Cursuri de calificare
 
HOMEPAGE
 
 
 

 

CESAR

Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii în România


 

Scopul proiectului CESAR:

- Facilitarea restructurării agriculturii în funcție de piață prin îmbunătățirea capacității fermierilor, a membrilor familiilor acestora și a lucrătorilor agricoli de a-și gestiona bunurile și veniturile.

- Proiectul sprijină Guvernul României în finalizarea înregistrării titlurilor de proprietate asupra bunurilor funciare din zonele rurale, pentru asigurarea drepturilor de proprietate asupra terenului și pentru funcționarea piețelor funciare rurale.

Obiective:

—  Identificarea specificității și nevoilor zonei precum și a oportunităților de finanțare oferite

—  Crearea unei rețele informaționale între consultanții de orientare socio - economică și alți furnizori de servicii de consultanță pentru sectorul agricol, inclusiv asociații de fermieri și producători, consultanți tehnici din domeniul agricol, firme furnizoare de "aporturi" agricole, bănci, etc.

—  Informarea populației din grupul țintă asupra obiectivelor proiectului și a oportunităților existente pentru populația din agricultură

—  Furnizarea de consultanță care să acopere nevoile de consiliere socio-economică ale populației agricole

—  Furnizarea de informație și consiliere despre noua Politică Agricolă Comună post-2013 și implicațiile ei asupra noilor măsuri ale Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

—  Conștientizarea asupra noului Fond Mutual înființat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

—  Instruire în vederea adaptării fermei la condițiile mediului economic actual

Cui sunt adresate serviciile de orientarea socio-economică?

Serviciile de orientare socio-economică se adresează în principal populației din agricultură, implicate sau nu în activitatea fermelor de (semi-) subzistență, care reclamă nevoia de a-și dezvolta abilitățile de gestionare a veniturilor și a bunurilor în vederea adaptării la provocările pe care le implică producția agricolă, gospodăria, familia și relațiile sociale și economice, dincolo de spațiul propriu-zis al fermei

Activități prevăzute:

- 2 Evenimente de tip rețea informațională;

- 18 Evenimente de informare - beneficiarii vor fi informați cu privire la serviciile de orientare socio-economică și beneficiile acestora;

- 18 Întâlniri publice - discuții pe diverse teme de interes:  proiecte, fonduri europene, cursuri de pregătire, furnizori, etc.

- 10 cursuri de instruire pentru adaptarea fermei la condițiile mediului economic actual (contabilitate, management si marketingul fermei, managementul proiectelor finantate etc.);

- 300 Întâlniri individuale - se va analiza situația fiecărui beneficiar și se va identifica soluția cea mai eficientă .

Servicii GRATUITE:

—  Informarea si consilierea privind situatia actuala

   si identificarea de solutii pentru dezvoltare.

—  Instruirea in vederea adaptarii fermei la conditiile mediului economic actual.

—  Consultanta in vederea accesarii fondurilor nerambursabile.

Indicatori propuși:

i) Număr de beneficiari individuali asistați

300

ii) Nr de evaluări efectuate/planuri de orientare dezvoltate la beneficiari individuali în zonă

300/100

iii)Număr de întâlniri publice/durata unei întâlniri/număr beneficiari

18/4-6 ore/ 360

iv) Număr evenimente organizate (18 de informare, 2 de antrenare rețea informațională)/durată/ număr participanți

20/4 ore/400

v) Materiale informative - materiale promovare/afișe/anunțuri în mass-media

500/100/18

    vi) Procentul din terenul agricol înregistrat la Registrul Fermelor

50%

   vii) Procent din populația agricolă cu acces la serviciile de orientare socio-economică

70%

    viii) Procent din populația agricolă eligibilă care accesează programe de sprijin

3%

    ix) Procent din populația agricolă din zonele de proiect care evaluează serviciile ca fiind utile

95%

    x) Persoane instruite

100

 

PEŞTELE

Sursa de sanatate la indemana oricui!


            Proiectul „PEŞTELE sursa de sanatate la indemana oricui!”, proiect cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru pescuit 2007-2013, Axa prioritara 3 „Masuri de interes comun”, Masura 3.4 „Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare”, contract de finantare nerambursabila din POP 2007-2013 nr.47/29.08.2013.

            Perioada de derulare a proiectului este: 29 august 2013 - 29 august 2015.

            Obiectivul general al proiectului vizeaza atat stimularea consumului de peste si produse din peste la nivel national, cat si cresterea valorii adaugate pentru  produsele procesate si vandute.

 

Obiectivele specifice:

 • Cresterea nivelului de informare al populatiei cu privire la efectele benefice ale consumului de peste si/sau alte produse din peste prin realizarea unei campanii de informare si promovare.
 • Cresterea nivelului general de cunostinte al comerciantilor cu privire la produsele din peste si/sau activitati conexe;
 • Dezvoltarea preferintei si cresterea frecventei de consum a pestelui sau produselor din peste prin organizarea a 8 targuri de profil ,cate un targ in fiecare regiune de dezvoltare a tarii (minim 50 expozanti /targ,minim 1000 vizitatori/targ ).
 • Stimularea dezvoltarii sectorului piscicol din Romania prin facilitarea intereactiunii intre persoane juridice care produc , proceseaza, comercializeaza produse pescaresti sau echipamente si proceduri care contribuie la imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii produselor pescaresti , consumatori si alte organizatii de interes in domeniu.
 • Activitatile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

 • Implementarea unei campanii de promovare in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, care implica: campanii stradale de distributie pliante catre persoane fizice, campanii de distributie brosuri catre magazine, puncte de desfacere, distribuitori, depozite, roll-up-uri afisate in cadrul evenimentelor, in vederea promovarii produselor pescaresti si a consumului acestora, camapnii de impartire a autocolantelor care indeamana persoanele sa consume peste, in centre si magazine comerciale ,campanii de distributie a agendelor si pixurilor cu ocazia targurilor regionale organizate, campanii de distributie a afiselor in cadrul partenerilor/organizatiilor si institutiilor interesate in acest domeniu.
 • Organizarea a 8 targuri regionale in domeniul pescuitului in urmatoarele localitati:
 • -       Sud Vest Oltenia: Slatina
  -       Sud Est: Galati
  -       Nord Est: Iasi
  -       Sud Muntenia: Targoviste
  -       Nord Vest: Cluj
  -       Vest: Deva
  -       Centru: Targu Mures
  -       Bucuresti-Ilfov: Bucuresti

  Grupul tinta al proiectului este reprezentat de:

  - persoanele adulte ( peste 18 ani ) din Romania, atat din mediul urban cat si din mediul rural, persoane consumatoare de peste si produse de peste cat si non-consumatorilor.

  - persoane juridice care produc, proceseaza, comercializeaza produse pescaresti sau echipamente si procedeuri care contribuie la imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii produselor pescaresti.

  Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului: investitori, institutii publice, organizatii non-guvernamentale, mass-media.

   

  Rezultate care se urmaresc a fi atinse in urma proiectului:

  o   Principalul rezultat obtinut prin implementarea proiectului ''PESTELE - sursa de sanatate la indemana oricui ! '' il constituie diminuarea obstacolelor ce stau in calea consumului regulat de peste.

  o   Cresterea consumului de peste deoarece conform statisticilor, romanii consuma in medie,circa patru kilogramde de peste pe cap de locuitor annual, ceea ce este cu mult sub media europeana, de 10 kilograme pe an.

  Dezvoltarea sectorului piscicol din Romania si a unui cadru organizat intre de colaborare intre persoanele juridice care produc, proceseaza, comercializeaza produse pescaresti si echipamente si procedeuri care contribuie la imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii produselor pescaresti, necesitatea cresterii valorii adaugate pentru produsele procesate si vandute.

   

SPATIAL

Common Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Cross-border Area Romania-Bulgaria
„Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a Zonei Transfrontaliere România-Bulgaria”


 

Proiectul „Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a zonei transfrontaliere România - Bulgaria",  oferă o abordare comună şi integrată pentru întreaga zonă transfrontalieră.

Obiectivul principal al proiectului il reprezintă armonizarea, la nivelul întregii zone transfrontaliere, a politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale, care vizează sporirea coeziunii economice, sociale și teritoriale şi a competitivității economice. În vederea atingerii acestui obiectiv, este necesară  obținerea  unei imagini clare despre situația existentă în zona țintă a  proiectului, luând în considerare potențialele elemente, condițiile de dezvoltare a celor  două țări și abordarea problemelor identificate.

