Cursuri de calificare
 
HOMEPAGE
 
 
 
Achizitii

Nr. 714/17.08.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Activităţile de informare şi promovare în vederea implementării proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Cod: 15.2.1.076, ROBG-18 finanţat în cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.09.2017, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.09.2017, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile pentru Activităţile de informare şi promovare vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

 

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

            conform specificațiilor caietului de sarcini.

 

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  38.110,17 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificare 1

Clarificare 2

Anunt atribuire procedura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 708/17.08.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.09.2017, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.09.2017, ora 14,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile aferente fiecarui lot in parte vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  31.010,08 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr. 35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data publicarii anuntului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificare 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 470/19.06.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Activităţile de informare şi promovare în vederea implementării proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Cod: 15.2.1.076, ROBG-18 finanţat în cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2017, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.07.2017, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile pentru Activităţile de informare şi promovare vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Lot I. Servicii de consultanță în publicitate și servicii de tipărire pentru 1515 autocolante / plăcute de identificare, CPV 79824000-6

Lot II. Servicii de promovare online, CPV 79342200-5

Lot III. Servicii de promovarea media, CPV 79341400-0

Lot IV. Servicii de organizare evenimente (seminarii de informare), CPV 79951000-5

            conform specificațiilor caietului de sarcini.

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  38.110,17 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificarea 1

Clarificarea 2

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-18.pdf

 

 

 

 

 

Nr. 472/19.06.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.07.2017, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.07.2017, ora 14,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile aferente fiecarui lot in parte vor fi prestate în cadrul proiectului „DANUBE - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you" si vor consta in:

 

Lot.I Servicii organizare ateliere de vara pentru studenti si tineri din regiunea transfrontaliera, CPV: 79952000-2

Lot. II Servicii organizare intalnire "Artizanat - Ieri, azi si maine", CPV: 79952000-2

Lot. III Servicii organizare conferinta, CPV:55120000-7

conform specificațiilor caietului de sarcini.

              

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  31.010,08 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data publicarii anuntului de participare.

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

CCMP EUROPROJECT,

Preşedinte

Petre JIANU

 

 

Anunt participare

Documentatie atribuire

Clarificarea 1

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-7.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1549/06.12.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", cod proiect PROETC 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Pregatirea materialelor de informare si promovare, astfel:

Lot I. Servicii de consultanta in publicitate: creație/concept (grafica) broșura RO/EN (100 pagini), CPV79341100-7

Lot II. Servicii tipografice broșura RO/EN(15.000 bucati), CPV 22150000-6

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.12.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.12.2016, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile pentru pregatirea materialelor de informare si promovare vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Lot I. Servicii de consultanta in publicitate: creatie/concept(grafica)  brosura RO/EN(100 pagini), CPV79341100-7

Lot II. Servicii tipografice brosura RO/EN(15.000 bucati), CPV 22150000-6

           Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  87.916,67 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

Anunt participare servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Documentati servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Clarificari Activitati de informare si promovare 15.2.1.076.pdf - 12.12.2016

Raspuns la solicitare de clarificari - 13.12.2016.pdf

Raspuns la solicitare de clarificari - 14.12.2016.pdf

Anunt atribuire CBC Audio - 06.01.2017.pdf

 

 

Nr. 880/01.06.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Server multimedia pentru IVR(1 buc)

Server multimedia pentru aplicatia dispozitivelor mobile(1 buc)

 

pentru Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile):

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.06.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.06.2016, ora 14:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Echipamentele pentru Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile) vor fi achizitionare în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

- Server multimedia pentru IVR(1 buc)

- Server multimedia pentru aplicatia dispozitivelor mobile(1 buc)         

            Tip contract: Contract de furnizare echipamente.

Valoarea estimată, fara TVA:  24.166,67 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

 

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

Nr. 730/09.05.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", PROETC Code: 15.2.1.076, contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile):

Lot I. Servicii de elaborare text/descriere despre atracția turistică, CPV: 79550000-4

Lot II. Servicii de traducere din română în engleză și bulgară, CPV: 79530000-8

Lot III. Servicii de înregistrare a ghidului audio în studio specializat, CPV: 92370000-5

Lot IV. Servicii de elaborare și înregistrare a prezentărilor video, CPV: 92100000-2

Lot V. Serviciu de dezvoltare a platformei IVR, CPV: 72212512-1

Lot VI. Servicii de dezvoltare a aplicației ghidului audio pentru dispozitivele

mobile, CPV: 72212500-4

Lot VII. Servicii de transfer de date, stocare date și conexiuni la internet, CPV: 64221000-1

