Descriere:

Caracteristicile minime ale serviciilor:

- promovarea a minim 4 postari si crearea a minim 2 reclame ad,

- publicarea de minim 10 articole online,

- publicarea de bannere cu reach total de 100.000 afisari,

- SEO si promovare in cel putin un motor de cautare,

- realizarea a minimum 6 comunicate de presa si transmiterea acestora catre o baza de date de minim 300 de jurnalisti din presa locala si nationala

- crearea unei pagini Facebook cu 10.000 de like-uri

Alte specificatii minime:

- Cerintele din prezentul document vor fi considerate obligatorii. In acest sens vor fi luate in consideratie toate ofertele care asigura nivelul cerintelor minimale din prezenta; ofertele de servicii cu caracteristici inferioare celor prevazute in documentatie vor fi declarate neconforme.

- Prestatorul va asigura servicii de copywriting, design şi DTP pentru fiecare dintre produsele realizate si publicate şi va ceda dreptul de autor exclusiv şi pe perioada nedeterminata, beneficiarului.

- Prestatorul este obligat sa utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate in cadrul contractului: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, precum si cea a lnstrumentelor Structurale 2014 - 2020, insotite de mentiunea ,,Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020", conform MANUALULUI DE IDENTITATE VIZUALA 2014-2020.

- Participantii la procedura detin codul CAEN 7311 - "Activitati ale agentiilor de publicitate", ca si cod de activitate autorizat, in vederea furnizarii de servicii de publicitate.

- Ofertantul nu se afla intr-o situatie de conflict de interese cu beneficiarul

 

Pretul maxim care va fi platit este: 125.000lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

 

Data publicare cerere de oferta: 20.02.2020

Termen de primire a ofertei: 26.02.2020

 

Oferta.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

 

Nr.91/12.02.2020

 

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop-uri tematice si de networking organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-uri tematice si de networking organizate in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se va asigura catering in data de 26.02.2020 pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 50 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 12.02.2020

   Termen de primire a ofertei: 19.02.2020

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx


 

 

 

 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

 

Nr.92 /12.02.2020

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP-uri tematice si de networking in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025, pentru data de 26.02.2020.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193,38 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 12.02.2020

Termen de primire a ofertei: 19.02.2020

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

 

Nr.1209/25.11.2019

 

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop-uri tematice si de networking organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-uri tematice si de networking organizate in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se va asigura catering in data de 12.12.2019 pentru un număr de 50 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 50 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 25.11.2019

   Termen de primire a ofertei: 09.12.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx


 

 

 

 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

 

Nr.1208 /25.11.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP-uri tematice si de networking in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 50 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025, pentru data de 12.12.2019.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193,38 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 25.11.2019

Termen de primire a ofertei: 09.12.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.inregistrare: 1036/14.10.2019                                                                                

SOLICITARE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE

Servicii de organizare targuri ale intreprinderilor simulate - cod CPV 79950000-8

 

 

1. Beneficiar: Asociatia Centrul de Consultanta si Management al proiectelor EUROPROJECT

2. Titlul proiectului POCU: Practica in intreprinderi simulate - vector pentru cresterea angajabilitatii studentilor (PRACTISIM)

3. Număr contract de finanțare: POCU/90/6.13/6.14/109355

4. Linia de finanțare: POCU 2014-2020, Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.13, 6.14

5. Obiectul achiziției:Servicii de organizare targuri ale intreprinderilor simulate

6. Codul CPV: Servicii de organizare targuri ale intreprinderilor simulate - cod CPV 79950000-8

7. Evaluarea achizitiei unor Servicii de organizare targuri ale intreprinderilor simulate - cod CPV 79950000-8 se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute in Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Nr.crt.

 

Denumire si descrierea produsului/ serviciului/ lucrarii

Cantitate

Preţul estimat/ Valoarea tarifului mediu lunar/Costul estimat pe categorii de lucrari (fără TVA)

 

Total

1.

Servicii de organizare targ al intreprinderilor simulate - cod CPV 79950000-8  in orasul Drobeta Turnu Severin care sa includa:

      Spațiul corespunzător unei astfel de activități - trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

-          1 sală de expoziție/târg de minim 150 mp, care să permită buna desfășurare a evenimentului;

-          locația să se afle într-un loc vizibil și cu posibilitatea de acces facil al participanților (cu mijloacele de transport în comun);

-          acces facil la instalație electrică (prize și prelungitoare);

-          sistem ventilatie sau AC;

-          acces facil al grupul sanitar;

-          acces gratuit WiFi Internet;

-          condiţii igienico-sanitare conform legislaţiei legale;

-          starea bună şi funcţională a clădirii în care se află spaţiul;

-          Echipamente: videoproiector; ecran proiecţie; echipament sonorizare; masă prezentare (head table);

-          Mobilier specific: 7 standuri expoziționale în formă de « U » , alcătuite din 5 panouri cu dimensiunile de 1 x 2.5 mp, 1 masa/stand și minim 2 de scaune/stand destinate amenajării standurilor expoziționale (transportul, montarea şi demontarea standurilor, după caz, intră în sarcina furnizorului);

-          personal implicat din partea subcontractorului. Personalul va fi prezent la eveniment pe toată durata desfășurării activităților;

-          2 mese la intrarea în sală pentru secretariat (înregistrarea participanților) și 2 scaune;

 

 

      Welcome coffe pentru 100 de persoane (apa minerala si plata, cafea, zahar, lapte, ceai, patiserie dulce/sarata)

 

      Asigurare masa de pranz pentru min 100 de persoane. Prânzul va conține :

-          un fel de bază (gratar, snitel, cascaval pane, etc) - min. 150 gr produs /persoană finit,

-          garnitură - min. 200 gr/persoană,

-          desert - min. 60 gr/persoană (prajitura, croissant cu cremă, placinta etc.)

-          1 chifla/persoana

-          apă plată/minerală,500ml/persoană.

 

-          Se va asigura un spatiu pentru servirea mesei de pranz;

 

      Printare materiale promotionale pentru 7 intreprinderi:

 

- 1 roll-up/ intreprindere simulata (fiecare roll-up va avea continut grafic diferit) x 7 intreprinderi simulate; mecanism, printat din polipropilena, geantă textilă

- 1 roll-up targ 80*200 cm

- 40 mape de prezentare (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 7 intreprinderi simulate; format deschis A3+/inchis A4+, suport 300g/mp, policromie o fata, buzunar aplicat;

- 50 pliante (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 7 intreprinderi simulate; format deschis A4, trifold, policromie faţă-verso, 2 biguri, suport minim 160g/mp;

- 5 afise (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 7 intreprinderi simulate; format A3, policromie o fata, suport minim 160g/mp

- carti de vizita 100 buc/ intreprindere simulata x 7 intreprinderi simulate; format 9 cm x5 cm, suport 300g/mp, print policromie;

- 10 cataloage de prezentare a ofertei (continut grafic identic)/ intreprindere simulata x 7 intreprinderi simulate; format A4 deshis/A5 inchis, policromie faţă-verso, copertă suport 250g/mp, interior suport 120g/mp, 20 pagini + copertă

 

Se va asigura logistica necesara pentru coordonarea evenimentului

1

63.000,00

63.000,00

Total lei, fără TVA

63.000,00

 

 

Mentionam ca aceste servicii sunt necesare pentru implementarea activitatii A4.3 Organizarea a 3 targuri ale intreprinderilor simulate, iar suma este prevazuta in bugetul proiectului PRACTISIM ID109355 la linia bugetara „cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare". Plata se va face pe baza de factura.

Suma totala prevazuta pentru prezentul contract este de 63.000 lei la care se adauga TVA 19%.

 

Ofertele pot fi transmise pe adresa office@europroject.org.ro pana la data de 17.10.2019 ora 12:00

 

 

 

 

 

 

 

1001/04.10.2019ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a contractului de servicii în vederea implementării proiectului „KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families" ROBG-507


Proiect: finanţat în cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject, Str.Mihai Eminescu nr.35, Slatina, Olt

Procedura de atribuire aplicată: Procedura competitivă pentru solicitanții / beneficiarii privați români în ceea ce privește alocarea de bunuri, servicii și contracte de lucrări finanțate în cadrul programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria, Anexa 4 la Contractul de finanțare si Instructiunea nr.2/20.09.2016 pentru beneficiarii programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria privind Reguli pentru atribuirea de lucrări, bunuri și servicii pentru beneficiarii români care nu au statutul de autorități contractante în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut

Valoarea estimata in EUR fara TVA: 17.000 EURO

Servicii de dezvoltare a aplicației KIDS pentru dispozitivele mobile, CPV: 72212500-4

Numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile:  1 oferta

Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

Ameya Solutions SRL, cu sediul în Str. Cpt. Nicolae Licăreț, nr.6, bl.PM43, sc.A, ap.23, București, 031642

 

Numarul, data si durata contractului: ctr 999 / 04.10.2019, durata pana la 28.06.2020

Valoarea contractului: 17.000 EURO

Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 04.10.2019

Data publicării anunţului de atribuire: 04.10.2019

 

 

ÎNTOCMIT,

Irimia Georgeta

 

 

APROBAT,

Jianu Petre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

 

Nr.993/30.09.2019

 

