yes

Proiect | Cercetare | Seminarii | Asociaţia Tinerilor Întreprinzători | Ziua Tanărului Întreprinzător

 

 

Asociaţie formală cu rol în dezvoltarea economică durabilă şi cooperarea între IMM-urile din zona transfrontalieră Romania-Bulgaria.

Asociaţia Tinerilor Întreprinzători

Denumire: YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION FROM THE CROSS-BORDER AREA

Scop: susţinerea, apărarea, promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi Bulgaria, inclusiv prin susţinerea, apărarea şi promovarea investiţiilor lor.

Obiective: stimularea şi promovarea spiritului intreprenorial în rândul tinerilor, asigurând accesul acestora la cunoştinţele legate de funcţionarea socio-economică a întreprinderilor, elaborarea de politici destinate tinerilor în general şi tinerilor întreprinzători în special.

Misiune: reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi Bulgaria.

YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION FROM THE CROSS-BORDER AREA are un caracter apolitic, autonom, independent şi va contribui la afirmarea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economică şi socială a României şi Bulgariei, şi realizarea integrării economiei româneşti şi bulgare, în condiţii de eficienţă, în circuitul economic, european şi mondial.

În vederea realizării scopurilor propuse YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION FROM THE CROSS-BORDER AREA poate coopera şi se poate asocia cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate, numai cu aprobarea Consiliului Director.

Poate fi membru al YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION FROM THE CROSS-BORDER AREA orice societate comercială, asociaţie familială, organizaţie non-profit sau persoană fizică autorizată care îndeplineşte condiţia de a avea asociaţi/acţionari/membrii fondatori tineri (cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani).

 

 
 
       

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.

Comisia Europeana
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance
/phare/index_en.htm
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
» Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world