Cursuri de calificare
 
HOMEPAGE
 
 
 
Strategii comune pentru dezvoltarea teritoriala durabila a zonei transfrontaliere România-Bulgaria

 

Baza de date IMM-uri chestionate.pdf

Baza de date IMM-uri chestionate.xls

Proiectul „Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a zonei transfrontaliere România - Bulgaria",  oferă o abordare comună şi integrată pentru întreaga zonă transfrontalieră.

Obiectivul principal al proiectului il reprezintă armonizarea, la nivelul întregii zone transfrontaliere, a politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale, care vizează sporirea coeziunii economice, sociale și teritoriale şi a competitivității economice. În vederea atingerii acestui obiectiv, este necesară  obținerea  unei imagini clare despre situația existentă în zona țintă a  proiectului, luând în considerare potențialele elemente, condițiile de dezvoltare a celor  două țări și abordarea problemelor identificate.

Elementele cheie în dezvoltarea strategiei teritoriale sunt sprijinul pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră și promovarea unei imagini și identități regionale.

Rolul principal al acestui proiect este de a asigura o baza pentru dezvoltarea viitoare, o bază pentru investiții, pentru investitorii din mai multe domenii, pentru autoritățile centrale și locale, într-o abordare integrată și durabilă, luând în considerare asigurea legăturii dintre cele două maluri  ale Dunării.

 

 Obiectivele proiectului

 

 • Realizarea unei evaluari cuprinzatoare a coeziunii sociale economice si teritoriale si competitivitatea economica a regiunii transfrontaliere romana - bulgara.
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare teritoriala pentru o crestere economica durabila a regiunii transfrontaliere romano- bulgara.
 • Crearea unei baze de date terioriale cuprinzatoare si operationale pentru regiunea trasnfrontaliera.
 • Dezvoltarea si implementarea eficienta si sustinuta a instrumentelor teritoriale de monitorizare
 • Dezvoltarea si implementarea unui proiect pilot relevant ca o introducere majora pentru o implementare durabila suplimentara
 • Cresterea vigilentei in zona de frontiera Roamano- Bulgara pentru problemele comune si solutii ce pot fi sustinute in zona si pentru o promovare eficienta a regiunii.

 

 Rezultatele    proiectului

 

 • O strategie de dezvoltare teritoriala comuna pentru o apropiere sinergetica si clara ale celor doua maluri ale Dunarii pentru cresterea coeziunii teritoriale si asigurarea conditiilor pentru competitivitatea economica a zonei transfrontaliere si a unui plan de actiune.
 • O baza de date teritoriala comuna, operationala si un suport cartografic pentru zona transfrontaliera Romano- Bulgara, un set comun de indicatori si o metodologie comuna de monitorizare a teritoriului.
 • Un Observator Teritorial care sa monitorizeze dezvoltarea zonei transfrontaliere
 • Proiectele pilot sectoriale implementate in campul competitivitatii economice - mediul de afaceri, educatia si dezvoltarea resurselor umane, imbunatatirea terenurilor agricole,
 • Un brand pentru regiunea transfrontaliera Romano- Bulgara promovat de obicei la nivel european.

 

Grupurile  tinta

 

 • Administratia publica centrala si locala - Administratia publica centrala si locala reprezinta corpurile cu responsabilitate in plan urban si spatial atat in Romania cat si in Bulgaria, deci ei au un rol cheie in implementarea strategiei teritoriale.
 • Mediul de afaceri si alte parti interesate relevante - De luat in considerare potentialul financiar din zona privata , pentru cresterea bugetului in cazul anumitor interventii publice.
 • Institutiile de cercetare si universitatile - reprezinta unul din cele mai importante grupuri tinta, care poate oferi modalitati inovatoare pentru dezvoltarea viitoare. De asemenea, relatia cu universitatile este cruciala in consolidarea si promovarea identitatii regiunii.
 • Societatea civila - aceasta reprezinta un punct cheie in asigurarea succesului proiectului, interesul lor fiind sa se dezvolte zonele acestora.

 

Anunt de participare

Documentatie elaborare studii

 

We made this website

 

HOMEPAGE