GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 

 


30.12.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

EntrepLoading

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, Camera Consultanților Fiscali și Asociația "Magurele Science Park", a implementat in perioada 31 decembrie 2021 - 30 decembrie 2023 proiectul EntrepLoading..., cod Mysmis 141274.

Proiectul EntrepLoading... a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student si a avut drept obiectiv cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care au condus la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.

Grupul tinta vizat de proiectul EntrepLoading... a fost format din 378 de studenti:

-          Studenți (ISCED 5-7) - inmatriculati cel puțin în anul 2 de studii de licență.

-          Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi - nivel ISCED 8)

Toți membrii grupului țintă au beneficiat de formare antreprenorială, in ariile  tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs a avut o durată de desfăşurare de 40 de ore.

In perioada 15 februarie - 6 mai 2022 s-a desfasurat Concursul de planuri de afaceri, in urma caruia au fost selectate 22 de planuri de afaceri care au primit o finantare in cadrul proiectului de maximum 290.610 lei. Astfel, 22 de firme au beneficiat de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului au beneficiat de actiuni de sprijin in cadrul proiectului EntrepLoading... pe mai multe paliere: au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de  abilități practice în domeniul în care au demarat noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și au fost sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate a fost monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Bugetul proiectului a fost de 9,669,584.07 lei, din care 5.632.840,42 lei reprezinta subventiile acordate celor 21 de firme sprijinite in cadrul proiectului.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: Uritu Daniel - manager de proiect: 0762.333.447, e-mail office@europroject.org.ro.

 

 

 

 


29.11.2023

 

Cercetare proprie în ceea ce privește interesul respondenților pentru înființarea unei intreprinderi sociale

 

Aceasta cercetare a vizat identificarea nevoilor grupului ţintă, respectiv a persoanelor care doresc să infiinteze o intreprindere sociala, si a fost realizată în lunile octombrie-noiembrie 2023, avand 411  respondenţi validaţi care si-au exprimat optiunile in ceea ce priveste diverse aspecte care implica infiintarea unei intreprinderi de economie sociala in mediul rural sau urban. Raspunsurile acestora se regasesc in documentul de mai jos.

Cercetare proprie in ceea ce priveste interesul respondentilor pentru infiintarea unei intreprinderi sociale.pdf

 

 

 

 

 


18.01.2023

ANUNȚ DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

Tech Ac@demy

 

Proiectul „Tech Ac@demy" a fost implementat în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2022 de către "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT).

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea participării angajaților din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia și Sud Est, la programele de formare profesională continuă, prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale și prin promovarea importanței formării profesionale și participării la programe de formare profesională continuă.

Grupul țintă al proiectului Tech Ac@demy a fost format din 763 angajați (inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale), cu domiciliul/reședința în regiunile Sud Vest, Sud și Sud Est, cu vârstă cuprinsă între 25 și 64 ani. Dintre aceștia, 554 de persoane s-au regăsit într-una din categoriile următoare:

- persoane cu nivel scăzut de calificare

- persoane din mediul rural

- persoane cu vârstă peste 40 ani.

Fiecare cursant a beneficiat de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acțiunilor viitoare și identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toți cursanții au participat la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competențelor digitale, 757 dintre ei obținând o diplomă recunoscută ANC.

Proiectul Tech Ac@demy a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: office@europroject.org.ro

Tel: 0758.099.670 

 

 

 

 

 

 


17.01.2023

Barometrul Antreprenoriatului Social

în Regiunile de Dezvoltare Sud-Vest, Sud-Est, Sud Muntenia

Social Economy Entrepreneurship Development (SEED)

 

Barometrul Antreprenoriatului Social în Regiunile de Dezvoltare Sud-Vest, Sud-Est, Sud Muntenia realizat în cadrul proiectului Social Economy Entrepreneurship Development (SEED), ID 128496

 

Barometru Antreprenoriatului Social.pdf

 

 

 

 

 


03.01.2023

COMUNICAT DE PRESA

Finalizarea proiectului

Social Economy Entrepreneurship Development (SEED)

 

Proiectul „Social Economy Entrepreneurship Development" a fost implementat în perioada ianuarie 2020 - ianuarie 2023 de către "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Blocul National Sindical (BNS) și IPA S.A.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat încurajarea economiei sociale prin înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile din regiunile Sud-Vest, Sud-Est si Sud, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Grupul țintă al proiectului Social Economy Entrepreneurship Development - SEED a cuprins 147 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani, dintre care 82 au fost femei, iar 14 persoane au fost din categoria persoanelor vârstnice (55-64 ani).

Implementarea proiectului a condus la susținerea a 21 de întreprinderi sociale nou înființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a 106 de locuri de muncă, cele 21 de intreprinderi fiind desemnate în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri in urma caruia primele 21 cele mai bune planuri de afaceri au primit o finanțare de maximum 100.000 euro.

Cele 21 de persoane care au înființat întreprinderile sociale au beneficiat la inceput de consiliere și mentorat în vederea definitivării modelului de business, de seed - capital pentru întreprinderile înființate si timp de 18 luni de servicii de monitorizare în implementarea planurilor de afaceri.

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

 

E-mail: office@europroject.org.ro

 

Tel: 0744.226.919

 

 

 


31.12.2021

COMUNICAT DE PRESA

privind implementarea proiectului

EntrepLoading

Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROPROJECT în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, Camera Consultanților Fiscali și Asociația "Magurele Science Park" implementează în perioadă 31.12.2021-30.12.2023 proiectul „EntrepLoading" - POCU/829/6/13/141274, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe și are o valoare totală de 9.639.834,07 lei, din care 6.393.420 lei reprezintă ajutoare de minimis.

Proiectul vizează creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de formare profesională în domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare economice cu potențial competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane care aparțin uneia dintre următoarele categorii: studenți (ISCED 5-7) - înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi, ISCED 8).

Principalele rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

350 de persoane vor beneficia de cursuri acreditate de competențe antreprenoriale. În urma finalizării acestora vor primi o subvenție în valoare de 200 lei și un certificat recunoscut de ANC;
 În perioada 01.02.2022 - 31.03.2022 se va desfășura concursul planurilor de afaceri  în urma căruia vor fi selectate spre finanțare 22 de startup-uri care se vor înființa în cadrul proiectului și vor beneficia de un ajutor de minimis de 60.000 de euro pentru finanțarea planului de afaceri propus;

66 de locuri de munca create în cadrul celor 22 de startup-uri, câte 3 locuri de muncă în fiecare;

 finanțarea ideii de afacere este nerambursabilă într-un procent de 100% - contribuție proprie 0 lei;

 25 de persoane vor beneficia de servicii de mentorat și practică în intreprinderi reale;

 cei 22 de castigatori ai concursului planurilor de afaceri vor fi monitorizați pe parcursul implementării planului de afaceri (12 luni) și în perioada de sustenabilitate (6 luni);

Te așteptăm să te înscrii în proiectul "EntrepLoading..." completează FORMULARUL.

Află mai multe detalii despre proiect din Prezentare si ne poti urmari pe pagina de Facebook dedicat proiectului.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT

Daniel Uritu - Manager de proiect

Tel: +40 762 333 447 E-mail: entreploading@europroject.org.ro

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

 

 


23.12.2021

COMUNICAT DE PRESA

privind implementarea proiectului

StartUp Mode

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA" (PTIR) si Asociatia Engage in Education, implementeaza in perioada 23 decembrie 2021 - 22 decembrie 2023 proiectul StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

Proiectul StartUp Mode este finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student si are drept obiectiv cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.

Grupul tinta vizat de proiectul StartUp Mode este format din 350 de studenti:

- Studenți (ISCED 5-7) - inmatriculati cel puțin în anul 2 de studii de licență.

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi - nivel ISCED 8)

Din cei 350 de studenti, cel putin 40 de persoane (11%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:

- persoane de etnie roma

- persoane din mediul rural

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competentele antreprenoriale dobandite de cursanti vor fi certificate ANC.

In perioada 23 ianuarie - 22 aprilie 2022 se va desfasura Concursul de planuri de afaceri, in urma caruia vor fi selectate 33 de planuri de afaceri care vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 193.740 lei. Astfel, 33 de firme vor beneficia de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului vor beneficia de actiuni de sprijin in cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere: vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Bugetul proiectului este de 9.683.327,88 lei, din care 6.393.420 lei reprezinta subventiile acordate celor 33 de firme infiintate in cadrul proiectului.

 

 


17.12.2021

COMUNICAT DE PRESA

conferința finală proiect

KIDS

Istoria si traditiile locale din zona transfrontaliera Romania-Bulgaria sunt acum mai usor de cunoscut. Un nou concept de a face turism in aceasta regiune a fost implementat prin cadrul proiectului "KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families.

Proiectul s-a desfasurat in perioada iunie 2018 - decembrie 2021, a reprezentat un parteneriat intre CCMP Europroject (Slatina, Romania), CCI Vratsa (Vratsa, Bulgaria) si BIC Innobridge (Ruse, Bulgaria) si a avut o valoare de aproximativ 400.000 euro.

Pentru a face cunoscute traditiile si artele din zona transfrontaliera au fost organizate vizite in scolile din regiune unde au fost impartite travel-kits (rucsaci plini cu elemente esentiale pentru calatorie), au fost organizate festivaluri de prezentare a traditiilor (offline si online) si a fost lansata o aplicatie pentru a cunoaste mai bine obiectivele turistice si istorice din regiune. Aplicatia se poate descarca din magazinul virtual sau de pe kids-project.eu.

 


20.10.2021

COMUNICAT DE PRESA

FINALIZAREA PROIECTULUI

“NEXT STEP – de la Firma de exercițiu la primul loc de munca”

În perioada 09 Iulie 2018 - 20 Octombrie 2021, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România - în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject au implementat proiectul "NEXT STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca" (cod Mysmis 107447).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 luni, respectiv între data de 09.07.2018 și data de 22.03.2020, între data de 20.05.2020 și data de 02.07.2020, între data de 02.11.2020  si data de 17.11.2020, precum și între data de 04.03.2021 și data de 20.10.2021.

Proiectul a avut o valoare totală de 2.120.734,68 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE - 1.802.624,48 lei) şi a fost finanţat prin Programul Programul Operaţional  Capital  Uman  2014- 2020, Operatiune aferenta Obiectiv Compozit OS. 6.13 si 6.14

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea nivelului de ocupabilitate și îmbunătățirea abilităților personale și profesionale pentru un număr de 320 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, provenind din firme de exercițiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, prin măsuri de consiliere, orientare profesională, programe de învățare la locul de muncă și acțiuni cu caracter inovator.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.  Facilitarea si imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru un numar de 320 de elevi, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala care le permit urmarea unor trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, adoptarea unor alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea antreprenoriatului ca alternativa in cariera.

2.   Corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii prin consolidarea legaturii intre sectorul privat si unitatile de invatamant si prin includerea a 320 de elevi in programe de invatare la locul de munca.

3.  Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator al celor 320 de elevi membri ai grupului tinta prin participarea la sesiuni de pregatire tip laborator tehnologic si prin organizarea a 2 targuri destinate firmelor de exercitiu.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 393 elevi ISCED 2 - 3, nivel de calificare 3 - 4 si elevi ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant, care studiaza in Municipiul Targu-Jiu si au domiciliul/rezidenta in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Vest Oltenia, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si sunt cuprinsi in activitati ale firmelor de exercitiu.

Principalele activități ale proiectului au inclus:
-  Activitati specifice managementului de proiect
-  Program de consiliere si orientare profesionala a elevilor
-   Program de practica pentru elevi si de interrelationare cu mediul privat pentru a raspunde nevoilor pietei muncii
-  Activitati transversale.

Principalele rezultate atinse in urma implementarii proiectului:

✓    1 Metodologie de recrutare a grupului tinta
✓    1 Metodologie de consiliere si orientare profesionala dezvoltata
✓    1 Suport de curs „Sesiuni laborator tehnologic"
✓    393 de elevi din grupul tinta informati si consiliati
✓    538 sedinte individuale de consiliere si orientare
✓    33 sedinte de consigliere și orientare de grup
✓    9 parteneriate de practica incheiate cu angajatori de pe plan local/regional
✓    262 de conventii de practica incheiate intre consortiul proiectului, unitatea de invatamant, angajator si elevii inscrisi in grupul tinta al proiectului (conventii individuale/ comune, pentru un numar total de 321 elevi practicanti)
✓    321 de elevi care au efectuat stagii de practica in firme reale.

Proiectul a vizat dezvoltarea de resurse umane inalt competitive care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica de trecere de la scoala la viata activa prin masuri specifice, centrate pe cresterea relevantei studiilor si o mai buna corelare cu nevoile pietei muncii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Poștaru Iuliana - Manager de proiect

Asiciația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
https://www.ptir.ro/
Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București
Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593
Fax: +40 318 241 593
E-mail: office@ptir.ro

 

 


17.09.2021

COMUNICAT DE PRESA

privind implementarea proiectului

Antreprenor 2020

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Blocul National Sindical si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), a implementat in perioada 3 ianuarie 2018 - 17 septembrie 2021 proiectul Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

Proiectul Antreprenor 2020 a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus si a avut drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest a Romaniei.

Grupul tinta al proiectului Antreprenor 2020 a fost format din 634 de persoane, dintre care 344 femei, cu domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Sud Vest, care doreau sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Sud Vest.

Toți membrii grupului țintă au beneficiat de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere.

In urma Concursului de planuri de afaceri desfasurat in cadrul proiectului au fost selectate 73 de planuri de afaceri care au primit finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei. Astfel, 73 de firme au beneficiat de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului au beneficiat de actiuni de sprijin in cadrul proiectului Antreprenor 2020 pe mai multe paliere: au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și au fost sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate a fost monitorizată permanent pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea lor pe piață.

Cele 73 de firme au creat si mentinut 210 locuri de munca, ocupate de persoane cu domiciliul in regiunea Sud Vest Oltenia, astfel contribuind la cresterea nivelului de dezvoltare socio-economica a regiunii.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: office@europroject.org.ro

Tel: 0758.099.670

 

 


30.06.2021

BROȘURA

Indicele Antreprenorial Sud Muntenia

#Antreprenorium

Broșura privind Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia realizată in cadrul proiectului #Antreprenorium, ID 105026

Brosura - Antreprenorium.pdf


02.06.2021

COMUNICAT DE PRESA

privind implementarea proiectului

#Antreprenorium

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), a implementat in perioada 3 ianuarie 2018 - 2 iunie 2021 proiectul #Antreprenorium, cod Mysmis 105026.

Proiectul #Antreprenorium a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus si a avut drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud a Romaniei.

Grupul tinta al proiectului #Antreprenorium a fost format din 464 de persoane, dintre care 255 femei, cu domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Sud, care doreau sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Sud

Toți membrii grupului țintă au beneficiat de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere.

In urma Concursului de planuri de afaceri desfasurat in cadrul proiectului au fost selectate 53 de planuri de afaceri care au primit finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei. Astfel, 53 de firme au beneficiat de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului au beneficiat de actiuni de sprijin in cadrul proiectului #Antreprenorium pe mai multe paliere: au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și au fost sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate a fost monitorizată permanent pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea lor pe piață.

Cele 53 de firme au creat si mentinut 144 de locuri de munca, ocupate de persoane cu domiciliul in regiunea Sud Muntenia, astfel contribuind la cresterea nivelului de dezvoltare socio-economica a regiunii.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: office@europroject.org.ro

 

Tel: 0758.099.670

 


22.05.2021

COMUNICAT DE PRESA

privind implementarea proiectului

Practica in intreprinderi simulate – vector pentru cresterea angajabilitatii studentilor (PRACTISIM)

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, a implementat in perioada 2 octombrie 2018 - 22 mai 2021 proiectul "Practica in intreprinderi simulate - vector pentru cresterea angajabilitatii studentilor (PRACTISIM)", cod Mysmis 109355.

Proiectul PRACTISIM a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 si a avut drept obiectiv creșterea angajabilităţii studentilor printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesionala si stagii de practica in intreprinderi simulate care au condus la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare inserției acestora pe piața muncii.

Grupul tinta al proiectului PRACTISIM a fost format din 271 studenti (dintre care 166 femei) inmatriculati la Universitatea din Craiova.

Toți membrii grupului țintă au beneficiat de servicii de consiliere si orientare profesionala in urma carora li s-au recomandat anumite meserii sau programe de formare profesională în funcție de potențialul vocațional individual și interesele lor. De asemenea, toti studentii au participat la stagii de practica in intreprinderi simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practica si vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Întreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi.

In plus, au fost organizate 2 targuri ale întreprinderilor simulate, în cadrul carora studenţii au exersat într-un mediu real procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică. In cadrul acestor targuri au fost premiati studentii primelor 3 intreprinderi simulate clasificate in functie de performantele obtinute.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: office@europroject.org.ro

Tel: 0744.226.919

 

 


03.01.2021

COMUNICAT DE PRESA

lansarea proiectului

Tech Ac@demy

Proiectul "Tech Ac@demy" este implementat în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2022 de către "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT).

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea participarii angajatilor din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia si Sud Est, la programele de formare profesionala continua, prin oferirea in cadrul IT Bootcamp catre 660 de angajati (dintre care 200 vor fi din categoria angajatilor cu nivel scazut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat) de cursuri de dezvoltare a competentelor digitale si prin promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programe de formare profesionala continua.