Elementele cheie în dezvoltarea strategiei teritoriale sunt sprijinul pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră și promovarea unei imagini și identități regionale.

Rolul principal al acestui proiect este de a asigura o baza pentru dezvoltarea viitoare, o bază pentru investiții, pentru investitorii din mai multe domenii, pentru autoritățile centrale și locale, într-o abordare integrată și durabilă, luând în considerare asigurea legăturii dintre cele două maluri  ale Dunării.

 

 Obiectivele proiectului

 

 • Realizarea unei evaluari cuprinzatoare a coeziunii sociale economice si teritoriale si competitivitatea economica a regiunii transfrontaliere romana - bulgara.
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare teritoriala pentru o crestere economica durabila a regiunii transfrontaliere romano- bulgara.
 • Crearea unei baze de date terioriale cuprinzatoare si operationale pentru regiunea trasnfrontaliera.
 • Dezvoltarea si implementarea eficienta si sustinuta a instrumentelor teritoriale de monitorizare
 • Dezvoltarea si implementarea unui proiect pilot relevant ca o introducere majora pentru o implementare durabila suplimentara
 • Cresterea vigilentei in zona de frontiera Roamano- Bulgara pentru problemele comune si solutii ce pot fi sustinute in zona si pentru o promovare eficienta a regiunii.

 

 Rezultatele    proiectului

 

 • O strategie de dezvoltare teritoriala comuna pentru o apropiere sinergetica si clara ale celor doua maluri ale Dunarii pentru cresterea coeziunii teritoriale si asigurarea conditiilor pentru competitivitatea economica a zonei transfrontaliere si a unui plan de actiune.
 • O baza de date teritoriala comuna, operationala si un suport cartografic pentru zona transfrontaliera Romano- Bulgara, un set comun de indicatori si o metodologie comuna de monitorizare a teritoriului.
 • Un Observator Teritorial care sa monitorizeze dezvoltarea zonei transfrontaliere
 • Proiectele pilot sectoriale implementate in campul competitivitatii economice - mediul de afaceri, educatia si dezvoltarea resurselor umane, imbunatatirea terenurilor agricole,
 • Un brand pentru regiunea transfrontaliera Romano- Bulgara promovat de obicei la nivel european.

 

Grupurile  tinta

 

 • Administratia publica centrala si locala - Administratia publica centrala si locala reprezinta corpurile cu responsabilitate in plan urban si spatial atat in Romania cat si in Bulgaria, deci ei au un rol cheie in implementarea strategiei teritoriale.
 • Mediul de afaceri si alte parti interesate relevante - De luat in considerare potentialul financiar din zona privata , pentru cresterea bugetului in cazul anumitor interventii publice.
 • Institutiile de cercetare si universitatile - reprezinta unul din cele mai importante grupuri tinta, care poate oferi modalitati inovatoare pentru dezvoltarea viitoare. De asemenea, relatia cu universitatile este cruciala in consolidarea si promovarea identitatii regiunii.
 • Societatea civila - aceasta reprezinta un punct cheie in asigurarea succesului proiectului, interesul lor fiind sa se dezvolte zonele acestora.

 

Anunt de participare

Documentatie elaborare studii

 

Internship Sud - Vest Oltenia


Asociaţia Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, în parteneriat cu Asociaţia Electronică pentru Industrie Electronică şi Software – Filiala Oltenia  - ARIES Oltenia a demarat din luna ianuarie 2012 proiectul Internship Sud-Vest Oltenia.

INTERNSHIP Sud-Vest Oltenia este un proiect care se adresează unui grup ţintă format din studenţi încadraţi în sistemul de invăţământ formal din regiunea Oltenia, atât din mediul urban, cât şi rural, anul de studiu 1, 2, sau 3 care urmează studii universitare de licenţă în urmatoarele specializari: Management, Marketing, Finanţe-bănci, Economia turismului şi serviciilor, Automatică şi informatică aplicată, Calculatoare, Electronică aplicată, Informatică industrială, Inginerie electrică, Electromecanică, Inginerie mecanică.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Proiectul pune accent pe creşterea gradului de profesionalism al tinerilor specialişti atât prin creşterea gradului de adaptare la piaţa forţei de muncă, cât şi prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ce asigură cel mai înalt nivel de calificare.  Realizarea tuturor activităţilor propuse în cadrul acestui proiect va contribui la dezvoltarea resurselor umane înalt competitive care să gestioneze mult mai flexibil etapa critică de trecere de la ţcoală la viaţa activă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă corelarea programelor de studii din domeniile ştiinţe economice, electrotehnică, electromecanică, mecanică, automatică, electronică şi calculatoare cu programele de învăţare la locul de muncă, în vederea îmbunătăţirii tranziţiei studenţilor din regiunea Sud-Vest Oltenia de la şcoală la o viaţă activă.

Obiectivele specifice urmăresc:

 • Facilitarea accesului studenţilor practicanţi la programe de învăţare practică la locul de muncă prin crearea şi operaţionalizarea unei platforme web INTERNSHIP.
 • Creşterea nivelului de aplicabilitate în practică a cunoştinţelor teoretice ale studenţilor practicanţi.
 • Dezvoltarea adaptabilităţii studenţilor la cerinţele primului loc de muncă.
 • Formarea de competenţe şi aptitudini profesionale necesare pentru integrarea pe piaţa muncii pentru studenţii participanţi la stagiile de practică .
 • Implementarea unei campanii de informare, conştientizare şi mediatizare a conceptului de INTERNSHIP în rândul grupului ţintă, precum şi sensibilizarea firmelor şi ONG-urilor în adoptarea acestui sistem de interrelaţionare între şcoală şi muncă, inclusiv prin realizarea unei serii de dezbateri informative la care vor participa studenţi şi reprezentanţi ai firmelor gazdă.
 • Realizarea unui studiu de referinţă la nivel regional cu privire la necesitatea aplicării conceptului de INTERNSHIP, îmbunătăţind şi facilitând în acest fel tranziţia studenţilor de la şcoală la o viaţă activă.

Activităţile propuse sunt relevante faţă de necesităţile studenţilor, întrucât aceştia se vor familiariza cu politica şi cultura organizaţională a firmei gazdă, punând în practică teoria acumulată şi învăţând lucruri noi, înainte de a deveni candidaţi pe piaţa muncii. Proiectul oferă un sprijin real şi firmelor gazdă, permiţându-le acestora să îşi dezvolte o pepinieră de tinere talente, prin implicarea în dezvoltarea profesională a studenţilor încă dinaintea startului carierei lor.

Proiectul ajută la corelarea sistemului educaţional formal şi a cunoştinţelor teoretice ale studenţilor cu tendinţele pieţei muncii şi încurajarea abordării practice ca parte complementară a desăvârşirii educaţiei studentului.

Rezultatele proiectului:

 • 150 de studenţi participanţi la programul INTERNSHIP
 • Ghid INTERNSHIP pentru studenţi – o publicaţie care va cuprinde toţi paşii pe care trebuie să îi parcurgă studenţii în vederea participării la programul de INTERNSHIP.
 • Ghid INTERNSHIP pentru companii - o publicaţie care va cuprinde toţi paşii necesari participării companiilor în program, precum şi beneficiile generate de această activitate. 
 • 3 Dezbateri informative
 • O campanie online de informare, conştientizare, mediatizare
 • Un birou INTERNSHIP Info Point la Craiova
 • Platforma web INTERNSHIP ce va facilita relaţionarea dintre studenţi şi potenţialele firme gazdă/potenţialii angajatori.
 • 1 Raport de date publicat online în cadrul Platformei INTERNSHIP – bazat pe aşteptările şi experienţele anterioare ale studenţilor participanţi în cadrul unor programe anterioare INTERNSHIP, tendinţele pieţei muncii şi modul de corelare a ofertei educaţionale cu oferta angajatorilor.
 • 1 Studiu INTERNSHIP – bazat pe rezultatele obţinute prin aplicarea de chestionare şi interviuri grupului ţintă şi firmelor gazdă.
 • 1 Concurs de „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică”, cu cinci studenţi premiaţi.

 

Caravana Antreprenoriatului Rural


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, POSDRU/110/5.2./G/86809

"Caravana antreprenoriatului rural" este un proiect adresat persoanelor cu potential antreprenorial din mediul rural care vor sa dezvolte afaceri in domenii non-agricole.


"Caravana antreprenoriatului rural" este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeste in oameni", avand contractul de finantare POSDRU/110/5.2./G/86809.