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.05.2016, ora 09:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 24.05.2016, ora 11:00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

 

Serviciile pentru Dezvoltarea și funcționarea serviciului integrat Ghid turistic (accesibil apelând un număr de telefon dedicat sau prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile) vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

 

Lot I. Servicii de elaborare text/descriere despre atracția turistică

Lot II.Servicii de traducere din română în engleză și bulgară

Lot III.Servicii de înregistrare a ghidului audio în studio specializat

Lot IV.Servicii de elaborare și înregistrare a prezentărilor video

Lot V.Serviciu de dezvoltare a platformei IVR

Lot VI.Servicii de dezvoltare a aplicației ghidului audio pentru dispozitivele mobile

Lot VII.Servicii de transfer de date, stocare date și conexiuni la internet

            Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată totală, fara TVA:  149.583,33 euro

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: curs BNR din data publicării anunțului de participare.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - Cerere de oferta, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

 

            Modalitatea de obținere a documentației de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucrătoare intre orele 9:00-16:00 de la următoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, descărcată de pe site-ul www.interregrobg.eu, secțiunea achiziții beneficiari privați sau descărcată de pe site-ul www.europroject.org.ro , secțiunea achiziți.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

Anunt participare

Documentatie

Raspuns_Clarificari

Anunt raspuns contestatie

Anunt atribuire_CBC Audio_CCMP Europroject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ de atribuire

22.04.2016

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject

 

Contractul de achiziţie Servicii de elaborare studii:

studiu despre evoluţia broderiei in zona transfrontaliera in timpul diferitelor ere, precum preistorie, antichitate, ev mediu, timpuri moderne, contemporan, se va realiza in format ce poate fi tiparit, in limba romana, va contine minim 40 pagini si va include fotografii si ilustratii alb-negru si color.

studiu despre dezvoltarea manufacturării ceramicii in zona transfrontaliera in timpul diferitelor ere, precum preistorie, antichitate, ev mediu, timpuri moderne, contemporan, se va realiza in format ce poate fi tiparit, in limba romana, va contine minim 40 pagini si va include fotografii si ilustratii alb-negru si color.

 

Data atribuirii (semnării) contractului de servicii: 22.04.2016

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

 

Denumirea şi adresa ofertantului: Alutus Media & Film SRL cu sediul în Sat Linia din Vale, Comuna Curtisoara, Strada Fantana Mare, nr.35A, judetul Olt

 

Valoarea contractului: 18.000,00 lei fara TVA, echivalent la curs euro din data de 06.04.2016.

 

Data publicării anunţului de participare: 06.04.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ de atribuire

28.03.2016

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject

 

Contractul de achiziţie Furnizare Echipamente: COMPUTERE PORTABILE ECHIPATE INCLUSIV CU SISTEM DE OPERARE(2buc), COD CPV 30213100-6

Data atribuirii (semnării) contractului de servicii: 28.03.2016

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

 

Denumirea şi adresa ofertantului: Redalcom ALLintermed SRL, Str. Cuza Voda nr.14, bl.14, sc.A, ap.5  localitatea Slatina, județul Olt.

 

Valoarea contractului: 7.166,67lei fara TVA, echivalentul a 1.600,60euro, calculat la curs euro din data de 16.03.2016.

 

Data publicării anunţului de participare: 16.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ de atribuire

25.03.2016

 

 

Denumirea şi adresa achizitorului: CCMP Europroject

 

Contractul de achiziţie Servicii de organizare evenimente:

Lot I : Conferinta de lansare proiect  - servicii pentru perioada martie-aprilie 2016, Lot II-: Conferinta inchidere proiect - servicii pentru perioada februarie 2018

Data atribuirii (semnării) contractului de servicii: 25.03.2016

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

 

Denumirea şi adresa ofertantului: TOP Turism Intermed SRL, Str. A. I. Cuza, nr.12, localitatea Slatina, județul Olt.

 

Valoarea contractului: 5.750,00lei fara TVA, echivalentul a 1.288,90euro, calculat la curs euro din data de 07.03.2016.

 

Data publicării anunţului de participare: 07.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 454/16.03.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

FURNIZARE ECHIPAMENTE COMPUTERE PORTABILE ECHIPATE INCLUSIV CU SISTEM DE OPERARE(2buc), COD CPV 30213100-6

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.03.2016, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.03.2016, ora 09,30, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Furnizare echipamente computere portabile echipate inclusiv cu sistem de operare(2buc) vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Computere portabile(inclusiv sistem de  operare)(2buc), dotate cu:

- Procesor Intel i7 minim 2000mhz

- Digonala display min.15.6"

- Memorie RAM mai mare de 4GB

-Capacitate hard disk mai mare de 500GB

- DVD-RW

-Webcam

-WiFi

- Sistem de oprerare cu licenta producator              

Tip contract: Contract de furnizare echipamente.