Grupul țintă al proiectului Tech Ac@demy este format din 660 de angajati (inclusiv persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale), cu domiciliul/resedinta in regiunile Sud Vest, Sud si Sud Est, cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani. Dintre acestia, cel putin 200 de persoane (minim 30%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:

- persoane cu nivel scazut de calificare

- persoane din mediul rural

- persoane cu varsta peste 40 ani.

Fiecare cursant va beneficia de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acțiunilor viitoare și identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toți cursanții vor participa la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competențelor digitale, cel putin 90% dintre ei vor obtine o diploma recunoscuta ANC.

Proiectul Tech Ac@demy este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să ne contactați prin intermediul web site-ului www.europroject.org.ro, secțiunea Contact.

 


02.01.2021

COMUNICAT DE PRESA

Lansarea proiectului

Social Economy Entrepreneurship Development (SEED)

Proiectul „Social Economy Entrepreneurship Development" este implementat în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2022 de către "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Blocul National Sindical (BNS) și IPA S.A.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea economiei sociale prin înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile din regiunile Sud-Vest, Sud-Est si Sud, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Grupul țintă al proiectului Social Economy Entrepreneurship Development - SEED este format din 120 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani, dintre care 60 sunt femei, iar 12 persoane vor face parte din categoria persoanelor vârstnice (55-64 ani).

Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 21 de întreprinderi sociale nou înființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a cel puțin 105 de locuri de muncă. Astfel, în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri, primele 21 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 100.000 euro.

Cele 21 de persoane care vor înființa întreprinderile sociale vor beneficia de consiliere și mentorat în vederea definitivării modelului de business, de seed - capital pentru întreprinderile înființate, de monitorizare în implementarea planurilor de afaceri.

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să ne contactați prin intermediul web site-ului www.proiect-seed.ro, secțiunea Contact.

 


17.12.2020

BROȘURA

Indicele Antreprenorial Sud-Vest Oltenia

Antreprenor 2020

Broșura privind Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia realizată in cadrul proiectului Antreprenor 2020, ID 105025

Brosura - Antreprenor2020.pdf


15.05.2019

COMUNICAT DE PRESA

privind finalizarea proiectului

Hospitality Management Academy

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului "Hospitality Management Academy".

Proiectul Hospitality Management Academy a avut drept obiectiv un nou concept Tourism Bootcamp ce va veni în sprijinul antreprenorilor și angajaților din turism din regiunile Sud Vest, Centru, Sud, Nord Vest si Sud Est a României în perioada 15 Mai 2018 - 14 Mai 2019.

Rezultatele proiectului:

Grupul țintă al proiectului a fost compus din 603 persoane apartinand urmatoarelor categorii:

 • Antreprenori care isi gestioneaza propriile afaceri - 219 persoane.
 • Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) - 281 persoane;
 • Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane - 103 persoane;
 •  
  • Cei 603 angajati/antreprenori din GT al proiectului au provenit din IMM-uri din regiunile Sud Vest, Centru, Sud, Nord Vest si Sud Est care au activitate in turism si ecoturism - unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
  • 22 grupe de curs pentru formare profesională în Planificare strategică, Educație financiară și Managementul ospitalității

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), Str. Mihai Eminescu, Nr. 35, Slatina, Jud. Olt

 

Telefon/Fax: 0249.410.994, E-mail: office@europroject.org.ro

 


08.08.2018

COMUNICAT DE PRESA

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

Hospitality Management Academy

 

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), a organizat marți, 07 August 2018, ora 16:30, la sediul asociației din Strada Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, Conferința de presă de lansare a proiectului "Hospitality Management Academy".

Proiectul Hospitality Management Academy are drept obiectiv  un nou concept Tourism Bootcamp ce va veni în sprijinul antreprenorilor și angajaților din turism din regiunile Sud Vest, Centru și Sud Est a României în perioada 15 Mai 2018 - 14 Mai  2019.  

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 600 de persoane aparținând următoarelor categorii:

• Antreprenori care își gestionează propriile afaceri - minim 200 de persoane.

• Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupa poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) - minim 300 persoane;

• Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane - minim 100 persoane;

• Cei 600 angajați/antreprenori vor proveni din minim 200 IMM-uri din regiunile Sud Vest, Centru si Sud Est care au activitate în turism și ecoturism pe cel puțin unul din următoarele coduri CAEN:

5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similar

                        5520 Facilitați de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată

                        5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

                        5590 Alte servicii de cazare

                        7911 Activități ale agențiilor turistice

                        7912 Activități ale tur-operatorilor

            7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica:

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

1.    Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în turism si ecoturism - privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă

2.    Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru antreprenorii care-și gestionează propriile afaceri și pentru persoanele implicate în managementul strategic al întreprinderilor - Tourism Bootcamp (500 de persoane)

3.    Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru angajații din departamentele de resurse umane ale firmelor care își desfășoară activitatea în turism și ecoturism (100 de persoane)

 

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, şi este cofinanţat din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 având un buget de 3.186.788,33 lei.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro

 

 

 

 

 


09.07.2018

COMUNICAT DE PRESA

LANSAREA PROIECTULUI

“NEXT STEP – de la Firma de exercițiu la primul loc de munca”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, implementează proiectul "NEXT STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca" (cod Mysmis 107447) în perioada 09 Iulie 2018 - 08 Iulie 2020 (24 luni).

Proiectul are o valoare totală de 2.120.734,68 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE - 1.802.624,48 lei) şi este  finanţat  prin Programul  Programul  Operaţional  Capital  Uman  2014- 2020, Operatiune aferenta Obiectiv Compozit OS. 6.13 si 6.14.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de ocupabilitate și îmbunătățirea abilităților personale și profesionale pentru un număr de 320 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, provenind din firme de exercițiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, prin măsuri de consiliere, orientare profesională, programe de învățare la locul de muncă și acțiuni cu caracter inovator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.  Facilitarea si imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru un numar de 320 de elevi, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala care le permit urmarea unor trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, adoptarea unor alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea antreprenoriatului ca alternativa in cariera. Toti membrii grupului tinta vor beneficia de metode, tehnici si instrumente de consiliere si orientare profesionala adaptate nevoilor lor specifice, care vor fi derulate inclusiv prin intermediul TIC si care vor urmari pregatirea viitorului absolvent pentru integrarea pe piata muncii.

2.   Corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii prin consolidarea legaturii intre sectorul privat si unitatile de invatamant si prin includerea a 320 de elevi in programe de invatare la locul de munca. Vor fi incheiate minim 20 de parteneriate intre unitatile de invatamant din care provine grupul tinta al proiectului şi potentiali angajatori ai viitorilor absolventi - in special entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificat conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI - toti membrii grupului tinta beneficiind astfel de stagii de pregatire practica in firme reale - prin intermediul carora vor dobandi o serie de abilitati si competente necesare exercitarii profesiei alese. Totodata, va fi operationalizat prin intermediul proiectului un sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii.

3.  Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator al celor 320 de elevi membri ai grupului tinta prin participarea la sesiuni de pregatire tip laborator tehnologic si prin organizarea a 2 targuri destinate firmelor de exercitiu. Sesiunile de pregatire tip laborator tehnologic vor sprijini valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei antreprenoriale si dezvoltarea de competente necesare unui intreprinzator dinamic (inclusiv competente digitale), oferind totodata elevilor oportunitatea descoperirii unei afinitati fata de un anumit loc de munca si aprofundarea practica a competentelor dobandite in pregatirea profesionala, prin aplicarea metodei inovative de invatare firma de exercitiu. Participarea la targuri va permite elevilor sa exerseze intr-un mediu real lucrul in echipa, gandirea critica, sa aplice instrumente de marketing pentru produsele şi serviciile furnizate, sa exerseze procese de comunicare, negociere şi tranzacţionare, dobandind astfel competente antreprenoriale care pe de o parte vor creste sansele abordarii antreprenoriatului ca si alternativa de cariera, iar pe de alta parte vor reduce perioada de acomodare la primul loc de munca.

Grupul tinta al proiectului este format din 320 elevi ISCED 2 - 3, nivel de calificare 3 - 4 si elevi ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant, care studiaza in Municipiul Targu-Jiu si au domiciliul/rezidenta in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Vest Oltenia, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si sunt cuprinsi in activitati ale firmelor de exercitiu.

Grupul tinta al proiectului include de asemenea:

 • 40% din membrii grupului tinta vor fi femei,
 • minimum 25 de persoane din mediul rural,
 • minimum 10 persoane de etnie roma.

 

Principalele activități ale proiectului includ:

A.1.  Activitati specifice managementului de proiect
A.2.  Program de consiliere si orientare profesionala a elevilor
A.3.  Program de practica pentru elevi si de interrelationare cu mediul privat pentru a raspunde nevoilor pietei muncii
A.4.  Targuri destinate firmelor de exercitiu
A.5.  Activitati transversale.

 

Rezultate asteptate

Proiectul vizeaza dezvoltarea de resurse umane inalt competitive care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica de trecere de la scoala la viata activa prin urmatoarele masuri specifice, centrate pe cresterea relevantei studiilor si o mai buna corelare cu nevoile pietei muncii:

 • Programul de consiliere si orientare va permite elevilor din firmele de exercitiu sa urmeze trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, sa faca alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea  antreprenoriatului  ca  alternativa  in  cariera,  urmarind  pregatirea viitorului absolvent pentru a raspunde cerintelor pietei muncii;
 • Incheierea de parteneriate de practica cu angajatorii si crearea unui sistem de informare coordonata intre sectorul privat si unitatile de invatamant vor contribui intr-o maniera directa la corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii, sporind relevanta educatiei pe piata fortei de munca;
 • Prin intermediul stagiilor de pregatire practica in firme reale, elevii vor dobandi o serie de abilitati si competente necesare exercitarii profesiei alese, crescand in acelasi timp nivelul de intelegere in ceea ce priveste rolul si atributiile unui loc de munca;
 • Sesiunile de pregatire practica tip laborator tehnologic vor sprijini valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei antreprenoriale si dezvoltarea de competente necesare unui intreprinzator dinamic (inclusiv competente digitale), oferind totodata elevilor oportunitatea descoperirii unei afinitati fata de un anumit loc de munca si aprofundarea practica a competentelor dobandite in pregatirea profesionala, prin aplicarea metodei inovative de invatare firma de exercitiu.
 • Prin participarea la targurile destinate firmelor de exercitiu, vor exersa intr-un mediu real lucrul in echipa, gandirea critica, vor aplica instrumente de marketing pentru produsele si serviciile furnizate, vor exersa procese de comunicare, negociere si tranzactionare, dobandind competente antreprenoriale care pe de o parte vor creste sansele abordarii antreprenoriatului ca si alternativa de cariera, iar pe de alta parte vor reduce perioada de acomodare la primul loc de munca.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Poștaru Iuliana - Manager de proiect

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
https://www.ptir.ro/
Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București
Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593
Fax: +40 318 241 593
E-mail: office@ptir.ro

 

 


05.03.2018

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

#Antreprenorium

Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROROJECT (CCMP EUROPROJECT), împreună Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, lansează procesul de consultare publică privind metodologia pentru concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail antreprenorium@europroject.org.ro, până la data de 16 martie 2018, inclusiv. 

Metodologie concurs planuri de afaceri - Antreprenorium.pdf


05.03.2018

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Antreprenor 2020

Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROROJECT (CCMP EUROPROJECT), împreună cu Blocul Național Sindical și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, lansează procesul de consultare publică privind metodologia pentru concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului Antreprenor 2020. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail antreprenor2020@europroject.org.ro, până la data de 16 martie 2018, inclusiv. 

Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri - Antreprenor 2020.pdf


20.02.2018

COMUNICAT DE PRESA

Antreprenor 2020

 

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) si Blocul National Sindical (BNS), implementeaza in perioada 4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2021 proiectul Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

Proiectul Antreprenor 2020 este finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus si are drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest  a Romaniei.

Grupul tinta al proiectului Antreprenor 2020 este format din 600 de persoane, dintre care 300 sunt femei, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

ü  Au domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Sud Vest

ü  Intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Sud Vest

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, in ariile  tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competentele antreprenoriale dobandite de cursanti vor fi certificate ANC.

In perioada 4 aprilie 2018 - 3 noiembrie 2018 se va desfasura Concursul de planuri de afaceri, in urma caruia vor fi selectate 75 de planuri de afaceri care vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei. Astfel, 75 de firme vor beneficia de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului vor beneficia de actiuni de sprijin in cadrul proiectului Antreprenor 2020 pe mai multe paliere: vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de  abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Bugetul proiectului este de 18.256.580,21 lei, din care 12.000.000 lei reprezinta subventiile acordate celor 75 de firme infiintate in cadrul proiectului.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro

 

Comunicat de presa_Antreprenor2020.pdf

Comunicat de presa_Antreprenor2020.pdf


http://www.olttv.ro/olt-tv-new/social/2018/02/14/160.000-lei-pentru-pornirea-unei-afaceri

http://primatv-slatina.ro/s-a-lansat-proiectul-antreprenor-2020/

http://gazetaoltului.ro/2018/02/14/start-la-antreprenoriat-75-de-firme-vor-beneficia-de-finantare/

 


20.02.2018

INVITATIE CONFERINTA DE PRESA

Antreprenor 2020

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) si Blocul National Sindical (BNS), va invita la conferinta de presa de lansare a proiectului Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025.

Conferinta va avea loc in data de 14 februarie, incepand cu ora 11, la sediul CCMP EUROPROJECT din Slatina, Strada Mihai Eminescu nr. 35. Vor participa Florin Jianu - presedinte fondator CCMP EUROPROJECT, Radu Ghinea - Director AIMMAIPE (Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragerea Investitiilor si Promovarea Exporturilor) si Liviu Rogojinaru - secretar general in cadrul Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

Proiectul Antreprenor 2020 este finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus si are drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest a Romaniei. Implementarea proiectului va conduce la sustinerea a 75 de firme nou infiintate (prin intermediul schemei de minimis) si la crearea a cel putin 150 de locuri de munca. Astfel, in urma organizarii unui concurs de planuri de afaceri, primele 75 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.

 

Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra la conferinta de presa la adresa de e-mail office@europroject.org.ro sau la telefon 0249.410.994.

 

Cu stima,

Petre Jianu - presedinte CCMP EUROPROJECT

 

INVITATIE CONFERINTA DE PRESA_14 februarie.pdf

 


20.02.2018

ANUNT

Acasa plus - antreprenori pentru sustenabilitate


CCMP EUROPROJECT recruteaza expert tutor formator in cadrul proiectului Acasa plus - antreprenori pentru sustenabilitate.

Cerinte:

-     Studii superioare cu diploma de licenta

-     Experienta profesionala specifica postului de minim 5 ani

Competente solicitate: competente de comunicare, organizare, leadership, lucru in echipa, spirit de initiativa, autonomie

Responsabilitati:

-pregateste/inregistreaza video si audio materiale pentru componentele teoretica/practica ("actorii" lectiilor video-audio);

- ofera feed back pe materialele si resursele create de formatorii-designeri, identifica si propune resurse pentru biblioteca virtuala;

- indruma cursantii repartizati in grupa sa in asimilarea modulelor/unitatilor didactice de continut, in exersarea abilitatilor practice, in rezolvarea exercitiilor, temelor etc;

- monitorizeaza continuu si evalueaza progresele facute de cursanti;

- verifica indeplinirea temelor/lucrarilor practice;

- sprijina cursantii in elaborarea planurilor de afaceri;

- sustine lectii in timp real (tip sincron);

- comunica permanent cu participantii pt. ca acesti sa depaseasca diferite tipuri de bariere in invatare si in construire plan afaceri;

- propune resurse cursantilor din Biblioteca virtuala etc.

- pregateste probe/teste pentru examen final/certificare cursanti.

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita o scrisoare de intentie insotita de CV la adresa de e-mail office@europroject.org.ro pana la data de 30 ianuarie 2018


 

 


30.01.2018

INVITAȚIE

Conferinta de inchidere a proiectului 
“DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU”

Nr. de inregistrare 45/23.01.2018

INVITATIE

 

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT va invita sa participati la conferinta de inchidere a proiectului „Dunare - te pot auzi și nu te voi uita, te văd și imi voi aminti de tine, te pot recrea și te pot înțelege", ROBG-7, finantat prin programul  INTERREG V-A Romania-Bulgaria.

Evenimentul va fi organizat în data de 30.ianuarie.2018, începând cu ora 10:00, în sala de conferinta a organizatorului din Slatina, Str. Mihai Eminescu nr.35

Promotorul proiectului este Camera de comert si industrie din Vratsa, Bulgaria, in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT din Slatina, Romania si Camera de comert si industrie din Ruse, Bulgaria

 

„Dunare - te pot auzi și nu te voi uita, te văd și imi voi aminti de tine, te pot recrea și te pot înțelege" reprezinta promovarea patrimoniului cultural, naturalși al resurselor din zona transfrontaliera printr-o serie de activități comune, produse comune, stabilind o legătură între populațiile din regiunea transfrontaliera. În plus, proximitatea geografică, istoricul similar precum și contextul cultural determină necesitatea dezvoltării cooperarii transfrontaliere, ca o condiție pentru utilizarea eficientă a potențialului existent și îmbunătățirea vieții sociale și culturale a ambelor regiuni.