Durata de implementare a proiectului este de 18 luni (decembrie 2011 - mai 2013).


Proiectul vizeaza orientarea persoanelor din mediul rural cu potential antreprenorial spre demararea unor mici afaceri in domenii non-agricole, generatoare de venituri alternative.


Proiectul este implementat in parteneriat cu Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare Craiova, Dolj.


Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si comportamentului antreprenorial si managerial modern pentru angajati, actuali sau potentiali intreprinzatori din mediul rural, care, prin dezvoltarea de afaceri in domenii non-agricole, pot genera dezvoltare locala si oportunitati de ocupare in Regiunea Oltenia.


Obiective specifice:

1. Imbunatatirea gradului de cunoastere a nevoilor si potentialului resurselor umane din mediul rural, precum si a tendintelor de dezvoltare a antreprenoriatului rural in Regiunea Oltenia, prin desfasurarea unor intense activitati de cercetare;

2. Crearea unei atitudini pozitive, flexibile si deschise fata de antreprenoriat, prin implementarea unei campanii de promovare a culturii antreprenoriale, care, suplimentar instrumentelor clasice de promovare, va contine si elemente inovatoare - emisiuni televizate, Reteaua Ambasadorilor Antreprenoriatului Rural;

 3. Dezvoltarea si implementarea unui program integrat de consiliere, asistenta si formare profesionala, pus la dispozitia grupului tinta sub forma Caravanei Antreprenoriatului Rural;

 4. Oferirea de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente/ initierea unei afaceri in mediul rural, in domenii non-agricole si pentru accesarea si utilizarea finantarilor nerambursabile pentru un numar de 125 de persoane din mediul rural;

5. Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 100 de persoane din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe de formare profesionala;

 6. Valorificarea superioara a potentialului uman, prin cresterea numarului de initiative de afaceri - minim 15 firme vor fi create in cadrul proiectului, de catre membrii grupului tinta.


Grupul tinta este compus din 365 de persoane care locuiesc in mediul rural, dintre care 120 manageri, 50 persoane ocupate in agricultura de subzistenta, 50 angajati si 145 persoane in cautarea unui loc de munca.

 

Rural Activ

Antreprenoriatul non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, POSDRU/83/5.2/S/58176

Rural Activ este un proiect dedicat persoanelor cu potential antreprenorial din mediul rural care vor sa dezvolte afaceri în domenii non-agricole.

Proiect implementat de:

Proiectul vizeaza orientarea persoanelor din mediul rural cu potential antreprenorial spre demararea unor mici afaceri în domenii non-agricole, generatoare de venituri alternative.

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani: decembrie 2010 - noiembrie 2012.

Obiective specifice:

 • Cresterea gradului de interes si constientizare fata de cultura antreprenoriala, în special a persoanelor inactive si a celor în cautarea unui loc de munca;
 • Motivarea si mobilizarea persoanelor din mediul rural în initierea si dezvoltarea de afaceri în sectoare non-agricole, inclusiv prin informarea asupra oportunitatilor de finantare disponibile pentru acest tip de afaceri, în cadrul unor seminarii organizate la nivel microregional;
 • Consilierea si asistarea în domeniul demararii si dezvoltarii afacerilor în sectoare non-agricole sau conexe agriculturii si servicii suport pentru accesarea si utilizarea microcreditelor si a fondurilor nerambursabile oferite în cadrul Centrelor de consultanta cu acoperire nationala;
 • Dezvoltarea abilitatilor manageriale ale persoanelor cu potential antreprenorial care vor participa la cursuri de competente antreprenoriale.

Grupul tinta al proiectului este format din persoane care locuiesc în mediul rural si doresc sa demareze o afacere non-agricola si din întreprinzatori care au deja propria firma si vor sa o dezvolte cu fonduri europene.

Aria de implementare: proiectul vizeaza populatia rurala din localitati aflate pe teritoriile a 23 judete, din cele 8 regiuni ale tarii. Persoanele din grupul tinta sunt rugate sa contacteze Centrul de consultanta cel mai apropiat.

Birou Bucuresti: judetele Ilfov, Prahova, Calarasi,

Birou Oradea: judetul Bihor

Birou Baia Mare: judetele Maramures, Satu-Mare,

Birou Cluj-Napoca: judetele Cluj, Salaj

Birou Arad: judetul Arad

Birou Tîrgu Mures: judetele Mures, Bistrita Nasaud

Birou Bacau: judetele Bacau, Neamt

Birou Târgoviste: judetele Dâmbovita, Teleorman

Birou Slatina: judetele Olt, Dolj, Vâlcea, Arges

Birou Galati: judetele Buzau, Galati, Vrancea, Braila

 

Rezultate:

Proiectul sustine ideile de afaceri ale micilor si viitorilor antreprenori si îi ajuta pe acestia sa le concretizeze în afaceri de succes.

Rezultatele asteptate prin implementarea proiectului:

 • Participantii la cele 70 de seminarii organizate la nivel microregional, vor fi informati asupra oportunitatilor de demarare a unor afaceri non-agricole în mediul rural, conditii de contractare si utilizare a microcreditelor, surse si modalitati de accesare a fondurilor nerambursabile.
 • Expertii din birourile regionale ofera consultanta manageriala personalizata gratuita, pentru demararea si dezvoltarea afacerilor non-agricole, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile.
 • Vor fi organizate 46 de sesiuni cu durata de 4 zile/sesiune pentru cursul «Dezvoltarea competentelor antreprenoriale».
 • La finalizarea cursurilor, participantii vor primi diplome de absolvire recunoscute la nivel national.

 

Comunicat de presa "Invata sa fi antreprenor! Dezvolta-ti propria afacere cu fonduri europene"

CORE

Corelarea forței de muncă cu cerințele pieței în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest


Proiect finanțat de UE prin programul POSDRU/82/5.1/S/58992  

Proiectul se alătură iniţiativelor desfăşurate în prezent de către Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi partenerii săi în proiect (S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici”) de a contribui la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional.

Scop: Proiectul CORE își propune să îmbunătățească competențele șomerilor din cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării accesului la ocupare și a integrării durabile pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.

Obiective specifice:

1. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului şomerilor, precum şi a ofertei şi cererii pe piaţa muncii locală şi regională, din cele 2 regiuni vizate de proiect.

 2. Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere în carieră şi dezvoltare personală şi a instrumentelor specifice acestora, pentru şomerii din cele 2 regiuni vizate în proiect, în conformitate cu standardele si bunele practici din UE.

3. Facilitarea accesului grupului ţintă la programe integrate de formare profesională şi ocupare în meserii cerute pe piaţa muncii regională.

4. Consultanţă şi asistenţă pentru încurajarea grupului ţintă în demararea de afaceri sau activităţi independente.

5. Îmbunătăţirea competenţelor grupului ţintă în meserii sau ocupaţii cerute de piaţa locală şi regională.


Grupul ţintă este compus din minim 1638 persoane, şomeri din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest, din care: 163 de femei, 1310 tineri şomeri şi 163 şomeri de lungă durată.

Proiectul urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la nivelul celor două regiuni, şi anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor şomerilor pentru a se integra şi a rămâne pe piaţa munci, precum şi creşterea şi diversificarea posibilităţilor de furnizare de servicii de ocupare la nivel regional pentru şomeri, suplimentar faţă de cele deja existente, prin crearea a două noi centre de ocupare. Cele două Centre de Ocupare create şi activate în cadrul proiectului vor furniza grupului ţintă următoarele tipuri de servicii: job-club-uri în care şomerii să beneficieze de informare şi consiliere privind piaţa muncii; medierea muncii, prin punerea în legatură a şomerilor cu angajatorii; consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; formare profesională prin intermediul cursurilor, stagiilor de practică şi specializare în cadrul diferitelor companii.

Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor rezultate:

 • 2 Centre de Ocupare create şi activate pentru furnizarea serviciilor de stimulare a ocupării pe piaţa muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest;
 • O campanie de informare şi conştientizare organizată în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest pentru sprijinirea persoanelor aflate în somaj în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii;
 • Un Raport privind rezultatele analizei prin care se corelează cererea şi oferta pe piaţa muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.
 • Elaborarea publicaţiei “Ghid de bune practici & poveşti de succes în domeniul ocupării şi formării profesionale”
 • 350 de membri ai grupului ţintă informaţi şi consiliaţi în carieră
 • 812 participanţi la cursuri de formare profesională autorizate CNFPA.