Valoarea estimată:  7462,46  lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 16.03.2016

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 385/07.03.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE, COD CPV 79952100-3

 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.03.2016, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 22.03.2016, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este bugetul proiectului „CBC Audio Travel Guide", contract de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Serviciile de organizare evenimente vor fi prestate în cadrul proiectului „CBC Audio Travel Guide" si vor consta in:

Lot I : Conferinta de lansare proiect  - servicii pentru perioada martie-aprilie 2016

- O sală de conferinţă cu capacitate minimă de 25 de persoane. Aceasta va fi închiriată pe toată durata de desfăşurare a evenimentului, respectiv începând cu ora 9:00 până la ora 15:00

- Organizare conferinta presa - amenajare sala, asigurare inregistrare participanti, fotografii, liste de participanti, inregistrare conferinta.

 Lot II-: Conferinta inchidere proiect - servicii pentru perioada februarie 2018

- O sală de conferinţă cu capacitate minimă de 25 de persoane. Aceasta va fi închiriată pe toată durata de desfăşurare a evenimentului, respectiv începând cu ora 9:00 până la ora 15:00

- Organizare conferinta presa - amenajare sala, asigurare inregistrare participanti, fotografii, liste de participanti, inregistrare conferinta.

conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

              Tip contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  5.750,00  lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 07.03.2016

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este „preţul cel mai scăzut".

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2097/06.10.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului FIRMA DE EXERCITIU - un prim pas in construirea propriei cariere!,, Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

Servicii de realizarea unui scurt metraj si multiplicare pe CD,

CPV 79952000-2 

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 12.10.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 12.10.2015, ora 13,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul FIRMA DE EXERCITIU - un prim pas in construirea propriei cariere!,, contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului FIRMA DE EXERCITIU - un prim pas in construirea propriei cariere!,, si vor consta in:

-          Scurt-metrajul despre firma de exercitiu

-          CD cu 1 carcasa scrisa si cu 1 eticheta personalizata cu logo-ul si cu antetul proiectului nostru - 500 buc.

conform punctului 5 din documentatia de atribuire

              

            -Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii pana la data de 10.12.2015 .

Valoarea estimată:  80.645,16 lei

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 05.10.2015

 

-          Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

 

            Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  1662 /18.08.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului ''MAI APROAPE DE ANGAJAR PRIN MASURI ACTIVE DE OCUPARE' Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Furnizare papetarie  Cod CPV 30199000-0

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.08.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.08.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect ''MAI APROAPE DE ANGAJAR PRIN MASURI ACTIVE DE OCUPARE'' Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.5 ''Promovarea masurilor active de ocupare'', Domeniu Major de Interventie 5.1.

Produsele  vor fi furnizate în cadrul proiectului ''MAI APROAPE DE ANGAJARE PRIN MASURI ACTIVE DE OCUPARE'', durata contract de la data semnare pana la data de 18.09.2015 si vor consta in:

Hartie xerox
Bibliorafturi 7,5 cm plastifiat
Bibliorafturi 5 cm plastifiat
Dosar plastic cu sina si doua perforatii diferite culori
Set folii protectoare 100 buc/set
Banda adeziva invizibila 19 mm x 33 mm
Tus negru
Set capse 24/6 
Set capse 10/6 100
Plic CD
DVD-uri 50 buc/set
Markere flipchart
Hartie flipchart 70x100cm
Agrafe mici 50 mm,100 buc/cutie
Plic A4 cu burduf, siliconic
Fluid corector
Ordine de deplasare A5 fata/verso
Notes autoadeziv 38 x 51 mm, 100 file
Post-it  38 x 51 mm, 100 file
Plic C5 autoadeziv (162x229 mm) 90 g/mp, alb
Markere CD
Cartus HP Laser Jet 1300
Cartus HP Laser Jet P 3015
Tonner Bizhub 163
Cartus HP Laser Jet P1505
Cartus Konica Minolta Bizhub 224 e

         conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare.

Valoarea estimată:  12.909  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 13.08.2015.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, criteriul de selecţie este "preţul cel mai scăzut".

            In cazul in care doriti sa ne furnizati produsele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul  POSDRU/130/5.1/G/134986 contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.5''Promovarea masurilor active de ocupare'', Domeniu Major de Interventie 5.1.