 

Proiectul a urmarit totodata cresterea numarului de vizite ale populatiei ambelor regiuni la situri de patrimoniu cultural și natural și atracție, dar si in municipiile din judetele Vrata și Ruse, Bulgaria și Olt, România.

In cadrul evenimentului, la care este invitata mass-media locala, vor lua cuvantul reprezentantii partenerilor implicati in proiect si vor fi facute cunoscute rezultatele finale ale proiectului.

 

Participarea dumneavoastra la acest eveniment ne-ar onora!

Cu stima,

Presedinte

JIANU Petre


03.10.2016

Procedura de selectie parteneri POCU 3.7 – regiunea Sud

 

Anunt Selectie Parteneri Regiunea Sud.pdf

1. Scrisoare de intentie.doc

2. Fisa partener.doc

3. Declaratie eligibilitate.doc

4. Declaratie de angajament.doc

... Sud

 


03.10.2016

Procedura de selectie parteneri POCU 3.7 – regiunea Sud-Vest

 

Anunt Selectie Parteneri Regiunea Sud-Vest.pdf

1. Scrisoare de intentie.doc

2. Fisa partener.doc

3. Declaratie eligibilitate.doc

4. Declaratie de angajament.doc

... Sud-Vest


COMUNICAT DE PRESĂ

CBC Audio Travel Guide

Slatina, 31.03.2016

Denumire proiect: "CBC Audio Travel Guide"

Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria, PROETC Code: 15.2.1.076

În data de 30 Martie 2016, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului " CBC Audio Travel Guide", proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria, PROETC Code: 15.2.1.076.

Conferința de presă a avut loc în sala de conferințe a Hotelului Bulevard Prestige situat în Slatina, Str. A. I. Cuza, nr.12.

Proiectul este implementat de Centrul de Consultanță și Management al  Proiectelor EUROPROJECT, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Vratsa și cu Camera de Comerț și Industrie Ruse.

Perioada de derulare a proiectului: 18.02.2016-18.02.2018.

Obiectivul general îl reprezintă realizarea unui Ghid turistic audio integrat care poate fi accesat prin apelarea unui număr de telefon  dedicat, prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile  sau prin vizitarea secțiunii dedicate a web-site-ului proiectului privind ghidul turistic audio.

Ghidul turistic audio va conține informații detaliate despre aproximativ 1500 atracții turistice aflate în cele 15 județe, atât din Romania, cât și din Bulgaria,  situate în zona transfrontalieră Romania-Bulgaria.

În cadrul acestui proiect se desfășoară activităţi precum:

- informarea și promovarea proiectului, prin conferințe de presă, seminarii de validare, seminarii de informare, campanii media;

- documentarea asupra celor aproximativ 1500 atracții turistice, acestea vor fi distribuite în 5 categorii de importanță, precum: cultural; religios; divertisment; sport; sănătate.

- realizarea  Ghidului turistic audio integrat.

Pentru mai multe informații:

Persoană de contact: Jianu Petre

Funcție: Manager proiect

Tel/Fax: 0249.410.994, e-mail: office@europroject.org.ro 

 


COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea unui nou proiect

Slatina, 30.03.2016

 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectului EUROPROJECT derulează în prezent proiectul " Dunare- te pot auzi şi nu te pot uita, te pot vedea şi nu te voi uita, te pot recrea şi te pot intelege", este un proiect cu durata de 24 luni, finanţat prin programul INTERRREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.

Acest proiect este implementat de către Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa în calitate de beneficiar, Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject, în calitate de partener 2 şi Camera de Comerţ şi Industrie Ruse în calitate de partener 3.

Obiectivul principal al prezentului proiect este de a îmbunătăţi utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi a fondului natural comun, precum şi a moştenirii culturale în regiunea de frontieră, judeţele Vratsa şi Ruse din Bulgaria şi judeţul Olt, din România. În urma îndeplinirii rezultatelor proiectului şi prin încurajarea schimbului cultural transfrontalier se va vedea o creştere în numărul de şederi peste noapte a turiştilor din ambele regiuni.

În cadrul proiectului în data de 29.03.2016, a avut loc evenimentul „Open info day" care a avut ca scop promovarea proiectului şi  atragerea a cât mai multor participanţi la activităţile din cadrul proiectului.

Rezultatele obţinute după implementarea cu succes a proiectului vor putea fi cuantificate după numărul mare de oameni care au fost informaţi şi după creşterea gradului de conştientizare a grupului ţintă, care va favoriza schimbul cultural şi dezvoltarea unor iniţiative şi evenimente comune în domeniul culturii. Va creşte numărul de vizite la siturile istorice şi la atracţiile culturale, dar şi naturale de pe ambele maluri ale Dunării.

Atingerea rezultatelor preconizate va favoriza schimbul cultural transfrontalier şi dezvoltarea cooperării în zona transfrontalieră, care este de mare importanţă pentru îmbunătăţirea generală a diferitelor aspecte ale calităţii vieţii pentru comunităţile din cele trei regiuni implicate în proiect.

 

Asistent Manager

Petrescu Viorica

 


CBC Audio Travel Guide

Intalnire parteneri

 

Marti,  29.03.2016, incepand cu ora 11.00 pana la ora 15:00, a avut loc la sediul CCMP Europroject din Slatina prima intalnire a beneficiarilor in Proiectul CBC Audio Travel Guide - cod PROETC 15.2.1.076, proiect finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria.

            Proiectul isi doreste sa ofere solutii la problema retentiei turistilor, prin imbunatatirea folosirii sustenabile a patrimoniului natural si cultural si o mai buna promovare a a atractiilor turistice din zona transfrontaliera.

Zona transfrontaliera Romania-Bulgaria, este o zona foarte bogata ca si patrimoniu natural si cultural, dar sufera ca urmare a  promovarii ineficiente a acestui patrimoniu( ce poate fi baza pentru numeroase activitati turistice), avand efecte negative asupra innoptarilor turistilor in aceasta zona.

Obiectivele proiectului vor fi atinse prin designul a 5 produse turistice specifice zonei transfrontaliere si prin furnizarea unui Ghid Turistic Audio Integrat.

            In cadrul primei intalnirii cu partenerii din proiect s-au dezvoltat activitatile, subactivitatile si rezultatele proiectului, s-a prezentat calendarul de derulare al proiectului, dar au avut loc si discutii mai aprofundate privind aspecte particulare ale proiectului, precum graficul FLC, al cererilor de rambursare, al rapoartelor de progres, etc.

            La aceasta intalnire au participat  reprezentantii celor trei organisme implicate in implementarea proiectului CBC Audio Travel Guide, astfel:

-          din partea CCMP Europroject(RO) au participat dl. Petre Jianu - Proiect Manager, si dna. Georgeta Irimia - Manager Financiar;

-          din partea Camerei de Comert si Industrie Vratsa(BG) au participat dna.Maja Milowa si dl.Svetlin Ninov;

-          din partea Camerei de Comert si Industrie Ruse(BG)dna.Stela Dionisieva si dl.Milen Dobrev.

 

Agenda for event_cbc_ eng.doc

Presentation CBC Audio Travel Guide Eng.ppt


ANUNT LANSARE PROIECT

CBC Audio Travel Guide

CCMP Europroject anunta demararea proiectului CBC Audio Travel Guide pentru a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural.

 Proiectul se implementeaza in zona transfrontaliera Romania-Bulgaria de catre organizatia CCMP Europroject beneficiar, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Vratsa(CCI-Vratsa) si Camera de Comert si Industrie Ruse(CCI-Ruse) pe o perioada de 24 luni.

Obiectivele propuse in cadrul proiectului ce contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat al programului de finantare se refera la:

- îmbunătățirea utilizarii durabilă și ecologică a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural prin proiectarea a 5 cuprinzătoare produse turistice specifice zonei transfrontaliere Romania - Bulgaria

- contributia la promovarea în comun a atractiilor turistice din zona transfrontalieră prin furnizarea unui serviciu de ghid turistic nou , integrat ( accesibil prin apelarea unui număr de telefon dedicat , prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitive mobile sau prin accesarea secțiunii dedicată pe site-ul proiectului).

 

Detalii suplimentare suteti obtine de la :

Persoana de contact: Jianu Petre

Functie: Manager proiect

Tel/Fax:0249.410.994, e-mail: office@europroject.org.ro

 


ANUNT LANSARE PROIECT

“DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU”

 

CCMP Europroject partener al Camerei de Comert si Industrie Vratsa(CCI-Vratsa), beneficiar al proiectului si Camerei de Comert si Industrie Ruse(CCI-Ruse), partener 3, anunta demararea proiectului "DANUBE- I CAN HEAR YOU AND I WILL NOT FORGET YOU, I CAN SEE YOU AND I WILL REMEMBER YOU, I CAN RECREATE YOU AND I CAN UNDERSTAND YOU"  incepand cu data de 03/02/2016 pentru a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural .

Acesta se deruleza in baza contractului de finantare 3223/13.01.2016 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Reginonale si Administratiei Publice.

Proiectul se implementeaza in zona transfrontaliera Romania-Bulgaria pe o perioada de 24 luni.

Obiectivele propuse in cadrul proiectului ce contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat al programului de finantare se refera la:

-      imbunatatirea  utilizarii sustenabile a resurselor naturale si a fondului natural comun, precum si a mostenirii culturale in regiunea de frontiera, judetele Vratsa si Ruse din Bulgaria si judetul Olt, din Romania. In urma indeplinirii rezultatelor proiectului si prin incurajarea schimbului cultural transfrontalier se va vedea o crestere in numarul de sederi peste noapte a turistilor din ambele regiuni.

-      Cresterea numarului de vizite la principalele obiective vizitate din orasele aflate pe raza judetelor Vratsa si Ruse din Bulgaria si a judetului Olt din Romania.

 

Detalii suplimentare suteti obtine de la :

Persoana de contact: Jianu Petre

Functie: reprezentant legal

Tel/Fax:0249.410.994, e-mail: office@europroject.org.ro

 


Baner


CONFERINȚA REGIONALĂ

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2"

 

Craiova, 26 februarie 2015

 

Vineri, 26 februarie 2015, a avut loc la Craiova conferința regională din cadrul proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2". Evenimentul a fost organizat de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART.

„Femeile sunt puternice și pot să contribuie decisiv în construirea unor afaceri și destine. Spiritul antreprenorial l-am regăsit încă din copilărie prin intermediul mamei mele, cea care mi-a insuflat mai mult decât valori, ci și o dorință de independență și armonie", a subliniat domnul Radu GHINEA, Șef Oficiu Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC).

„Femeile au un cuvânt important de spus în societate, iar poveștile lor de succes pot influența decisiv cariere și destine. Vă invit să deveniți parte a proiectului, să construiți alături de doamnele mentor ale antreprenoriatului feminin o afacere de succes și să fiți mai puternice și independente", a menționat doamna Denisa SAMEK, Responsabil PR şi comunicare, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR)

 „Pentru a putea dezvolta o carieră de succes, trebuie să aveți echilibru în viața personală, să fiți echilibrate și să nu faceți niciodată compromisuri în ceea ce privește calitatea serviciilor și produselor pe care le oferiți. Numai așa veți atinge excelența." (Victoria BURTON, mentor)

„La baza excelenței este învățarea continuă, curajul de a lupta neîncetat pentru ceea ce crezi și atenția la nevoile clienților. De asemenea, implicarea trebuie să stea la baza oricărei inițiative." (Daniela RAICIU, mentor)

„Pentru a fi fericit și a construi o afacere de succes trebuie să ai o memorie scurtă și o voință de fier. Folosiți-vă de atuurile voastre, nu renunțați la visele voastre! Luptați ca un bărbat și câștigați ca o femeie!" (Elena TIUCA, mentor)

 

Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului, vor fi organizate la Craiova cursuri de formare profesională - agent comercial, operator introducere date, dar și de competențe antreprenoriale începând cu luna martie 2015. Înscrierile se pot face la sediul OTIMMC Cluj sau prin intermediul adresei de e-mail office@ptir.ro, până la 6 martie 2015.

Alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin doamna Denisa SAMEK - responsabil PR și comunicare, la eveniment au luat cuvântul și mentorele Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin: Victoria BURTON,  Daniela RAICIU și Elena TIUCA.

 

ECHIPA PTIR

 


CONFERINȚA REGIONALĂ

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2"

Cluj-Napoca, 13 februarie 2015

 

Vineri, 13 februarie 2015, a avut loc la Cluj-Napoca conferința regională din cadrul proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2". Evenimentul a fost organizat de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART.

„Promovarea exemplelor de bune practici contribuie decisiv la încurajarea dezvoltării mediului antreprenorial. Asigurarea continuității stă la baza succesului unei idei. Doamnele implicate în acest proiect și-au început activitatea în urmă cu 5 ani, contribuind prin voluntariat în fiecare zi la construirea unei societăți echilibrate", a declarat domnul Florin JIANU.

„După 30 de ani de activitate, vă pot spune cu siguranță că la baza unei cariere de succes stau grija pentru detalii, cea pentru oameni, disciplina și organizarea", a declarat doamna Aurelia CRISTEA.

 „Femeile au un cuvânt important de spus în societate, iar poveștile lor de succes pot influența decisiv cariere și destine", a menționat doamna Denisa SAMEK, Responsabil PR şi comunicare, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR)

„Toate femeile au puterea de a gestiona orice eșec, iar succesul îți încununează activitatea numai atunci când lupți pentru el. Apreciați-vă mai mult!" (Liliana AGHEORGHICESEI, mentor)

„De-a lungul celor 25 de ani de activitate vă pot spune că esența este perseverența și menținerea standardului calității." (Victoria BURTON, mentor)

„O carieră de succes se contruiește pe obiective SMART, pe eforturi susținute. Iar armonia va fi cu adevărat atinsă numai dacă viața personală nu este ignorată." (Elena COANDĂ, mentor)

„Nu stagnați în afacerea pe care o construiți! Nu vă plafonați! Gândiți în perspectivă!" (Doina DRETCAN, mentor)

„Asigurați-vă echilibrul interior! Calitatea de om este calitatea de bază, iar energia din interior este determinată de lucrul bine făcut. Păstrați-vă principiile!" (Maria GRAPINI, mentor)

 „Identificați nevoia existentă pe piață! Nu plecați de la bani. Aceștia vor exista mereu pe piață. Aveți răbdare în a construi! Fiți cele mai bune în ceea ce faceți!" (Mihaela RUS, mentor)

„Pentru a fi fericit și a construi o afacere de succes trebuie să ai o memorie scurtă și o voință de fier. Luptați ca un bărbat și câștigați ca o femeie!" (Elena TIUCA, mentor)

 

Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului, vor fi organizate la Cluj-Napoca cursuri de formare profesională -inspector resurse umane și operator introducere date, dar și de competențe antreprenoriale începând cu luna februarie 2015. Înscrierile se pot face la sediul OTIMMC Cluj sau prin intermediul adresei de e-mail office@ptir.ro, până la 20 februarie 2015.

Alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin domnul Florin JIANU și doamna Denisa SAMEK - responsabil PR și comunicare, la eveniment au luat cuvântul și mentorele Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin: Liliana AGHEORGHICESEI, Victoria BURTON, Elena COANDĂ, Doina DRETCAN, Maria GRAPINI, Mihaela RUS și Elena TIUCA.

 

ECHIPA PTIR

 


CONFERINȚA REGIONALĂ

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2"

 

Brașov, 29 ianuarie 2015

 

Joi, 29 ianuarie 2015, a avut loc la Brașov conferința regională din cadrul proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2". Evenimentul a fost organizat de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART.

„Promovarea exemplelor de bune practici contribuie decisiv la încurajarea dezvoltării mediului antreprenorial, iar poveștile de succes demonstrează încă o dată că la baza oricărei inițiative stă curajul de a schimba lumea în care trăiește. Antreprenoriatul feminin reprezintă o componentă esențială a dezvoltării economice a României. Cred în femeile antreprenor și în capacitatea lor de inovare", a declarat domnul Florin Jianu.

„Ponderea femeilor care aleg să deschidă o afacere în Brașov a crescut în ultimii ani. Pe de altă parte, firmele de tip S.R.L.-D. administrate de femei sunt mult mai stabile. Din partea guvernamentală vom continua să susținem inițiativele antreprenoriale prin intermediul programelor naționale pe care le coordonăm, referindu-mă aici în special la Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM", a subliniat domnul Adrian Panait, director general în cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediului de Afaceri și Turism.

„Femeile au un cuvânt important de spus în societate, iar poveștile lor de succes pot influența decisiv cariere și destine", a menționat doamna Denisa SAMEK, Responsabil PR şi comunicare, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR)

„Matricea succesului nu diferă foarte mult între bărbați și femei. De-a lungul celor 25 de ani de activitate vă pot spune că esența este perseverența și menținerea standardului calității." (Victoria BURTON, mentor)

„Curajul este cel care m-a determinat să devin antreprenor. Cred în tăria oricărei femei în a construi nu numai locuri de muncă noi, ci și povești de viață" (Cristina CHIRIAC, mentor)

„O afacere de succes este una în care accentul este pus pe echipa pe care o construiești." (Doina DRETCAN, mentor)

„La baza excelenței este învățarea continuă, curajul de a lupta neîncetat pentru ceea ce crezi și atenția la nevoile clienților." (Daniela RAICIU, mentor)

 „Succesul stă în voință, curajul de a pune în practică ceea ce gândești și perseverență. Tratează oamenii cu interes, fă-i să se simtă speciali și vei regăsi calitate în munca lor." (Elena TIUCA, mentor)

 

Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului, vor fi organizate la Brașov cursuri de formare profesională - lucrător în comerț, dar și de competențe antreprenoriale începând cu luna februarie 2015. Înscrierile se pot face la sediul OTIMMC Brașov sau prin intermediul adresei de e-mail office@ptir.ro, până la 20 februarie 2015.

Alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin domnul Florin JIANU și doamna Denisa VLAD - responsabil PR și comunicare, la eveniment au luat cuvântul domnul Adrian PANAIT - Director general, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism și mentorele Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin: Victoria BURTON, Cristina CHIRIAC, Doina DRETCAN, Daniela RAICIU, Elena TIUCA.

 

ECHIPA PTIR

 


Cursuri de Calificare

 

Centru de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT vă invită să vă înscrieţi la cursurile cu autorizare ANC de specializare/perfectionare, cursuri de calificare nivel I, cursuri de calificare/ recalificare nivel II si III:


- Operator introducere, validare si prelucrare date-nivel
- Inspector resurse umane
- Manager resurse umane,
- Manager de proiect
- Inspector in domeniul sanatarii si securitatii in munca
- Competente manageriale
- Dezvoltare a competentelor antreprenoriale
- Comunicare in limba engleza
- Agent comercial
- Lucrator in comert
- Lucrator pensiune turistica
- Receptioner hotel
- Lucrator pentru estetica si igiena corpului
- Ingrijire batrani la domiciliu
- Lucrator finisor pentru constructii
- Lucrator in structuri pentru constructii
- Zugrav,ipsosar,tapetar,vopsitor
- Vopsitor industrial
- Tinichigiu vopsitor auto
- Operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
- Mecanic utilaje si instalatii in industrie 
- Electrician instalatii si echipamente electrice industriale
- Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor
- Confectioner produse textile
- Manichiurist / pedichiurist
- Frizer
- Coafor

 

Pentru înscrieri vă aşteptăm la sediul nostru din Slatina, str. M. Eminescu, nr.35.

Pentru mai multe detalii sunaţi la numerele de telefon: 0249.410.994

Cursurile sunt GRATUITE in cadrul proiectelor cu finantare europeana


ACTE NECESARE:

- copie BI/CI
- copie după certificatul de naştere
- copie după certificatul de căsătorie
- copie după ultimul act de studii
- copie carnet şomer
- copie carte de muncă
- adeverinţă medicală - apt de muncă
- adeverinţă de la Finanţe că nu realizaţi venituri sau că veniturile obţinute sunt mai mici decât venitul minim garantat

 


Conferința de presă

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2”

                Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a organizat vineri, 31 Octombrie 2014, ora 10:00, la Hotel Ibis, Constanța, Conferința de presă regională din cadrul proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2".

Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează diminuarea inegalităților de gen existente în societatea românească prin încurajarea participării pe piața forței de muncă și prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

În cadrul evenimentului, alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin Doamna Denisa Vlad - Responsabil PR și comunicare, au luat cuvântul Domnul Marius ANDRA - Consilier Cabinet Ministru, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, Domnul Iulian GROPOȘILĂ - Președinte,  PIMM CONSTANȚA și 5 din cele 14 doamne care fac parte din Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin: Elena COANDĂ, Cristina CHIRIAC, Victoria BURTON, Nicoleta MUNTEANU, Irina VĂCĂREAN.

În cadrul discursurilor pe care le-au susținut, speakerii au prezentat diferite aspecte și idei referitoare la incluziunea socială a femeilor, creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, principii care trebuie respectate pentru a avea o afacere de succes, precum și greșeli necesar a fi evitate, evidențiind importanța diminuării inegalităților de gen existente în societate, cât și integrarea pe piața forței de muncă.

La eveniment au participat femei din diferite domenii de activitate, categorii sociale și medii de proveniență, precum și reprezentanți ai mass-media.

 

ECHIPA PTIR


Conferința de presă

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a organizat vineri, 24 Octombrie 2014, ora 10:00, la Hotel Unirea, Str. Piața Unirii Nr. 5, Iași, Conferința de presă regională din cadrul proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2".

Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează diminuarea inegalităților de gen existente în societatea românească prin încurajarea participării pe piața forței de muncă și prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

În cadrul evenimentului, alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin Doamna Mădălina HARAGA - Vicepreședinte PTIR și Doamna Denisa Vlad - Responsabil PR și comunicare PTIR, au luat cuvântul Domnul Florin Nicolae JIANU  -  Ministru  Delegat  -  DEPARTAMENTUL  PENTRU  IMM-URI,  MEDIUL  DE

AFACERI ȘI TURISM, Domnul Răzvan Bogdan ABALAȘI - Subprefect Iași, Domnul Narcis TĂBĂCARU - Șef Oficiu OTIMMC Iași, precum și Doamna Doina DREȚCANU - Mentor Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin.

 

Discursurile speakerilor s-au bazat pe evidențierea importanței antreprenoriatului feminin pentru economia din România, precum și pe promovarea incluziunii sociale a femeilor prin diminuarea inegalităților de gen existente în societate, creșterea participării pe piața forței de muncă și dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor:

Ø  „Femeile au un cuvânt puternic de spus în mediul antreprenorial la nivel național, dar și european. Afirm acest lucru bazându-mă pe statisticile care indică faptul că 2 din 4 femei din România conduc o afacere, iar 60% dintre companiile SRL-D au la bază inițiativa unei doamne", - Florin Nicolae JIANU- Ministru Delegat - DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI ȘI TURISM.

Ø  „Statisticile arată că succesul motivează mai mult femeile decât bărbații. Poate că succesul înseamnă independența, confirmarea propriului potențial dar și satisfacția realizării unui vis, a unei idei personale. Numai că succesul se obține cu perseverență, cu multă muncă, cu sacrificii și cu o echipă, mai ales într-o afacere. - Doina DREȚCANU - Mentor Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin.

Evenimentul s-a bucurat de prezența femeilor din diferite domenii de activitate, categorii sociale și medii de proveniență, precum și de reprezentanți ai mass-media.

 

 

ECHIPA PTIR


Conferința de presă

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2”

22 august 2014 

                Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a organizat vineri, 22 August 2014, ora 10:00, la Hotel Cișmigiu, București, Conferința de presă din cadrul proiectului "Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2"

Evenimentul a avut drept scop prezentarea modului în care se va desfășura proiectul, promovarea mesajului proiectului, obiectivele, activitățile, rezultatele, prezentarea activității celor 14 mentori - femei de afaceri de succes, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează diminuarea inegalităților de gen existente în societatea românească prin încurajarea participării pe piața forței de muncă și prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

În cadrul evenimentului, alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin Domnul Vasile Priceputu - Președinte PTIR și Doamna Denisa Vlad - Responsabil PR și comunicare PTIR, a luat cuvântul Doamna Anca Laura Ionescu - Secretar de Stat - DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI ȘI TURISM. Evenimentul s-a bucurat și de prezenta mentorilor din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin: Doamna Cristina Chiriac - Financial Voice Consulting, doamna Nicoleta Munteanu - Centrul Internațional de Mediere, doamna Elena Tiuca - Job Times International.

Speakerii au pus accent pe importanța implementării unui astfel de proiect, pe beneficiile aduse grupului țintă și anume: diminuarea inegalităților de gen existente în societatea românească, creșterea participării pe piața forței de muncă și dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din România. De asemenea, mentorii din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin au evidențiat rolul antreprenoriatului feminin, contribuția esențială pe care acesta o are la nivelul economiei, importanța implicării femeilor în afaceri și încadrarea acestora pe piața forței de muncă și au oferit exemple personale de bună practică care demonstrează reușita în activități independente întreprinse de femei.

La eveniment au participat reprezentanți ai mass-media, precum și diferite categorii de femei, inclusiv femei care au demarat deja o afacere.

 

ECHIPA PTIR


Conferința de presă

„Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2”

03 Iulie 2014

                Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a organizat joi, 3 Iulie 2014, ora 10:00, la Hotel Cișmigiu, București, Conferinta de presa din cadrul proiectului "Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORNET 2"

Evenimentul a avut drept scop prezentarea elementelor referitoare la modul în care se va desfășura proiectul: obiective, grup țintă, activități care raspund problemelor cu care se confruntă femeile din punct de vedere socio-profesional prin promovarea modelelor de succes din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, prin susținerea de sesiuni de mentorat, prin furnizarea de cursuri de formare profesională, prin stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale, prin campania de promovare a importanței principiilor incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii, prin dezvoltarea televiziunii online și a revistei tipărite "Bussiness la feminin", ca metode inovatoare de promovare a rolului și performanțelor femeilor în afaceri, prezentarea celor 14 Mentori din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, care vor costitui modelele de succes pentru grupul țintă al proiectului.

În cadrul evenimentului, alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin: doamna Denisa Vlad - Responsabil PR și comunicare PTIR, a luat cuvântul doamna Ana-Maria Borcea - Șef Serviciu Implementare Proiecte și Programe pentru IMM - DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI ȘI TURISM.

Speakerii au pus accent pe beneficiile aduse de acest proiect și anume diminuarea inegalităților de gen existente în societatea românească, cât și de creșterea participării pe piața forței de muncă și dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din România.

Evenimentul s-a bucurat de un real interes atât din partea diferitelor categorii de femei, inclusiv a celor care au demarat deja o afacere, cât şi a mass-mediei.

 

ECHIPA PTIR

 


Invitaţie Seminar: ”CBC Fairs – Târguri de cooperare transfrontalieră” Calarasi   15.06.2012 - 16.06.2012  ora 12:00

 

INVITAŢIE

SEMINAR: "CBC Fairs - Târguri de cooperare transfrontalieră"

Calarasi   15.06.2012 - 16.06.2012  ora 12:00

Stimată doamnă/Stimate domnule,

 

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT AL PROIECTELOR EUROPROJECT vă invită să participaţi la un seminar informativ în domeniul construcţiilor, în cadrul proiectului "CBC Fairs - Târguri de cooperare transfrontalieră", finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Evenimentul va începe  în data de 15.06.2012ora 12:00, în  sala de conferinte a Consiliului Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (CLIMM) Calaraşi, cu sediul in Str. Bucuresti, nr. 8, localitatea Calaraşi, jud. Calarasi.

Temele dezbătute în cadrul seminarului vor fi de interes pentru participanţii din mediul  de afaceri care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor:

 

 • „Modalităţi de participare şi prezentare la un târg specializat"
 • „ Beneficiile participării la târguri şi expoziţii de profil"
 • „Cum se organizează un stand expoziţional la tâguri şi expoziţii?"
 • "Exemple de bune practici în domeniu, utilizate pentru crearea unei afaceri de succes şi pentru menţinerea unei afaceri profitabile"

 

În cadrul evenimentului  sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai IMM-urilor, potentiali investitori, specialişti, precum şi reprezentanţi mass-media.

Proiectul"CBC Fairs -Târguri de cooperare transfrontalieră", implementat de CCMP Europroject în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie  Ruse şi Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa, are ca obiectiv susţinerea şi încurajarea cooperării comunităţii economice din regiunea transfrontralieră româno-bulgară prin organizarea de:

 • târguri cu participare gratuită;
 • expoziţii şi prezentări de produse şi servicii;
 • misiuni economice;
 • seminarii de informare;
 • campanii de promovare a participanţilor, prin intermediul unor materiale publicitare;

Având convingerea că prezentul eveniment  constituie o șansa de noi oportunități de afaceri și de dezvoltare a afacerilor deja existente pe piața transfrontalieră româno-bulgară, așteptăm cu interes confirmarea participării dvs. la acest eveniment la numărul de telefon/fax 0249.410.994 sau la adresa de e-mail office@europroject.org.ro, persoana de contact CRINA JURJ.

 

Cu stimă,

Florin Jianu

Preşedinte CCMP EUROPROJECT

 


Invitatie Targ de Constructii in Slatina 27-29 aprlie 2012

 

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, în colaborare cu Camera de Comert si Industrie Ruse (Bulgaria) şi respectiv Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa (Bulgaria) va invită să participaţi la prima ediţie a Târgurilor de Cooperare Transfrontalieră, în domeniul Construcţiilor.

Evenimentul este organizat în perioada 27-29  aprilie, pe platforma betonată de la Stadionul 1 Mai din Slatina.

Prima Editie a Târgurilor de Cooperare Transfrontalieră România  -  Bulgaria, în domeniul CONSTRUCŢIILOR , reunește pe suprafața interioară și exterioară a complexului expozițional aproximativ 60 de expozanți, specialişti, precum şi investitori , atât din România, cât şi din  Bulgaria.

În cadrul Târgului de Construcţii va fi  prezentată  o serie largă de produse şi servicii  pentru  construcţii civile şi industriale, instalaţii pentru construcţii, materiale pentru construcţii, izolaţii termice şi fonice, tâmplărie PVC şi lemn, mobilier, amenajări şi decoraţiuni interioare, utilaje pentru construcţii , instalaţii electrice şi de iluminat etc.

Vă aşteptăm cu drag!

Program de vizitare:

 Vineri și Sâmbătă, 27 - 28 aprilie : 10:00 - 18:00

 Duminică, 29 aprilie : 10:00 - 14:00 

 

 

Cu stimă,

Florin Jianu

Preşedinte CCMP EUROPROJECT

 


INVITAŢIE

SEMINAR: "CBC Fairs - Târguri de cooperare transfrontalieră"

Craiova   23.02.2012 - 24.02.2012     ora 12:30

 

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT AL PROIECTELOR EUROPROJECT vă invită să participaţi la un seminar informativ în domeniul construcţiilor, în cadrul proiectului "CBC Fairs - Târguri de cooperare transfrontalieră", finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Evenimentul va avea loc în data de 23.02.2012 - 24.02.2012ora 12:30, în sala de conferinte a            IPA CIFFAT Craiova, str. Stefan cel Mare, nr 12.

Temele dezbătute în cadrul seminarului vor fi de interes pentru participanţii din mediul  de afaceri care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor:


 • „Modalităţi de participare şi prezentare la un târg specializat"
 • „ Beneficiile participării la târguri şi expoziţii de profil"
 • „Cum se organizează un stand expoziţional la tâguri şi expoziţii?"
 • "Exemple de bune practici în domeniu, utilizate pentru crearea unei afaceri de succes şi pentru menţinerea unei afaceri profitabile"

 

În cadrul evenimentului  sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai IMM-urilor, potentiali investitori, specialişti, precum şi reprezentanţi mass-media.

Proiectul"CBC Fairs -Târguri de cooperare transfrontalieră", implementat de CCMP Europroject în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie  Ruse şi Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa, are ca obiectiv susţinerea şi încurajarea cooperării comunităţii economice din regiunea transfrontralieră româno-bulgară prin organizarea de:

 • târguri cu participare gratuită;
 • expoziţii şi prezentări de produse şi servicii;
 • misiuni economice;
 • seminarii de informare;
 • campanii de promovare a participanţilor, prin intermediul unor materiale publicitare;

Având convingerea că prezentul eveniment  constituie o șansa de noi oportunități de afaceri și de dezvoltare a afacerilor deja existente pe piața transfrontalieră româno-bulgară, așteptăm cu interes confirmarea participării dvs. la acest eveniment la numărul de telefon/fax 0249.410.994 sau la adresa de e-mail office@europroject.org.ro, persoana de contact CRINA JURJ.

 


INVITATIE


Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT in colaborare cu Asociatia Electronica pentru Industrie Electronica si Software - Filiala Oltenia - ARIES Oltenia, va invita sa participati vineri, 3 februarie 2011, in sala de conferinte a IPA CIFFAT, Craiova, Str. Stefan cel Mare nr.12 incepand cu ora 10.00, la conferinta de presa cu tema „Imbunatatirea tranzitiei de la scoala la o viata activa", in cadrul careia va avea loc lansarea proiectului : „ Internship Sud -Vest Oltenia"
Proiectul, implementat de CCMP Europroject in colaborare cu Asociatia Electronica pentru Industrie Electronica si Software - Filiala Oltenia - ARIES Oltenia, este finantat prin POSDRU pentru Axa Prioritara 2, Domeniile Majore de Interventie 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa si 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua si are ca obiectiv corelarea programelor de studii din domeniile stiinte economice, electrotehnica, electromecanica, mecanica, automatica, electronica si calculatoare cu programele de invatare la locul de munca, in vederea imbunatatirii tranzitiei studentilor din regiunea Sud-Vest Oltenia de la scoala la o viata activa.
In cadrul evenimentului vor lua cuvantul reprezentanti ai beneficiarului de proiect CCMP Europroject Slatina, doamna Carmina Bogdan, manager proiect, ai partenerului Asociatia Electronica pentru Industrie Electronica si Software - Filiala Oltenia - ARIES Oltenia, doamna Laura Olteanu precum si reprezentanti ai Universitatii din Craiova.
Temele dezbatute vor fi de interes pentru studenti dar si pentru participanti ai mediului universitar si de afaceri:

 • „Modalitati de imbunatatire tranzitiei de la scoala la o viata activa"
 • „Importanta corelarii programelor de studii din domeniile - stiinte economice, electrotehnica, electromecanica, mecanica, automatica, electronica si calculatoare cu programele de invatare la locul de munca"
 • „Beneficiile aplicabilitatii in practica a cunostintelor teoretice pentru studenti"


La conferinta de lansare a proiectului vor fi invitati atat reprezentanti ai mediului universitar si de afaceri, precum si reprezentanti ai mass-media.
 
