Obiectivul specific
• Sprijinirea somerilor si disponibilizatilor, in special tineri si femei, din Slatina si judetul Olt pentru a (re)intra pe piata fortei de munca prin oferirea de servicii si programe de evaluare, consiliere si formare profesionala, servicii de consiliere si instruire pentru inceperea unei afaceri si ocuparea unui loc de munca.
• Formarea aptitudinilor manageriale ale somerilor din Slatina si judetul Olt si facilitarea demararii si dezvoltarii de afaceri private.
 

Principalele activitati vor consta in organizarea unor serii de cursuri de:
• Managementul proiectelor ( 5 stagii ):
La sfarsitul actiunii de formare in domeniul managementului proiectelor, fiecare participant va putea sa:
- stabileasca o posibila tema de proiect;
- identifice surse de informatii pentru programele relevante de finantare
- stabileasca relatii cu autoritatile contractante pentru a obtine informatiile necesare pentru depunerea unei propuneri de proiect;
- identifice elementele necesare elaborarii unei propuneri de proiect;
- aiba cunostinte despre ceea ce implica managementul unui proiect.
 
 • Managementul afacerilor ( 2 stagii ):
La sfarsitul actiunii de formare in domeniul managementului afacerilor, fiecare participant va putea sa:
 - conduca cu abilitate si incredere astfel incat vor realiza viziunile si strategiile pentru departamentele lor
 - conduca intr-un mod care echilibreaza rezultatele cu procesul si relatia, garantand ca succesul e replicabil si pe termen lung    si oamenii se simt apreciati
 - schiteze si faciliteze initiative de colaborare inter-organizaţionala care sa implice toate abilitatile si capacitatile disponibile ale  personalului
 - aplice abilitati si instrumente ale gandirii strategice astfel incat sa poata formula si implementa o strategie superioara de  afaceri
 - analizeze sistemul intern de control al documentelor
 - identifice fluxul informational existent si a necesitatilor
 
 • Vanzare ( 3 stagii ):
La sfarsitul actiunii de formare in domeniul vanzarilor, fiecare participant va deprinde abilitati de baza in vanzarea prin:
- tehnici de abordare
- tehnici de evaluare a clientului
- tehnici de rezolvare a obiectiilor
- tehnici de calificare a clientului
- tehnici de finalizare a ofertei
 
 Participarea la aceste cursuri este gratuita (cursurile fiind realizate in cadrul proiectului „OLT ANTREPRENORIAL: Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si competentelor profesionale ale somerilor din judetul Olt” finantat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane MASURI ACTIVE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ).
La sfarsitul cursurilor, participantii declarati promovati vor obtine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE. Certificatul este atestat de Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

 

 

 

 

 

 

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.