Presedinte CCMP EUROPROJECT

Petre Jianu

Manager proiect

Florin Nicolae Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1524 /31.07.2015

 ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "O sansa in plus la un loc de munca,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Servicii de organizare 2 burse de locuri de munca   

CPV 79952000-2

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.08.2015 ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.08.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect  "O sansa in plus la un loc de munca,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului "O sansa in plus la un loc de munca,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.12.2015 si vor consta in:

 - organizarea a 2 burse locuri de munca t

conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii.

Valoarea estimată:  72.580,64  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 30.07.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitia durecta prevazuta de Ordinul 1120/2013, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa prestati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt sau de pe site-ul www.fonduri-ue.ro sectiunea ,,Achizitii privati,,.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/130/5.1/G/124906   este finantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

Nr.  412/03.03.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Furnizare echpamente laborator mecanica

 Strung CPV 42621100-6, polizoare  CPV 42652000-1, aparat de precizie de masurat lungimi CPV 38330000-7,  trusa de surubelnite CPV 44512800-0, cronometru CPV 18530000-3, micrometru CPV 38500000-8, subler CPV 38330000-7, ruleta CPV 30192200-3

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.03.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09.03.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1,

Echipamentele pentru laboratorul de mecanica vor fi furnizate în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,,  durata contract de la data semnare pana la data de 06.10.2015 si vor consta in:

-          Strung universal de marimi diferite

-          Polizoare duble

-          Aparat de precizie de masurat lungimi :

-          Trusa de surubelnite de diferite lungimi:

-          Cronometru

-          Micrometru

-          Subler

-          Ruleta

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare.

Valoarea estimată:  4935,48 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 03.03.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitia directa prevazuta de Ordinul 1120/2013, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati produsele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul  POSDRU/125/5.1/S/125744 este finantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

Presedinte CCMP EUROPROJECT

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   236/05.02.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Mai aproape de angajare prin masuri active de ocupare" proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!'',  Axa prioritară nr. 5 "Promovarea masurilor active de ocupare" Domeniul major de intervenţie 5.1 lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Furnizare Imprimanta Multifunctionala laser  Cod CPV  30232110-8

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.02.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11.02.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este Proiectul cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!'',  Axa prioritară nr. 5.1 "Promovarea masurilor active de ocupare" Domeniul major de intervenţie 5.1

Imprimanta functionala laser va fi furnizata în cadrul proiectului " Mai aproape de angajare prin masuri active de ocupare "

         -  Imprimanta functionala laser 

         conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare pana la data de 15.03.2015

Valoarea estimată:  14.919,35  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 15.12.2014.

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/130/5.1/G/134986 este cofinantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

 

CCMP EUROPROJECT

PRESEDINTE

PETRE JIANU

 

MANAGER PROIECT

Florin Nicolae Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 186/29.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului CALIFICAREA UN PAS SPRE INDEPENDENTA FEMEII! Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

Servicii de promovare online S-V Oltenia  CPV 79342200-5

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.02.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 06.02.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect CALIFICAREA UN PAS SPRE INDEPENDENTA FEMEII! Contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Serviciile de promovare online vor fi prestate în cadrul proiectului CALIFICAREA UN PAS SPRE INDEPENDENTA FEMEII!, durata contract de la data semnare pana la data de 26.12.2015 si vor consta in:

-          Comunicate de presa online

-          Articole online

-          Bannere online

 

         conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de servicii.

Valoarea estimată:  4838,71  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 21.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul  POSDRU/148/6.3/G/135072 contract de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

Presedinte CCMP EUROPROJECT

Petre Jianu

 

                                                                                                        Manager proiect

                                                                                                         Florin Nicolae Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 158/27.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, contract de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 invita toti operatorii economici, să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

      Furnizare echipamente Laborator cosmetica:  

Cod CPV 33191100-6, 391500000-8, 98321000-9, 33190000-8, 33166000-1

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.02.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 02.02.2015 ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "Femei pentru frumusetea femeilor,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Echipamentele vor fi furnizate în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.09.2015 si vor consta in:

        -    Echipamente laborator cosmetica

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare valabil de la data semnarii pana la data de 26.09.2015.

Valoarea estimată: 15.364 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 26.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 modificat prin Ordinul nr. Ordinul nr.1190/2014, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati echipamentele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 129/22.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, contract de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 invita toti operatorii economici, să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

      Furnizare echipamente Laborator manichiura-pedichiura:  

Cod CPV 39100000-3. 31527260-6

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.01.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.01.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "Femei pentru frumusetea femeilor,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Echipamentele vor fi furnizate în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.09.2015 si vor consta in:

-          Masa manichiura cu scaun manichiurista si scaun client

-          Scaun pedichiura cu scaun reglabil manual, vibromasaj, cadita cu sistem jacuzzi

         -     Lampa cu leduri

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare valabil de la data semnarii pana la data de 26.09.2015.