Avand convingerea ca evenimentul propus constituie o modalitate de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa asteptam cu interes confirmarea participarii dvs. la acest eveniment la numarul de telefon/fax 0240.410.994 sau la adresa de e-mail office@europroject.org.ro. 


CCMP Europroject va ureaza "Sarbatori fericite!"

Craciun


Comunicat de presă

„Învață să devii antreprenor! Dezvoltă-ți propria afacere  cu fonduri europene"


     La sala de protocol a primariei - Desa, judetul Dolj, pusa la dispozitie prin amabilitatea primarului comunei, dl. Dorobantu Petre, va avea loc in data de 02.12.2011, ora 10.00, seminarul de informare din cadrul proiectului Antreprenoriat non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale, Rural Activ", proiect implementat de SC Romactiv Business Consulting SRL" in parteneriat cu CCMP Europroject, PTIR si  Smart. Proiectul este cofinantat prin Pro­gramul Operational Sectorial Dezvol­tarea Resurselor Umane (POSDRU).

Seminarul de informare face parte dintr-o serie de 12 reuniuni regionale care vor avea loc in cadrul proiectului Antreprenoriat non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale, Rural Activ" in 3 comune alese din fiecare judet coordonat de coordonatorul regional pe regiunea S-V Oltenia si anume: Olt, Dolj,Valcea si Arges, in cadrul caruia vor participa persoane cu potential antreprenorial care vor sa-si dezvolte afaceri în domenii non-agricole. În cadrul seminarului,  actualii si viitorii întreprinzători vor avea ocazia sa se intalneasca si sa discute cu reprezentanti ai bancilor si ai organismelor cu rol în accesarea fondurilor nerambursabile, dar si cu experti în elaborarea si implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

Vor fi vizati mici intreprinzatori si manageri implicati in domenii non-agricole care vor fi sprijiniti sa-si dezvolte afacerile pe care le gestioneaza prin consilierea in accesarea de finantari.

Noile investitii ce vor fi demarate ca urmare a implementarii proiectului vor contribui la cresterea ofertei de locuri de munca in zone in care singura sursa de intretinere pentru gospodarii este agricultura de subzistenta.

De asemenea, noilor intreprinzatori li se vor prezenta 10 planuri de afaceri dintre care pot alege, precum si un ghid complet de infiintare a unei firme. Printre ideile de afaceri propuse se numara ateliere de tamplarie, fabrici de materiale, fabrici de incaltaminte, lucrari de constructii fabrici de peleti,  unitati de prelu­crare a pietrei, ateliere de croitorie, servicii de frizerie/coafor.

Pentru mai multe informatii ne puteti gasi la sediul CCMP Europroject, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina; sau accesand site-ul nostru http://www.ruralactiv.ro; telefon 0249.410.994. 

 


Comunicat de presă

„Învață să devii antreprenor! Dezvoltă-ți propria afacere  cu fonduri europene"

     La sala de protocol a primariei - Plesoi, judetul Dolj, pusa la dispozitie prin amabilitatea primarului comunei, dl. Crişu Vasilică, va avea loc in data de 25.11.2011, ora 10.00, seminarul de informare din cadrul proiectului Antreprenoriat non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale, Rural Activ", proiect implementat de SC Romactiv Business Consulting SRL" in parteneriat cu CCMP Europroject, PTIR si  Smart. Proiectul este cofinantat prin Pro­gramul Operational Sectorial Dezvol­tarea Resurselor Umane (POSDRU).

Seminarul de informare face parte dintr-o serie de 12 reuniuni regionale care vor avea loc in cadrul proiectului Antreprenoriat non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale, Rural Activ" in 3 comune alese din fiecare judet coordonat de coordonatorul regional pe regiunea S-V Oltenia si anume: Olt, Dolj,Valcea si Arges, in cadrul caruia vor participa persoane cu potential antreprenorial care vor sa-si dezvolte afaceri în domenii non-agricole. În cadrul seminarului,  actualii si viitorii întreprinzători vor avea ocazia sa se intalneasca si sa discute cu reprezentanti ai bancilor si ai organismelor cu rol în accesarea fondurilor nerambursabile, dar si cu experti în elaborarea si implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

Vor fi vizati mici intreprinzatori si manageri implicati in domenii non-agricole care vor fi sprijiniti sa-si dezvolte afacerile pe care le gestioneaza prin consilierea in accesarea de finantari.

Noile investitii ce vor fi demarate ca urmare a implementarii proiectului vor contribui la cresterea ofertei de locuri de munca in zone in care singura sursa de intretinere pentru gospodarii este agricultura de subzistenta.

De asemenea, noilor intreprinzatori li se vor prezenta 10 planuri de afaceri dintre care pot alege, precum si un ghid complet de infiintare a unei firme. Printre ideile de afaceri propuse se numara ateliere de tamplarie, fabrici de materiale, fabrici de incaltaminte, lucrari de constructii fabrici de peleti,  unitati de prelu­crare a pietrei, ateliere de croitorie, servicii de frizerie/coafor.

Pentru mai multe informatii ne puteti gasi la sediul CCMP Europroject, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina; sau accesand site-ul nostru http://www.ruralactiv.ro; telefon 0249.410.994.  

                                                                              

 

 


Comunicat de presă

„Învață să devii antreprenor! Dezvoltă-ți propria afacere  cu fonduri europene".

            La sala de protocol a primariei - Apele Vii, judetul Dolj, pusa la dispozitie prin amabilitatea primarului comunei, dl. STANICA IONEL, va avea loc in data de 18.11.2011, ora 10.00, seminarul de informare din cadrul proiectului Antreprenoriat non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale, Rural Activ", proiect implementat de SC Romactiv Business Consulting SRL" in parteneriat cu CCMP Europroject, PTIR si  Smart. Proiectul este cofinantat prin Pro­gramul Operational Sectorial Dezvol­tarea Resurselor Umane (POSDRU).

Seminarul de informare face parte dintr-o serie de 12 reuniuni regionale care vor avea loc in cadrul proiectului Antreprenoriat non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale, Rural Activ" in 3 comune alese din fiecare judet coordonat de coordonatorul regional pe regiunea S-V Oltenia si anume: Olt, Dolj,Valcea si Arges, in cadrul caruia vor participa persoane cu potential antreprenorial care vor sa-si dezvolte afaceri în domenii non-agricole. În cadrul seminarului,  actualii si viitorii întreprinzători vor avea ocazia sa se intalneasca si sa discute cu reprezentanti ai bancilor si ai organismelor cu rol în accesarea fondurilor nerambursabile, dar si cu experti în elaborarea si implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

Vor fi vizati mici intreprinzatori si manageri implicati in domenii non-agricole care vor fi sprijiniti sa-si dezvolte afacerile pe care le gestioneaza prin consilierea in accesarea de finantari.

Noile investitii ce vor fi demarate ca urmare a implementarii proiectului vor contribui la cresterea ofertei de locuri de munca in zone in care singura sursa de intretinere pentru gospodarii este agricultura de subzistenta.

De asemenea, noilor intreprinzatori li se vor prezenta 10 planuri de afaceri dintre care pot alege, precum si un ghid complet de infiintare a unei firme. Printre ideile de afaceri propuse se numara ateliere de tamplarie, fabrici de materiale, fabrici de incaltaminte, lucrari de constructii fabrici de peleti,  unitati de prelu­crare a pietrei, ateliere de croitorie, servicii de frizerie/coafor.

Pentru mai multe informatii ne puteti gasi la sediul CCMP Europroject, str. Mihai Eminescu, nr.35, Slatina; sau accesand site-ul nostru http://www.ruralactiv.ro; telefon 0249.410.994.


 

Follow-up conferință de lansare

Centru de Ocupare Slatina

 

 

            În data de 23 Septembrie 2011, a avut loc conferința de lansare a Centrului de Ocupare Slatina, înființat în cadrul proiectului "CORE-Corelarea forței de muncă cu cerințele pieței din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest".

        La eveniment au participat Florin Jianu - președinte CCMP Europroject și totodată al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, precum și dl. Daniel Bărbulescu - deputat de Olt în Parlamentul României. Au fost de asemenea prezenți la eveniment și reprezentanți ai partenerilor din cadrul proiectului, precum dl. Nicu Durău - manager resurse umane SC Alro SA, dl. Augustin Feneșan - director Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj, dna. Ioana Hosu, din partea Institului de Formare Economică și Socială Cluj, dl. Cătălin Guinea, reprezentant SC Prysmian Cabluri și Sisteme SA, dna Natalia Tarasova - reprezentând  partenerul transnațional Fundația "Luigi Clerici" și nu în ultimul rând dra. Neli Ciobanu din partea SC Pirelli Tyres România SRL.

       Pentru început, Florin Jianu ia cuvântul și mulțumește participanților pentru prezență, totodată prezentând partenerii din cadrul proiectului și invitații, realizând ulterior o scurtă descriere a Centrului de Ocupare Slatina, a cărui inaugurare avea loc în acel moment și a serviciilor care vor fi oferite prin intermediul acestuia, astfel încât să se îmbunătățească calitățile resurselor umane, atât la nivel regional, cât și local. Acest centru va oferi șomerilor servicii gratuite de consiliere, orientare și mediere, precum și cursuri de formare profesională.

             Conform celor precizate de președintele CCMP Europroject, Florin Jianu, centrul va pune persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerii în legătură cu angajatorii, oferindu-le consultanță și asistență în vederea începerii unei activități independente sau a inițierii unei afaceri.

             Importanța acestui centru a fost susținută și de invitatul Daniel Bărbulescu, deputat de Olt. Acesta s-a arătat bucuros de colaborarea dintre reprezentanții platformei industriale slătinene, subliniindu-se astfel nevoia de formare a celor care caută un loc de muncă în Slatina, axată de altfel exact pe modelul european de recrutare al personalului. Prin crearea acestui centru de ocupare la Slatina se contribuie și la realizarea obiectivului actual de scădere a ratei șomajului și de creștere a numărului de angajați înalt calificați.

           Eforturile susținute de reducere a numărului de șomeri din județului Olt depuse prin implementarea proiectului CORE și crearea Centrului de Ocupare au fost lăudate și de către directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Olt, dl. Marian Cristinel Cîrloganu, cu care CCMP Europroject are încheiat un protocol de colaborare în contextul acestui proiect.

            Finalul conferinței de inaugurare a fost marcat de prezentarea cercetării complexe realizate în cadrul proiectului CORE prin care se dorește corelarea forței de muncă cu cerințele pieței din Regiunea Sud-Vest Oltenia și respectiv Nord-Vest. Rezultatele obținute în urma aplicării unui număr de 231 de chestionare în rândul companiilor și a unui număr de 442 în rândul șomerilor din ambele regiuni de dezvoltare au relevat faptul că există diferențe semnificative între opțiunile celor două părți  pentru diverse cursuri, ceea ce semnifică că există anumite discrepanțe cu privire la modalitățile și direcțiile de dezvoltare ale pieței forței de muncă așa cum sunt ele percepute de către cele două categorii de participanți, angajatorii și salariații.

           Conferința de inaugurare a fost încheiată cu un tur de prezentare a sălilor de curs și de ședințe din incinta centrului, localizat în Slatina, pe Aleea Lalelelor, nr. 1A.

 


Follow-up conferinta de lansare a proiectului

CBC Fairs - Targuri de cooperare transfrontaliera

 

               În data de 13 Septembrie 2011, a avut loc la Consiliul Județean Olt, în sala de ședințe, conferința de lansare a proiectului finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 cu numele "CBC Fairs - Târguri de cooperare transfrontalieră".

           La eveniment au participat Florin Jianu - președinte CCMP Europroject și totodată al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, precum și un număr de 130 participanți, reprezentanți ai IMM-urilor din județul Olt. Au fost de asemenea prezenți la eveniment  Valentin Cristea - preşedinte CLIMM, Emil Marinescu - președinte PIMM și reprezentanți ai partenerilor din cadrul proiectului - Camera de Comerț și Industrie Ruse și respectiv Camera de Comerț și Industrie Vratsa.

           Pentru început, Florin Jianu ia cuvântul și mulțumește participanților pentru prezență, evidențiind importanța cunoașterii proiectului pe care CCMP Europroject, alături de parteneri îl lanseaza în regiunea de graniță româno-bulgară și a activităților și rezultatelor care se vor obține. Ulterior, acesta realizează o scurtă descriere a proiectului, prezentând fiecare partener implicat și rolul acestora în cadrul proiectului. 

                 În urma acestei scurte descrieri, Milen Dobrev, în calitate de director al Camerei de Comerț și Industrie Ruse, este invitat să descrie organizația pe care o reprezintă, precum si importanța implementării proiectului CBC Fairs pentru întreprinderile din Ruse. Importanţa cooperării transfrontaliere  în contextul dezvoltării economice şi oportunităţile  de afaceri în zona transfrontalieră a fost susținuta și de Mariela Petkova, în calitate de reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie Vratsa, care de asemenea a dorit să prezinte participanților la eveniment experiența organizației pe care o reprezintă.

                 Acestea fiind prezentate, Florin Jianu a dorit să invite în a lua cuvântul și pe reprezentantul mediului de afaceri din regiune - Valentin Cristea, preşedinte al Consiliului Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Craiova, care a subliniat importanţa cooperării transfrontaliere în contextul dezvoltării Regiunii Sud-Vest Oltenia şi plus-valoarea pe care o va aduce proiectul CBC Fairs, oferindu-se astfel IMM-urilor din zona transfrontalieră un mod profesional de a-şi promova şi dezvolta afacerile şi un cadru adecvat pentru promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor.

                 La finalul întâlnirii, cea mai mare parte a participanţilor, reprezentanţi ai IMM-urilor şi tineri întreprinzători şi-au exprimat dorinţa de a fi înscriși în baza de date a acestui proiect, astfel încât să poată participa la evenimentele derulate în cursul desfăşurării proiectului: cele 4 târguri specializate, misiunile economice, seminariile de informare, ș.a.

 


INVITAŢIE

Inaugurare Centrul de Ocupare Slatina

 

Vineri, 23 septembrie 2011, ora 10.00

Strada Aleea Lalelelor, nr.1A

 

 

 

Stimată  Doamnă,/Stimate Domnule,

 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, are plăcerea de a vă invita să participaţi  vineri, 23 septembrie 2011,  începând cu ora 10.00, la inaugurarea primului centru de ocupare din Regiunea Sud-Vest Oltenia creat prin proiectul "CORE - Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest", ocazie cu care va fi organizată o conferinţă de presă.

Proiectul, implementat de CCMP Europroject în colaborare cu S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici"  Italia, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării accesului la ocupare şi a integrării durabile pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă.

Centrul de ocupare Slatina, este primul centru modern de profil din Regiunea Sud-Vest Oltenia  şi are ca scop  îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional.

 

 Crearea Centrului de ocupare urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la nivelul  regiunii Sud-Vest Oltenia, şi anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor şomerilor pentru a se integra şi a rămâne pe piaţa muncii, precum şi creşterea şi diversificarea posibilităţilor de furnizare de servicii de ocupare la nivel regional pentru şomeri, suplimentar faţă de cele deja existente.

 

Vor  fi furnizate şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă următoarele tipuri de servicii: job-club-uri în care să beneficieze de informare şi consiliere privind piaţa muncii; medierea muncii, prin punerea în legatură a şomerilor cu angajatorii; consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; formare profesională prin intermediul cursurilor.

 

Cu stimă,

 

Florin Jianu

Preşedinte CCMP Europroject


INVITAȚIE

Conferință de presă pe tema

„Oportunități de dezvoltare a mediului de afaceri

din regiunea transfrontalieră româno-bulgară”

 

Marți, 13 septembrie 2011, ora 10.00

Sala de conferințe a Consiliului Județean Olt

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT are plăcerea de a vă invita să participați marți, 13 septembrie 2011, în Sala de conferințe a Consiliului Județean Olt, începând cu ora 10.00, la conferința de presă cu tema „Oportunități de dezvoltare a mediului de afaceri din regiunea transfrontalieră româno-bulgară”, în cadrul căreia va avea loc și lansarea proiectului „CBC Fairs – Târguri de cooperare transfrontalieră”.

 

Proiectul, implementat de CCMP Europroject în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Ruse și respectiv Camera de Comerț și Industrie Vratsa, este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritară 3, Domeniu Major de Intervenție 3.1 „Sprijin acordat cooperării transfrontaliere în afaceri și promovarea imaginii și identității regionale” și are ca obiectiv susținerea și încurajarea cooperării comunității economice din regiunea transfrontralieră româno-bulgară prin organizarea de misiuni economice, expoziții, prezentări de produse și servicii, târguri cu participare gratuită, astfel încât să se asigure o mai bună dezvoltare economică a regiunii și promovării întreprinderilor mici și mijlocii din ambele țări.

Invitat special în cadrul evenimentului este Profesor Doctor Ovidiu Nicolescu, președintele CNIPMMR, care va prezenta „Dezvoltare strategică și tendința pieței muncii în zona transfrontalieră” şi “Propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul IMM-urilor conduse de tineri”. 

La conferință  vor fi invitați atât reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților publice locale și regionale, cât și ai mass-media.