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop-uri tematice si de networking organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-uri tematice si de networking organizate in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se va asigura catering in data de 24.10.2019 pentru un număr de 50 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 50 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 30.09.2019

   Termen de primire a ofertei: 15.10.2019

 

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx


 

 

 

 

 

 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj


Nr.992 /30.09.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP-uri tematice si de networking in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 50 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025, pentru data de 24.10.2019.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193,38 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 30.09.2019

Termen de primire a ofertei: 15.10.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering


Nr.888 /30.08.2019


CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop-uri tematice si de networking organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-uri tematice si de networking organizate in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se va asigura catering lunar, pe o perioada de 12 luni pentru un număr de 50 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 50 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 30.08.2019

   Termen de primire a ofertei: 16.09.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx


 

 

 

 

 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj


Nr.887 /30.08.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP-uri tematice si de networking in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 50 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP-uri tematice si de networking va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 30.08.2019

Termen de primire a ofertei: 16.09.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 

 

 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

Nr.587/18.06.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 50 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193,38 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 18.06.2019

Termen de primire a ofertei: 28.06.2019

 

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 586/18.06.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna iulie pentru un număr de 50 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 18.06.2019

   Termen de primire a ofertei: 28.06.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

Nr.497/22.05.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare Eveniment semnare acorduri de finantare pentru toti beneficiarii ajutorului de minimis ai proiectului ANTREPRENOR 2020, in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 100 locuri in vederea derularii evenimentului  de semnare acorduri de finantare pentru toti beneficiarii ajutorului de minimis ai proiectului ANTREPRENOR 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 4 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptie pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193,28 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului de semnare acorduri de finantare pentru toti beneficiarii ajutorului de minimis ai proiectului ANTREPRENOR 2020 va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 22.05.2019

Termen de primire a ofertei: 06.06.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 498/22.05.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul de semnare acorduri de finantare pentru toti beneficiarii ajutorului de minimis ai proiectului ANTREPRENOR 2020 organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la evenimentul de semnare acorduri de finantare pentru toti beneficiarii ajutorului de minimis ai proiectului ANTREPRENOR 2020, cod Mysmis 105025 organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna iunie pentru un număr de 100 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 50lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 100 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 22.05.2019

Termen de primire a ofertei: 06.06.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx


 


 

 

 

Achiziție servicii catering Alexandria

 

Nr. 488/17.05.2019

CERERE DE OFERTĂ

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate în localitatea Alexandria, jud. Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii catering pentru eveniment de semnare a contractelor de subvenție în localitatea Alexandria, jud. Teleorman în cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza în locația și în perioada precizată de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigură în baza comenzii emise de Beneficiar și acceptate de către Prestator.

Se va asigura catering în data de 5 iunie 2019 pentru un număr de 55 persoane.

Nu se vor factura decât serviciile efectiv prestate conform numărului de participanți prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie să includă și: preparare și/sau achiziție produse, transport hrană, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilități, chirii, tacâmuri, veselă, șervețele, ambalaje, pahare, cești pentru fiecare persoană (la fiecare masă/servire);

Serviciile de catering ofertate de către operatorul economic îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii și pentru prevenirea și stingerea incendiilor și dețin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaște și respectă prevederile legislației și ale reglementărilor generale și specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii și pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este de 50lei/persoana la care se adaugă TVA. Ofertantul va avea în vedere că trebuie să se asigure catering pentru un număr de 100 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza în conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitării autorității contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda fermă se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comandă cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plată: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativă și cantitativă a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de ofertă: 17.05.2019

   Termen de primire a ofertei: 03.06.2019

 

 

 

 

 


 

Achizitie servicii catering

Nr. 202/06.03.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering pentru organizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la serviciile personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri organizat in localitatea Ploiesti in data de 19 martie 2019 in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna martie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 06.03.2019

Termen de primire a ofertei: 15.03.2019

 

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Ploiesti.docx


 


 

Achizitie servicii catering

Nr.190/01.03.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna martie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 01.03.2019

Termen de primire a ofertei: 15.03.2019

 


Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx

 

 


 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

Nr.189/01.03.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 01.03.2019

Termen de primire a ofertei: 15.03.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc

 

 


 

Achizitie servicii catering

Nr.167/25.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna martie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 25.02.2019

Termen de primire a ofertei: 11.03.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Dolj.docx

 

 


 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

Nr.165/25.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 25.02.2019

Termen de primire a ofertei: 11.03.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Craiova.doc


 


 

Achizitie servicii catering

Nr. 161/23.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering pentru organizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la serviciile personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri organizat in localitatea Alexandria in data de 7 martie 2019 in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna martie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 23.02.2019

Termen de primire a ofertei: 05.03.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Alexandria.docx


 


 

Achizitie servicii catering

Nr. 144/15.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Slatina, judetul Olt

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Slatina, judetul Olt in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna martie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 15.02.2019

Termen de primire a ofertei: 01.03.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Olt.docx


 


 

Achizitie sala conferinte SLATINA, Olt

Nr. 142/15.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Slatina, judetul Olt.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 15.02.2019

Termen de primire a ofertei: 01.03.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta Slatina.doc


 


 

 

Achizitie servicii catering 

Nr. 127/12.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering pentru organizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la serviciile personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri organizat in localitatea Ploiesti in data de 27 februarie 2019 in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna februarie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 12.02.2019

Termen de primire a ofertei: 25.02.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Ploiesti.docx


 

 


 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 118/11.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna februarie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 11.02.2019

Termen de primire a ofertei: 25.02.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 

 


 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

Nr.117/11.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 11.02.2019

Termen de primire a ofertei: 25.02.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc


 


 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 111/04.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Slatina, judetul Olt

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Slatina, judetul Olt in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna februarie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 04.02.2019

Termen de primire a ofertei: 18.02.2019

 

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx


 

 


 

 

Achizitie sala conferinte SLATINA, Olt

Nr.110/04.02.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Slatina, judetul Olt.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 04.02.2019

Termen de primire a ofertei: 18.02.2019

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc 

 

 

 

 

 

Achizitie echipamente TIC

Nr. 90 / 28.01.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

30213100-6 "computere portabile"

30232000-4 "echipamente periferice"

32250000-0 "telefoane mobile"

 

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: achizitionarea de echipamente TIC(Laptop 10buc, Multifunctionala 1buc, Telefoane mobile 2buc) in cadrul proiectului Next Step, cod Mysmis 107447.

Achizitia se realizeaza confom Ordinului 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale echipamentelor:

Laptop  - Procesor i7, 8GB RAM, 16 GB SSD

Multifunctionala  - Dimensiune printare alb negru si color A3, A4, A5, scanare, 600 DPI

Telefoane mobile - Smartphone cu touchscreen, afisaj LCD, camera foto

Criteriul de atribuire stabilit este „Preţul cel mai scăzut".

Valoarea estimată a achiziţiei: este de 45.000 lei, fără T.V.A (10 * 3.300 lei + 1 * 10.000 + 2 * 1.000 lei)

Operatorii economici interesati vor transmite oferta spre evaluare la adresa dragos.pufulete@europroject.org.ro.

Valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

Locul de livrare: ofertantul declarat castigator va livra și va instala produsele gratuit la punctul de lucru al achizitorului din Str.Spatarului nr. 30, sector 2, Bucuresti, în maxim 30 zile de la încheierea contractului de furnizare. Prețul ofertei este ferm în lei. Prețul este fix şi nu poate fi modificat sau actualizat pe durata executării contractului.

 

Data publicare cerere de oferta: 28.01.2019

Termen de primire a ofertei: 11.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 86/27.01.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Workshop organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Workshop-ul organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna februarie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 27.01.2019

Termen de primire a ofertei: 08.02.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx


 

 


 

 

Achizitie sala conferinte CRAIOVA, Dolj

Nr.85/27.01.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel pentru organizare WORKSHOP in orasul Craiova, judetul Dolj.

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de minim 30 locuri in vederea derularii evenimentului WORKSHOP in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-amenajarea salii de conferinte de tip U/consiliu/teatru decorat cu minim: mobile adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare prezidiu pentru minim 2 persoane, decorat cu minim: mobilier adecvat organizarii si desfasurarii evenimentului;

- amenajare spatiu de receptive pentru primirea si inregistrarea participantilor la eveniment;

- asigurare iluminat natural si artificial al salii, precum si asigurarea cu sistem de  umbrire al ferestrelor pentru asigurarea vizibilitatii proiectiilor si/sau protejarea participantilor asupra luminii natural;

- sala va avea acces facil la cel putin un grup sanitar organizat pe sexe;

- sala va fi organizata pentru a nu obstructiona vizibilitatea participantilor la eveniment;

- sala va dispune de sistem de climatizare propriu si functional;

- dotarea salii: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere, cabluri, prize pentru laptop si conectarea la echipamentele audio-video, acces la internet;

- sala va avea asigurat conditii igienico-sanitare conform legislatiei in vigoare;

- spatiul trebuie sa detina autorizatii de functionare, cel putin: autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor(PSI), autorizatia sanitara si/sau autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si se va transmite achizitorului la cerere documentele justificative cu privire la aspectele mentionate anterior.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 193 lei/eveniment, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul evenimentului WORKSHOP va fi comunicat, în timp util de locatar, cu posibilitatea modificarii.