Prezentare proiect CORE

Comunicare si informare - proiect COREInvitatie de participare la conferinta de lansare proiect CORE

Agenda conferintei de lansare proiect CORE

Comunicat de presa lansare proiect CORE

Comunicat de presa proiect CORE

Comunicat de presa - participare Bursa locurilor de munca Slatina

www.centru-consiliere.ro

ANUNTURI ACHIZITII IN PROIECT:        Anunt servicii audit

                                                                            Anunt consumabile

                                                                            Anunt materiale de vizibilitate proiect

 

CBC Fairs

Cross Border Cooperation Fairs


Proiect finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

 

Proiectul "Târguri de cooperare transfrontalieră" este un proiect cu durata de 18 luni, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.

             Acest proiect este implementat de către CCCMP Europroject în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Ruse şi Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa.

             Obiectivul general al proiectului este acela de a reuni comunitatea economică din regiunea transfrontalieră româno-bulgară, cu scopul asigurării unei mai bune dezvoltări economice a regiunii şi cu scopul promovării IMM-urilor din regiunea ţintă.

             Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • sprijinirea cooperării între IMM-uri şi tinerii întreprinzători din regiunea transfrontalieră;
 • îmbunătăţirea nivelului de informare  şi susţinerea dezvoltării economice a regiunii transfrontaliere româno-bulgare prin organizarea
 • implemengtarea a 4 târguri specializate în domeniile: agricultură, construcţii şi turism.  

 

Grupul ţintă al proiectului este constituit din IMM-uri din zona transfrontalieră;  potenţiali investitori; specialişti în domeniile selectate; persoane public larg care vor participa ca şi vizitatori la toate cele 4 târguri propuse.

                Prin intermediul proiectului "Târguri  de cooperare transfrontalieră" vor fi organizate şi implementate 4 târguri de specialitate în trei domenii economice: agricultura, construcţii şi turism, atât în Romania, cât şi în Bulgaria - la Ruse şi la Vratsa.

                În vederea dezvoltării parteneriatului economic dintre România şi Bulgaria şi a dezvoltării mediului de afaceri, pe parcursul organizării celor patru târguri se vor organiza şi patru misiuni economice la care vor fi invitaţi să participe oameni de afaceri de succes din România şi Bulgaria, care vor face schimb de experienţă şi bune practici, şi care vor conduce la dezvoltarea de afaceri comune în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria. Astfel vor putea fi identificate cele mai bune oportunităţi de afaceri din zonă, care să contribuie la dezvoltarea economiei regionale.

Organizarea acestor evenimente va contribui la:

 • creşterea nivelulului  schimburilor economice între Romania şi Bulgaria;
 • facilitarea accesului la produsele şi serviciile oferite de către IMM-urile din regiunea transfrontalieră;
 • îmunătăţirea accesului la investiţii străine pentru IMM-urile din ambele ţări;
 • promovarea intereselor comune ale IMM-urilor în ceea ce priveşte dezvoltarea, accesul la pieţe, strategii de dezvoltare a producţiei.

 Proiectul "Târguri  de cooperare transfrontalieră" va contribui la crearea, pentru toţi partenerii implicaţi, a celei mai mari baze de date din regiune, care va cuprinde toţi actorii implicaţi în dezvoltarea strategiilor economico-sociale din regiunea transfrontalieră româno-bulgară. Această bază de date va fi actualizată permanent şi va oferi o imagine reală a tendinţelor de dezvoltare în diferite domenii de activitate, a cooperării economice între diferite organizaţii din România şi Bulgaria.

            Pe parcursul desfăşurării celor patru târguri vor fi tipărite o serie de publicaţii de specialitate:

-Trade and Fair Cross Border Magazine - o revistă de specialitate care va promova  gratuit participanţii la târg, în funcţie de tematica fiecărui târg.

- Fair Catalog  - fiecare târg organizat va avea propriul catalog care va prezenta: locaţia târgului, tema târgului, datele de contact ale firmelor participante. De asemenea fiecare participant poate insera în mod gratuit în catalog logo-ul firmei şi o scurtă descriere a firmei respective .

- Fair News - fiecare târg va avea un buletin informativ,  în care vor fi prezentate interviuri cu participanţii la târg, cu vizitatorii şi cu organizatorii, această publicaţie fiind de fapt un barometru pentru impactul avut de târgul respectiv.

- Site-ul creat prin intermediul acestui proiect va oferi IMM-urilor din regiune şi tinerilor întreprinzători din ambele ţări o modalitate uşoară de a accesa informaţii depre rezultatele şi obiectivele proiectului, despre tendinţele pieţelor europene, despre modalitatea de participare şi prezentare la un târg de specialitate.

Vor fi organizate 8 seminarii informative, 4 în România şi 4 în Bulgaria, la care vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai IMM-urilor, potenţiali investitori şi specialişti în organizarea de târguri. La aceste seminarii se vor discuta aspecte legate de modul de participare și prezentare la un târg specializat", exemple de bune practici în domeniu, etc.

Rezultatele propuse a fi obţinute prin acest proiect sunt:

 • 4 târguri specializate: 1 pentru agricultură, 2 pentru construcţii şi 1 pentru turism;
 • Revista Trade and Fair Cross Border;
 • Catalogul Târgului;
 • Buletinul Informativ al târgurilor;
 • Seminarii de informare;
 • 240 de participanţi-expozanţi la târguri;
 • 4 Misiuni economice, 2 în România şi 2 în Bulgaria;
 • 1000 de vizitatori la cele 4 târguri organizate;
 • Materiale de informare şi promovare.

 

 

Scrisoare de participare la targuri pentru IMM-urilor din regiunea transfrontaliera

Formular de inregistrare ca participant la targurile transfrontaliere

Invitatie Targ de Constructii in Slatina 27-29 aprlie 2012

cbcfairs.ro

 

 

ANUNTURI ACHIZITII IN PROIECT:        Anunt participare 1

                                                                            Anunt participare 2

                                                                            Anunt participare 3

                                                                            Anunt participare 4

                                                                            Anunt participare 5

                                                                            Anunt participare 6

 

Pro-Tour

PROmotion of TOURism through flexible business support


Proiect finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

CCMP Europroject avand ca parteneri de proiect: Asociaţia pentru Dezvoltare Economică - Svishtov, Bulgaria,  Universitatea Maritimă - Constanta, Camera de Comerţ şi Industrie Ruse si Camera de Comerţ şi Industrie Pleven, Bulgaria, deruleaza pe o perioada de 16 luni proiectul transfrontalier "Project PROmotion of TOURism through flexible business support - PRO-TOUR", Axa prioritară nr. 3. Dezvoltare Economică şi Socială - Dezvoltarea economică şi coeziunea socială prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei; Domeniul major de intervenţie nr. 3.1. Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale.

          Obiectivele proiectului sunt de a contribui la introducerea de soluţii inovatoare şi dezvoltarea de modele pentru sustenabilitatea pe termen lung a sistemului economic local; de a contribui la îmbunătăţirea statutului social şi economic al populaţiei locale şi consolidarea avantajelor comparative ale zonei; de a determina nevoile de servicii de instruire şi de orientare şi de a le corobora cu oferta de astfel de servicii;


         Dintre rezultatele de proiect amintim: o cercetare a sectorului turistic; imbunătăţirea competenţelor operatorilor locali şi a grupurilor dezavantajate; o baza de date on-line pentru servicii turistice; imbunătăţirea relaţiilor business-to-business;  Cresterea popularitatii marcilor locale; Creşterea atractivităţii sectorului turismului local.

Parteneri:

 1. Asociatia pentru dezvoltare economica - Svishtov (Beneficiar)
 2. Universitatea Maritima din Constanta
 3. Camera de comert si industrie Ruse
 4. CC&PM - EUROPROJECT
 5. Camera de comert si industrie Pleven

Activitatile proiectului:

1. Campania de diseminare va promova regiunea mentionata in proiect utilizand anumite canale de comunicare pentru a atrage anumite grupuri tinta. Scopul acesteia este de a realiza cea mai buna eficienta a campaniei. Instrumentele de comunicare includ : brosuri, fluturasi, publicatii in presa, portalul web al proiectului, ghid turistic ;

2. Cercetare si analiza situatiei locale:  Toti partenerii din proiect vor efectua studii menite sa identifice  porturile romane si bulgare pe care se poate naviga si care din ele ofera cele mai multe oportunitati de dezvoltare turistica.

- colectarea de informatii si elaborarea unei cercetari pentru dezvoltarea turismului in regiunea targhetata ( info geografice, economice, sociale, culturale, principalii operatori in domeniul turismului, climatul local de afaceri ).

