Slatina, 02 Februarie 2009

Comunicat de presă

Stimată doamnă/Stimate domnule

La CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT AL PROIECTELOR-EUROPROJECT în parteneriat cu INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII-INIMM Bucureşti a avut loc Conferinţa de lansare si deschidere a proiectului "Instruire continuă în vederea Adaptabilităţii Resurselor Umane din judeţul Olt - ICARU", în data de 30 ianuarie 2009, ora 10³º, la sediul din Slatina, str. Mihai Eminescu nr.35, judeţul Olt, sala de trening şi Conferinţe a Centrului de Afaceri.


În cadrul conferinţei de presa au participat reprezentanţi ai presei locale, dar si reprezentanţi ai partenerului implicat in acest proiect cat si reprezentanti ai grupului tinta, alaturi de de care au mai participat si reprezentanti ai autoritatilor locale si publice. Astfel, am avut participanti din partea mass-mediei locale, televiziunea locala, Olt TV, dar şi câţiva reprezentanţi ai celor mai importante publicaţii locale si regionale.


Cei care au luat cuvântul au fost cei direct implicaţi in acest ambiţios proiect. Astfel din partea promotorului CCMP Europroject, cel care a ţinut cuvântul de deschidere a fost dl. Florin Jianu, preşedinte CCMP Europroject, care scopul si rolul proiectului PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.409 - "Instruire continuă în vederea Adaptabilităţii Resurselor Umane din judeţul Olt - ICARU". Obiectivul pe care îl are acest proiect şi anume creşterea nivelului de formare, adaptabilitate şi specializare al persoanelor ocupate (la nivel de conducere şi la nivel operaţional) în IMM-urile din judeţul Olt în scopul facilitării accesului acestora pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale prin îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire profesională şi personală a forţei de muncă.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi organizate activităţi de formare sub formă de cursuri. Vor fi organizate 6 module de formare:
- 2 stagii de Managementul calităţii (la sfârşitul cursurilor participanţii vor dobândii cunoştinţe eficienţa muncii, despre implementarea şi utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii, de a acţiona ca responsabil al sistemului calităţii);
- 2 stagii de Managementul sistemelor de mediu (la sfârşitul cursurilor participanţii vor dobândii cunoştinţe despre planificarea obiectivelor de mediu, elaborarea programelor de mediu, supravegherea şi controlul realizării programelor de mediu, asigurarea protecţiei factorilor de mediu);
- 2 stagii de Managementul sistemelor de securitate şi sănătate în muncă (la sfârşitul cursurilor participanţii vor dobândii cunoştinţe despre programul anual de protecţie a muncii, de legislaţia de protecţie a muncii, de a coordona activităţile de intervenţie şi evacuare în cadrul unităţii, de a controla modul de respectare şi aplicare a normelor de protecţie a muncii, starea şi modul de utilizare a echipamentelor individuale de protecţie).

Participarea la aceste cursuri este GRATUITĂ şi se adresează tuturor managerilor sau personalului angajat din IMM-urile din judeţul Olt.
Cu stimă,
Florin JIANU
Preşedinte CCMP EUROPROJECT

 

Pentru mai multe informaţii:

CCMP EUROPROJECT Slatina

Str. Mihai Eminescu, nr.35

Telefon/fax : 0249 / 410.994

 
 
 
 

Comunicat de presă

Cursuri gratuite pentru şomeri

Centrul de Consultanţă şi Managementul Proiectelor EUROPROJECT Slatina în colaborare cu Institutul Naţional pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii derulează proiectul „OLT ANTREPRENORIAL: Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi competenţelor profesionale ale şomerilor din judeţul Olt

 

        OLT ANTREPRENORIAL urmăreşte facilitarea accesului şomerilor la locurile de muncă vacante prin dobândirea calificărilor necesare pe piaţa muncii. În acest scop, proiectul a sprijinit şomerii, în special tineri şi femei, din Slatina şi din judeţul Olt, pentru a se integra pe piaţa muncii prin: oferire de programe de evaluare, consiliere şi formare profesională, atât pentru începerea unei afaceri precum şi pentru ocuparea unui loc de muncă.

 

         Prin atingerea obiectivelor sale, „OLT ANTREPRENORIAL: Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi competenţelor profesionale ale şomerilor din judeţul Olt” contribuie la reducerea şomajului, pentru ca rata şomajului din rândul tinerilor să nu mai difere cu mult de cea din rândul adulţilor şi nici cea a persoanelor cu pregătire profesională superioară de cea a celor cu o pregătire mai scăzută. În acelaşi timp, proiectul urmăreşte creşterea gradului de ocupare a populaţiei prin dezvoltarea mediilor de afaceri în Slatina.

 

         Activităţile de formare, realizate în cadrul proiectului „Olt Antreprenorial: Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi competenţelor profesionale ale şomerilor din judeţul Olt” finanţat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin PHARE 2005, s-au desfăşurat sub formă de cursuri gratuite, fiecare dintre acestea desfăşurându-se pe parcurs de o lună: 5 cursuri de managementul proiectelor, 2 cursuri de managementul afacerilor şi 3 cursuri de vânzare.

 

        Prin activităţile proiectului, peste 200 de şomeri au beneficiat de instruire, consultanţă şi asistenţă, din care peste 20 de tineri vor deveni antreprenori şi peste 30 de persoane beneficiază de un loc de muncă în urma participării la aceste activităţi desfăşurate de CCMP Europroject de-a lungul perioadei de implementare a proiectului.