Data publicare cerere de oferta: 27.01.2019

Termen de primire a ofertei: 08.02.2019

 

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc


 

 


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 75/25.01.2019

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering pentru organizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la serviciile personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri organizat in localitatea Alexandria in data de 13 februarie 2019 in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în luna februarie pentru un număr de 30 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 30 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 25.01.2019

Termen de primire a ofertei: 11.02.2019

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta Alexandria.docx


 

 

 


 

 

 

 

Achizitie inchiriere sala curs Sfantu Gheorghe

Nr.1271 / 30.11.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in loc. Sfantu Gheorghe

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de cursuri de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii cursurilor organizate in cadrul proiectului Hospitality Management Academy, ID118164.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 70 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada de 25 zile, cu data estimativa de incepere 15 noiembrie. Perioada exacta de derulare a cursului se va comunica ulterior.

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale, planificare strategica, educatie financiara si managementul ospitalitatii si a serviciilor de catering.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 158,83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA pentru 25 zile. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 30.11.2018

Termen de primire a ofertei: 05.12.2018

 

 

 


 

 

Achizitie sala curs Buzau

Nr.1190 / 02.11.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Buzau

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de cursuri de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii cursurilor organizate in cadrul proiectului Hospitality Management Academy, ID118164.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 70 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada de 25 zile, cu data estimativa de incepere 15 noiembrie. Perioada exacta de derulare a cursului se va comunica ulterior.

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale, planificare strategica, educatie financiara si managementul ospitalitatii si a serviciilor de catering.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 158,83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA pentru 25 zile. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 02.11.2018

Termen de primire a ofertei: 12.11.2018

 


 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 1068/01.10.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la evenimentul Masa Rotundă organizata in localitatea Alexandria, judetul Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la Masa rotundă organizata in localitatea Alexandria, judetul Teleorman in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioada precizata de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzii emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura catering în data de 24 Octombrie 2018 pentru un număr de 40 persoane.

Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 50lei/persoana la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa se asigure catering pentru un număr de 40 persoane.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 01.10.2018

Termen de primire a ofertei: 16.10.2018

 

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx


 


 

 

 

 

 

Achizitie servicii de cazare personal propriu

Nr.893/20.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55110000-4 Servicii de cazare la hotel

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Obiectivul specific al acestui contract îl reprezintă angajarea unui prestator de servicii care să furnizeze servicii de cazare pentru experții beneficiarului din cadrul proiectului Hospitality Management Academy, ID118164.

II.            Descriere:

Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri vor fi prestate în regiunile Sud-Vest (județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Olt), Sud-est (Judetele Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea si Contanta) și Centru (județele Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș), în principal în municipiile de județ și, în funcție de necesitatea proiectului, în alte localități situate la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare, comunicate de către beneficiar la fiecare comandă realizată.

Perioada estimată pentru derularea serviciilor de cazare este septembrie 2018 - mai 2019. Vor fi necesare în total 646 nopți de cazare, repartizate astfel:

Cazare manager de proiect

24 nopti

Cazare responsabili grup tinta

54 nopti

Cazare ambasadori

12 nopti

Cazare formatori

556 nopti

Perioada exactă de cazare va fi comunicată operatorului economic declarat câştigător cu cel puțin 5 zile înainte de data de intrare în prima noapte de cazare. Serviciile de cazare se vor consuma prin comenzi succesive, în funcție de planificarea cursurilor, evenimentelor și deplasărilor personalului beneficiarului. Imposibilitatea operatorului economic, de a pune la dispoziţia beneficiarului proiectului o nouă locaţie, dacă se impune acest lucru, care să corespundă cerinţelor din caietul de sarcini, în termenul solicitat, oferă posibilitatea beneficiarului proiectului de a rezilia contractul.

CARACTERISTICI TEHNICE

 - Serviciile de cazare se vor asigura în structuri de cazare de minimum 3 stele în hotel, cu poziționare centrală, situate în proximitatea mijloacelor de transport publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare;

- Cazarea se va asigura în unităţi clasificate conform legislaţiei şi standardelor naţionale, acceptându-se unităţi de cazare aşa cum sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare a licențelor și brevetelor de turism;

- Amplasarea unităților de cazare trebuie să asigure un acces facil pentru persoanele care se vor caza; - Să asigure gratuit internet prin wireless în toată structura de cazare;

 - Camerele de cazare vor fi asigurate în camere single și double în regim single şi vor include micul dejun gratuit;

- Camerele structurilor de cazare trebuie să dețină minim următoarele facilități funcționale: ü Duș ü Toaletă proprie ü Aer condiționat ü TV color și televiziune prin cablu/satelit ü Apă caldă și rece 24/24 ore.

 - Unitățile de cazare propuse de ofertant trebuie să dispuna de o unitate de alimentație publică proprie tip restaurant care să prezinte un număr minim de 20 de locuri și în care să fie asigurată zilnic pregătirea, prepararea și servirea micului dejun.

- Numărul de camere/nopţi de cazare este orientativ, el putând fi redus sau majorat în funcţie de necesităţile beneficiarului;

 - Locaţia trebuie să aibă locuri de parcare gratuite pentru persoanele cazate în hotel.

- Se vor achita numai camerele de hotel efectiv ocupate, în acest sens beneficiarul având obligaţia să notifice prestatorului numărul de camere ocupate cu cel puţin 24 de ore înainte de data evenimentului;

- Beneficiarul are dreptul şi ofertantul se obligă să respecte acest drept, de a modifica o cerere, adică de a modifica elementele unei rezervări, pe aspectul numărului de camere, a duratei sejurului sau a datei de începere a acestuia, cu minimum o zi calendaristică înainte de perioada pentru care solicitase prestarea serviciilor, fără a fi obligat la plata vreunei compensaţii;

- Data exactă a derulării serviciilor de cazare va fi comunicată prestatorului cu minim 5 zile înainte de data primei nopți de cazare;

 - După primirea comenzii ofertantul va trebui să prezinte 3 variante de cazare. Astfel, ofertantul va întocmi un centralizator al tuturor unităților de cazare propuse și va furniza, pentru fiecare locaţie, următoarele informaţii: denumire, adresă completă, numărul de camere şi tipul acestora, caracteristicile spaţiilor de cazare astfel încât să se realizeze corespondenţa cu cerinţele din caietul de sarcini. În cazul în care locaţiile ofertate nu îndeplinesc cumulativ toate aceste condiţii, oferta respectivă va fi declarată neconformă.

Ofertanţii trebuie să demonstreze că pot să asigure, cu operativitate, servicii permanente şi de bună calitate, precizând următoarele:

a) Posibilitatea soluţionării tuturor solicitărilor de cazare;

b) Costul per persoană la hotelurile ofertate nu poate depăşi valoarea corespunzătoare din propunerea financiară a ofertei prestatorului;

c) Asumarea obligaţiei de a oferi, în raporturile cu beneficiarul, cele mai favorabile condiţii faţă de cele pe care le acordă, de regulă, clienţilor săi;.

d) Cazarea trebuie făcută în hoteluri de minim 3 stele iar cazarea se va face în camere single și double în regim single.

e) Ofertantul va asigura conectare la internet prin wireless în toate spaţiile hotelului selectat de beneficiar;

f) Ofertantul va emite factură în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni de derulare a contractului. Factura va cuprinde doar camerele efectiv ocupate. Factura va fi întocmită în lei, iar termenul de plată este de 60 de zile.

g) Asumarea obligaţiei de a oferi, în raporturile cu beneficiarul , cele mai favorabile condiţii de colaborare (comunicare - e-mail, telefonie mobilă, fax, etc.).

h) Având în vedere că derularea contractului se face pe bază de comenzi, la expirarea valabilităţii contractului valoarea însumată a comenzilor poate fi sub valoarea estimată iniţial. Această situaţie, care poate apărea din motive neimputabile beneficiarului, nu dă dreptul ofertantului câştigător să solicite beneficiarului daune, penalizări sau orice alte despăgubiri.

 

Modul de lucru:

a) Beneficiarul va transmite prestatorului o comandă scrisă în care va solicita numărul de camere necesare pentru cazarea experților și a participanţilor.

b) Prestatorul va confirma comanda în cel mult 24 de ore de la primirea acesteia.

c) Beneficiarul poate aduce modificări comenzii până cu cel mult 24 de ore înainte de eveniment/curs.

d) După atribuirea contractului, prestatorul are obligaţia de a respecta tarifele ofertate.

e) În cazul în care detaliile evenimentelor/cursurilor suferă modificări ulterior lansării comenzii ferme, prestatorul va fi înștiintat prin telefon și în scris în cel mai scurt timp, pentru refacerea rezervărilor, respectiv anularea acestora, după caz.

f) În situația în care la orice moment după semnarea contractului locația selectată încetează a mai corespunde cerințelor din prezentul caiet de sarcini, prestatorul se obligă să pună de urgență la dispoziția achizitorului o altă locație corespunzătoare, fără costuri suplimentare și fără perturbarea desfășurării evenimentelor/cursurilor.

g) Locațiile prezentate în oferta tehnică pot fi înlocuite cu altele având caracteristici similare doar cu acordul și la solicitarea expresă a beneficiarului.