 

Având convingerea că prezenta manifestare constituie o șansa de noi oportunități de afaceri și de dezvoltare a afacerilor deja existente pe piața transfrontalieră româno-bulgară, așteptăm cu interes confirmarea participării dvs. la acest eveniment la numărul de telefon/fax 0249.410.994 sau la adresa de e-mail office@europroject.org.ro.


Curs online gratuit de Management integrat al IMM-urilor mestesugaresti

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, în calitate de partener în cadrul proiectului CR@FTSMAN - ES/09/LLP-LdV/TOI/149072, vă invită să participați la cursul online “Managementul integrat al IMM-urilor meșteșugărești”.

Cursul se adresează: Meșteșugarilor (proprietari de ateliere meșteșugărești sau angajați în cadrul acestora), cooperativelor meșteșugărești, entităților publice sau private relaționate cu meșteșugurile, și orice persoană implicată direct  sau indirect în managementul atelierelor meșteșugărești.

Cursul va fi organizat în perioada iunie-august 2011, în funcție de formarea unei grupe care trebuie să aibă minim 15 participanți, și este gratuit. Cursanților care vor parcurge toate modulele cursului online și vor rezolva testul de autoevaluare online, li se vor elibera diplome de participare.

 

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele informații: țara, oraș, nume, prenume, adresă de e-mail. Informațiile necesare înscrierii se vor trimite la adresa de e-mail: office@ptir.ro, până la data 15 iunie 2011.

 

Pentru mai multe detalii, office@europroject.org.ro sau la numarul de telefon 0249.410.994.

 

Vă așteptăm!


Consultare publica privind eficientizarea achizitiilor publice in UE

 

CE a lansat o consultare publica cu privire la modalitatile prin care normele europ in materie de achizitii publice ar putea deveni mai eficiente pentru autoritati, intreprinderi si contribuabili. Scopul este de spori competitivitatea pietei achizitiilor publice si de a reduce cheltuielile in acest sector.
In UE, valoarea contractelor de achizitii publice (prin care guvernele cumpara bunuri, servicii si infrastructura) se ridica la 17% din PIB. Imbunatatirea legislatiei ar asigura o utilizare mai eficienta a acestor sume, ceea ce ar favoriza cresterea economica si ar stimula inovarea, crearea de noi locuri de munca si protectia mediului.
Normele europ care reglementeaza piata unica au contribuit deja la realizarea unor economii semnificative prin faptul ca le permit societatilor comerciale sa participe la licitatii in orice stat membru.
Mai sunt insa posibile multe imbunatatiri. In conditiile in care bugetele publice sufera de pe urma crizei economice, o reducere a cheltuielilor ar fi binevenita.
De curand, Comisia a publicat o carte verde care propune astfel de masuri. Modificarea legislatiei trebuie sa asigure in aceeasi masura transparenta, accesul egal si concurenta loiala in cadrul procesului de atribuire a contractelor. Documentul identifica principalele posibile revizuiri:

 • simplificarea procedurilor actuale, mai ales pentru autoritatile locale si regionale;
 • reducerea poverii administrative, mai ales pentru intreprinderile mici si mijlocii;
 • facilitarea participarii la licitatii in alte state membre;
 • stabilirea situatiilor in care contractele dintre autoritatile publice nu cad sub incidenta normelor europene in materie de achizitii publice;
 • integrarea altor obiective, precum promovarea inovarii, a protectiei mediului si aspectelor sociale;
 • formularea de norme specifice pentru achizitiile de servicii cu o insemnatate sociala deosebita;
 • adaugarea unor reguli mai stricte sau a unor de masuri de protectie mai eficiente, pentru a preveni favoritismul, coruptia sau conflictele de interese;
 • evitarea masurilor care conduc la aparitia unor furnizori dominanti, la manipularea procedurilor de cerere de oferte sau la impartirea pietei intre anumiti ofertanti;
 • imbunatatirea accesului firmelor europene la pietele de achizitii publice din afara UE.

Cei interesati isi pot exprima opinia pana pe 18 aprilie 2011.

 


S-a deschis linia de proiecte strategice „Profesionisti pe piata muncii”!


In data de 31 ian 2011, ora 10.00, a fost lansata linia de finantare pentru proiecte strategice "Profesionisti in piata muncii" aferenta DMI 4.2. "Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare", POSDRU.
In cadrul DMI 4.2. sunt promovate proiecte care contribuie la imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului Serviciului Public de Ocupare. Se urmareste si dezvoltarea si implementarea strategiei de formare profesionala continua a personalului SPO, prin care sa fie asigurate competentele necesare furnizarii serviciilor de ocupare, inclusiv servicii de ocupare personalizate si dedicate persoanelor care intampina dificultati de integrare/ reintegrare pe piata muncii.

De asemenea, sunt promovate proiecte care asigura dobandirea de competente specifice pentru facilitarea integrarii noilor forme de organizare si management.
Alocarea financiara
pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 64.414.500 lei, respectiv 15.000.000 euro.
Fiecare proiect poate primi o finantare de minim 500.000 euro si max 5.000.000 euro.
Pot depune proiecte urmatoarele organizati
i:

 • Ag Nationala pt Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);
 • Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM, respectiv:
 • Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
 • Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor,
 • Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.

Contributia solicitantului va fi de 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cererile de finantare se completeaza in limba romana si se transmit exclusiv on-line, pana la data de 11 februarie 2011, orele 16:00, prin intermediul aplicatiei Actionweb.

 


AM POR a modificat valoarea maxima eligibila a proiectelor pentru structurile de cazare din cadrul DMI 5.2.

AM POR a emis in data de 24 ian 2011 Instructiunea pentru aprobarea modificarii val max eligib a proiectelor depuse in perioada 29 aprilie – 19 dec 2008 in cadrul operatiunii de modernizare si extindere a structurilor de cazare precum si a structurilor conexe, aferente DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice”.
Astfel, valoarea maxima eligibila pentru proiectele si contractele din cadrul acestei operatiuni s-a modificat de la 17.000.000 lei la 18.000.000 lei.


In 2011 se asteapta o crestere spectaculoasa a gradului de absorbtie a fondurilor pentru RU

AMPOSDRU a organizat in data de 20 ian 2011, la sediul Autoritatii, Conferinta anuala privind implementarea POSDRU 2007-2013 in Rom.
Anul 2010 a fost practic anul relansarii acestui program operational. Nrul proiectelor contractate a crescut in ultimele 12 luni cu 370%, iar valoarea proiectelor aprobate cu 500% fata de cea inregistrata de la inceputul POSDRU pana la sfarsitul anului 2009.
Astfel, valoarea proiectelor contractate a ajuns la circa 77% din totalul fondurilor alocate pe intregul program operational POSDRU 2007-2013. In acest context, si valoarea platilor virate catre beneficiari a ajuns la 700% fata de cele efectuate pana la sfarsitul anului 2009.
In urma cresterii numarului de contracte de finantare semnate anul trecut, in anul 2011 va spori spectaculos valoarea cererilor de rambursare platite beneficiarilor, crescand in acest fel si gradul de absorbtie.
Toate aceste progrese au fost posibile datorita imbunatatirii comunicarii cu beneficiarii si potentialii beneficiari, a transparentei decizionale, dar si prin masurile luate pentru cresterea gradului de absorbtie, prin eliminarea birocratiei in relatia cu beneficiarii, prin imbunatatirea Ghidului Solicitantului - Conditii Generale si prin diminuarea semnificativa a perioadei de evaluare a proiectelor. Simplificarea mecanismului de evaluare a facut ca perioada scursa intre depunerea cererii de finantare si semnarea contractului sa se reduca, de la 10 luni (cat dura la proiectele depuse in 2009), la cca 20 de zile. Totodata, a fost separat rolul Autoritatii de Management de cele ale organismelor intermediare nationale si rolurile organismelor intermediare regionale.
Valoarea prefinantarii proiectelor este acum egala cu 30% (respectiv 40% - pentru proiectele din cadrul Axei Prioritate 6) din valoarea eligibila a proiectului, se acorda intr-o singura transa (la demararea proiectului) si se recupereaza prin aplicarea unui procent fix, de 35%, la valoarea fiecarei cereri de rambursare, cu exceptia primei cereri de rambursare.
Pentru proiectele de grant (cu valoare intre 50.000 si 500.000 euro) se aplica principiul "primul venit - primul servit" si s-a introdus notiunea de "evaluare continua". Astfel, fiecare proiect va fi evaluat imediat dupa depunerea anexelor de catre solicitant. Pentru proiectele strategice (cu valoarea intre 500.000 si 5.000.000 euro), evaluarea se face, de asemenea, imediat dupa depunerea anexelor, dar lista proiectelor selectate (ordonate in functie de punctajul obtinut) va fi facuta publica dupa expirarea termenului limita de depunere si dupa evaluarea tuturor aplicatiilor depuse.
In urma discutiilor cu organizatiile patronale, sindicale si ONG-urile, conducerea AMPOSDRU a luat masuri pentru optimizarea si securizarea suplimentara a aplicatiei ActionWeb la depunerea proiectelor. Astfel, a fost imbunatatita structura hardware in sensul dublarii puterii de calcul si al cresterii numarului de accesari simultane pe secunda (de la ordinul sutelor - in trecut, la ordinul miilor - in prezent).
Conducerea AMPOSDRU isi propune ca pe parcursul anului 2011 sa continue seria progreselor de pana acum, prioritatea fiind cresterea volumului rambursarilor platite beneficiarilor, in scopul cresterii ratei de absorbtie si evitarii riscului de dezangajare automata a fondurilor la finele anului 2011.


Lansarea cererii de propuneri de proiecte in domeniul energiei inteligente pentru 2011

CE a publicat, la 18 ian, cererea de propuneri de proiecte pentru anul 2011, in cadrul programului europ de finantare Energie inteligenta - Europa (IEE), care dispune de o suma max de 67 mil euro.
CE, prin intermediul Ag Exec pt Competitivitate si Inovare (EACI), urmeaza sa acorde fonduri, complementare contributiilor beneficiarilor, autoritatilor nationale, regionale sau locale si altor organisme. Sursele de cofinantare trebuie sa fie transparente si prezentate intr-o maniera care sa asigure o buna contabilizare si evidenta a surselor.
Conform cererii lansate de Comisie, UE pune la dispozitie aprox 67 mil de euro pentru cofinantarea unor proiecte care faciliteaza utilizarea pe scara larga a energiei regenerabile, care vor ajuta la realizarea potentialului Europei de economisire a energiei.
Proiectele finantate in cadrul programului "Energie inteligenta - Europa" sunt menite sa ajuta UE sa atinga obiectivele privind energia si schimbarile climatice stabilite de Uniune pentru orizontul anului 2020. Obiectivele asumate la Consiliul European de primav din 2007 se refera la reducerea, pana in 2020, cu cel putin 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) la nivelul UE si cresterea, in acelasi interval de timp, la 20% a ponderii energiilor regenerabile in totalul consumului energetic.
Conform CE, data limita de depunere a propunerilor de proiecte este 12 mai 2011. Depunerea proiectelor se poate face electronic, utilizand sistemul de aplicatie online si formularele standard, care vor fi puse la dispozitie in curand.
La evaluarea proiectelor, vor fi utilizati in principal urmatorii indicatori: investitiile in productia de energie durabila, rezultata din proiect (in euro); productia totala de energie regenerabila generata de proiect (unitatea de masura: tone petrol echivalent); economia totala de energie generata de proiect; si reducerile totale de emisii de gaze cu efect de sera generate de proiect (unitatea de masura: tone CO2 echivalent).
Potrivit Comisiei, proiectele trebuie sa aiba obiective clare, impact ridicat, valoare adaugata europ, iar aplicatiile pot fi depuse de un grup de cel putin 3 pers juridice independ din state membre diferite.

Perioada max de finantare este de 3 ani, iar bugetul asigurat pentru fiecare proiect este de obicei intre 0,5-2,5 mil euro. Candidatii trebuie sa fie persoane juridice, publice sau private, cu sediul pe teritoriul statelor membre ale UE, Norvegiei, Islandei, Liechtenstein-ului sau Croatiei.


Noi oportunitati ESPON au fost lansate in luna ian 2011

 

In cadrul Programului ESPON 2013 - Reteaua europ de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale, au fost lansate in data de 24 ian 2011, noi oportunitati de cercetare/finantare a cercetarii teritoriului europ.
Acestea se adreseaza institutiilor de cercetare din domeniul dezvoltarii teritoriale si autoritatilor publice interesate de studierea unor fenomene teritoriale nationale sau locale intr-un context european extins.
Termenul limita de depunere a proiectelor este 21 martie 2011.

In cadrul Programului ESPON 2013 au fost lansate urmatoarele apeluri:

 • Apel pentru propuneri de proiecte in cadrul Prioritatii 1 - Cercetare aplicata in domeniul dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii teritoriale;
 • Apel pentru expresii de interes in cadrul Prioritatii 2 - Analize focalizate spatial, realizate la cererea utilizatorilor/Etapa 1 (formularea de tematici de cercetare);
 • Apel pentru propuneri de proiecte in cadrul Prioritatii 3 - Platforma si instrumente stiintifice - Sistem de monitorizare si raportare teritoriala la nivel UE, avand un buget de aproape 600.000 euro.
  Dezvoltarea platformei stiintifice ESPON este sprijinita printr-o serie de proiecte:
 • baza de date ESPON;
 • indici si indicatori teritoriali;
 • sistem de monitorizare a teritoriului;
 • alte instrumente de analiza teritoriala, tipologii, modelare si actualizare a datelor etc.

In scopul sprijinirii participarii institutiilor din Rom la noile apeluri, vor fi organizate la nivel national 3 evenim de informare:

 • Buc, 3 febr 2011;
 • Timisoara, 15 febr 2011;
 • Iasi, 17 febr 2011.
  De asemenea, Unitatea de Coordonare a Programului ESPON din Luxemburg va organiza, pe data de 10 febr 2011, evenimentul ESPON Infoday and Partner Cafe.
  Programul ESPON 2013 este un program operational, in cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, prin care sunt finantate proiecte de cercetare a teritoriului european.
  Obiectivul Programului ESPON 2013 este acela de a sprijini formularea politicii care vizeaza coeziunea si dezvoltarea armonioasa a teritoriului europ prin:
 • furnizarea de informatii, statistici, analize si scenarii comparabile privind dinamica teritoriului;
 • evidentierea capitalului teritoriului si potentialului de dezvoltare a regiunilor si teritoriilor de dimensiuni mai mari.

Astfel, aceste masuri au ca rezultate cresterea competitivitatii, intensificarea cooperarii teritoriale si dezvoltarea durabila si echilibrata a teritoriului european.

 


Imprumuturi noi de 315 mil de Euro pt IMM-urile roman, cu sprijinul instrumentelor structurale

Fondul European de Investitii a semnat cu BCR si Raiffeisen Bank 2 acorduri de garantare in cadrul initiativei JEREMIE, care vor permite celor doua banci sa acorde imprumuturi noi in valoare de pana la 315 mil de Euro intreprinderilor mici si mijlocii din Rom.
Urmare a celor 2 acorduri, BCR si Raiffeisen Bank vor oferi finantari in conditii preferentiale unei game largi de intreprinderi mici si mijlocii roman. care doresc sa investeasca sau sa isi extinda afacerea. Pentru o perioada de 2 ani, IMM-urile din toata tara vor putea accesa credite garantate prin initiativa JEREMIE, cu maturitati de pana la 6 ani.
BCR si Raiffeisen Bank vor anunta in curand produsele disponibile pentru IMM-uri in cadrul acestor acorduri si vor oferi intreprinderilor informatii cu privire la modul cum se pot accesa imprumuturile.

Instrumentul, denumit Garantie de prima pierdere pentru portofolii de credite noi ofera o distribuire adecvata a riscului pentru cei doi intermediari financiari, permitandu-le sa ofere noi finantari intreprinderilor roman. Conditiile preferentiale de acordare a imprumuturilor sunt un rezultat al interventiei din fondurile structurale ale UE, prin garantia JEREMIE.
Aceste doua acorduri sunt rezultatul "apelului pentru expresii de interes" lansat in 2010, care a beneficiat de un interes crescut din partea intermediarilor financiari care opereaza in Romania.