 

Cu stimă,

Florin Jianu,

Preşedinte CCMP Europroject

 

 
 

 
 

Slatina 24 Octombrie 2008

Comunicat de presă

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT a avut onoarea de a vă avea alături la conferinţa de lansare a proiectului : « Sprijin adresat tinerilor antreprenori pentru cooperarea transfrontalieră de afaceri- Yes for CBBC » ce a avut loc vineri, 17 octombrie în Sala de Training şi Conferinţe a Centrului de Afaceri. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Camerele de Comerţ din Vratsa şi Ruse şi cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din regiunea Sud –Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului YES for CBBC îl reprezintă promovarea şi sprijinirea dezvoltării economice durabile a regiunii de frontieră româno-bulgare (judeţul Olt, regiunile Ruse, Vratsa), prin creşterea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere la nivelul antreprenoriatului în afaceri  şi promovarea dezvoltării economice durabile a regiunii, cu scopul reducerii caracterului periferic al acesteia şi al creştereii nivelului de cooperare trans-frontalier.

La conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării proiectului au luat parte reprezentanţi ai IMM-urilor şi ONG-urilor din judeţul Olt, precum şi din regiunie Ruse şi Vratsa. La eveniment au luat parte, de asemenea, reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunii locale.

Conferinţa de presă a fost deschisă de preşedintele CCMP EUROPROJECT, dl. Florin Jianu, care a făcut o scurtă prezentare a Asociaţiei pe care o reprezintă. Intervenţia dlui. Jianu a fost urmată de prezentările făcute de d-na. Maya Milova, reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Vratsa şi d-na. Stela Alexandrova, reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Ruse. Cei trei vorbitori au subliniat importanţa proiectului, în ceea ce priveşte o mai bună cunoaştere din punct de vedere social, economic şi cultural a celor două regiuni româno-bulgare, precum şi implicarea lor prin proiecte comune, la strângerea relaţiilor la nivel economic şi uman.

Prin activităţile derulate, proiectul Yes for CBBC” urmăreşte  promovarea spiritului antreprenorial, inovator al tinerilor din regiunea de graniţă şi întărirea cooperării între aceştia în vederea dezvoltării  economice durabile transfrontaliere. Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră a Tinerilor Antreprenori, creată pe parcursul derulării proiectului, va avea ca obiectiv o mai bună reprezentare la nivel naţional, dar şi la nivel regional, a problemelor specifice acestui sector şi găsirea în comun a soluţiilor necesare dezvoltării durabile economice a sectorului IMM. De asemenea, anul viitor va avea loc primul FORUM REGIONAL AL TINERILOR ÎNTREPRINZATORI din regiunea transfrontalieră, eveniment de impact atât la nivel regional cât si naţional, fiind primul eveniment de anvergură adresat tinerilor întreprinzători din cele două ţări.

Cu stimă,

Florin Jianu

Preşedinte CCMP Europroject

Pentru mai multe informaţii:

CCMP EUROPROJECT Slatina

Str. Mihai Eminescu, nr.35

Telefon/fax : 0249 / 410.994

 
 
 
 

Slatina 24 Octombrie 2008

Comunicat de presă

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT a avut onoarea de a vă avea alături la conferinţa de lansare a proiectului : « Sprijin adresat tinerilor antreprenori pentru cooperarea transfrontalieră de afaceri- Yes for CBBC » ce a avut loc vineri, 17 octombrie în Sala de Training şi Conferinţe a Centrului de Afaceri. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Camerele de Comerţ din Vratsa şi Ruse şi cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din regiunea Sud –Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului YES for CBBC îl reprezintă promovarea şi sprijinirea dezvoltării economice durabile a regiunii de frontieră româno-bulgare (judeţul Olt, regiunile Ruse, Vratsa), prin creşterea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere la nivelul antreprenoriatului în afaceri  şi promovarea dezvoltării economice durabile a regiunii, cu scopul reducerii caracterului periferic al acesteia şi al creştereii nivelului de cooperare trans-frontalier.

La conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării proiectului au luat parte reprezentanţi ai IMM-urilor şi ONG-urilor din judeţul Olt, precum şi din regiunie Ruse şi Vratsa. La eveniment au luat parte, de asemenea, reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunii locale.

Conferinţa de presă a fost deschisă de preşedintele CCMP EUROPROJECT, dl. Florin Jianu, care a făcut o scurtă prezentare a Asociaţiei pe care o reprezintă. Intervenţia dlui. Jianu a fost urmată de prezentările făcute de d-na. Maya Milova, reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Vratsa şi d-na. Stela Alexandrova, reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Ruse. Cei trei vorbitori au subliniat importanţa proiectului, în ceea ce priveşte o mai bună cunoaştere din punct de vedere social, economic şi cultural a celor două regiuni româno-bulgare, precum şi implicarea lor prin proiecte comune, la strângerea relaţiilor la nivel economic şi uman.

Prin activităţile derulate, proiectul Yes for CBBC” urmăreşte  promovarea spiritului antreprenorial, inovator al tinerilor din regiunea de graniţă şi întărirea cooperării între aceştia în vederea dezvoltării  economice durabile transfrontaliere. Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră a Tinerilor Antreprenori, creată pe parcursul derulării proiectului, va avea ca obiectiv o mai bună reprezentare la nivel naţional, dar şi la nivel regional, a problemelor specifice acestui sector şi găsirea în comun a soluţiilor necesare dezvoltării durabile economice a sectorului IMM. De asemenea, anul viitor va avea loc primul FORUM REGIONAL AL TINERILOR ÎNTREPRINZATORI din regiunea transfrontalieră, eveniment de impact atât la nivel regional cât si naţional, fiind primul eveniment de anvergură adresat tinerilor întreprinzători din cele două ţări.

Cu stimă,

Florin Jianu

Preşedinte CCMP Europroject

Pentru mai multe informaţii:

CCMP EUROPROJECT Slatina

Str. Mihai Eminescu, nr.35

Telefon/fax : 0249 / 410.994

 
 

 

 

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.