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 200 lei/noapte, la care se adauga TVA pentru un numar maxim de 646 nopti de care. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 20.08.2018

Termen de primire a ofertei: 04.09.2018

 

 

 

 

 

 


 

Achiziție sala curs Barcanesti, Prahova

Nr. 882/14.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Barcanesti, Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada septembrie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru încheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 148,75 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 14.08.2018

Termen de primire a ofertei: 30.08.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 

 


 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 881/14.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, judetul Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, judetul Prahova in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 14.08.2018

Termen de primire a ofertei: 30.08.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

Închiriere birou Alexandria

Nr. 853/03.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70000000-1 | Servicii imobiliare - spațiu pentru birou de informare, consiliere si monitorizare in orașul Alexandria

I.             SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: birou necesar in vederea derulării activităților proiectului #Antreprenorium in regiunea Sud Muntenia pentru CCMP EUROPROJECT

 

II.           DESCRIERE:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldură, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea chiriei lunare.

- Spațiul trebuie sa conțină minim 2 posturi de lucru, respectiv 2 birouri si 5 scaune.

- Să se poată desfășura activități de birou fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru publicul care merge la sediu (spațiul închiriat)

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Chiria va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spaţiului ca sediu, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor spațiului si a utilităţilor aferente. Spatiile ofertate de trebuie sa detina toate autorizațiile si aprobările legale pentru încheierea contractului si folosirea spațiului.

 

Ofertantul cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

III. VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI: 1600 lei/luna, fără TVA,  tarif care cuprinde toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spaţiului ca sediu, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor spațiului si a utilităţilor aferente.

Perioada închiriată: 28 luni (începând cu 01.09.2018 - 31.12.2020)

Termenul limita de transmitere a ofertelor - 23.08.2018.

 

Documente anexa la contractul de închiriere:

1.Certificat de înmatriculare (CIF inclus) emis de Oficiul Registrului Comerţului, pentru ofertanți persoane juridice

2.Actul prin care se face dovada titlului de proprietate si o schiță a planului respectiv (în fotocopie certificată pentru conformitate pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul") sau

3.Actul prin care ofertantul deține dreptul de folosință al spațiului oferit spre închiriere din care sa rezulte ca acesta are si dreptul de a subînchiria spațiul respectiv si o schiță a planului respectiv

 

 

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc 

 

 

 

Achiziție sala curs Giurgiu

Nr. 851/01.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Giurgiu

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada august - septembrie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru încheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 148,75 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 01.08.2018

Termen de primire a ofertei: 16.08.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx


 

 

 

Achiziție sala curs Calarasi

Nr. 845/01.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Calarasi

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada august - septembrie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru încheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 148,75 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 01.08.2018

Termen de primire a ofertei: 16.08.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziție sala curs Barcanesti, Prahova

Nr. 882/14.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Barcanesti, Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada septembrie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru încheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 148,75 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 14.08.2018

Termen de primire a ofertei: 30.08.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 815/01.08.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Calarasi, judetul Calarasi

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Calarasi, judetul Calarasi in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 01.08.2018

Termen de primire a ofertei: 16.08.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 

 


 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 814/20.07.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, judetul Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, judetul Prahova in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 20.07.2018

Termen de primire a ofertei: 01.08.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

Achizitie sala curs Craiova

Nr. 751 / 10.07.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Craiova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii cursurilor organizate in cadrul proiectului Antreprenor 2020.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 10.07.2018

Termen de primire a ofertei: 24.07.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.doc

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 723/02.07.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Fetesti, judetul Ialomita

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Fetesti, judetul Ialomita in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 02.07.2018

Termen de primire a ofertei: 17.07.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 688/22.06.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Targoviste, judetul Dambovita

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Targoviste, judetul Dambovita in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 22.06.2018

Termen de primire a ofertei: 05.07.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 659/15.06.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Mirosi, judetul Arges

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Mirosi, judetul Arges in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 15.06.2018

Termen de primire a ofertei: 02.07.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 658/15.06.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Calarasi, judetul Calarasi

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Calarasi, judetul Calarasi in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 15.06.2018

Termen de primire a ofertei: 02.07.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 620/04.06.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Slobozia, judetul Ialomita

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Slobozia, judetul Ialomita in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 04.06.2018

Termen de primire a ofertei: 19.06.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 611/30.05.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Fetesti, judetul Ialomita

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Fetesti, judetul Ialomita in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 30.05.2018

Termen de primire a ofertei: 14.06.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 610/30.05.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Alexandria, judetul Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Alexandria, judetul Teleorman in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 30.05.2018

Termen de primire a ofertei: 14.06.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 546/14.05.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, jud. Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, jud. Prahova in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 14.05.2018

Termen de primire a ofertei: 28.05.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

 

 

Achizitie sala curs Drobeta Turnu Severin

Nr. 493 / 07.05.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Drobeta Turnu Severin

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 25 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii a doua cursuri organizate in cadrul proiectului Antreprenor 2020. Cursurile vor fi organizate in cursul lunii iunie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 25 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 07.05.2018

Termen de primire a ofertei: 22.05.2018

 

 

Declaratie pe propria raspundere.doc

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc

 

 


 

 

Achizitie sala curs Craiova

Nr. 431 / 24.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Craiova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii cursurilor organizate in cadrul proiectului Antreprenor 2020.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 24.04.2018

Termen de primire a ofertei: 10.05.2018

 

 

Declaratie pe propria raspundere.doc

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc


 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 427/23.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Fetesti, jud. Ialomita

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participanții la cursurile organizate in localitatea Fetești, jud. Ialomița in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locația si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de către Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, următoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 23.04.2018

Termen de primire a ofertei: 14.05.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie servicii catering

Nr. 426/23.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, jud. Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in localitatea Barcanesti, jud. Prahova in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului.

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 23.04.2018

Termen de primire a ofertei: 14.05.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering Rosiorii de Vede

Nr. 331/02.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Rosiorii de Vede, jud. Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in localitatea Rosiorii de Vede, jud. Teleorman in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 02.04.2018

Termen de primire a ofertei: 18.04.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

Achiziție sala curs Roșiorii de Vede

Nr. 330/02.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Roșiorii de Vede

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada martie-mai 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru încheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 02.04.2018

Termen de primire a ofertei: 18.04.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie servicii catering Alexandria

Nr. 329/02.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Alexandria, jud. Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in localitatea Alexandria, jud. Teleorman in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 02.04.2018

Termen de primire a ofertei: 18.04.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achiziție sala curs Alexandria

Nr. 328/02.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii închiriere spatii pentru cursuri in localitatea Alexandria

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada martie-mai 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru încheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 02.04.2018

Termen de primire a ofertei: 18.04.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie servicii catering Slobozia

Nr. 327/02.04.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Slobozia, jud. Ialomita

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in localitatea Slobozia, jud. Ialomita in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 02.04.2018

Termen de primire a ofertei: 18.04.2018 

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie sala curs Ramnicu-Valcea

Nr. 326/02.04.2018

CERERE DE OFERTA


CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Ramnicu-Valcea

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii a doua cursuri organizate in cadrul proiectului Antreprenor 2020. Cursul va fi organizat in perioada mai 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 02.04.2018

Termen de primire a ofertei: 17.04.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.doc

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc

 


 

 

 

 

Achiziție sala curs Slobozia

Nr. 300/30.03.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii închiriere spatii pentru cursuri in localitatea Slobozia

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării cursurilor organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada aprilie-iunie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • dotări: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de către operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizațiile si aprobările legale pentru încheierea contractului si folosirea spațiului pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaște si respecta prevederile legislației si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protecția mediului, protecția muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prețul maxim care va fi plătit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adăuga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru închirierea spațiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de închiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 30.03.2018

Termen de primire a ofertei: 17.04.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 


Achizitie servicii catering com. Barcanesti, jud. Prahova

Nr. 238/19.03.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in com. Barcanesti, jud. Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in com. Barcanesti, jud. Prahova in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 19.03.2018

Termen de primire a ofertei: 03.04.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achiziție sala curs com. Barcanesti, județul Prahova

Nr. 237/19.03.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, județul Olt, România, telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii închiriere spatii pentru cursuri in com.Barcanesti

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: închirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derulării cursurilor organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada martie-mai 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spațiului închiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, căldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei plătite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzător pentru a permite accesul facil al grupului ținta in sala de curs.
 • închiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunța cu 10 zile înainte de începerea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aibă acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 19.03.2018

Termen de primire a ofertei: 03.04.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering Drobeta Turnu Severin

Nr. 226/14.03.2018

CERERE DE OFERTA


CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in orasul Drobeta Turnu Severin

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in Drobeta Turnu-Severin in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 

Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 

Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 14.03.2018

Termen de primire a ofertei: 23.03.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering Craiova

Nr. 225/14.03.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in orasul Craiova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in Craiova in cadrul proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 

Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 

Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 

Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 14.03.2018

Termen de primire a ofertei: 23.03.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering Rosiorii de Vede

Nr. 216/13.03.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Rosiorii de Vede, jud. Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in localitatea Rosiorii de Vede, jud. Teleorman in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 13.03.2018

Termen de primire a ofertei: 28.03.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

Achizitie sala curs Rosiorii de Vede

Nr. 208/09.03.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Rosiorii de Vede

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada martie-mai 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 09.03.2018

Termen de primire a ofertei: 26.03.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achizitie sala curs Drobeta Turnu Severin

Nr. 152/27.02.2018

CERERE DE OFERTA


CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Drobeta Turnu Severin

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii a doua cursuri organizate in cadrul proiectului Antreprenor 2020. Cursurile vor fi organizate in perioada aprilie-mai 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 27.02.2018

Termen de primire a ofertei: 14.03.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.doc

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc

 

 


 

 

 

 

 

Achizitie sala curs Craiova

Nr. 132/22.02.2018

CERERE DE OFERTA


CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in orasul Craiova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii cursurilor organizate in cadrul proiectului Antreprenor 2020.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 

Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor.