- Cercetarea va include oportunitati de investitii in zona targhetata in domeniul turismului. Aceste informatii vor fi folosite ca start in crearea ghidurilor turistice si de sprijin ptr infiintarea de noi afaceri in domeniul turismului.

3. Crearea unei baze de date cu operatori turistici: Sistem electronic comun pentru informatii turistice. Baza de date turism va usura foarte mult venirea in contact a potentialilor clienti - turisti cu serviciile specifice turismului si anume : hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, transportul public, atractii turistice pe vasele de croaziera ( baza de date cu companii pentru calatorii pe Dunare - pana in Delta Dunarii ) stiri ( diferite evenimente locale, targuri, concerte, festivaluri si altele ). 

4. Crearea unui website ptr promovarea turismului din zona: Website-ul va fi elaborat pe baza informatiilor colectate in timpul celor doua activitati anterioare. ( cercetare locala si creare baza de date ).

Portalul web va oferi urmatoarele informatii :

 • Descriere generala a serviciilor turistice - geografie, istorie, arhitectura, cultura, traditii ;
 • Operatori turistici - baza de date on-line va da oportunitatea fiecarei companii sa isi updateze profilul.Acest lucru va mentine baza de date mereu actualizata ;
 • Participarea in cadrul bazei de date va fi gratuita si va ajuta companiile din regiune sa se faca cunoscute.
 • Portalul web va avea o piata a muncii on-line, unde cererea si oferta se vor intalni.

Profilul economic al zonei - oportunitati de investitii, « cum sa incepi o afacere », informatii practice, oportunitati de finantare, povesti de succes, programe de training pentru antreprenori etc

5. Organizarea de tururi pentru jurnalisti, arheologi, istorici, si oameni de stiinta ( 2 tururi X 7 zile ) cu autocarul: Tururile au ca scop promovarea ( includ 7 zile calatorie cu autocarul prin orasele partenere : Constanta- Ruse- Svischtov -  Pleven- Slatina si pe langa raurile din vecinatate si 4 zile calatorie prin regiuni ) pentru dezvoltarea turismului specializat:

 • Turism istoric - tururi pentru istorici si arheologi. Fiind fosta granita a imperiilor roman si turc si cu secole de indelungata istorie, zona proiectului are multe de oferit ( 10 arheologi si / sau istorici si 5 jurnalisti) ;
 • Turism stiintific - tururi pentru oameni de stiinta din domeniul mediului, cercetatori ai florei si faunei - in zona exista unele din cele mai importante parcuri naturale din peninsula balcanica si cele mai bine prezervate din Europa, de ex : Persina si Delta Dunarii. In acest sens, regiunea poate fi de interes major pentru cercetatorii care doresc sa exploreze si sa invete mai multe despre natura si locuitorii din zona ( 10 oameni de stiinta si 5 jurnalisti). Tururile au ca scop crearea unei imagini bune a zonei prin intermediul publicatiilor din media locala, nationala si straina ;

6. Cursuri de pregatire flexibila in domeniul turismului (on-line si cursuri in clasa): Cursurile de pregatire vor fi organizate conform celor mai importante nevoi ale actorilor locali din domeniul turismului si in conformitate cu masurile pietei de munca locala (on-line si in clasa). Cursurile vor fi organizate pentru :

 • Antreprenori si personal management al operatorilor turistici - agentii de turism, hoteluri, restaurante, etc
 • Personal al operatorilor turistici : ospatari, bucatari, receptioneri, hostess ;
 • Traineri in domeniul turismului - profesori si consultanti ;
 • Categorii vulnerabile - tineri cu un nivel scazut de educatie care isi cauta de lucru , femei si adulti de peste 45 de ani care intentioneaza sa se intoarca la lucru ;

7. Activitati de consultanta in domeniul orientarii in munca si promovarii antreprenoriale.

La intalnire vor fi prezenti 50 de firme gazde si 30 de firme vizitatoare. In  timpul evenimentului vor fi facute sedinte bilaterale intre oamenii de afaceri din cele 2 tari. Antreprenorii vor discuta despre oportunitati si vor schita directiile pentru viitoarele cooperari.

8. Organizarea celui de-al II-lea summit turistic si conferinta finala de la Ruse, Bulgaria.

La intalnire vor fi prezente 50 de firme gazda si 30 de firme vizitatoare. In timpul evenimentului operatorii turistice din ambele tari vor avea posibilitatea sa stabileasca contacte directe si sa determine modalitati concrete de cooperare.

 

 

 

 

PIATA MUNCII DE LA A LA Z

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA


POSDRU/102/5.1/G/78250

 

Proiectul urmareste sa raspunda urmatoarelor nevoi si anume dezvoltarea de masuri active de ocupare, care sa faciliteze integrarea/reintegrarea fortei de munca, in acord cu tendintele de dezvoltare economica si sociala ale regiunii, formarea unei atitudini pozitive si flexibile in ceea ce priveste munca, armonizarea ofertei cu cererea pe piata muncii regionala, si nu in ultimul rand sustinerea cresterii numarului de initiative antreprenoriale si incurajarea dezvoltarii spiritului antreprenorial.

Grupul tinta il reprezinta somerii, persoanele in cautarea unui loc de munca precum si persoanele inactive, atat din mediul urban cat si din mediul rural. Membri grupului tinta ce vor fi selectati in functie de gradul de interes, disponibilitate si incadrare intr-una din categoriile grupului tinta, vor fi implicati activ la nivelul activitatilor propuse in cadrul proiectului avand ca finalitate cresterea motivarii in cautarea unui loc de munca precum si a gradului de informare asupra oportunitatilor oferite de piata muncii regionale.

          Rezultatul proiectului il va constitui cresterea ratei de ocupare a somerilor, a persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din regiunea S-V Oltenia, prin dezvoltarea si promovarea unui concept inovator itinerant in vederea informarii, consilierii si formarii grupului tinta.   


Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor rezultate:

5 seminarii de informare in cadrul carora membri grupului tinta se vor intalni cu reprezentanti ai angajatorilor

1 campanie media

1 baza de date functionala si periodic updatata

1 Caravana “Piata Muncii de la A la Z” implementata cu 10 sesiuni de mediere, consiliere si orientare de care vor beneficia 250 membri grup tinta

1 ghid “Piata Muncii de la A la Z” tiparit in 2000 de exemplare

1 Centru Pilot “Statie de lucru – IT” functional in cadrul caruia vor fi informate si consiliate 70 de persoane din grupul tinta

1 Portal “Piata Muncii de la A la Z” cu minim 100 de accesari lunare si in cadrul caruia vor beneficia de servicii de informare si consiliere suplimentara 200 de persoane din 320 de participanti la programele integrate

1 curs de formare antreprenoriala tiparit in 100 de exemplare in cadrul caruia vor participa 84 de persoane din grupul tinta;

Agenda conferintei de lansare a proiectului Piata muncii de la A la Z

Invitatie conferinta de lansare proiect Piata muncii de la A la Z

Descriere proiect Piata muncii de la A la Z

Material de prezentare Piata muncii de la A la Z

 

E-Cr@ftsman

Transfer de materiale de formare la metoda e-learning pentru managementul IMM-urilor mestesugaresti


Consortiul proiectului: opt organizatii din cinci tari diferite au luat parte la acest proiect

Obiectivul proiectului: promovarea dezvoltarii continutului, serviciilor, pedagogiilor si practicilor de invatare, permanente si inovative, bazate pe tehnologia comunicarii si informatiei (TIC) pentru cresterea competentelor profesionale ale mestesugarilor, pentru satisfacerea nevoilor pietei si pentru evolutia profesionala a acestora.

Durata de implementare a proiectului este: 1 Octombrie 2009 - 30 Septembrie 2011

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

 • imbunatatirea competitivitatii companiilor mestesugaresti prin training in domeniul managmentului integrat.
 • sprijinirea mestesugarilor in dezvoltarea personala si cresterea gradului de participare pe piata muncii europene, oferindu-le oportunitatea de a-si imbunatati cunostintele si performantele profesionale. 
 • crearea de instrumente pentru pregatirea grupului mestesugarilor, adaptandu-le la nevoile specifice ale acestora cu scopul de a obtine avantajele maxime prin folosirea TIC.
 • facilitarea participarii mestesugarilor la procesul de pregatire pentru a-i sprijini in dezvoltarea unei culturi de formare pentru obtinerea unei actualizari continue a cunostintelor si competentelor. Acest lucru va imbunatati performanta lor profesionala intr-un mod direct si pozitiv.