Finantarile UE destinate cercetarii si inovarii - schimbari urgente vizand reducerea birocratiei cu care se confrunta cercetatorii si IMM-urile

Prin masurile adoptate, CE isi propune ca participarea la cel de-al 7lea program-cadru al UE sa devina mai atractiva si mai accesibila pentru cercetatorii de varf si companiile cele mai inovatoare, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). Conform planului de simplificare prezentat de Comisie in aprilie 2010, aceste masuri vor intra imediat in vigoare.
Astfel, masurile adoptate pentru simplificarea formalitatilor birocratice vor permite miilor de persoane exceptionale care beneficiaza de finantarile noastre sa economiseasca timp si efort si sa-si concentreze eforturile asupra activitatii lor principale - si anume stimularea cresterii si a crearii de locuri de munca si imbunatatirea calitatii vietii in Europa, prin activitati de cercetare si inovare de nivel mondial. Se doreste atragerea de participanti chiar mai numerosi si mai calificati, cum ar fi intreprinderile mici, dinamice, care se confrunta cu obstacole birocratice excesive. Comisia a propus deja modificari importante ale normelor financiare generale care reglementeaza toate programele finantate de UE; in cazul in care aceste modificari vor fi aprobate de Parlament si Consiliu, vor fi propuse masuri de simplificare mai radicale pentru programul care va succede actualului PC7".
In mod concret, Comisia a adoptat 3 masuri concrete, cu efect imediat asupra gestionarii granturilor UE destinate cercetarii, in cadrul programului actual de cercetare al UE (PC7). Fiecare dintre acesti pasi raspunde preocuparilor exprimate in mod repetat de participantii actuali si potentiali la PC7:

 • o mai mare flexibilitate in ceea ce priveste modul in care sunt calculate cheltuielile cu personalul, a.i. beneficiarii de granturi UE pentru cercetare sa poata aplica metodele lor obisnuite de contabilitate atunci cand solicita rambursarea cheltuielilor medii cu personalul. Ei nu vor mai fi nevoiti sa creeze intregi sisteme paralele de contabilitate doar pentru acest scop;
 • proprietarii de IMM-uri, ale caror salarii nu sunt inregistrate oficial in conturile lor, pot beneficia acum de rambursari prin intermediul unor plati forfetare, pentru contributia lor la activitatea desfasurata in cadrul proiectelor de cercetare.
 • un nou grup director format din inalti functionari provenind din toate departamentele Comisiei si din agentiile implicate va elimina neconcordantele in materie de aplicare a normelor privind finantarea cercetarii.

Comisia considera ca simplificarea este unul dintre principiile de proiectare fundamentale ale urmatorului program de cercetare si inovare al UE si va continua sa faca eforturi pentru realizarea de imbunatatiri substantiale in materie. In urma unei consultari deschise care va fi lansata la inceputul primaverii, Comisia va prezenta, pana la sfarsitul acestui an, propunerile sale legislative pentru urmatorul program de cercetare si inovare al UE.


Starea de sanatate a managementului din Romania in 2010

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) impreuna cu un grup de firme de consultanta, realizeaza in acest an a doua editie a lucrarii "Starea de sanatate a managementului din Romania in 2010".

Noutatea acestei carti este abordarea crizei actuale dintr-o alta perspectiva. Acest volum va aduce raspunsuri bazate pe informatii actuale si concise bazate pe cercetarea condusa de Prof. Ovidiu Nicolescu.

Daca sunteti manager sau intreprinzator, sau daca lucrati ca specialist (inginer, economist, informatician, etc) intr-o firma, puteti sa participati la acest sondaj prin completarea unui chestionar care se gaseste mai jos.

Va rugam sa trimiteti chestionarele completate pe adresa de e-mail: office@immromania.ro, pana cel tarziu vineri, 1 octombrie 2010.

Chestionar CNIPMMR


CCMP Europroject Slatina ofera cursuri autorizate gratuite pentru someri

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, in parteneriat cu: S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri si Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economica si Sociala Cluj, Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj si Fundatia „Luigi Clerici” (Milano, Italia), a demarat proiectul „CORE – Corelarea fortei de munca cu cerintele pietei in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest”.

Proiectul se alatura initiativelor desfasurate in prezent de catre Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT si partenerii sai in proiect de a contribui la imbunatatirea calitatii resurselor umane, atat la nivel regional, cat si la nivel national.

CCMP Europroject, in parteneriat cu SC Alro SA si SC Pirelli Tyres Romania SRL, dar si cu IFES Cluj si APM Cluj, vor veni in intampinarea nevoilor sociale din ambele regiuni tinta ale proiectului si vor organiza cursuri autorizate de:

 • electrician de întretinere,
 • vulcanizator de produse,
 • operator in prelucrarea cauciucului,
 • tehnologia informatiei,
 • stivuitorist,
 • macaragiu,
 • operator in industrializarea chimica anorganica,
 • managementul calitatii,
 • dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale,
 • comunicare organizationala,
 • sanatate si securitate in munca

            Cursurile sunt gratuite si se adreseaza somerilor tineri, somerilor de lunga durata cu varsta de peste 45 de ani si somerilor-femei.

 

Daca doriti mai multe informatii si detalii puteti sa ne gasiti la sediul nostru din strada Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina sau ne contactati telefonic la numarul 0249.410.994 si pe adresa de e-mail office@europroject.org.ro.

Va asteptam!


Premiera pentru judetul OLT - proiectul CORE

În data de 01.06.2010, Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, în parteneriat cu: S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici” (Milano, Italia), a demarat proiectul „CORE – Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest”.

Proiectul, finanţat de Uniunea Europeana prin programul POSDRU/82/5.1./S/58992, îşi propune îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării accesului la ocupare şi a integrării durabile pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

            1. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului şomerilor, precum şi a ofertei şi cererii pe piaţa muncii locală şi regională, din cele 2 regiuni vizate de proiect.

            2. Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere în carieră şi dezvoltare personală şi a instrumentelor specifice acestora, pentru şomerii din cele 2 regiuni vizate în proiect, în conformitate cu standardele si bunele practici din UE.

            3. Facilitarea accesului grupului ţintă la programe integrate de formare profesională şi ocupare în meserii cerute pe piaţa muncii regională.

             4. Consultanţă şi asistenţă pentru încurajarea grupului ţintă în demararea de afaceri sau activităţi independente.

             5. Îmbunătăţirea competenţelor grupului ţintă în meserii sau ocupaţii cerute de piaţa locală şi regională.

Grupul ţintă este compus din minim 1638 persoane, şomeri din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest, din care: 163 de femei, 1310 tineri şomeri şi 163 şomeri de lungă durată.

Proiectul urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la nivelul celor două regiuni, şi anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor şomerilor pentru a se integra şi a rămâne pe piaţa munci, precum şi creşterea şi diversificarea posibilităţilor de furnizare de servicii de ocupare la nivel regional pentru şomeri, suplimentar faţă de cele deja existente, prin crearea a două noi centre de ocupare.

Cele două Centre de Ocupare create şi activate în cadrul proiectului vor furniza grupului ţintă următoarele tipuri de servicii: job-club-uri în care şomerii să beneficieze de informare şi consiliere privind piaţa muncii; medierea muncii, prin punerea în legatură a şomerilor cu angajatorii; consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; formare profesională prin intermediul cursurilor, stagiilor de practică şi specializare în cadrul diferitelor companii.

Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor rezultate:

 • 2 Centre de Ocupare create şi activate pentru furnizarea serviciilor de stimulare a ocupării pe piaţa muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest;
 • O campanie de informare şi conştientizare organizată în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest pentru sprijinirea persoanelor aflate în somaj în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii;
 • Un Raport privind rezultatele analizei prin care se corelează cererea şi oferta pe piaţa muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.
 • Elaborarea publicaţiei “Ghid de bune practici & poveşti de succes în domeniul ocupării şi formării profesionale”
 • 350 de membri ai grupului ţintă informaţi şi consiliaţi în carieră
 • 812 participanţi la cursuri de formare profesională autorizate CNFPA.

Proiectul se alătură iniţiativelor desfăşurate în prezent de către Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi partenerii săi în proiect (S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici”) de a contribui la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional.


Carta Alba a IMM-urilor va este prezentata in direct!

Ati auzit vreodata de Carta Alba a IMM-urilor?

Reprezentantii CCMP Europroject Slatina va prezinta Carta Alba a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, o centralizare de date si informatii realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania in colaborare cu Ministerul IMM-urilor.

Nu va lipsi nici rubrica de Noutati europene, in cadrul careia veti afla despre finantarile disponibile pentru proiectele de energie inteligenta si nu numai.

Nu ratati emisiunea EUROPROIECT de sambata, 10.04, difuzata numai pe postul local de televiziune Olt TV de la orele 21.30.


Totul despre OTIMMC Craiova - numai in emisiunea Europroiect

                          In editia de sambata, 3 aprilie 2010, a emisiunii Europroiect, difuzata de postul local de televiziune Olt TV, CCMP Europroject a adus in fata micilor ecrane un invitat special din partea OTIMMC Craiova, in persoana doamnei Izabela Stefanescu.

                           Pe parcursul emisiunii, aceasta va prezenta telespectatorilor slatineni misiunea si telul institutiei pe care o conduce, gama variata de programe pe care le ofera celor interesati de a accesa bani de la bugetul de stat in vederea maximizarii dezvoltarii IMM-urilor si a antreprenoriatului, precum si sumele disponibile pentru accesare in anul 2010.

                           Nu pierdeti emisiunea Europroiect de sambata daca doriti sa fiti la curent cu oferta finantarilor si programelor rulate prin OTIMMC Craiova.

 


Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare regionala

           Emisiunea Europroiect de saptamana aceasta o are ca invitata pe dna Marilena Bogheanu, director ADR Sud-Vest Oltenia, care va va prezenta in cadrul unui amplu interviu cat de importante sunt proiectele strategice in vederea dezvoltarii regiunii SV Oltenia si implicit a judetului Olt.

           Nu ratati editia de sambata, 27.03, si veti afla ce proiecte au mai fost accesate pentru dezvoltarea Slatinei, dar si ultimele noutati europene legate de noi surse de finantare si de limitarea sistemelor de licitatii publice prin dezvoltarea parteneriatelor publice private.


Evolutia resurselor umane in cadrul companiilor romanesti

Cum ati defini dvs. domeniul resurselor umane?

Care sunt atributiile unui manager de resurse umane?

Daca nu aveti un raspuns concret la aceste intrebari inseamna ca trebuie sa urmariti emisiunea Europroiect de saptamana aceasta, unde invitat este trainerul de managementul resurselor umane din cadrul proiectului HR Manager, dna. Elena Lotrean.

Aceasta va va dezvalui importanta resurselor umane, evolutia acestui vast domeniu in cadrul companiilor romanesti, contributia sa ca trainer in proiectul HR Manager, precum si beneficiile participarii la cursurile de formare si specializare profesionala.

Nu ratati emisiunea Europroiect difuzata de postul local de televiziune Olt TV in fiecare sambata de la orele 21.30.


Secretele scrierii unei cereri de finantare

                 Cum se redacteaza o cerere de finantare, care sunt pasii de urmat la scrierea si completarea unei cereri online, indicatii pentru intocmirea bugetului unui proiect, toate aceste informatii va vor fi prezentate sambata numai in emisiunea Europroiect, cand invitati vor fi Bogdan Petre si Daniela Stanescu, ofiteri de informare in cadrul OIR POS DRU Sud-Vest Oltenia.

                  Nu ratati editia de sambata daca va doriti sa fiti cu un pas mai aproape de reusita in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene.


EUROPROIECT va prezinta problemele aparute la scrierea si implementarea proiectelor!

 

              Va intereseaza sa accesati fonduri europene dar nu cunoasteti cum sa scrieti o cerere de finantare convingatoare sau riscurile aparute in momentul implementarii unui proiect? Stiti ce sanctiuni riscati daca nu respectati legislatia in vigoare de specialitate?

                  Vreti sa primiti modele de proiecte pentru a va ajuta in accesarea fondurilor europene? Reprezentantii CCMP Europroject va prezinta in editia de saptamana aceasta proiectul PRO CONCEPT, un proiect transfrontalier care vizeaza aducerea la un loc a oamenilor, comunităţilor şi economiei din zona transfrontalieră, printr-un concept IT Inovativ care va include toate etapele realizării unui proiect de la lansarea ideii şi căutarea de parteneri, până la faza de implementare a acestuia, cu scopul consolidării cooperării româno-bulgare sub toate aspectele, economic, social şi cultural.

                   Urmariti emisiunea EUROPROIECT, editia de sambata, 27 februarie, difuzata de postul TV local, Olt TV, de la orele 21.30 si veti primi toate raspunsurile.

 


Noutati europene - numai in cadrul emisiunii EUROPROIECT!

                  Editia de sambata, 20.02, va aduce stiri despre ajutoarele financiare acordate in momentul angajarii de bugetari disponibilizati, despre suspendarea depunerii de proiecte pentru turism sau despre bancile din Romania care incep executarea datornicilor in luna martie!

                  Totodata, reprezentantii CCMP Europroject va vor prezenta si un bilant al rezultatelor obtinute in cadrul proiectului "COMPETIMM - Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia" aflat in curs de implementare.

                  Toate acestea si nu numai in editia de saptamana aceasta difuzata sambata de la orele 21.30 pe postul TV local OLT TV.


OIR POS DRU Sud-Vest Oltenia se prezinta!

 

            Reprezentantii Organismului Intermediar Regional - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane Sud-Vest Oltenia vor fi prezenti in editia de sambata, 13.02, a emisiunii Europroiect pentru a va prezenta schemele de ajutor de stat si de minimis, conditiile de accesare, valorile maxime de finantare, precum si datele limita pentru depunerea unei cereri de finantare.

            Daca sunteti interesat de accesarea unei surse de finantare si de oferta OIR POS DRU Sud-Vest Oltenia, nu pierdeti emisiunea Europroiect de saptamana aceasta, difuzata numai la Olt TV in fiecare sambata de la orele 21.30.


Experienta americana pentru un tanar intreprinzator roman!

Participarea la seminarul de informare organizat la Slatina de catre CCMP Europroject in contextul proiectului HR Manager a determinat un tanar intreprinzator sa participe in calitate de invitat in editia de saptamana aceasta a emisiunii Europroiect.

Marius Bucur, un tanar antreprenor bucurestean va va prezenta experienta sa ca intreprinzator in Statele Unite ale Americii si acum in Slatina.

Daca vreti sa aflati despre impactul participarii la seminariile de informare organizate de CCMP Europroject, precum si la cursurile de formare profesionala chiar de la unul dintre participanti, urmariti editia de sambata, 06.02, a emisiunii Europroiect, difuzata de postul tv slatinean OLT TV in fiecare sambata de la orele 21.30.


Uniunea Europeana si resursele umane!

                 Editia de saptamana aceasta are un invitat special, si anume dr. Gerd Zimmer, presedintele Institutului Pro-Kompetenz din Germania, care este partenerul CCMP Europroject Slatina in proiectul HR MANAGER.

                 Gerd Zimmer va prezinta sambata proiectul in care isi aduce contributia la dezvoltarea resurselor umane in regiunea Sud - Vest Oltenia, precum si beneficiile acestui schimb de experienta, bune practici si informatii specifice derularii unui management eficient atat in IMM-urile din Romania, cat si in cele din Germania.

                 Nu ratati emisiunea Europroiect difuzata sambata, 30.01, de postul local de televiziune Olt TV de la orele 21.30 si veti descoperi cateva dintre secretele managementului resurselor umane prezentate din perspectiva partenerului german.


Europroiect va tine la curent!

             Vreti sa stiti in ce stadiu se afla implementarea proiectelor COMPETIMM si HR MANAGER?

                Ati dori sa participati la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul ambelor proiecte, dar nu stiti cum sa va inscrieti sau unde si cand se desfasoara acestea?

                 Emisiunea EUROPROIECT, difuzata de postul TV local - Olt TV - sambata de la orele 21.30 va furnizeaza toate detaliile legate de stagiile de formare antreprenoriala organizate in mod gratuit in contextul proiectelor COMPETIMM si HR Manager finantate prin Fondul Social European POSDRU, precum si noutati europene proaspete.


Europroject initieaza doua noi proiecte in regiunea transfrontaliera!

             Editia de saptamana aceasta va aduce noutati de la CCMP Europroject.

             Inceputul anului reprezinta si debutul a doua noi proiecte transfrontaliere al caror beneficiar este Europroject Slatina, iar partenerii bulgari sunt CCI Ruse si CCI Vratsa, institutii alaturi de care Europroject a implementat cu succes alte trei proiecte transfrontaliere menite sa ajute la dezvoltarea economica a ambelor regiuni situate de o parte si de alta a granitei.

             Daca doriti sa aflati mai multe detalii legate de proiectele PRO-CONCEPT si RESCENT, precum si ultimele noutati europene, nu ratati editia de sambata, 16.01.2010, a emisiunii Europroiect, difuzata de postul local de televiziune OLT TV de la orele 21.30.


Prioritatile CNIPMMR pentru anul 2010 - numai in emisiunea Europroiect de sambata, 09.01.2010!

                    Anul 2010 aduce vesti bune managerilor, intreprinzatorilor si antreprenorilor din judetul nostru.

                    In editia de sambata a emisiunii Europroiect, presedintele CCMP Europroject, Florin Jianu, va prezinta concluziile ultimei intalniri a Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania, organism al carui vicepresedinte este.

                    Printre aceste concluzii se numara si stabilirea prioritatilor inscrise directiilor europene pentru dezvoltarea IMM-urilor din Romania, precum eliminarea birocratiei, introducerea controalelor unice, legea primei firme, s.a.

                    Daca vreti sa aflati care sunt cele 58 de propuneri ce ating problemele cu care se confrunta IMM-urile romanesti, urmariti emisiunea EUROPROIECT, editia de sambata, 9 ianuarie, difuzata de postul TV local, Olt TV, de la orele 21.30.


EUROPROIECT va invata cum sa evitati problemele aparute la implementarea unui proiect

              Va intereseaza sa accesati fonduri europene dar nu cunoasteti riscurile aparute in implementarea unui proiect?

                   Vreti sa aflati avantajele colaborarii cu o firma de consultanta?

                   Urmariti emisiunea EUROPROIECT, editia de sambata, 12 decembrie, difuzata de postul TV local, Olt TV, de la orele 21.30 si veti primi raspunsurile referitoare la problemele beneficiarilor de bani europeni, precum si o prezentare succinta a mai multor oportunitati de finantare nerambursabila pentru IMM-uri.