 

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 22.02.2018

Termen de primire a ofertei: 09.03.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.doc

Declaratie 1.doc

Declaratie 2.doc

Oferta.doc


 

 

 

 

 

 

 


Achizitie servicii catering com. Barcanesti, jud. Prahova

Nr. 95/15.02.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in com. Barcanesti, jud. Prahova

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in com. Barcanesti, jud. Prahova in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 15.02.2018

Termen de primire a ofertei: 05.03.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

 

Achizitie sala curs com. Barcanesti, judetul Prahova

Nr. 94/15.02.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in com.Barcanesti

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada martie-aprilie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 15.02.2018

Termen de primire a ofertei: 05.03.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

 

 

Achizitie servicii catering Rosiorii de Vede

Nr. 93/15.02.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Olt, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering la cursurile organizate in localitatea Rosiorii de Vede, jud. Teleorman

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: prestarea de servicii de catering si cantina pentru participantii la cursurile organizate in localitatea Rosiorii de Vede, jud. Teleorman in cadrul proiectului #Antreprenorium, cod Mysmis 105026. Aceste servicii se vor organiza in locatia si in perioadele precizate de Beneficiar. Prestarea serviciilor se asigura in baza comenzilor emise de Beneficiar si acceptate de catre Prestator.

Se vor asigura zilnic, pentru fiecare cursant, urmatoarele:

 - 1 fel de baza cu carne + garnitura (minimum 300 gr.)

- salata (minimum 100 gr)

- minim 1 chifla

- desert

- apa plata/minerala (minimum 500 ml)

 Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

 Se va oferta pret/zi/cursant. Graficul de livrare depinde de durata cursului. Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

 Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

Serviciile de catering ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este de 17 lei/zi cursant, la care se adauga TVA. Ofertantul va avea in vedere ca o grupa de cursanti este compusa din maxim 28 de persoane pentru care trebuie sa se asigure catering.

II.            MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Legea 98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.

III.          Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.

IV.          Termen de plata: 30 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor

V.           Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

VI.          Data publicare cerere de oferta: 15.02.2018

Termen de primire a ofertei: 05.03.2018

 

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

Achizitie sala curs Rosiorii de Vede

Nr. 92/15.02.2018

CERERE DE OFERTA

 

CCMP EUROPROJECT, cu sediul în Str Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, judetul Oltj, România, tel. telefon: 0722454917, vă invită să participaţi la achiziţia:

70310000-7 | Servicii inchiriere spatii pentru cursuri in localitatea Rosiorii de Vede

I.     SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: inchirierea unei săli de clasă de 28 locuri, dotată și autorizată conform normelor din sistemul de învățământ in vederea derularii a doua cursuri organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026. Cursul va fi organizat in perioada martie-aprilie 2018.

II.            Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

- Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

- Spațiul să  fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea sumei platite.

- Să se poată desfășura activități de formare profesionala fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

- Logistica necesară:

 • sală cu capacitatea de minim 28 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
 • configurația sălii - sala de curs.
 • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
 • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
 • accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
 • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului

- Spațiul să fie luminat.

- Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

- Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

- Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru persoanele care merg la curs

- Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

- Să aibă acces la baie și toaletă

- Sa aiba acces la internet/tel fixa

- Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering.

 Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Pretul maxim care va fi platit este: 139.83 lei/zi de curs, la care se adauga TVA, maxim 10 zile/curs. Suma include toate cheltuielile pentru inchirierea spatiului, inclusiv cheltuielile de folosire a dotarilor si a utilitatilor aferente. Programul cursului si zilele de inchiriere a salii vor fi comunicate, în timp util de locatar, cu posibilitatea prelungirii.

Data publicare cerere de oferta: 15.02.2018

Termen de primire a ofertei: 05.03.2018

 

Declaratie pe propria raspundere.docx

Declaratie 1.docx

Declaratie 2.docx

Oferta.docx

 


 

 

 

 

 

 

Nr. 714/17.08.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Activităţile de informare şi promovare în vederea implementării proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Cod: 15.2.1.076, ROBG-18 finanţat în cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.09.2017, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.09.2017, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile pentru Activităţile de informare şi promovare vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

 

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

            conform specificațiilor caietului de sarcini.

 

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  38.110,17 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificare 1

Clarificare 2

Anunt atribuire procedura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 708/17.08.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.09.2017, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.09.2017, ora 14,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile aferente fiecarui lot in parte vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  31.010,08 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr. 35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data publicarii anuntului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificare 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 470/19.06.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Activităţile de informare şi promovare în vederea implementării proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Cod: 15.2.1.076, ROBG-18 finanţat în cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2017, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.07.2017, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile pentru Activităţile de informare şi promovare vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

            conform specificațiilor caietului de sarcini.

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  38.110,17 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificarea 1

Clarificarea 2

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-18.pdf

 

 

 

 

 

Nr. 472/19.06.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2017, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.07.2017, ora 14,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile aferente fiecarui lot in parte vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

 

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  31.010,08 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data publicarii anuntului de participare.

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificarea 1

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-7.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1549/06.12.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", cod proiect PROETC 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Pregatirea materialelor de informare si promovare, astfel:

Lot I. Servicii de consultanta in publicitate: creație/concept (grafica) broșura RO/EN (100 pagini), CPV79341100-7

Lot II. Servicii tipografice broșura RO/EN(15.000 bucati), CPV 22150000-6

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.12.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.12.2016, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile pentru pregatirea materialelor de informare si promovare vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Lot I. Servicii de consultanta in publicitate: creatie/concept(grafica)  brosura RO/EN(100 pagini), CPV79341100-7

Lot II. Servicii tipografice brosura RO/EN(15.000 bucati), CPV 22150000-6

           Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  87.916,67 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

Anunt participare servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Documentati servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Clarificari Activitati de informare si promovare 15.2.1.076.pdf - 12.12.2016

Raspuns la solicitare de clarificari - 13.12.2016.pdf

Raspuns la solicitare de clarificari - 14.12.2016.pdf

Anunt atribuire CBC Audio - 06.01.2017.pdf

 

 

Nr. 880/01.06.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Server multimedia pentru IVR(1 buc)

Server multimedia pentru aplicatia dispozitivelor mobile(1 buc)

 

pentru Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile):

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.06.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.06.2016, ora 14:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Echipamentele pentru Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile) vor fi achizitionare în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

- Server multimedia pentru IVR(1 buc)

- Server multimedia pentru aplicatia dispozitivelor mobile(1 buc)         

            Tip contract: Contract de furnizare echipamente.

Valoarea estimată, fara TVA:  24.166,67 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

Nr. 730/09.05.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile):

Lot I. Servicii de elaborare text/descriere despre atracția turistică, CPV: 79550000-4

Lot II. Servicii de traducere din română în engleză și bulgară, CPV: 79530000-8

Lot III. Servicii de înregistrare a ghidului audio în studio specializat, CPV: 92370000-5

Lot IV. Servicii de elaborare și înregistrare a prezentărilor video, CPV: 92100000-2

Lot V. Serviciu de dezvoltare a platformei IVR, CPV: 72212512-1

Lot VI. Servicii de dezvoltare a aplicației ghidului audio pentru dispozitivele

mobile, CPV: 72212500-4

Lot VII. Servicii de transfer de date, stocare date și conexiuni la internet, CPV: 64221000-1

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.05.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 24.05.2016, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile pentru Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile) vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

 

Lot I. Servicii de elaborare text/descriere despre atracția turistică

Lot II.Servicii de traducere din română în engleză și bulgară

Lot III.Servicii de înregistrare a ghidului audio în studio specializat

Lot IV.Servicii de elaborare și înregistrare a prezentărilor video

Lot V.Serviciu de dezvoltare a platformei IVR

Lot VI.Servicii de dezvoltare a aplicației ghidului audio pentru dispozitivele mobile

Lot VII.Servicii de transfer de date, stocare date și conexiuni la internet

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  149.583,33 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

Anunt participare

Documentatie

Raspuns_Clarificari

Anunt raspuns contestatie

Anunt atribuire_CBC Audio_CCMP Europroject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ de atribuire

22.04.2016

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject

 

Contractul de achiziţie Servicii de elaborare studii:

studiu despre evoluţia broderiei in zona transfrontaliera in timpul diferitelor ere, precum preistorie, antichitate, ev mediu, timpuri moderne, contemporan, se va realiza in format ce poate fi tiparit, in limba romana, va contine minim 40 pagini si va include fotografii si ilustratii alb-negru si color.

studiu despre dezvoltarea manufacturării ceramicii in zona transfrontaliera in timpul diferitelor ere, precum preistorie, antichitate, ev mediu, timpuri moderne, contemporan, se va realiza in format ce poate fi tiparit, in limba romana, va contine minim 40 pagini si va include fotografii si ilustratii alb-negru si color.