Valoarea estimată: 11.302 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 20.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 modificat prin Ordinul nr. Ordinul nr.1190/2014, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati materialele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  120 / 21.01.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, contract de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 invita toti operatorii economici, să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

      Furnizare echipamente Laborator coafura-frizerie:  Scaun coafura, post de lucru, unitate pentru spalare, ucenici, scaun coafor fara  spatar CPV 39150000-8, Placa de intins parul CPV 39712200-8, Uscator de par CPV 39712210-1, Masina de tuns CPV 33711600-3

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.01.2015, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.01.2015, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "Femei pentru frumusetea femeilor,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Echipamentele vor fi furnizate în cadrul proiectului "Femei pentru frumusetea femeilor,, durata contract de la data semnarii pana la data de 26.09.2015 si vor consta in:

-          Scaun coafura reglabil pe inaltime cu baza hidraulica

-          Post de lucru

-          Unitate pentru spalare formata din scaun tapitat si lavoar din ceramica pentru spalat

-          Ucenici cu 2 recipiente lavabile speciale pentru pensulele de vopsea; suport pentru rola de aluminiu; sertare medii,sertare compartimentate; diverse compartimente speciale manusi, prosoape mici, produse, clipsuri, boluri, pensule 

-          Scaun coafor fara spatar cu baza metalica reglabila pe inaltime

-          Placa de intins parul profesionala

-          Uscator de par profesional ionic cu accesorii

-          Masina de tuns profesionala

 

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

            Tip şi durată contract: Contract de furnizare valabil de la data semnarii pana la data de 26.09.2015.

Valoarea estimată: 21.272 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 20.01.2015

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013 modificat prin Ordinul nr. Ordinul nr.1190/2014, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati materialele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre Jianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   1372/11.09.2014

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, beneficiar în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

FURNIZARE ECHIPAMENTE LABORATOR CHIMIE - CPV 38000000-5

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.09.2014, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.09.2014, ora 11,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul Proiect "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,, proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniu major de interventie 5.1,

Echipamentele  vor fi furnizate în cadrul proiectului "CORE - Corelarea competentelor si abilitatilor capitalului uman cu potentialul local de ocupare in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord - Vest,,  durata contract de la data semnarii pana la data de 06.10.2015 si vor consta in:

Nr.crt.

Descrierea

serviciului/produsului

Cantitate.

1.

Balanta electronica: Diviziune: 0,001 grame, Greutate 320 grame, Dimensiuni Ø85mm

1  buc

2.

Creuzet de portelan  D50 mm/H 40 mm/49 ml

10 buc 

3.

Etuva  - Volum 24 litri; TEMPERATURA MAXIMA 200 grade C; Ventilatie naturala; Dimensiuni interne WXDXH : 300X380X200 mm; Dimensiuni externe WXDXH: 400X515X410 mm; PUTERE/NR.FAZE : 1 KW/1 

1 buc

4.

Trusa de termometre. Fiecare termometru: Sonda din otel inoxidabil; Cifrele afisajului de 6,35 mm;

1 buc

5.

Vascozimetru Engler cu accesorii

1 buc

6.

PH-metru -  Domenii de masura: 0.00 ...  14.00 pH ; Rezolutie : 0.01 pH;  Acuratete (@ 20 ° C) : ± (0,02 pH + 2 d) ; Calibrarea : automata in trei puncte de calibrare ; Compensare de temperatura: automata de la 0 ...  65 ° C sau manuala intre 0 şi 100 ° C ; Afisaj : LCD 52 x 38 mm;

1 buc

7.

Pahare Berzelius: 50 ml si 100 ml, gradat, forma joasa

10 buc

8.

Cilindri gradati - 25 ml, 50 ml si 100 ml, clasa AS

15 buc

9.

Microscop binocular cu diferite puteri de marime - Planul de obiective microscop 10x, 20x, 40x, 100x.

1 buc

10.

Biurete - simple 10 ml;

6 buc

11.

Pipete gradate - 1 ml, 2 ml, 5 ml

3 buc

12.

Sticlute picuratoare pentru indicatori - Sticle brune picuratoare, 10 ml, capac filetat cu inchidere de siguranta (deschidere prin apasare si rotire)

3 buc

13.

Palnii de sticla - D 60mm, D 80 mm

2 buc

14.

Tuburi de sticla de dimensiuni standardizate  - Tuburi centrifuga cu capac filetat 15 ml

1 buc

       conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

            Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii de la data semnarii pana la 06.10.2015.

