yes

Proiect | Cercetare | Seminarii | Asociaţia Tinerilor Întreprinzători | Ziua Tanărului Întreprinzător

 

Obiective specifice:

1. Promovarea spiritului întreprinzător, inovator al tinerilor din regiunea de graniţă şi întărirea cooperării între aceştia în vederea dezvoltării economice durabile transfrontaliere.

2. Identificarea şi sprijinirea iniţiativelor tinerilor antreprenori privind cooperarea transfrontalieră, prin îmbunătăţirea accesului la informaţii, încurajarea dezvoltării de parteneriate între cele două regiuni, identificarea de modele de bune practici, prin activităţi suport de training, asistenţă şi consultanţă.

3. Dezvoltarea unui fond comun de experţi româno-bulgari; crearea unui instrument web care să asigure o legătură permanentă între tinerii întreprinzători din zona transfrontalieră, asigurând astfel crearea unei reţele informale de potenţiale parteneriate.

Principalele activităţi:

1. Dezvoltare website ca instrument de lucru

Obiectiv: Proiectarea şi realizarea unui instrument de lucru viabil, modern, perfect adaptat nevoilor de formare/instruire/informare ale tinerilor întreprinzători.
Această activitatea va avea ca obiectiv realizarea unui instrument web care să răspundă nevoilor unui grup ţintă dinamic, în căutare de informaţii aduse la zi în ceea ce priveşte formarea/instruirea/oportunităţile de afaceri şi construirea unor parteneriate transfrontaliere viabile, necesare dezvoltării economice durabile a celor trei regiuni de frontieră.

Pagina de web va avea următoarea structură:
- un subdomeniu dedicat tutoriatului, unde se vor înregistra persoanele care vor dori consultanţă punctuală în anumite domenii. În cadrul acestui subdomeniu, experţii selectaţi vor acorda asistenţă;
- un subdomeniu dedicat formării on-line (plan de afaceri on-line), unde tinerii întreprinzători, persoanele interesate în dezvoltarea propriei afaceri vor putea afla informaţii generale privind paşii dezvoltării unei afaceri;
- un subdomeniu dedicat obţinerii de informaţii asupra diverselor programe de finanţare, cu acces la o bază de date cu tineri întreprinzători, IMM-uri, asociaţii ale IMM-urilor, ONG-uri alte organizaţii interesate în dezvoltare economică, din România şi Bulgaria;
- un subdomeniu cercetării care va fi intreprinse în cadrul proiectului şi raportului de cercetare;
- un subdomeniu care va cuprinde informaţii şi link-uri utile dezvoltării întreprenoriatului.

2. Cercetare-documentare

Obiectiv: Obţinerea unor date actualizate asupra situaţiei şi modului de administrare al afacerii în cadrul IMM-urilor din cele trei regiuni ţintă ale proiectului.

Cercetarea va fi implementata prin aplicarea unui chestionar care va avea ca scop stabilirea modului în care sunt utilizate în cadrul IMM-urilor din România şi Bulgaria, instrumentele managementului modern.

3. Seminarii de instruire

Obiectiv: Implementarea tehnicilor moderne de management în sectorul IMM-urilor, creşterea calităţii activităţii în domeniul întreprenoriatului şi a implicaţiei tinerilor în acest sector.

Vor fi organizate şi implementate 3 sesiuni de instruire/formare dedicate tinerilor întreprinzători din cele trei regiuni ţintă judeţul Olt, România şi regiunile Ruse şi Vratsa, Bulgaria cu scopul creşterii calităţii manageriale în sectorul IMM-urilor.

4 Constituirea Asociaţiei de Cooperare a Tinerilor Întreprinzători din regiunea de frontieră româno-bulgară

Obiectiv: Înfiinţarea unei asociaţii formale cu rol în dezvoltarea economică durabilă şi cooperarea între IMM-urile din zona transfrontalieră.

Vor fi amenajate şi deschise 3 birouri locale, câte unul pentru fiecare dintre cele trei regiuni propuse în cadrul proiectului – un birou la Slatina, unul la Ruse şi unul la Vratsa.

5. “Ziua Tânărului Întreprinzător”

Obiectiv: Implementarea unui eveniment inter-regional cu impact la nivelul schimburilor de informaţii şi evidenţierii de bune practici în sectorul IMM din cele trei regiuni ţintă.

Evenimentul propus se va implementa pe durata unei zile la Slatina. La eveniment vor fi invitaţi să participe tineri întreprinzători din cele trei regiuni de frontieră, invitaţi din rândul autorităţilor locale, al altor IMM-uri, ONG-uri, Camere de Comerţ, Patronate, mass-media. Scopul organizării acestui eveniment este acela de a promova spiritul întreprenorial inovativ, de a încheia parteneriate, de a dezbate pe teme de interes general pentru sectorul IMM-urilor. De asemenea, în cadrul forumului vor fi premiate cele mai performante IMM-uri conduse de tineri, depistate în cadrul cercetării-documentării. Premierea se va face prin decernarea de diplome şi trofee.

 

 
 
       

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.

Comisia Europeana
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance
/phare/index_en.htm
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
» Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world