 

Data atribuirii (semnării) contractului de servicii: 22.04.2016

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

 

Denumirea şi adresa ofertantului: Alutus Media & Film SRL cu sediul în Sat Linia din Vale, Comuna Curtisoara, Strada Fantana Mare, nr.35A, judetul Olt

 

Valoarea contractului: 18.000,00 lei fara TVA, echivalent la curs euro din data de 06.04.2016.

 

Data publicării anunţului de participare: 06.04.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ de atribuire

28.03.2016

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject

 

Contractul de achiziţie Furnizare Echipamente: COMPUTERE PORTABILE ECHIPATE INCLUSIV CU SISTEM DE OPERARE(2buc), COD CPV 30213100-6

Data atribuirii (semnării) contractului de servicii: 28.03.2016

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

 

Denumirea şi adresa ofertantului: Redalcom ALLintermed SRL, Str. Cuza Voda nr.14, bl.14, sc.A, ap.5  localitatea Slatina, județul Olt.

 

Valoarea contractului: 7.166,67lei fara TVA, echivalentul a 1.600,60euro, calculat la curs euro din data de 16.03.2016.

 

Data publicării anunţului de participare: 16.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ de atribuire

25.03.2016

 

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject

 

Contractul de achiziţie Servicii de organizare evenimente:

Lot I : Conferinta de lansare proiect  - servicii pentru perioada martie-aprilie 2016, Lot II-: Conferinta inchidere proiect - servicii pentru perioada februarie 2018

Data atribuirii (semnării) contractului de servicii: 25.03.2016

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

 

Denumirea şi adresa ofertantului: TOP Turism Intermed SRL, Str. A. I. Cuza, nr.12, localitatea Slatina, județul Olt.

 

Valoarea contractului: 5.750,00lei fara TVA, echivalentul a 1.288,90euro, calculat la curs euro din data de 07.03.2016.

 

Data publicării anunţului de participare: 07.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 454/16.03.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

FURNIZARE ECHIPAMENTE COMPUTERE PORTABILE ECHIPATE INCLUSIV CU SISTEM DE OPERARE(2buc), COD CPV 30213100-6

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.03.2016, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.03.2016, ora 09,30, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Furnizare echipamente computere portabile echipate inclusiv cu sistem de operare(2buc) vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Computere portabile(inclusiv sistem de  operare)(2buc), dotate cu:

- Procesor Intel i7 minim 2000mhz

- Digonala display min.15.6"

- Memorie RAM mai mare de 4GB

-Capacitate hard disk mai mare de 500GB

- DVD-RW

-Webcam

-WiFi

- Sistem de oprerare cu licenta producator              

Tip contract: Contract de furnizare echipamente.

Valoarea estimată:  7462,46  lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 16.03.2016

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 385/07.03.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE, COD CPV 79952100-3

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.03.2016, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 22.03.2016, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile de organizare evenimente vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Lot I : Conferinta de lansare proiect  - servicii pentru perioada martie-aprilie 2016

- O sală de conferinţă cu capacitate minimă de 25 de persoane. Aceasta va fi închiriată pe toată durata de desfăşurare a evenimentului, respectiv începând cu ora 9:00 până la ora 15:00

- Organizare conferinta presa - amenajare sala, asigurare inregistrare participanti, fotografii, liste de participanti, inregistrare conferinta.

 Lot II-: Conferinta inchidere proiect - servicii pentru perioada februarie 2018

- O sală de conferinţă cu capacitate minimă de 25 de persoane. Aceasta va fi închiriată pe toată durata de desfăşurare a evenimentului, respectiv începând cu ora 9:00 până la ora 15:00

- Organizare conferinta presa - amenajare sala, asigurare inregistrare participanti, fotografii, liste de participanti, inregistrare conferinta.

conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

              Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  5.750,00  lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 07.03.2016

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2097/06.10.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului FIRMA DE EXERCITIU - un prim pas in construirea propriei cariere!,, Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Servicii de realizarea unui scurt metraj si multiplicare pe CD,

CPV 79952000-2 

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 12.10.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 12.10.2015, ora 13,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul FIRMA DE EXERCITIU - un prim pas in construirea propriei cariere!,, contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului FIRMA DE EXERCITIU - un prim pas in construirea propriei cariere!,, si vor consta in:

-          Scurt-metrajul despre firma de exercitiu

-          CD cu 1 carcasa scrisa si cu 1 eticheta personalizata cu logo-ul si cu antetul proiectului nostru - 500 buc.

conform punctului 5 din documentatia de atribuire

              

            -Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii pana la data de 10.12.2015 .

Valoarea estimată:  80.645,16 lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 05.10.2015

 

-          Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  1662 /18.08.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului ''MAI APROAPE DE ANGAJAR PRIN MASURI ACTIVE DE OCUPARE' Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Furnizare papetarie  Cod CPV 30199000-0

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.08.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.08.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect ''MAI APROAPE DE ANGAJAR PRIN MASURI ACTIVE DE OCUPARE'' Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.5 ''Promovarea masurilor active de ocupare'', Domeniu Major de Interventie 5.1.

Produsele  vor fi furnizate în cadrul proiectului ''MAI APROAPE DE ANGAJARE PRIN MASURI ACTIVE DE OCUPARE'', durata contract de la data semnare pana la data de 18.09.2015 si vor consta in:

Hartie xerox
Bibliorafturi 7,5 cm plastifiat
Bibliorafturi 5 cm plastifiat
Dosar plastic cu sina si doua perforatii diferite culori
Set folii protectoare 100 buc/set
Banda adeziva invizibila 19 mm x 33 mm
Tus negru
Set capse 24/6 
Set capse 10/6 100
Plic CD
DVD-uri 50 buc/set
Markere flipchart
Hartie flipchart 70x100cm
Agrafe mici 50 mm,100 buc/cutie
Plic A4 cu burduf, siliconic
Fluid corector
Ordine de deplasare A5 fata/verso
Notes autoadeziv 38 x 51 mm, 100 file
Post-it  38 x 51 mm, 100 file
Plic C5 autoadeziv (162x229 mm) 90 g/mp, alb
Markere CD
Cartus HP Laser Jet 1300
Cartus HP Laser Jet P 3015
Tonner Bizhub 163
Cartus HP Laser Jet P1505
Cartus Konica Minolta Bizhub 224 e

         conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare.

Valoarea estimată:  12.909  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 13.08.2015.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, criteriul de selecţie este "preţul cel mai scăzut".

            In cazul in care doriti sa ne furnizati produsele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul  POSDRU/130/5.1/G/134986 contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.5''Promovarea masurilor active de ocupare'', Domeniu Major de Interventie 5.1.

Presedinte CCMP EUROPROJECT

Petre Jianu

Manager proiect

Florin Nicolae Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1524 /31.07.2015

 ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "O sansa in plus la un loc de munca,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Servicii de organizare 2 burse de locuri de munca   

CPV 79952000-2

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.08.2015 ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.08.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect  "O sansa in plus la un loc de munca,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului "O sansa in plus la un loc de munca,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.12.2015 si vor consta in:

 - organizarea a 2 burse locuri de munca t

conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  72.580,64  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 30.07.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitia durecta prevazuta de Ordinul 1120/2013, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa prestati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt sau de pe site-ul www.fonduri-ue.ro sectiunea ,,Achizitii privati,,.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/130/5.1/G/124906   este finantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

Nr.  412/03.03.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Furnizare echpamente laborator mecanica

 Strung CPV 42621100-6, polizoare  CPV 42652000-1, aparat de precizie de masurat lungimi CPV 38330000-7,  trusa de surubelnite CPV 44512800-0, cronometru CPV 18530000-3, micrometru CPV 38500000-8, subler CPV 38330000-7, ruleta CPV 30192200-3

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.03.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09.03.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1,

Echipamentele pentru laboratorul de mecanica vor fi furnizate în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,,  durata contract de la data semnare pana la data de 06.10.2015 si vor consta in:

-          Strung universal de marimi diferite

-          Polizoare duble

-          Aparat de precizie de masurat lungimi :

-          Trusa de surubelnite de diferite lungimi:

-          Cronometru

-          Micrometru

-          Subler

-          Ruleta

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare.

Valoarea estimată:  4935,48 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 03.03.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitia directa prevazuta de Ordinul 1120/2013, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati produsele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul  POSDRU/125/5.1/S/125744 este finantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

Presedinte CCMP EUROPROJECT

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   236/05.02.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Mai aproape de angajare prin masuri active de ocupare" proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!'',  Axa prioritară nr. 5 "Promovarea masurilor active de ocupare" Domeniul major de intervenţie 5.1 lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Furnizare Imprimanta Multifunctionala laser  Cod CPV  30232110-8

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.02.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11.02.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este Proiectul cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!'',  Axa prioritară nr. 5.1 "Promovarea masurilor active de ocupare" Domeniul major de intervenţie 5.1

Imprimanta functionala laser va fi furnizata în cadrul proiectului " Mai aproape de angajare prin masuri active de ocupare "

         -  Imprimanta functionala laser 

         conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare pana la data de 15.03.2015

Valoarea estimată:  14.919,35  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 15.12.2014.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/130/5.1/G/134986 este cofinantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

 

CCMP EUROPROJECT

PRESEDINTE

PETRE JIANU

 

MANAGER PROIECT

Florin Nicolae Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 186/29.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului CALIFICAREA UN PAS SPRE INDEPENDENTA FEMEII! Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Servicii de promovare online S-V Oltenia  CPV 79342200-5

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.02.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 06.02.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect CALIFICAREA UN PAS SPRE INDEPENDENTA FEMEII! Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Serviciile de promovare online vor fi prestate în cadrul proiectului CALIFICAREA UN PAS SPRE INDEPENDENTA FEMEII!, durata contract de la data semnare pana la data de 26.12.2015 si vor consta in:

-          Comunicate de presa online

-          Articole online

-          Bannere online

 

         conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de servicii.