Valoarea estimată: 14.040,96  lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat la adresa Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 11.09.2014

- Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  Asociaţia Centrul de Consultantă și Management al Proiectelor EUROPROJECT  cu sediul în Municipiul Slatina, Str.Mihai Eminescu, nr.35, cod poştal 230116, Judeţ Olt, e-mail: office@europroject.org.ro, tel/fax: 0249.410.994. 

Procedura de selecţie este - achizitie directa prevazuta de Ordinul 1120/2013, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,,.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati echipamentele mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

           Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 de la urmatoarea adresă: Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/125/5.1/S/125744 este finantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!''.

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Manager proiect

Petre JIANU

 

 

 

 

Nr.1426/17.12.2013

 

Anunţ de participare pentru contractul de prestari servicii/livrare bunuri/executie lucrari

MATERIALE PROMOTIONALE

1. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, cu sediul in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, Telefon/Fax:0249410994, Email: office@europroject.org.ro

2. Locul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor/execuţie a lucrărilor: municipiul Slatina, jud. Olt;

3. Natura produselor/categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate/natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării: Achizitionare materiale promotionale: brosuri , flyere,  postere.

4. Calitatea serviciilor care trebuie prestate/cantităţile de produse care trebuie furnizate: Achizitionare materiale promotionale: 1.000 de brosuri, 1.000 de flyere, 100 de postere.

5. Termenul de finalizare sau durata contractului:  decembrie 2013

6. Valoarea de achizitie, fara TVA, in lei si euro, la cursul de schimb al BNR la data de lansare a procedurii de achizitie publica, admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Valoarea estimata  a contractului 10.700 lei, fara TVA reprezentand 2.401,68 euro la cursul BNR din data de 13.12.2013, se interzice depunerea ofertelor alternative.

7. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax  şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, cu sediul in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, Telefon/fax: 0249/410994, sau mailul achizitorului: office@europroject.org.ro

8. Informatii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificari la documentatia de atribuire: prin fax 0249410994, sau prin email: office@europroject.org.ro

9. a. Termenul limită de primire a ofertelor: 23.12.2013, ora 9:00

b. adresa  la care se transmit ofertele: Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, la sediul achizitorului situat  in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt

c. limba sau limbile în care trebui redactate ofertele: Oferta va fi redactata in limba romana.

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 23.12.2013, ora 10:00, la sediul CCMP EUROPROJECT, Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt

11. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: NU ESTE CAZUL.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul "COMMON STRATEGY FOR SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE CROSS-BORDER AREA ROMANIA-BULGARIA"

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: asocierea legalizata la notar.

14. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

15. Criteriul de atribuire a contractului:pretul cel mai scazut.

16. Conditii / limite privind subcontractarea: NU

Alte informaţii: Documentatiei de atribuire se poate solicita prin cerere de la sediul CCMP EUROPROJECT situat in municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, prin fax 0249410994, sau prin email: office@europroject.org.ro.

  

Presedinte
C.C.M.P. EUROPROJECT
Florin Jianu

 

 

 

Nr. 1189/25.10.2013                    

 

 

ANUNŢ

 

 

CCMP EUROPROJECT, intenţionează să achiziţioneze materiale consumabile in cadrul proiectului "ANTREPRENORIAT NON-AGRICOL RURAL, SANSA A DEZVOLTARII SUSTENABILE A ZONELOR RURALE, RURAL ACTIV" .

 

 Furnizarea produselor au ca sursă de finanţare proiectul "ANTREPRENORIAT NON-AGRICOL RURAL, SANSA A DEZVOLTARII SUSTENABILE A ZONELOR RURALE, RURAL ACTIV, POSDRU/83/5.2/S/58176 si vor consta in furnizarea materialelor consumabile asa cum sunt descrise in documentatia de atribuire.

 

În vederea stabilirii ofertei câştigătoare se va avea în vedere cel mai mic preţ oferit.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este în data de  31.10.2013 ora 09:00.

 

Deschiderea ofertelor este în data de 31.10.2013, ora 12:00, la sediul CCMP Europroject din Slatina, str. Mihai Eminescu nr.35, judeţul Olt.

 

Relatii suplimentare si documentatia completa se vor obtine la sediul CCMP Europroject din Slatina, str.M. Eminescu nr.35, judetul Olt,. adresa de  mail office@europroject.org.ro, sau la numărul de tel./fax: 0249410994.

 

În cazul în care doriţi să ne furnizati materialele consumabile, aşteptăm ofertele dumneavoastră pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu nr.35, judeţul Olt, pe adresa de mail office@europroject.org.ro, sau la numărul de tel./fax: 0249410994.