Rezultatele proiectului:

 • Rapoarte nationale asupra situatiei mestesugurilor in Italia, Romania, Austria, Bulgaria si Spania. 
 • Raport european cu privire la situatia mestesugurilor si a  IMM-urilor mestesugaresti in Europa.
 • Continut de training revizuit privind subiectele ce vizeaza managementul integral al intreprinderilor mestesugaresti si al atelierelor: aptitudini generale si sustenabilitate; calitate; mediu de lucru; marketing; aspecte economice si folosirea tehnologiilor informationale si de comunicare.
 • Continutul training-ului adaptat la metodologia e-learning. 

Produse finale:

 • continut de training adaptat la metodologia e-learning privind aptitudini generale de management; management economic; managementul calitatii; mediu de lucru; marketing si publicitate; folosirea TIC.
 • continutul acestor cursuri redactat in sase limbi: bulgara, germana, romana, italiana, spaniola si respectiv engleza. 

 

INNOBRIDGE

Establishment of a cross-border business innovation network


 

Proiect implementat de Camera de Comert si Industrie Ruse (Bulgaria) in parteneriat cu CCMP Europroject si respectivCamera de Comert si Industrie Romano-Bulgara.


Obiectivul acestui proiect, in cadrul caruia CCMP Europroject este partener, il reprezinta uniunea comunitatilor de granita ca si prim pas pentru o cooperare sustenabila si o dezvoltare pe termen mediu si lung. Prin eforturile comune ale partenerilor romani si bulgari se va aduce o contributie la dezvoltarea economica a regiunii transfrontaliere si se va exploata potentialul inovator al comunitatilor din Romania si Bulgaria.

Activitatile care vor fi implementate in cadrul proiectului INNOBRIDGE vor stimula cooperarea transfrontaliera dintre universitati, institute de cercetare si afaceri prin intermediul unui model comun de retea de inovatie in afaceri.

Rezultatele care vor fi obtinute in contextul proiectului sunt:

 • 2 Centre de Inovare si Afaceri
 • O baza de date cu experti 
 • Un sistem integrat special in vederea sustinerii inovarii
 • Un pachet de servicii oferite gratuit in vederea dezvoltarii afacerilor inovatoare
 • Ateliere de inovare
 • Sprijin acordat in vederea realizarii propunerilor de idei inovatoare
 • 2 conferinte anuale pe tema inovarii in afaceri
 • O retea transfrontaliera de inovare

Grupul tinta al proiectului consta in:

- IMM-uri din regiunea transfrontaliera romano-bulgara,

- firme start-up cu activitati de tip inovator,

- intreprinzatori cu idei inovatoare atat din mediul academic, cat si din cel economic, someri, studenti,

- institute de cercetare si stiinta,

- organisme publice si private.


Chestionar privind inovarea in firme

Concurs – selecţie pentru cele mai reuşite idei şi lucrări inovatoare

A demarat selecţia celor mai bune idei şi lucrări inovatoare ale antreprenorilor din zona transfrontalieră România - Bulgaria

Formular inregistrare concurs idei si lucrari inovatoare

 

ProConcept

Concept inovator pentru proiecte online


   Proiectul « Concept innovator pentru proiecte on-line – PRO CONCEPT », finanţat de  Ministerul Dezvoltarii Regionale si al Turismului prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria este implementat de Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT Slatina în parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Ruse, Bulgaria si Camara de Comert si Industrie Vratsa, Bulgaria.

Obiectivele principale ale proiectului sunt :

·    Disponibilitate şi diseminare de informaţii îmbunătăţite în cadrul regiunii transfrontaliere ;

·     Susţinerea dezvoltării economice a regiunii transfrontaliere româno-bulgare ;

·     Identificarea celor mai bune oportunităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea de parteneriate viabile ;

·     Contributie la coerenta sociala si culturala consolidata de actiunea cooperativa dintre organizatii, institutii si oameni din regiunea transfrontaliera.

Activităţile principale ale proiectului sunt :

·   Platforma ProConcept care va contribui la asistarea persoanelor, instituţiilor şi organizaţiilor în procesul acestora de dezvoltare şi implementare a proiectelor. Acest lucru va facilita un număr mai mare de persoane, instituţii şi organizaţii care să aibă acces la informaţii, va promova şi va contribui la dezvoltarea economică, socială şi culturală durabilă a regiunii transfrontaliere ;

·   O bază de date cu organizaţii, instituţii, asociaţii de IMM-uri, universităţi, institute de cercetare, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale. Pentru a asigura un management mai bun al Platformei ProConcept se va concepe o baza de date care va include date despre instituţiile şi organizaţiile din regiunea transfrontalieră şi de asemenea informaţii şi date de contact despre alte organizaţii şi instituţii relevante de la nivel naţional şi european.

·   Organizarea şi implementarea a 8 seminarii de training despre Dezvoltarea şi Implementarea Proiectului.Pe toată perioada de implementare a proiectului se vor organiza 8 sesiuni de training a câte 2 zile fiecare, după cum urmează : 4 sesiuni de training în România, la Slatina, două sesiuni de training la Vratsa, Bulgaria şi 2 sesiuni de training la Ruse, Bulgaria. Grupul de lucru vizat : persoane din instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale.

·   Organizarea evenimentelor de promovare şi informare. Pe durata de implementare a proiectului, echipa manageriala va organiza 12 seminarii de informare in ceea ce priveste platforma ProConcept. Astfel, se vor organiza 6 seminarii de informare în România şi 6 seminarii de informare în Bulgaria.

Grupul ţintă al proiectului :

·   20 de autorităţi locale şi centrale din regiunea transfrontalieră ;

·   10 Camere de Comert şi Industrie judeţene din regiunea transfrontalieră Româno-Bulgară ;

·   270 de asociaţii de IMM-uri, universităţi, institute de cercetare, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale din regiunea transfrontalieră.

 Prezentare proiect ProConcept

Invitatie conferinta de lansare proiect ProConcept

Agenda conferintei de lansare a proiectului ProConcept

Follow-up conferinta de lansare proiect ProConcept

Poza conferinta de lansare proiect ProConcept

Poza intalnire de lucru parteneri proiect ProConcept

ANUNTURI ACHIZITII IN PROIECT:    Achizitie servicii de achizitie

                                                                        Achizitie servicii de curatenie birouri

 

RESCENT

Centru Transfrontalier de Statistica si Cercetare


 

SCOP: Proiectul are ca scop imbunatatirea organismelor locale si a institutiilor de sustinere a afacerilor din Bulgaria (Camere de comert si EIC) pentru a le ajuta sa-si imbunatateasca serviciile pentru IMM-urile locale; sustinerea dezvoltarii sistemelor locale productive si antreprenoriale, eliminand barierele care limiteaza investitiile internationale si nationale. O parte dintre activitatile proiectului sunt realizate in Italia si o parte in Bulgaria.

 

Obiective:   Proiectul RESCENT raspunde urmatoarelor obiective ale proiectului:

Obiectiv specific 2 - “Imbunatatirea diseminarii si accesului la informatii legate de regiunea transfrontaliera comuna” siObiectiv specific 4 „Dezvoltarea economica durabila a regiunii transfrontaliere, astfel incat sa se identifice corect si sa se consolideze avantajele comparative si sa se reduca dezavantajele”

 

Grup Tinta:  300 de IMM-uri si tineri intreprinzatori din regiunea transfrontaliera

                       30 ONG-uri si institutii din domeniul economic si al dezvoltarii resurselor umane  

                       90 de someri din regiunea transfrontaliera  

 

Indicatori:  1 Centrul RESCENT - Pentru a asigura date stiintifice actualizate despre IMM-uri si despre dezvoltarea resurselor umane in regiunea transfrontaliera, proiectul intentioneaza sa creeze si sa organizeze primul centru specializat in acest domeniu.

                   Birouri RESCENT in Vratsa si Ruse - Centrul RESCENT va avea doua birouri „gemene”, unul la Vratsa si unul la Ruse, in cadrul sediilor partenerilor bulgari din proiect. Sediul principal si cele doua birouri din Bulgaria vor avea un rol similar in ceea ce priveste diseminarea, informatiile si datele colectate. Doi membrii ai echipei bulgare din proiect vor beneficia de cursuri de training pe durata de implementare a proiectului.