Valoarea estimată:  4838,71  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 21.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul  POSDRU/148/6.3/G/135072 contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

Presedinte CCMP EUROPROJECT

Petre Jianu

 

                                                                                                        Manager proiect

                                                                                                         Florin Nicolae Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 158/27.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, contract de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 invita toti operatorii economici, să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

      Furnizare echipamente Laborator cosmetica:  

Cod CPV 33191100-6, 391500000-8, 98321000-9, 33190000-8, 33166000-1

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.02.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 02.02.2015 ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "Femei pentru frumusetea femeilor,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Echipamentele vor fi furnizate în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.09.2015 si vor consta in:

        -    Echipamente laborator cosmetica

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare valabil de la data semnarii pana la data de 26.09.2015.

Valoarea estimată: 15.364 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 26.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 modificat prin Ordinul nr. Ordinul nr.1190/2014, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati echipamentele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 129/22.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, contract de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 invita toti operatorii economici, să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

      Furnizare echipamente Laborator manichiura-pedichiura:  

Cod CPV 39100000-3. 31527260-6

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.01.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.01.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "Femei pentru frumusetea femeilor,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Echipamentele vor fi furnizate în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.09.2015 si vor consta in:

-          Masa manichiura cu scaun manichiurista si scaun client

-          Scaun pedichiura cu scaun reglabil manual, vibromasaj, cadita cu sistem jacuzzi

         -     Lampa cu leduri

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare valabil de la data semnarii pana la data de 26.09.2015.

Valoarea estimată: 11.302 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 20.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 modificat prin Ordinul nr. Ordinul nr.1190/2014, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati materialele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  120 / 21.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, contract de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 invita toti operatorii economici, să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

      Furnizare echipamente Laborator coafura-frizerie:  Scaun coafura, post de lucru, unitate pentru spalare, ucenici, scaun coafor fara  spatar CPV 39150000-8, Placa de intins parul CPV 39712200-8, Uscator de par CPV 39712210-1, Masina de tuns CPV 33711600-3

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.01.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.01.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "Femei pentru frumusetea femeilor,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Echipamentele vor fi furnizate în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.09.2015 si vor consta in:

-          Scaun coafura reglabil pe inaltime cu baza hidraulica

-          Post de lucru

-          Unitate pentru spalare formata din scaun tapitat si lavoar din ceramica pentru spalat

-          Ucenici cu 2 recipiente lavabile speciale pentru pensulele de vopsea; suport pentru rola de aluminiu; sertare medii,sertare compartimentate; diverse compartimente speciale manusi, prosoape mici, produse, clipsuri, boluri, pensule 

-          Scaun coafor fara spatar cu baza metalica reglabila pe inaltime

-          Placa de intins parul profesionala

-          Uscator de par profesional ionic cu accesorii

-          Masina de tuns profesionala

 

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare valabil de la data semnarii pana la data de 26.09.2015.

Valoarea estimată: 21.272 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 20.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 modificat prin Ordinul nr. Ordinul nr.1190/2014, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati materialele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   1372/11.09.2014

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

FURNIZARE ECHIPAMENTE LABORATOR CHIMIE - CPV 38000000-5

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.09.2014, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.09.2014, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1,

Echipamentele  vor fi furnizate în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,,  durata contract de la data semnarii pana la data de 06.10.2015 si vor consta in:

Nr.crt.

Descrierea

serviciului/produsului

Cantitate.

1.

Balanta electronica: Diviziune: 0,001 grame, Greutate 320 grame, Dimensiuni Ø85mm

1  buc

2.

Creuzet de portelan  D50 mm/H 40 mm/49 ml

10 buc 

3.

Etuva  - Volum 24 litri; TEMPERATURA MAXIMA 200 grade C; Ventilatie naturala; Dimensiuni interne WXDXH : 300X380X200 mm; Dimensiuni externe WXDXH: 400X515X410 mm; PUTERE/NR.FAZE : 1 KW/1 

1 buc

4.

Trusa de termometre. Fiecare termometru: Sonda din otel inoxidabil; Cifrele afisajului de 6,35 mm;

1 buc

5.

Vascozimetru Engler cu accesorii

1 buc

6.

PH-metru -  Domenii de masura: 0.00 ...  14.00 pH ; Rezolutie : 0.01 pH;  Acuratete (@ 20 ° C) : ± (0,02 pH + 2 d) ; Calibrarea : automata in trei puncte de calibrare ; Compensare de temperatura: automata de la 0 ...  65 ° C sau manuala intre 0 şi 100 ° C ; Afisaj : LCD 52 x 38 mm;

1 buc

7.

Pahare Berzelius: 50 ml si 100 ml, gradat, forma joasa

10 buc

8.

Cilindri gradati - 25 ml, 50 ml si 100 ml, clasa AS

15 buc

9.

Microscop binocular cu diferite puteri de marime - Planul de obiective microscop 10x, 20x, 40x, 100x.

1 buc

10.

Biurete - simple 10 ml;

6 buc

11.

Pipete gradate - 1 ml, 2 ml, 5 ml

3 buc

12.

Sticlute picuratoare pentru indicatori - Sticle brune picuratoare, 10 ml, capac filetat cu inchidere de siguranta (deschidere prin apasare si rotire)

3 buc

13.

Palnii de sticla - D 60mm, D 80 mm

2 buc

14.

Tuburi de sticla de dimensiuni standardizate  - Tuburi centrifuga cu capac filetat 15 ml

1 buc

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

            Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii de la data semnarii pana la 06.10.2015.

Valoarea estimată: 14.040,96  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 11.09.2014

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati echipamentele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/125/5.1/S/125744 este finantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

Nr.1426/17.12.2013

 

Anunţ de participare pentru contractul de prestari servicii/livrare bunuri/executie lucrari

MATERIALE PROMOTIONALE

1. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, cu sediul in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, Telefon/Fax:0249410994, Email: office@europroject.org.ro

2. Locul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor/execuţie a lucrărilor: municipiul Slatina, jud. Olt;

3. Natura produselor/categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate/natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării: Achizitionare materiale promotionale: brosuri , flyere,  postere.

4. Calitatea serviciilor care trebuie prestate/cantităţile de produse care trebuie furnizate: Achizitionare materiale promotionale: 1.000 de brosuri, 1.000 de flyere, 100 de postere.

5. Termenul de finalizare sau durata contractului:  decembrie 2013

6. Valoarea de achizitie, fara TVA, in lei si euro, la cursul de schimb al BNR la data de lansare a procedurii de achizitie publica, admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Valoarea estimata  a contractului 10.700 lei, fara TVA reprezentand 2.401,68 euro la cursul BNR din data de 13.12.2013, se interzice depunerea ofertelor alternative.

7. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax  şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, cu sediul in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, Telefon/fax: 0249/410994, sau mailul achizitorului: office@europroject.org.ro

8. Informatii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificari la documentatia de atribuire: prin fax 0249410994, sau prin email: office@europroject.org.ro

9. a. Termenul limită de primire a ofertelor: 23.12.2013, ora 9:00

b. adresa  la care se transmit ofertele: Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, la sediul achizitorului situat  in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt

c. limba sau limbile în care trebui redactate ofertele: Oferta va fi redactata in limba romana.

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 23.12.2013, ora 10:00, la sediul CCMP EUROPROJECT, Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt

11. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: NU ESTE CAZUL.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul "COMMON STRATEGY FOR SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE CROSS-BORDER AREA ROMANIA-BULGARIA"

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: asocierea legalizata la notar.

14. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

15. Criteriul de atribuire a contractului:pretul cel mai scazut.

16. Conditii / limite privind subcontractarea: NU

Alte informaţii: Documentatiei de atribuire se poate solicita prin cerere de la sediul CCMP EUROPROJECT situat in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, prin fax 0249410994, sau prin email: office@europroject.org.ro.

  

Presedinte
C.C.M.P. EUROPROJECT
Florin Jianu

 

 

 

Nr. 1189/25.10.2013                    

 

 

ANUNŢ

 

 

CCMP EUROPROJECT, intenţionează să achiziţioneze materiale consumabile in cadrul proiectului "ANTREPRENORIAT NON-AGRICOL RURAL, SANSA A DEZVOLTARII SUSTENABILE A ZONELOR RURALE, RURAL ACTIV" .

