yes

Proiect | Cercetare | Seminarii | Asociaţia Tinerilor Întreprinzători | Ziua Tanărului Întreprinzător

 

Structura orientativă a unui PLAN DE AFACERI

Planul de afaceri este strâns legat de mediul şi dezvoltarea afacerii în sine. Un plan de afaceri
(business plan) poate avea ca utilitate prezentarea firmei sau a ideii/proiectului/afacerii dv. Acesta
poate fi realizat atât pentru afaceri existente (în vederea prezentării către posibili parteneri sau
finanţatori) cât şi pentru afaceri ce urmează a fi lansate. O planificare bine structurată a afacerii
dumneavoastră, poate însemna succesul acesteia!
În continuare vă sunt prezentate elementele structurale principale ale unui plan de afaceri.

1. Sumarul planului de afaceri
Sumarul planului de afaceri nu trebuie să conţină mai mult de 3-4 pagini. Acesta va include, pe scurt, punctele cele mai importante ale afacerii dumneavoastră cu accent pe următoarele aspecte:
a) Descrierea afacerii: activităţi principale; data înfiinţării(în cazul afacerilor deja
înfiinţate) şi data preconizată de începere a unei afaceri (în cazul ideii de afaceri);
proprietarii/autorii afacerii; poziţionarea pe piaţă; obiective.
b) Produse şi servicii: produse, tehnologii, servicii; avantaje faţă de competitori.
c) Oportunităţi de piaţă şi de afaceri: piaţă ţintă; mărimea şi structura pieţei; semnalarea
oportunităţilor.
d) Aspecte financiare semnificative (proiecţii): vânzări proiecte; profit; flux de numerar;
principalii indicatori financiari; valoarea cheltuielilor legate de investiţie şi sursele de asigurare;
alte oportunităţi financiare.

2. Istoricul şi activitatea prezentă a companiei (în cazul unei firme deja existente)
În cazul unei firme deja exitente este necesar ca Planul de Afaceri să cuprindă următoarele
elemente:
a) Prezentare societate: Istoricul afacerii; Situaţia prezentă; Cine/ce a asigurat realizarea
afacerii; Alte afaceri ale companiei (dacă ele există); Proprietarii companiei; Poziţia financiară;
Ţinta afacerilor pe termen scurt şi mediu.
b) Afacerea curentă: descriere; obiective; produse; pieţe ţintă; consumatori importanţ;
poziţia pe piaţă; % de piaţă; alte avantaje.
c) Proprietari: activitatea acestora
d) Poziţie actuală: veniturile pe ultimii 3 ani; profitul pe ultimii 3 ani; activele pe ultimii 3
ani; pasivele pe ultimii 3 ani; alţi indicatori financiari pe ultimii 3 ani.
e) Obiectivele afacerii (măsurabile), ţinte: nivelul vânzărilor; rata de creştere;
profitabilităţi; cota de piaţa.

3. Produsele şi serviciile
În cadrul acestui capitol se vor analiza următoarele: produse, tehnologii, servicii oferite pentru care
trebuie să răspunzi următoarelor întrebări:
Cum răspund nevoilor pieţei (cererea pieţei, avantajele ofertei);
Descriere şi specificaţii (descriere generală, trăsături principale, specificaţii, utilizare);
Cost de producţie (manopera, materiale, colaboratori, alte cheltuieli);
Produse concurente (lista produselor concurente în prezent şi în viitor, grupate după diverşi
parametri: preţ, mod de utilizare, mărime, greutate, perioadă de garanţie, timp de intervenţie etc.)

4. Analiza pieţei
În cadrul acestui capitol veţi analiza următoarele:
Principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere generală, - oportunităţi, segmentare,
mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri)
Principalele caracteristici ale pieţei externe (descriere generală, - oportunităţi, segmentare,
mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri).

5. Strategia şi planul de marketing
În cadrul acestui capitol veţi analiza următoarele:
a) Planul de punere pe piaţă, preţul/costul, volumul vânzărilor
b) Strategia: pieţele ţintă şi segmentele vizate; strategia de desfacere; politica de preţ;
promovare şi reclamă; alianţe strategice; poziţia de adoptat faţă de competitori; organizarea
activităţii de marketing.
c) Puncte tari şi puncte slabe din punct de vedere:
Tehnologie: Performanţă, Calitate, Unicitate
Marketing: Cota de piaţă, Distribuţia, Preţul, Imaginea
Financiar: Resurse, Stabilitate, Riscuri
Politica de firmă: Mărime, Angajaţi, Parteneriate posibile.

6. Planul de cercetare-dezvoltare
Aici veţi analiza următoarele aspecte: Scop şi obiective; Descriere sumară; Principalele activităţi şi
agenda de lucru; Riscuri şi planuri de rezervă; Cheltuielile de Cercetare – Dezvoltare.

7. Management şi organizare
În cadrul acestui capitol veţi face:
a) Scurtă prezentare a echipei: poziţie; responsabilităţi; experienţă; educaţie.
b) Organizaţia: structură; compartimente; linii de producţie; comunicare şi relaţii.
c) Organigramă a consorţiului / echipei proiectului

8. Planul de lucru
În cadrul Planului de Lucru veţi analiza următoarele aspecte:
a) Producţia: structurarea; procesarea; necesar de echipamente şi consumuri de utilităţi;
principalele colaborări; furnizori.
b) Servicii: structura organizatorică; servicii şi activităţi; utilităţi şi echipamente;
furnizori.

9. Utilităţi şi echipamente
În cadrul acestui capitol trebuie să analizaţi următoarele aspecte: echipamente, alte dotări şi
investiţii; costurile de achiziţie şi exploatare; graficul de asigurare cu investiţiile / dotările necesare.

10. Planul de finanţare
Acesta trebuie să cuprindă valoarea totală a investiţiei şi a altor resurse necesare dezvoltării afacerii;
sursa financiară; momentul alocării resurselor; modalitatea de rambursare a resurselor;
remunerarea corespunzătoare a riscului asumat pe resurse.

Echipa Yes For CBBC vă urează
Succes în Afaceri!

___________________________________________________________________________________

Seminar Slatina

Seminar Vratsa

Seminar Ruse 
 
       

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.

Comisia Europeana
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance
/phare/index_en.htm
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
» Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world