                   Sesiuni de training - Sesiunile de training organizate pe durata de implementare a proiectului vor asigura training-ul pentru 8 membrii ai echipei de proiect, astfel incat sa le fie furnizate metode moderne de cercetare si statistica necesare asigurarii unui management bun al centrului in timpul si inainte de implementarea proiectului. Training-ul va fi furnizat de un grup de doi experti – unul in domeniul metodelor de cercetare si unul in cel al statisticii.


Invitatie participare conferinta de lansare proiect RESCENT - Slatina


Follow-up conferinta de lansare proiect RESCENT - Slatina


Poza conferinta de lansare proiect RESCENT - Slatina


Cercetarea sociologica de teren - Evaluarea cadrului teoretic si sociologic (sinteza)


Chestionar IMM-uri proiect RESCENT


Chestionar someri proiect RESCENT


Poza intalnire de lucru parteneri proiect RESCENT


 

 

 

Prezentare proiect RESCENT


 

 

 

ACHIZITII IN PROIECT:  Achizitie servicii de achizitie

                                               Achizitie servicii de curatenie

 

afis HRMHR-MANAGER

Dobândirea abilităţilor necesare practicării unui management eficient al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest Oltenia - POSDRU/36/3.2/G/8666

www.hrmanager.org.ro


Scop: creşterea gradului de adaptabilitate şi flexibilitate a resurselor umane la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizării prin dezvoltarea abilităţilor în domeniul managementului resurselor umane şi crearea de noi competenţe, deficitare în prezent pe piaţa forţei de muncă.

Proiectul se adresează persoanelor ocupate (la nivel de conducere şi la nivel operaţional) în IMM-urile din judeţele: Olt, Dolj, Gorj, Meheninţi şi Vâlcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia, în scopul facilitării accesului acestora pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale prin îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire profesională şi personală a forţei de muncă. detalii

Creşterea nivelului de formare a managerilor prin CCMP EUROPROJECT - invitatie de participare la cursuri de formare profesionala

 

Follow-up seminar de informare organizat la Slatina

Comunicat de presa „Transfer de cunostinte intre CCMP Europroject si organizatiile din Germania” 

Comunicat de presa „Practicarea unui management eficient al resurselor umane in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin CCMP EUROPROJECT SLATINA” 

 Vizita de lucru Germania - articol

Follow-up seminarii de informare HR Manager


Manual de impact si bune practici

afisCOMPETIMM

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia

www.competimm.ro


COMPETIMM - Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in IMM-urile din Regiunea S-V Oltenia

Proiect in derulare.

Scop: Încurajarea antreprenoriatului prin promovarea unei atitudini pozitive faţă de cultura antreprenorială şi valorificarea şi îmbunătăţirea pregătirii capitalului uman în consens cu cerinţele economiei...detalii

 

Invitatie de participare la seminar de informare jud. Mehedinti

Invitatie de participare la seminar de informare jud. Valcea

Invitatie de participare la seminar de informare jud. Dolj

Invitatie de participare la seminar de informare jud. Olt

Invitatie de participare la seminar de informare jud. Gorj

Follow-up seminarii de informare asupra impactului proiectului in Regiunea SV Oltenia

Invitatie de participare la conferinta de inchidere a proiectului COMPETIMM

Follow-up conferinta de inchidere a proiectului COMPETIMM

 

PRIMA FIRMA

Proiect finantat de Ministerul Tineretului si Sportului - Concursul National de Proiecte Septembrie 2009


Proiectul „Prima Firmă” are ca obiectiv realizarea unei campanii de conştientizare, educare şi informare a tinerilor întreprinzători din România, prin intermediul instrumentelor puse la dispoziţie de tehnologia informaţiei – site-ul „Prima Firmă” şi, printr-o serie de întâlniri tematice în cadrul cărora vor fi colectate propunerile şi sugestiile grupului ţintă, cu privire la cadrul legislativ, politicile economice pentru tineri, facilităţile fiscale puse la dispoziţia lor, reglementările administrative, precum şi propunerile şi sugestiile acestora cu privire la îmbunătăţirea politicilor economice pentru tinerii întreprinzători. 

Prin obiectivul stabilt, proiectul „Prima Firmă” îşi propune să răspundă nevoii de informare şi implicare activă a tinerilor în viaţa socio-economică a comunităţilor din care provin şi să analizeze şi să „provoace” tinerii întreprinzători din România într-o activă şi susţinută implicare în viaţa economică a comunităţilor din care fac parte, prin creşterea interesului acestora faţă de politicile economice, îmbunătăţirea accesului la mediul informaţional şi decizional – în ceea ce priveşte contribuţia la legislaţia economică şi administrativă în directă legătură cu dezvoltarea intreprenorială, ceea ce va duce la dezvoltarea capacităţii profesionale a acestora. 

Pentru atingerea obiectivului propus proiectul va fi implementat de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, prin implicarea activă a structurilor regionale şi a celei naţionale.

ICARU

Site ICARU


Scop: „Creşterea nivelului de formare, adaptabilitate şi specializare” al persoanelor ocupate (la nivel de conducere şi la nivel operaţional) în IMM-urile din judeţul Olt în scopul facilitării accesului acestora pe pieţele europene şi internaţionale prin îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire profesională şi personală a forţei de muncă...detalii

Comunicat de presa - invitatie conferinta inchidere proiect

Comunicat de presa - follow-up conferinta inchidere proiect

YouEuroCitizen

Young European Citizen in Action
Tineri Cetateni Europeni în Actiune


Scop: Proiectul îsi propune sa contribuie la îmbunatatirea calitatii sistemului de informare a tinerilor, prin dezvoltarea unei platforme virtuale de dezbateri asigura o mai buna întelegere a conceptului de cetatean european, în rândul tinerilor din Romania printr-o corecta informare asupra principiilor fundamentale si valorilor europene; încurajeaza tinerii din România sa participe la vot, cu respectarea optiunile politice si a principiul pluralismului democratic prin implementarea a 4 seminarii regionale si a unui forum national pe tema alegerilor parlamentare europene din 2009; asigura principiul egalitatii de sanse între femei si barbati.detalii


YES FOR CBBC


Scop: Promovarea spiritului întreprinzător, inovator al tinerilor din regiunea de graniţă şi întărirea cooperării între aceştia în vederea dezvoltării economice durabile transfrontaliere....detalii

SMEXHIBITION

www.smexhibitions.ro


Scop: sprijinirea dezvoltarii coeziunii economice a regiunii de frontiera romano-bulgara, prin realizarea unei retele a evenimentelor de promovare transfrontaliera...detalii

DezbaterePublica.ro

» proiect pilot de comunicare publica on-line

Proiect finantat de Camera Deputatilor prin Programul Parteneriat cu societatea civila


Promotor: Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor "EUROPROJECT"
Finantator: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor
Parteneri: ADDS - Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina

Scopul proiectului: Imbunatatirea modului in care este implementata Legea 52/2003 privind Transparenta Decizionala prin folosirea instrumentelor online in scopul dezvoltarii implicarii publicului in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative.

Rolul proiectului: DezbaterePublica.ro isi propune sa contribuie cu o valoare adaugata fata de initiativele de implicare a cetatenilor in procesul decizional care au existat pâna la acest moment si sa ofere nu doar date statistice ci si solutii concrete pentru depasirea stadiului de formalitate in implementarea prevederilor Legii transparentei pentru ca aceasta sa devina un real instrument democratic, cadru de intâlnire al administratiei cu partenerul ei, cetateanul.
Tinând cont de faptul ca in România numarul conexiunilor la internet este de peste 3,5 miloane iar media utilizatorilor unei conexiuni este de 1,4 si ca un studiu recent al ARBOMEDIA prezinta profilul utilizatorului român de internet : tânar dar nu adolescent (cei mai multi intre 25 si 34 ani) - Educatie superioara, prezentul proiect isi propune sa implementeze intrumentele specifice marketing-ului on line in procesul de informare si consultare publica.

Grupul tinta: Persoane de varsta majora, utilizatori de internet din Judetul Olt.

Rezultatul proiectului:
- Imbunatatirea comunicarii publice
- Crearea unui instrument dinamic de informare publica
- Constientizarea publicului cu privire la rolul sau activ in decizia publica si punerea la dispozitia acestuia a unei posibilitati de dezbatere publica independenta de locatie si ora ( intr-o sala virtuala).
- Raport care va fi inaintat Camerei Deputatilor privind reactia cetatenilor la acest tip de instrument de dezbatere publica si posibilitatea ca toate proiectele legislative sa aiba posibilitatea dezbaterii publice online.