 

 Furnizarea produselor au ca sursă de finanţare proiectul "ANTREPRENORIAT NON-AGRICOL RURAL, SANSA A DEZVOLTARII SUSTENABILE A ZONELOR RURALE, RURAL ACTIV, POSDRU/83/5.2/S/58176 si vor consta in furnizarea materialelor consumabile asa cum sunt descrise in documentatia de atribuire.

 

În vederea stabilirii ofertei câştigătoare se va avea în vedere cel mai mic preţ oferit.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este în data de  31.10.2013 ora 09:00.

 

Deschiderea ofertelor este în data de 31.10.2013, ora 12:00, la sediul CCMP Europroject din Slatina, str. Mihai Eminescu nr.35, judeţul Olt.

 

Relatii suplimentare si documentatia completa se vor obtine la sediul CCMP Europroject din Slatina, str.M. Eminescu nr.35, judetul Olt,. adresa de  mail office@europroject.org.ro, sau la numărul de tel./fax: 0249410994.

 

În cazul în care doriţi să ne furnizati materialele consumabile, aşteptăm ofertele dumneavoastră pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu nr.35, judeţul Olt, pe adresa de mail office@europroject.org.ro, sau la numărul de tel./fax: 0249410994.

 

 

 

Preşedinte,

Jianu Florin-Nicolae

 

 

 

Nr. 1170/23.10.2013

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

 

SERVICII SOFTWARE GIS - CPV  48000000-8 

 

   CCMP EUROPROJECT, achizitioneaza servicii software GIS necesare pentru a permite accesul, vizionarea, editarea si analiza datelor spatiale.

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.10.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 29.10.2013, ora 12,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

 

Descriere obiect contract - specificatii tehnice:

Softul GIS trebuie sa aiba minim urmatoarele caracteristici tehnice:

1. Gestionarea Datelor

o   Vizualizarea și explorarea spațială (vector și raster) și non-spațială (tabele) a datelor;

o   Stabilirea interactivă de simboluri și etichete pentru o interpretarea ușoară a datelor;

o   Funcționalitate pentru combinarea diferitelor formate de date într-un mediu comun, măcar shapefile, geodatabase, date CAD, ERDAS IMAGINE, ESRI GRID, MrSID;

o   Funcționalitate de proiectare a datelor în diferite sisteme de coordonate de referință;

o   Funcționalitate pentru găsirea obiectelor și identificarea caracteristicilor / atributelor acestora;

o   Funcționalitate pentru măsurarea lungimilor și ariilor;

o   Funcționalitate pentru lucrul cu tabele, inclusiv relații și interogări de atribute.

o   Functionalitate pentru crearea de noi baze de date; pentru crearea și gestionarea schemelor de bazelor de date;

o   Functionalitate pentru crearea, editarea și importarea metadatelor;

o   Functionalitate pentru interoperabilitate, abilitatea de a importa și exporta diferite formate spațiale;

o   Personalizarea interfeței programului prin adăugarea și eliminarea de butoane, elemente de meniu, sau prin andocarea barelor de instrumente, și capacitatea de a dezvolta aplicații personalizate.

2. Editarea Datelor

o   Functionalitate pentru editarea datelor, inclusiv crearea de noi caracteristici, editarea celor existente, folosind diferite tehnici în digitalizare - desenare linii paralele și perpendiculare, utilizarea toleranței de fixare, caracteristici de divizare, desparţirea caracteristicilor multiparte, crearea de bufere, etc.

o   Functionalitate pentru editarea atributelor caracteristicilor, modificarea de atribute pentru caracteristicile unice și pentru grupările de caracteristici;

o   Functionalitate pentru validarea datelor spațiale (topologie) și pentru validarea de atribute;

3. Analiza Geografică

o   Efectuarea diferitelor tipuri de interogări de atribute şi selecție de date spațiale;

o   Functionalitate pentru suprapunerea vectorilor, inclusiv taiere, ștergere, unire, prestocare;

o   Functionalitate pentru analiza spațială, inclusiv analiza de suprafață - crearea modelului digital de elevație, hillshade, pantă, aspect;

o   Functionalitate pentru prelucrarea raster, inclusiv generalizare, extracție, suprapunere, statistici zonale;

o   Functionalitate pentru algebra de harta și reclasificarea raster;

o   Functionalitate pentru diferite metode de interpolare, inclusiv IDW, Kriging, Natural Neighbor, Spline

4. Creare de Hărţi

o   Crearea de hărţi sofisticate din baza de date spaţială sau din resursele disponibile online;

o   Lucrul cu şabloane de hărţi predefinite;

o   Suită extinsă de elemente de harta și grafică;

o   Setarea simbologiei din stiluri/biblioteci predefinite, și abilitatea de creare a simbolurilor personalizate;

o   Generarea de grafice, rapoarte, şi caracteristici de animaţie;

o   Instrumente avansate de desen;

o   Exportarea harţilor în diferite formate, inclusiv .pdf, .emf, .ai,  .bmp, jpeg, .png, .tiff, .gif.

 

- Valoarea achizitiei este in suma de 21.621,24  lei, echivalentul a 4838,70 euro (curs euro 4,4684 lei din data de 24.09.2013)  fara TVA.

- Nu se admit oferte alternative.

- Relaţii suplimentare  se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon: 0249/420098, 0249/410994.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii conditiilor specificate in anunt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

    Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Jianu Florin

 

 

 

Nr. 1150 15.10.2013

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

 

SERVICII INCHIRIERE SALA PENTRU SEMINAR - CPV 55120000-7

 

In data de 06.11.2013, CCMP EUROPROJECT, organizeaza seminar in vederea promovarii proiectului pilot. Obiectivul principal al proiectelor pilot este promovarea şi cooperarea economică transfrontalieră durabilă prin crearea primei reţele de incubatoare de afaceri inovative dedicate tinerilor întreprinzători, în toate cele 16 judeţe situate la frontiera comună dintre România şi Bulgaria..

 

Data inchiriere sala pentru conferinta de presa: 06.11.2013.

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.10.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 23.10.2013, ora 12,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

 

Capacitatea salii de conferinta: minim 50 locuri.

Sala de conferinta (moderna) amenajata ,,tip sedinta,, dotata cu toate echipamentele necesare (echipamente audio si sistem de sonorizare), sa dispuna de aer conditionat, dotata cu flip-chart, video-proiector).

 

- Oferta va fi elaborată în limba română. 

- Locul de prestare a serviciilor: Slatina, jud. Olt.

- Durata contractului de achiziţie: de la data semnării pâna la data de  07.11.2013.

- Valoarea achizitiei este in suma de 3603,54 lei, echivalentul a 806,45 euro (curs euro 4,4684 lei din data de 24.09.2013) fara TVA.

- Nu se admit oferte alternative.

- Relaţii suplimentare  se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon:  0249/410994.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii condițiilor specificate in anunt.

In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

 

    Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Jianu Florin

 

 

 

 

 

 

Nr. 1096/07.10.2013

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

 

SERVICII INCHIRIERE SALA PENTRU CONFERINTA DE PRESA - CPV 55120000-7

 

   In data de 24.10.2013, CCMP EUROPROJECT, organizeaza conferinta de presa in vederea promovarii proiectului pilot. Obiectivul principal al proiectelor pilot este promovarea şi cooperarea economică transfrontalieră durabilă prin crearea primei reţele de incubatoare de afaceri inovative dedicate tinerilor întreprinzători, în toate cele 16 judeţe situate la frontiera comună dintre România şi Bulgaria..

 

Data inchiriere sala pentru conferinta de presa: 24.10.2013.

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.10.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14.10.2013, ora 12,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

 

  Capacitatea salii de conferinta: minim 50 locuri.

  Sala de conferinta (moderna) amenajata ,,tip sedinta,, dotata cu toate echipamentele necesare (echipamente audio si sistem de sonorizare), sa dispuna de aer conditionat, dotata cu flip-chart, video-proiector).

 

- Oferta va fi elaborată în limba română. 

- Locul de prestare a serviciilor: Slatina, jud. Olt.

- Durata contractului de achiziţie: de la data semnării pâna la data de  25.10.2013.

 

 

 

- Valoarea achizitiei este in suma de 2.235,6 lei, echivalentul a 500 euro (curs euro 4,4712 lei din data de 23.09.2013) cu TVA.

- Nu se admit oferte alternative.

- Relaţii suplimentare  se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon: 0249/420098, 0249/410994.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii conditiilor specificate in anunt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

 

    Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Jianu Florin

 

 

 

 

Nr. 951/03.09.2013

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

SERVICII DE AUDIT - CPV 79212100-4

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.09.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.09.2013, ora 14,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

Serviciile de audit vor fi prestate în cadrul proiectului ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria", auditorul având obligaţia de a respecta prevederile Instrucţiunii nr.15 din Manualul de implementare a proiectelor finanţate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria.

Auditorul va intocmi un raport de audit care va fi depus la sediul CCMP EUROPROJECT in limba romana  si in limba engleza.

 

- Oferta va fi elaborată în limba română.

- Locul de prestare a serviciilor: Slatina, jud. Olt.

- Durata contractului de achiziţie: de la data semnării pâna la data de 09.05.2014.

 

Criteriile minime de calificare sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.

- Relaţii suplimentare şi documentaţia completă se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon: 0249/420098, 0249/410994, ca urmare a unei solicitări scrise.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,
Jianu Florin

 

We made this website

 

HOMEPAGE