 

 

 

Preşedinte,

Jianu Florin-Nicolae

 

 

 

Nr. 1170/23.10.2013

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

 

SERVICII SOFTWARE GIS - CPV  48000000-8 

 

   CCMP EUROPROJECT, achizitioneaza servicii software GIS necesare pentru a permite accesul, vizionarea, editarea si analiza datelor spatiale.

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.10.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 29.10.2013, ora 12,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

 

Descriere obiect contract - specificatii tehnice:

Softul GIS trebuie sa aiba minim urmatoarele caracteristici tehnice:

1. Gestionarea Datelor

o   Vizualizarea și explorarea spațială (vector și raster) și non-spațială (tabele) a datelor;

o   Stabilirea interactivă de simboluri și etichete pentru o interpretarea ușoară a datelor;

o   Funcționalitate pentru combinarea diferitelor formate de date într-un mediu comun, măcar shapefile, geodatabase, date CAD, ERDAS IMAGINE, ESRI GRID, MrSID;

o   Funcționalitate de proiectare a datelor în diferite sisteme de coordonate de referință;

o   Funcționalitate pentru găsirea obiectelor și identificarea caracteristicilor / atributelor acestora;

o   Funcționalitate pentru măsurarea lungimilor și ariilor;

o   Funcționalitate pentru lucrul cu tabele, inclusiv relații și interogări de atribute.

o   Functionalitate pentru crearea de noi baze de date; pentru crearea și gestionarea schemelor de bazelor de date;

o   Functionalitate pentru crearea, editarea și importarea metadatelor;

o   Functionalitate pentru interoperabilitate, abilitatea de a importa și exporta diferite formate spațiale;

o   Personalizarea interfeței programului prin adăugarea și eliminarea de butoane, elemente de meniu, sau prin andocarea barelor de instrumente, și capacitatea de a dezvolta aplicații personalizate.

2. Editarea Datelor

o   Functionalitate pentru editarea datelor, inclusiv crearea de noi caracteristici, editarea celor existente, folosind diferite tehnici în digitalizare - desenare linii paralele și perpendiculare, utilizarea toleranței de fixare, caracteristici de divizare, desparţirea caracteristicilor multiparte, crearea de bufere, etc.

o   Functionalitate pentru editarea atributelor caracteristicilor, modificarea de atribute pentru caracteristicile unice și pentru grupările de caracteristici;

o   Functionalitate pentru validarea datelor spațiale (topologie) și pentru validarea de atribute;

3. Analiza Geografică

o   Efectuarea diferitelor tipuri de interogări de atribute şi selecție de date spațiale;

o   Functionalitate pentru suprapunerea vectorilor, inclusiv taiere, ștergere, unire, prestocare;

o   Functionalitate pentru analiza spațială, inclusiv analiza de suprafață - crearea modelului digital de elevație, hillshade, pantă, aspect;

o   Functionalitate pentru prelucrarea raster, inclusiv generalizare, extracție, suprapunere, statistici zonale;

o   Functionalitate pentru algebra de harta și reclasificarea raster;

o   Functionalitate pentru diferite metode de interpolare, inclusiv IDW, Kriging, Natural Neighbor, Spline

4. Creare de Hărţi

o   Crearea de hărţi sofisticate din baza de date spaţială sau din resursele disponibile online;

o   Lucrul cu şabloane de hărţi predefinite;

o   Suită extinsă de elemente de harta și grafică;

o   Setarea simbologiei din stiluri/biblioteci predefinite, și abilitatea de creare a simbolurilor personalizate;

o   Generarea de grafice, rapoarte, şi caracteristici de animaţie;

o   Instrumente avansate de desen;

o   Exportarea harţilor în diferite formate, inclusiv .pdf, .emf, .ai,  .bmp, jpeg, .png, .tiff, .gif.

 

- Valoarea achizitiei este in suma de 21.621,24  lei, echivalentul a 4838,70 euro (curs euro 4,4684 lei din data de 24.09.2013)  fara TVA.

- Nu se admit oferte alternative.

- Relaţii suplimentare  se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon: 0249/420098, 0249/410994.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii conditiilor specificate in anunt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

    Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Jianu Florin

 

 

 

Nr. 1150 15.10.2013

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

 

SERVICII INCHIRIERE SALA PENTRU SEMINAR - CPV 55120000-7

 

In data de 06.11.2013, CCMP EUROPROJECT, organizeaza seminar in vederea promovarii proiectului pilot. Obiectivul principal al proiectelor pilot este promovarea şi cooperarea economică transfrontalieră durabilă prin crearea primei reţele de incubatoare de afaceri inovative dedicate tinerilor întreprinzători, în toate cele 16 judeţe situate la frontiera comună dintre România şi Bulgaria..