Follow-up-ul dezbaterii publice organizata de catre Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject Slatina, vineri 30 noiembrie. Celor care au dat curs invitatiei noastre le multumim si îi mai asteptam si la alte evenimente. ...detalii


Comunicat de presa ( Vineri, 03.07.2009 ) document

 

Follow-up conferinta de lansare a proiectului pag. 1 pag. 2

Invitatie de participare seminar de informare

Formular de selectie a candidatilor 

Follow-up seminar de informare

Comunicat de presa - prezentarea activitatii "Deputat pentru o zi"

Chestionarul care a fost aplicat in timpul vizitei la Camera Deputatilor

Raport de cercetare realizat in baza chestionarelor completate online

Raport de cercetare realizat in baza raspunsurilor oferite in formularele de selectie

Raport de cercetare realizat in baza chestionarelor completate in timpul vizitei la Camera Deputatilor

Raport de diseminare a materialelor de promovare-informare

 

TINERII: VIITORI ANTREPRENORI

 


Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT a derulat proiectul "TINERII: VIITORI ANTREPRENORI"

PROIECT FINANTAT DE AGENTIA NATIONALA PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR TINERILOR PRIN ”PROGRAMUL NATIONAL INITIATIVE COMUNITARE PENTRU TINERET 2007”

Promotorul proiectului  : Centrul de Consultanta si Managementul Proiectelor EUROPROJECT

Parteneri  : Agentia pentru Sprijinirea Studentilor - ASS

Scopul proiectului  : Stimularea abilitatilor antreprenoriale ale tinerilor la dezvoltarea economica

Obiectivul proiectului :
»
Dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor
» Posibilitati de dezvoltare pentru tinerii antreprenori

Grup tinta: Tinerii si studentii aflati in vacanta la Costinesti, precum si studentii recomandati de ASS.

Activitati:
»
Realizarea materialelor de informare si promovare
» Realizarea paginii proiectului
» Organizarea seminarului pentru tineri la Costinesti
» Asigurarea vizibilitatii proiectului
» Activitati specifice managementului proiectului

Rezultate:
» Informare antreprenoriala pentru 50 de studenti participanti la seminar
» Informare antreprenoriala pentru circa 200 de studenti beneficiari indirecti ai materialelor distribuite in cadrul proiectului
» Prezentarea proiectului inclusa pe site-ul www.europroject.org.ro
» Premierea a 10 studenti cu cate un stagiu de practica la sediul EUROPROJECT
» Premierea celor mai interesante 3 idei de afaceri, cu oferirea de consultanta pentru punerea in aplicare
» Editarea materialelor de informare si promovare a proiectului


ANTREPRENORUL e un tip care si-a inceput afacerile de cele mai multe ori ca raspuns download

ANTREPRENOR – DEVII SAU TE NASTI?
O parte din calitatile pe care un antreprenor le are, pot fi considerate urmatoarele: download

FACTORI EXTERNI CARE CONTRIBUIE LA SUCCESUL ANTREPRENORILOR download

TRASEUL UNEI AFACERI, DE LA IDEE LA PRACTICA. Ce resorturi imping un antreprenor download

PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE identificate pentru a putea fi antreprenor download

CCMP EUROPROJECT si ASS a organizat un concurs pentru cele mai bune idei de afaceri. Premiile constau in practica la sediul EUROPROJECT, consultanta in vederea punerii in aplicare a ideii de afaceri, sepci, tricouri, etc.

RICOP

Centrul antreprenorial SLATINA


CENTRUL ANTREPRENORIAL SLATINA

Finantatorul proiectului  : Ministerul Finantelor

Promotorul proiectului  : Centrul de Consultanta si Managementul Proiectelor EUROPROJECT

Scopul proiectului  : dezvoltarea unui centru de consultanta si incubare pentru antreprenori în Slatina, jud. Olt

Obiectivele proiectului :
Dezvoltarea spiritului antreprenorial
Posibilitati de dezvoltare pentru intreprinzatori si afacerile acestora
Dezvoltarea unui mediu concurential bazat pe managementul performantei
Incurajarea solutiilor inovatoare a comunitatii de afaceri prin sprijinirea accesului antreprenorilor

Grupul tinta :
Disponibilizati din intreprinderile aflate in programul RICOP
Someri din zona, altii decat cei din programul RICOP
Tineri cu studii medii si superioare, sau studenti, potentiali intreprinzatori
Manageri ai unor firme deja existente

Activitati:
Editare de materiale informative si promotionale
Campanie de promovare a conceptului
Servicii de asistenta, instruire si consultanta cu privire la resursele manageriale, financiare si legislative ale unei afaceri
Servicii de preincubare - alegerea de 10-20 de antreprenori cu cele mai bune Business Plan-uri si cu cea mai buna capacitate manageriala si oferirea de spatiu permanent in cadrul Centrului in vederea dezvoltarii individuale
Seminarii informale - seminarii cu oamenii de afaceri de succes din regiune : Succes stories

Rezultate:
consultanta pentru 300 de persoane disponibilizate

dezvoltarea unui Centru de incubare;
scrierea unui Ghid al Antreprenorului

CENTRUL DE INCUBARE SI DEZVOLTARE A AFACERILOR SLATINA


CENTRUL DE INCUBARE SI DEZVOLTARE A AFACERILOR SLATINA

Finantatorul proiectului : Ministerul Integrarii Europene
Promotorul proiectului :
Centrul de Consultanta si Managementul Proiectelor EUROPROJECT
Parteneri : Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Scopul proiectului : sustinerea dezvoltarii de abilitati antreprenoriale in randul somerilor si disponibilizatilor din intreprinderi din Slatina, prin organizarea de cursuri antreprenoriale, activitati de informare, asistenta si oferire de spatiu pentru infiintarea de firme in vederea cresterii numarului antreprenorilor in zona, a cresterii numarului de locuri de munca si a cresterii economice viitoare

Obiectivul proiectului: Incurajarea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca in Slatina prin sustinerea implicarii active in dezvoltarea nivelului antreprenorial in randul somerilor si a tinerilor care sa contribuie pe termen lung la o dezvoltare pe baze reale a nivelului economic, la marirea numarului IMM-urilor din zona precum si la crearea de locuri de munca in regiune

Grupul tinta:

Someri din randul disponibilizatilor din intreprinderile de stat din Slatina sau rude ale acestora (copii, soti, sotii);
Persoane care doresc sa se intoarca pe piata fortei de munca dupa o perioada de absenta;
Tineri someri.

Activitati:

Elaborarea de materiale informative si promotionale;
Realizarea ghidului: AFACERI. DE LA IDEI LA PRACTICA;
Organizarea de cursuri de dezvoltare antreprenoriale pentru someri;
Infiintarea de firme de catre someri;
Consultanta acordata somerilor privind procesul de integrare pe piata fortei de munca si infiintarea de firme;
Seminarea de informare si diseminare;

Rezultate:

Informarea si consilierea pentru 200 de someri;
20 de someri si-au infiintat propriile firme;
30 de someri si-au gasit un loc de munca;
S-a editat ghidul: AFACERI. DE LA IDEI LA PRACTICA in 3000 de exemplare.

PERFORMANAGER

CENTRU DE PREGATIRE SI FORMARE CONTINUA A MANAGERILOR DIN JUDETUL OLT


 

Finantatorul proiectului  : Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Promotorul proiectului 
: Centrul de Consultanta si Managementul Proiectelor EUROPROJECT
Parteneri
 : Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Scopul proiectului
 : imbunatatirea competentelor managerilor din intreprinderile din judetul Olt, in concordanta cu nevoile pietei de munca
Obiectivul proiectului
: sustinerea cresterii economice la nivel national si regional, in scopul cresterii potentialului national general
. » detalii

OLT ANTREPRENORIAL

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si competentelor profesionale ale somerilor din judetul Olt


Proiect finalizat.

Scop: sprijinirea somerilor si disponibilizatilor din Slatina si judetul Olt, pentru a (re)intra pe piata fortei de munca prin oferirea de servicii si programe de evaluare, consiliere si formare profesionala, servicii de consiliere si instruire pentru inceperea unei afaceri si ocuparea unui loc de munca...detalii

Regional Cross-border Info Centres Network


Proiect finalizat.

Scop: promovarea colaborarii transfrontaliereprin dezvoltarea unei retele de Info Centre Regionale de ambele parti ale granitei localizate in Slatina, Alexandria, Giurgiu, Vratsa si Ruse, precum si stabilirea legaturilor dintre aceste centre...detalii

We made this website

 

HOMEPAGE