EUROPROIECT va dezvaluie totul despre "PRIMA FIRMA"!

                 Tinerii intreprinzatori sunt tot timpul in cautare de noi informatii utile dezvoltarii afacerilor proprii, acestia dorind sa se implice din ce in ce mai mult in viata socio-economica a comunitatii din care provin.

                 Luand in considerare amploarea pe care comunicarea virtuala a capatat-o prin intermediul blog-urilor si comunitatilor online, Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject a lansat un nou proiect - PRIMA FIRMA, finantat de Ministerul Tineretului si Sportului, in cadrul caruia se va realiza un instrument IT de informare si promovare destinat tinerilor intreprinzatori dornici de a contribui la imbunatatirea politicilor economice pentru IMM-uri.

                  Daca sunteti un intreprinzator si doriti sa contribuiti la promovarea unor reglementari administrative si fiscale adresate IMM-urilor, dar nu stiti cum si unde, Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania si Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject va ofera acum posibilitatea si instrumentele necesare.

                  Urmariti emisiunea EUROPROIECT de sambata, 28 noiembrie, difuzata de postul local de televiziune Olt TV de la orele 21.30, pentru a afla totul despre PRIMA FIRMA si ultimele noutati europene.


RENTI - Reteaua evenimentelor nationale ale tinerilor intreprinzatori

                    In contextul Concursului National de proiecte sesiunea septembrie 2009 finantat de Ministerul Tineretului si Sportului, Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, impreuna cu Centrul de Dezvoltare SMART, lanseaza un alt proiect intitulat „Reteaua Evenimentelor Nationale ale Tinerilor Intreprinzatori – RENTI”.

                                Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea cooperarii in sectorul tinerilor intreprinzatori si dezvoltarea calitatii sistemelor de sprijin pentru activitatile de tineret prin intermediul platformei Internet RENTI si printr-un forum national.

                                In cadrul acestui forum, tineri lideri antreprenori si tineri intreprinzatori vor face schimb de bune practici in domeniul antreprenorial legate de mediul digital, vor prezenta proiectele in care au fost implicati si isi vor putea adresa intrebari si sugestii legate de probleme comune.


PRIMA FIRMA - un nou proiect lansat de CCMP Europroject in parteneriat cu PTIR

                           Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, lanseaza proiectul PRIMA FIRMA, proiect finantat de Ministerul Tineretului si Sportului prin Concursul National de proiecte, sesiunea septembrie 2009.

                                            Proiectul PRIMA FIRMA isi propune sa raspunda nevoii de informare si implicare activa a tinerilor in viata socio-economica a comunitatilor din care provin printr-o serie de consultari publice legate de oportunitatea unei legi a tinerilor intreprinzatori si a reglementarilor fiscale si administrative pe care aceasta propunere legislativa sa le contina. In acest sens se vor organiza 4 intalniri tematice la Bucuresti, Slatina, Oradea Hunedoara in care 200 de tineri cu varste cuprinse intre 18 si 35 ani vor dezbate continutul unei asemenea legi.

                           


Banii europeni pentru agricultura - doar la Europroiect!

                  Fondurile europene nu vin numai in sprijinul managerilor din cadrul IMM-urilor si al intreprinzatorilor, dar si in cel al fermierilor romani.

                  Daca detineti o ferma sau o exploatatie agricola, Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject va invita sa urmariti editia de sambata, 21 noiembrie, a emisiunii Europroiect, unde directorul coordonator adjunct al Agentiei de Plati si Inteventii in Agricultura Olt, dna. Alina Rosu, va va prezenta oferta de plati pe care institutia le efectueaza, precum si conditiile de accesare a banilor acordati de Uniunea Europeana si de Guvernul Romaniei.

                 Daca doriti sa fiti la curent cu ultimele ajutoare financiare acordate de APIA, nu ratati emisiunea Europroiect difuzata sambata, 21 noiembrie, de la orele 21.30 de postul local de televiziune Olt TV.


Emisiunea "Europroiect" va ofera o gama variata de proiecte

                       Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina, un ONG care reprezinta unul dintre cei mai vechi colaboratori ai Centrului de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, opereaza inca din anul 2004 pe Regiunea Transfrontaliera Romania-Bulgaria. Vizibilitatea acesteia pe plan local este redusa datorita faptului ca ADDS a operat in special pe spatiul rural. Printre proiectele pe care asociatia le-a implementat se numara "Promovarea Artei Populare si a Mestesugurilor Traditionale din judetul Olt", "EcoManager", "Evolution" sau "Parteneriat Transfrontalier".

                        Daca in editiile de pana acum ale emisiunii Europroiect ati putut urmari mai multe exemple de proiecte implementate de CCMP Europroject in judetul Olt si nu numai, editia de sambata, 14 noiembrie, difuzata de postul local de televiziune Olt TV,  va prezinta o alta abordare a accesarii fondurilor europene!


POSDRU - o adevărată oportunitate pentru managerii şi întreprinzătorii români!

                 Programul Operational Sectorial Dezvoltare Resurse Umane stabileste axele si domeniile majore de interventie ale Romaniei in domeniul resurselor umane. Acesta reprezinta un instrument important in sprijinirea dezvoltarii economice si a schimbarilor structurale.

                 O forta de munca inalt calificata, cu un nivel de educatie ridicat, avand capacitatea de a se adapta noilor tehnologii si nevoilor in schimbare ale pietelor este esentiala pentru o economie competitiva si dinamica.

                 Accesarea fondurilor alocate acestui program poate fi un sprijin real pentru mentinerea locurilor de munca si imbunatatirea performantelor propriilor angajati.

                 Daca nu stiti insa cum sa concepeti un proiect finantat prin POSDRU sau ce presupune implementarea unui astfel de proiect, urmariti sambata de la orele 21.30 pe postul local de televiziune Olt TV emisiunea EUROPROIECT.


Totul despre Agentia de Dezvoltare Regionala Oltenia - numai in emisiunea Europroiect

                          In editia de sambata, 24 octombrie 2009, a emisiunii Europroiect, difuzata de postul local de televiziune Olt TV, CCMP Europroject a adus in fata micilor ecrane un invitat special din partea Agentiei de Dezvoltare Regionala Oltenia, in persoana doamnei Marilena Bogheanu.

                           Pe parcursul emisiunii, aceasta va prezenta telespectatorilor slatineni misiunea si telul institutiei pe care o conduce, gama variata de programe pe care le ofera celor interesati de a accesa bani europeni in vederea maximizarii beneficiilor economice si sociale la nivelul regiunii, precum si proiectele care au fost implementate cu succes in judetul Olt.

                           Nu pierdeti emisiunea Europroiect de sambata daca doriti sa fiti la curent cu resursele locale existente pentru imbunatatirea calitatii vietii si pentru cresterea competitivitatii in general a economiei regionale.


Manualul Beneficiarului POSDRU - finalizat de AMPOSDRU

                 AMPOSDRU a finalizat Manualul Beneficiarului POSDRU, care va fi publicat incepand cu data de 26 octombrie 2009 pe site-ul propriu. Manualul Operational al Beneficiarului, insotit de materialele de referinta necesare implementarii proiectelor finantate in cadrul POSDRU se adreseaza tuturor beneficiarilor de proiecte strategice cu valoare totala cuprinsa intre echivalentul in lei a 500.000 Euro - 5.000.000 Euro si de proiecte de grant cu valoare totala cuprinsa intre echivalentul in lei a 50.000 Euro - 499.000 Euro.

                  Acest manual are un caracter orientativ si nu inlocuieste in nici un fel Contractul de finantare si Anexele sale, precum si conditiile stabilite in Ghidul Solicitantului. In luna noiembrie, AMPOSDRU va organiza sesiuni de lucru interactive cu managerii de proiecte si responsabilii financiari ai proiectelor aflate in implementare in prezent.


Lansare o noua sesiune de cereri proiecte pe Programul National de Dezvoltare Regionala

                        ANDRP anunta lansarea in perioada 12 octombrie-6 noiembrie 2009 a celei de-a treia sesiuni de cerere de proiecte pe masura 312 si respectiv 313 din cadrul PNDR.

                        Fondurile disponibile pentru masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" sunt de aporoape 48.000.000 Euro, iar pentru masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" sunt de peste 68.000.000 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul ambelor masuri este 200.000 Euro.


Si tu poti fi unul dintre expertii Comitetului European pentru Standardizare

                 Asociatia JEUNE, membra a Oficiului European de Mestesuguri, Meserii si Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru Standardizare (NORMAPME) numeste experti in domeniul standardizarii in comitetele tehnice ale Comitetului European pentru Standardizare.

                 Cei care doresc sa devina experti ai Comitetului Tehnic trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • cunoastere dovedita a unui subiect specific in domeniul de aplicare al planului de lucru al comisiei tehnice.
 • foarte buna cunoastere a limbii engleze.
 • experienta anterioara in domeniul standardizarii.
 • orientare spre fonduri pentru IMM-uri.
 • sa nu aveti interese care sa fie in conflict cu interesele IMM-urilor.

                     Expertii care vor fi selectati vor fi remunerati si vor furniza rapoarte trimestriale pentru NORMAPME. Mai multe detalii se pot gasi in modelul de contract. Persoanele care indeplinesc criteriile mai sus mentionate sunt rugate sa informeze Secretariatul PTIR (office@ptir.ro) sau CCMP Europroject (office@europroject.org.ro).


EUROPROIECT - intr-o perioada nesigura pentru afaceri, o emisiune sigura pentru oamenii de afaceri!

                  Nu ratati emisiunea EUROPROIECT de sambata, 17 octombrie, difuzata de postul local de televiziune Olt TV.

                  Editia de saptamana aceasta il are ca invitat din partea CCMP Europroject pe Florin Jianu, presedintele asociatiei, presedinte Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania si vicepresedinte Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

                  Timp de 30 de minute, Florin Jianu va prezenta telespectatorilor slatineni propunerile legislative ale Ministerului IMM-urilor menite sa sprijine tinerii intreprinzatori romani si afacerile acestora, amandamentele pe care PTIR le propune la aceste proiecte legislative, precum si proiectul HR MANAGER pe care CCMP Europroject il implementeaza in prezent in regiunea Sud Vest Oltenia.

                       Rubrica "Noutati Europene" va prezinta stiri despre ajutoarele de minimis de la stat, despre legea lobby-ului si a controlului unic, precum si despre proiectul propus spre aprobare de CCMP Europroject care reuneste eforturile companiilor cele mai mari din Slatina pentru a oferi activitati de formare profesionala somerilor.

                       Urmariti sambata, 17 octombrie, de la orele 21.30, emisiunea Europroiect difuzata de postul Olt TV pentru a fi la curent cu ultimele noutati despre mediul de afaceri din tara noastra si fondurile europene!


EUROPROJECT mai aproape de oamenii de afaceri olteni!

                  Din luna octombrie, CCMP EUROPROJECT va fi mai aproape de oamenii de afaceri din judetul Olt.

                  In fiecare sambata, de la orele 21.30, Europroject va fi prezent in emisiunea "EUROPROIECT" difuzata de postul local de televiziune OLT TV. Emisiunea va fi adresata intreprinzatorilor si antreprenorilor din judetul nostru, axandu-se pe teme de interes privind dezvoltarea mediului de afaceri.

                      Alaturi de invitatii fiecarei editii, vor fi prezentate finantari existente , dar si viitoare, dedicate diverselor categorii - IMM-uri, persoane fizice, ONG-uri, autoritati publice judetene si locale si organisme descentralizate. Informatii vor fi oferite si despre proiecte cu finantare europeana aflate in desfasurare, modele de succes de proiecte de responsabilitate sociala, de mediu sau de dezvoltare a comunitatilor.

                   Daca doriti sa aflati mai multe despre fondurile de finantare oferite de Uniunea Europeana, despre metodele si tehnicile eficiente de management sau despre programele implementate de organismele de implementare regionale, urmariti in fiecare sambata, la orle 21.30, pe postul tv OLT TV, emisiunea EUROPROIECT.


Si tu poti fi un manager sau antreprenor competent! EUROPROJECT te invata cum!

                 CCMP EUROPROJECT, în parteneriat cu INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII-INIMM vă invită să participaţi la cursurile organizate în cadrul proiectului „COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din Regiunea Sud – Vest Oltenia”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul POSDRU 28/3.1/G/5684 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane.

                 Proiectul promovează şi încurajează spiritul antreprenorial prin activităţi inovatoare de tip sesiuni de training în fiecare judeţ şi cursuri de dezvoltare a abilităţilor personale şi antreprenoriale. Training-urile vor fi sub forma unor dezbateri pe teme de interes major pentru mediul de afaceri, precum sursele de finanţare europene destinate IMM-urilor şi atragerea de proiecte de finanţare în zona Sud – Vest Oltenia.

                  În cadrul proiectului vor fi organizate următoarele cursuri GRATUITE:

§  Competenţe manageriale;

§  Competenţe antreprenoriale;

§  Managementul proiectelor.

Stagiile de formare vor fi susţinute de traineri cu vastă experienţă în: Competenţe manageriale şi antreprenoriale, precum şi Managementul proiectelor. Durata cursurilor va fi de 3-5 zile. La sfârşitul cursurilor, participanţii declaraţi promovaţi vor obţine certificat de absolvire, atestat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

            Participarea la aceste cursuri este GRATUITĂ şi se adresează tuturor managerilor şi antreprenorilor din cadrul IMM-urilor din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi. De asemenea, facem precizarea că locurile la aceste cursuri sunt limitate.


Vrei sa fii un bun manager de resurse umane? CCMP EUROPROJECT te poate ajuta!

                CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT AL PROIECTELOR-EUROPROJECT în parteneriat cu PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA şi PRO-KOMPETENZ GERMANIA vă invită să participaţi la cursurile organizate în cadrul proiectului "HR-MANAGER-Dobândirea abilităţilor necesare practicării unui management eficient al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest Oltenia" finanţat de Fondul Social European-Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea resutrselor Umane 2007-2013. În cadrul proiectului vor fi organizate 5 module GRATUITE de Manager de resurse umane. Stagiile de formare vor fi susţinute de traineri cu vastă experienţă în: Management de resurse umane, durata cursurilor va fi de 5 zile. La sfârşitul cursurilor, participanţii declaraţi promovaţi vor obţine certificat de absolvire, atestat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

                Participarea la aceste cursuri este GRATUITĂ şi se adresează tuturor managerilor şi personalului cu atribuţii în cadrul IMM-urilor privind resursele umane din judeţele: Olt, Dolj, Gorj, Meheninţi şi Vâlcea. Din cadrul unei firme pot participa mai multe persoane. De asemenea, facem precizarea că locurile la aceste cursuri sunt limitate.

 


"Competente manageriale si antreprenoriale" la Targu Jiu

 CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT AL PROIECTELOR EUROPROJECT va invita sa participati la seminarul de informare din cadru proiectului „COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din Regiunea Sud – Vest Oltenia”, care este finanţat de Uniunea Europeană prin programul POSDRU/28/3.1/G/5684. Evenimentul va avea loc în data de 18.09.2009, începând cu orele 10.00, la adresa strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 38A, Targu Jiu, jud. Gorj.

Promotorul  acestui proiect este Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject, având ca partener Institutul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii.

Prin intermediul acestui proiect, antreprenorii şi managerii IMM-urilor din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Meheninţi şi Vâlcea vor primi un sprijin în efortul de a-şi îmbunătăţi gradul de adaptabilitate la mediul economic în continuă schimbare şi la provocările de zi cu zi.

 


Seminar despre resursele umane la Drobeta Turnu-Severin

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT organizează seminarul de informare din cadru proiectului "HR-MANAGER- Dobândirea abilităţilor necesare practicării unui management eficient al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest Oltenia" finanţat de Fondul Social European-Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013, pe tema managementului resurselor umane, ce va avea loc în Drobeta-Turnu Severin , în data de 16.09.2009 ora 1030 .

Obiectivul major al acestui proiect este creşterea gradului de adaptabilitate şi flexibilitate a resurselor umane la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizării prin dezvoltarea abilităţilor în domeniul managementului resurselor umane şi crearea de noi competenţe, deficitare în prezent pe piaţa forţei de muncă. Proiectul se adresează persoanelor ocupate (la nivel de conducere şi la nivel operaţional) în IMM-urile din judeţele: Olt, Dolj, Gorj, Meheninţi şi Vâlcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia în scopul facilitării accesului acestora pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale prin îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire profesională şi personală a forţei de muncă.


Seminar despre resursele umane la Targu Jiu

                Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT organizează seminarul de informare din cadru proiectului "HR-MANAGER- Dobândirea abilităţilor necesare practicării unui management eficient al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest Oltenia" finanţat de Fondul Social European-Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013, pe tema managementului resurselor umane, ce va avea loc în Targu Jiu, în data de 09.09.2009 ora 1030 .

Promotorul  acestui proiect este Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject, având ca parteneri Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi Pro-Kompetentz., Germania.


"Competente manageriale si antreprenoriale" la Drobeta Turnu-Severin

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT AL PROIECTELOR EUROPROJECT va invita sa participati la seminarul de informare din cadru proiectului „COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din Regiunea Sud – Vest Oltenia”, care este finanţat de Uniunea Europeană prin programul POSDRU/28/3.1/G/5684.

Evenimentul va avea loc în data de 11.09.2009, începând cu orele 10.00, la adresa strada Migdalului, nr. 1, Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinti.

We made this website

 

HOMEPAGE