 

Data inchiriere sala pentru conferinta de presa: 06.11.2013.

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.10.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 23.10.2013, ora 12,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

 

Capacitatea salii de conferinta: minim 50 locuri.

Sala de conferinta (moderna) amenajata ,,tip sedinta,, dotata cu toate echipamentele necesare (echipamente audio si sistem de sonorizare), sa dispuna de aer conditionat, dotata cu flip-chart, video-proiector).

 

- Oferta va fi elaborată în limba română. 

- Locul de prestare a serviciilor: Slatina, jud. Olt.

- Durata contractului de achiziţie: de la data semnării pâna la data de  07.11.2013.

- Valoarea achizitiei este in suma de 3603,54 lei, echivalentul a 806,45 euro (curs euro 4,4684 lei din data de 24.09.2013) fara TVA.

- Nu se admit oferte alternative.

- Relaţii suplimentare  se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon:  0249/410994.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii condițiilor specificate in anunt.

In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

 

    Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Jianu Florin

 

 

 

 

 

 

Nr. 1096/07.10.2013

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

 

SERVICII INCHIRIERE SALA PENTRU CONFERINTA DE PRESA - CPV 55120000-7

 

   In data de 24.10.2013, CCMP EUROPROJECT, organizeaza conferinta de presa in vederea promovarii proiectului pilot. Obiectivul principal al proiectelor pilot este promovarea şi cooperarea economică transfrontalieră durabilă prin crearea primei reţele de incubatoare de afaceri inovative dedicate tinerilor întreprinzători, în toate cele 16 judeţe situate la frontiera comună dintre România şi Bulgaria..

 

Data inchiriere sala pentru conferinta de presa: 24.10.2013.

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.10.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14.10.2013, ora 12,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

 

  Capacitatea salii de conferinta: minim 50 locuri.

  Sala de conferinta (moderna) amenajata ,,tip sedinta,, dotata cu toate echipamentele necesare (echipamente audio si sistem de sonorizare), sa dispuna de aer conditionat, dotata cu flip-chart, video-proiector).

 

- Oferta va fi elaborată în limba română. 

- Locul de prestare a serviciilor: Slatina, jud. Olt.

- Durata contractului de achiziţie: de la data semnării pâna la data de  25.10.2013.

 

 

 

- Valoarea achizitiei este in suma de 2.235,6 lei, echivalentul a 500 euro (curs euro 4,4712 lei din data de 23.09.2013) cu TVA.

- Nu se admit oferte alternative.

- Relaţii suplimentare  se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon: 0249/420098, 0249/410994.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii conditiilor specificate in anunt.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

 

 

    Preşedinte CCMP EUROPROJECT,

Jianu Florin

 

 

 

 

Nr. 951/03.09.2013

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

CCMP EUROPROJECT  cu sediul în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt, partener în cadrul proiectului ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" cod MIS ETC 171 finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, lansează invitaţia pentru toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru achiziţia având ca obiect:

 

SERVICII DE AUDIT - CPV 79212100-4

 

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.09.2013, ora 09,00, la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.09.2013, ora 14,00,  la sediul CCMP-EUROPROJECT,  Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria"" aferent Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

Serviciile de audit vor fi prestate în cadrul proiectului ,,Common Strategy  for the Sustainable Territorial Development of the Cross - Border Area Romania-Bulgaria", auditorul având obligaţia de a respecta prevederile Instrucţiunii nr.15 din Manualul de implementare a proiectelor finanţate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria.

Auditorul va intocmi un raport de audit care va fi depus la sediul CCMP EUROPROJECT in limba romana  si in limba engleza.

 

- Oferta va fi elaborată în limba română.

- Locul de prestare a serviciilor: Slatina, jud. Olt.

- Durata contractului de achiziţie: de la data semnării pâna la data de 09.05.2014.

 

Criteriile minime de calificare sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.

- Relaţii suplimentare şi documentaţia completă se vor obţine de la sediul CCMP-EUROPROJECT, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina, jud. Olt, adresă mail office@europroject.org.ro sau la nr. de telefon: 0249/420098, 0249/410994, ca urmare a unei solicitări scrise.

 

Procedura de selecţie este - achiziţia directă, criteriul de selecţie este ,,preţul cel mai scăzut,, cu condiţia îndeplinirii criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire.

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele dumneavoastra pe adresa CCMP EUROPROJECT, localitatea Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.35, jud. Olt.

 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT,
Jianu Florin

 

We made this website

 

HOMEPAGE